Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

opłata prolongacyjna

 • 13.05.2020Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców
  Z pożyczki mogą skorzystać mikroprzedsiębiorcy, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo przedsiębiorców, tj. przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:  zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz  osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro),  którzy prowadzili działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r. w celu pokrycia bieżących kosztów prowadzenia tej działalności.
  • 13.05.2020Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców
   Z pożyczki mogą skorzystać mikroprzedsiębiorcy, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo przedsiębiorców, tj. przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:  zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz  osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro),  którzy prowadzili działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r. w celu pokrycia bieżących kosztów prowadzenia tej działalności.
   • 10.05.2020Tarcza Antykryzysowa - wsparcie z ZUS - pytania i odpowiedzi
    Ochrona zatrudnienia oraz zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansowej w firmach to główne cele pakietu regulacji, które składają się na Tarczę Antykryzysową. Pierwsze regulacje w tym zakresie weszły w życie 1 kwietnia br. Kolejne obowiązują od 18 kwietnia. Wśród rozwiązań, które mają zapobiegać skutkom epidemii koronawirusa w Polsce, jest wsparcie realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Nowe przepisy to także wiele wątpliwości co do ich stosowania. W związku z tym ZUS przygotował zestaw najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi.
    • 08.05.2020Tarcza Antykryzysowa - wsparcie z ZUS - pytania i odpowiedzi
     Ochrona zatrudnienia oraz zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansowej w firmach to główne cele pakietu regulacji, które składają się na Tarczę Antykryzysową. Pierwsze regulacje w tym zakresie weszły w życie 1 kwietnia br. Kolejne obowiązują od 18 kwietnia. Wśród rozwiązań, które mają zapobiegać skutkom epidemii koronawirusa w Polsce, jest wsparcie realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Nowe przepisy to także wiele wątpliwości co do ich stosowania. W związku z tym ZUS przygotował zestaw najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi.
     • 07.05.2020Zaległości w ZUS. Co zrobić?
      Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyjaśnia co można zrobić w przypadku zaległości w opłacaniu składek do ZUS, a także jak skorzystać z rozwiązań Tarczy Antykryzysowej i innych rozwiązań oferowanych przez ZUS.
      • 06.05.2020Zaległości w ZUS. Co zrobić?
       Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyjaśnia co można zrobić w przypadku zaległości w opłacaniu składek do ZUS, a także jak skorzystać z rozwiązań Tarczy Antykryzysowej i innych rozwiązań oferowanych przez ZUS.
       • 23.04.2020Zmiana terminów realizacji wybranych obowiązków przedsiębiorcy
        Epidemia koronowirusa spowodowała konieczność przesunięcia części terminów realizacji obowiązków administracyjnych. Dotyczy to między innymi rozliczeń podatkowych, sprawozdawczości finansowej czy zatrudniania cudzoziemców. Później wejdą również w życie przepisy, które wprowadzają nowe rozwiązania dla firm, w tym w zakresie JPK VAT czy PPK. Zobacz, jakie terminy zostały zmienione.
        • 14.04.2020Rozłożenie na raty należności podatkowych
         Nie jesteś w stanie zapłacić jednorazowo całego podatku, zaległości podatkowych lub odsetek od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek? Złóż wniosek o rozłożenie tych należności na raty i sprawdź czy urząd przyzna ci taką pomoc. Zobacz, jak to zrobić.
         • 10.04.2020Zmiana terminów realizacji wybranych obowiązków przedsiębiorcy
          Epidemia koronowirusa spowodowała konieczność przesunięcia części terminów realizacji obowiązków administracyjnych. Dotyczy to między innymi rozliczeń podatkowych, sprawozdawczości finansowej czy zatrudniania cudzoziemców. Później wejdą również w życie przepisy, które wprowadzają nowe rozwiązania dla firm, w tym w zakresie JPK VAT czy PPK. Zobacz, jakie terminy zostały zmienione.
          • 01.04.2020Ulga w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej - odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek
           Jeśli jesteś płatnikiem składek i masz trudności w terminowym opłaceniu składek w następstwie COVID-19 możesz skorzystać z ulgi w ich opłacaniu. Możesz wnioskować o odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek. Ulgi dotyczą składek na Twoje ubezpieczenia i zatrudnionych przez Ciebie osób. Nie ma znaczenia wielkość przedsiębiorstwa. Dotyczy to składek za okres od stycznia 2020 r.
           • 01.04.2020Ulga w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej - odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek
            Jeśli jesteś płatnikiem składek i masz trudności w terminowym opłaceniu składek w następstwie COVID-19 możesz skorzystać z ulgi w ich opłacaniu. Możesz wnioskować o odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek. Ulgi dotyczą składek na Twoje ubezpieczenia i zatrudnionych przez Ciebie osób. Nie ma znaczenia wielkość przedsiębiorstwa. Dotyczy to składek za okres od stycznia 2020 r.
            • 06.10.2017Rozłożenie zaległości w ZUS na raty
             W związku z zatorami płatniczymi powstały w mojej firmie zaległości z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne ZUS. Wkrótce zapewne ZUS rozpocznie postępowanie egzekucyjne. Czy istnieje możliwość rozłożenia tych zaległości na raty?
             • 30.08.2017Odroczenie terminu płatności składek ZUS
              Jak przebiega procedura odroczenia płatności składek ZUS? Jak bardzo jest skomplikowana i czy warto do niej przystępować (jakie są ewentualne korzyści)?
              • 29.08.2017Odroczenie terminu płatności składek ZUS
               Jak przebiega procedura odroczenia płatności składek ZUS? Jak bardzo jest skomplikowana i czy warto do niej przystępować (jakie są ewentualne korzyści)?
               • 09.12.2016Abolicja. Co z zapłatą wysokich zaległych składek ZUS?
                Interpelacja nr 7249 w sprawie obciążania najmniej zarabiających przedsiębiorców koniecznością zapłaty wysokich zaległych składek ZUS
                • 15.06.2016Czy będą zmiany w składkach ZUS przedsiębiorców?
                 Interpelacja nr 3179 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie obniżenia składek ZUS dla przedsiębiorców
                 • 03.11.2015Opłata prolongacyjna zostanie ujednolicona
                  Wysokość opłaty prolongacyjnej powinna być ujednolicona dla wszystkich należności podatkowych - uważają autorzy kierunkowych założeń nowej Ordynacji podatkowej, która mogłaby wejść w życie najwcześniej za dwa lata. Znaczenia w kontekście wysokości opłaty nie ma mieć już to, czy podatek stanowi dochód państwa czy też jednostki samorządu terytorialnego (JST).
                  • 02.11.2015Opłata prolongacyjna zostanie ujednolicona
                   Wysokość opłaty prolongacyjnej powinna być ujednolicona dla wszystkich należności podatkowych – uważają autorzy kierunkowych założeń nowej Ordynacji podatkowej, która mogłaby wejść w życie najwcześniej za dwa lata. Znaczenia w kontekście wysokości opłaty nie ma mieć już to, czy podatek stanowi dochód państwa czy też jednostki samorządu terytorialnego (JST).
                   • 04.03.2015Stopy NBP w dół, ale odsetki podatkowe bez zmian
                    W związku z decyzją Rady Polityki Pieniężnej, która na posiedzeniu w dniach 3-4 marca br. postanowiła obniżyć stopy procentowe NBP o 0,5 pkt. proc., od jutra stopa kredytu lombardowego będzie wynosić 2,5% w skali rocznej. Nie oznacza to jednak, że zmieni się wysokość odsetek podatkowych. Zgodnie bowiem z art. 56 Ordynacji podatkowej, stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych nie może być niższa niż 8%. Zatem, nadal będzie ona wynosić 8% w skali rocznej, a tym samym nie zmieni się również obniżona stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych (6%) oraz stawka opłaty prolongacyjnej (4%).
                    • 04.03.2015Stopy NBP w dół, ale odsetki podatkowe bez zmian
                     W związku z decyzją Rady Polityki Pieniężnej, która na posiedzeniu w dniach 3-4 marca br. postanowiła obniżyć stopy procentowe NBP o 0,5 pkt. proc., od jutra stopa kredytu lombardowego będzie wynosić 2,5% w skali rocznej. Nie oznacza to jednak, że zmieni się wysokość odsetek podatkowych. Zgodnie bowiem z art. 56 Ordynacji podatkowej, stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych nie może być niższa niż 8%. Zatem, nadal będzie ona wynosić 8% w skali rocznej, a tym samym nie zmieni się również obniżona stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych (6%) oraz stawka opłaty prolongacyjnej (4%).
                     • 08.10.2014Stawki odsetek od zaległości podatkowych w dół
                      W związku z decyzją Rady Polityki Pieniężnej, która na posiedzeniu w dniach 7-8 października br. postanowiła obniżyć stopy procentowe NBP o 0,5 pkt. proc., od jutra stopa kredytu lombardowego będzie wynosić 3% w skali rocznej. Oznacza to, zgodnie z art. 56 Ordynacji podatkowej, że stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych od 9 października 2014 r. będzie wynosić 8% w skali rocznej (suma 200% stopy lombardowej i 2%), natomiast obniżona stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych - 6% (75% ww. stawki odsetek). Obniży się również, do 4%, stawka opłaty prolongacyjnej - stosownie z zapisami art. 57 Ordynacji.
                      • 08.10.2014Stawki odsetek od zaległości podatkowych w dół
                       W związku z decyzją Rady Polityki Pieniężnej, która na posiedzeniu w dniach 7-8 października br. postanowiła obniżyć stopy procentowe NBP o 0,5 pkt. proc., od jutra stopa kredytu lombardowego będzie wynosić 3% w skali rocznej. Oznacza to, zgodnie z art. 56 Ordynacji podatkowej, że stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych od 9 października 2014 r. będzie wynosić 8% w skali rocznej (suma 200% stopy lombardowej i 2%), natomiast obniżona stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych - 6% (75% ww. stawki odsetek). Obniży się również, do 4%, stawka opłaty prolongacyjnej - stosownie z zapisami art. 57 Ordynacji.
                       • 02.07.2014Stopy procentowe NBP bez zmian
                        Zgodnie z komunikatem prasowym z posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej w dniach 1-2 lipca 2014 r.,  Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie. Oznacza to, że stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych nie zmienia się i nadal wynosić będzie 10% w skali rocznej (suma 200% stopy lombardowej i 2%), obniżona stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych - 7,5%, a stawka opłaty prolongacyjnej - 5%.
                        • 03.07.2013Odsetki od zaległości podatkowych znowu w dół
                         W związku z decyzją Rady Polityki Pieniężnej, która na posiedzeniu w dniach 2-3 lipca br. postanowiła obniżyć stopy procentowe NBP o 0,25 pkt. proc., od jutra stopa kredytu lombardowego będzie wynosić 4% w skali rocznej. Oznacza to, zgodnie z art. 56 Ordynacji podatkowej, że stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych od 4 lipca 2013 r. będzie wynosić 10% w skali rocznej (suma 200% stopy lombardowej i 2%), natomiast obniżona stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych - 7,5% (75% ww. stawki odsetek). Obniży się również, do 5%, stawka opłaty prolongacyjnej - stosownie z zapisami art. 57 Ordynacji.
                         • 05.06.2013Odsetki od zaległości podatkowych w dół
                          W związku z decyzją Rady Polityki Pieniężnej, która na posiedzeniu w dniach 4-5 czerwca br. postanowiła obniżyć stopy procentowe NBP o 0,25 pkt. proc., od jutra stopa kredytu lombardowego będzie wynosić 4,25% w skali rocznej. Oznacza to, zgodnie z art. 56 Ordynacji podatkowej, że stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych od 6 czerwca 2013 r. będzie wynosić 10,5% w skali rocznej (suma 200% stopy lombardowej i 2%), natomiast obniżona stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych - 7,88% (75% ww. stawki odsetek). Obniży się również, do 5,25%, stawka opłaty prolongacyjnej - stosownie z zapisami art. 57 Ordynacji.
                          • 08.05.2013Odsetki od zaległości podatkowych w dół
                           W związku z decyzją Rady Polityki Pieniężnej, która na posiedzeniu w dniach 7-8 maja br. postanowiła obniżyć stopy procentowe NBP o 0,25 pkt. proc., od jutra stopa kredytu lombardowego będzie wynosić 4,50% w skali rocznej. 
                           • 06.03.2013Odsetki od zaległości podatkowych ponownie w dół
                            W związku z decyzją Rady Polityki Pieniężnej, która na posiedzeniu w dniach 5-6 marca br. postanowiła obniżyć stopy procentowe NBP aż 0,50 pkt. proc., od jutra stopa kredytu lombardowego będzie wynosić 4,75% w skali rocznej. Oznacza to, zgodnie z art. 56 Ordynacji podatkowej, że stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych od 7 marca 2013 r. będzie wynosić 11,5% w skali rocznej (suma 200% stopy lombardowej i 2%), natomiast obniżona stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych - 8,63% (75% ww. stawki odsetek). Obniży się również, do 5,75%, stawka opłaty prolongacyjnej - stosownie z zapisami art. 57 Ordynacji.
                            • 06.02.2013Odsetki od zaległości podatkowych znowu w dół
                             W związku z decyzją Rady Polityki Pieniężnej, która na posiedzeniu w dniach 5-6 lutego br. postanowiła obniżyć stopy procentowe NBP o 0,25 pkt. proc., od jutra stopa kredytu lombardowego będzie wynosić 5,25% w skali rocznej. Oznacza to, zgodnie z art. 56 Ordynacji podatkowej, że stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych od 7 lutego 2013 r. będzie wynosić 12,5% w skali rocznej (suma 200% stopy lombardowej i 2%), natomiast obniżona stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych - 9,38% (75% ww. stawki odsetek). Obniży się również, do 6,25%, stawka opłaty prolongacyjnej - stosownie z zapisami art. 57 Ordynacji.
                             • 09.01.2013Odsetki od zaległości podatkowych kolejny raz w dół
                              W związku z decyzją Rady Polityki Pieniężnej, która na posiedzeniu w dniach 8-9 stycznia br. postanowiła obniżyć stopy procentowe NBP o 0,25 pkt. proc., od jutra stopa kredytu lombardowego będzie wynosić 5,5% w skali rocznej. Oznacza to, zgodnie z art. 56 Ordynacji podatkowej, że stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych od 10 stycznia 2013 r. będzie wynosić 13% w skali rocznej (suma 200% stopy lombardowej i 2%), natomiast obniżona stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych - 9,75% (75% ww. stawki odsetek). Obniży się również, do 6,5%, stawka opłaty prolongacyjnej - stosownie z zapisami art. 57 Ordynacji.
                              • 05.12.2012Odsetki od zaległości podatkowych znowu w dół
                               W związku z decyzją Rady Polityki Pieniężnej, która na posiedzeniu w dniach 4-5 grudnia br. postanowiła obniżyć stopy procentowe NBP o 0,25 pkt. proc., od jutra stopa kredytu lombardowego będzie wynosić 5,75% w skali rocznej. Oznacza to, zgodnie z art. 56 Ordynacji podatkowej, że stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych od 6 grudnia 2012 r. będzie wynosić 13,5% w skali rocznej (suma 200% stopy lombardowej i 2%), natomiast obniżona stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych - 10,13% (75% ww. stawki odsetek). Obniży się również, do 6,75%, stawka opłaty prolongacyjnej - stosownie z zapisami art. 57 Ordynacji.
                               • 07.11.2012Odsetki od zaległości podatkowych w dół
                                W związku z decyzją Rady Polityki Pieniężnej, która na posiedzeniu w dniach 6-7 listopada br. postanowiła obniżyć stopy procentowe NBP o 0,25 punktów procentowych, od jutra stopa kredytu lombardowego będzie wynosić 6% w skali rocznej. Oznacza to, zgodnie z art. 56 Ordynacji podatkowej, że stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych od 8 listopada 2012 r. będzie wynosić 14% w skali rocznej (suma 200% stopy lombardowej i 2%), natomiast obniżona stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych - 10,50% (75% ww. stawki odsetek). Obniży się również, do 7%, stawka opłaty prolongacyjnej - stosownie z zapisami art. 57 Ordynacji.
                                • 09.05.2012Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych w górę
                                 W związku z decyzją Rady Polityki Pieniężnej, która na posiedzeniu w dniach 8-9 maja br. postanowiła podwyższyć stopy procentowe NBP o 0,25 punktów procentowych, od jutra stopa kredytu lombardowego wynosi 6,25% w skali rocznej. Oznacza to, zgodnie z art. 56 Ordynacji podatkowej, że stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych od 10 maja 2012 r. wynosić będzie 14,50% w skali rocznej (suma 200% stopy lombardowej i 2%), natomiast obniżona stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych 10,88% (75% ww. stawki odsetek). Rośnie również, do 7,25%, stawka opłaty prolongacyjnej - stosownie z zapisami art. 57 Ordynacji.
                                 • 11.01.2012Zasady ustalania opłaty prolongacyjnej
                                  Opłatą prolongacyjną, według Słownika Języka Polskiego pod redakcją M. Szymczaka (Warszawa 1979, t. II, s. 935), określa się jako opłatę za przedłużenie, przesunięcie, odroczenie terminu płatności lub wykonania czegoś. Stanowi ona swego rodzaju oprocentowanie „kredytu podatkowego”. Zgodnie bowiem z art. 57 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 6, z późn. zm.), organ podatkowy w decyzjach wydanych na podstawie art. 67a § 1 pkt 1 lub 2 ww. ustawy dotyczących podatków stanowiących dochód budżetu państwa, tj.:
                                  • 25.08.2011Rozłożenie spłaty zadłużenia w ZUS na raty
                                   Rozłożenie należności z tytułu składek na raty polega na możliwości uregulowania tych należności w dłuższym okresie czasu, określonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, bez konsekwencji przymusowego ich dochodzenia w trybie egzekucji.
                                   • 08.06.2011Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych znowu w górę
                                    W związku z decyzją Rady Polityki Pieniężnej, która na posiedzeniu w dniach 7-8 czerwca br. postanowiła podwyższyć stopy procentowe NBP o 0,25 punktów procentowych, od jutra stopa kredytu lombardowego wynosi 6% w skali rocznej. Oznacza to, zgodnie z art. 56 Ordynacji podatkowej, że stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych od 9 czerwca br. wynosić będzie 14% w skali rocznej (suma 200% stopy lombardowej i 2%), natomiast obniżona stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych 10,5% (75% ww. stawki odsetek). Rośnie również, do 7%, stawka opłaty prolongacyjnej - stosownie z zapisami art. 57 Ordynacji.
                                    • 11.05.2011Odsetki od zaległości podatkowych - 13,5%
                                     W związku z decyzją Rady Polityki Pieniężnej, która na posiedzeniu w dniach 10-11 maja br. postanowiła podwyższyć stopy procentowe NBP o 0,25 punktów procentowych, od jutra stopa kredytu lombardowego wynosi 5,75% w skali rocznej. Oznacza to, zgodnie z art. 56 Ordynacji podatkowej, że stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych od 12 maja br. wynosić będzie 13,5% w skali rocznej (suma 200% stopy lombardowej i 2%), natomiast obniżona stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych 10,13% (75% ww. stawki odsetek). Rośnie również, do 6,75%, stawka opłaty prolongacyjnej - stosownie z zapisami art. 57 Ordynacji.
                                     • 05.04.2011Odsetki od zaległości podatkowych - 13%
                                      W związku z decyzją Rady Polityki Pieniężnej, która na posiedzeniu w dniach 4-5 kwietnia br. postanowiła podwyższyć stopy procentowe NBP o 0,25 punktów procentowych, od jutra stopa kredytu lombardowego wynosi 5,5% w skali rocznej. Oznacza to, zgodnie z art. 56 Ordynacji podatkowej, że stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych od 6 kwietnia br. wynosić będzie 13% w skali rocznej (suma 200% stopy lombardowej i 2%), natomiast obniżona stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych 9,75% (75% ww. stawki odsetek). Rośnie również, do 6,5%, stawka opłaty prolongacyjnej - stosownie z zapisami art. 57 Ordynacji.
                                      • 20.01.2011Odsetki od zaległości podatkowych - 12,5%
                                       W związku z decyzją Rady Polityki Pieniężnej, która na posiedzeniu w dniach 18-19 stycznia br. postanowiła podwyższyć stopy procentowe NBP o 0,25 punktów procentowych, od dzisiaj stopa kredytu lombardowego wynosi 5,25% w skali rocznej. Oznacza to, zgodnie z art. 56 Ordynacji podatkowej, że stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych od 20 stycznia br. wynosi 12,50% w skali rocznej (suma 200% stopy lombardowej i 2%), natomiast obniżona stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych 9,38% (75% ww. stawki odsetek). Rośnie również, do 6,25%, stawka opłaty prolongacyjnej - stosownie z zapisami art. 57 Ordynacji.
                                       • 26.01.2010Orzecznictwo: Trudna sytuacja podatnika w starciu z interesem publicznym

                                        Teza: Ustalenie przez organ podatkowy kwestii istnienia przesłanki "interesu publicznego" wiąże się z koniecznością ważenia relacji w dwóch płaszczyznach: jedną płaszczyznę tworzy zasada, jaką jest terminowe płacenie podatków w pełnej wysokości, drugą - wyjątek od zasady, polegający na zastosowaniu indywidualnej ulgi podatkowej. Organ w danym przypadku winien ustalić, co jest korzystniejsze z punktu widzenia interesu publicznego (dochodzenie należności czy też zastosowanie ulgi).
                                        • 12.01.2010Orzecznictwo: Udział w spółce handlowej bez osobowości prawnej i status prowadzącego działalność gospodarczą

                                         Teza: Stosownie do art. 5b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych fakt udziału osoby fizycznej w handlowej spółce niemającej osobowości prawnej (n. w spółce jawnej) nie powoduje automatycznie, że osobę taką można traktować jako podatnika prowadzącego działalność gospodarczą w rozumieniu art. 67b par. 1 ustawy Ordynacja podatkowa. Przychody wspólnika z udziału w spółce handlowej niemającej osobowości prawnej uznaje się jedynie za przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, co nie znaczy, że on sam taką dzialalność prowadzi.
                                         • 30.10.2009Łatwiejsze regulowanie zaległych składek na ZUS
                                          Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan chce obniżenia stawki opłaty prolongacyjnej, którą ustala Zakład Ubezpieczeń Społecznych w przypadku wydania zgody na odroczenie terminu płatności z tytułu składek lub rozłożenie należności na raty. Przedsiębiorcy zgłosili tę propozycję w opinii do projektu zmian do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, których celem jest uproszczenie zasad rozkładania na raty należności z tytułu zaległych składek.
                                          • 23.12.2008Odsetki od zaległości podatkowych w dół
                                           W związku z decyzją Rady Polityki Pieniężnej, która na swoim posiedzeniu w dniach 22-23 grudnia postanowiła obniżyć podstawowe stopy procentowe NBP o 0,75 pkt proc., od jutra stopa kredytu lombardowego wynosić będzie 6,50% w skali rocznej. Oznacza to, zgodnie z art. 56 Ordynacji podatkowej, że stawka odsetek za zwłokę od należności podatkowych wynosić będzie 13,00%. Maleje również do 6,50% stawka opłaty prolongacyjnej, stosownie z zapisami art. 57 ordynacji.
                                           • 25.06.2008Odsetki od zaległości podatkowych w górę
                                            W związku z decyzją Rady Polityki Pieniężnej, która na swoim posiedzeniu postanowiła podwyższyć dzisiaj podstawowe stopy procentowe o 0,25 punktów procentowych, od jutra stopa kredytu lombardowego wynosić będzie 7,50%. Oznacza to, zgodnie z art. 56 Ordynacji podatkowej, że stawka odsetek za zwłokę od należności podatkowych wynosić będzie 15,00%. Rośnie również do 7,50% stawka opłaty prolongacyjnej, zgodnie z zapisami art. 57 ordynacji. Ostatni raz taką wysokość odsetek mieliśmy w marcu 2005 r.
                                            • 26.03.2008Odsetki za zwłokę od należności podatkowych znowu w górę
                                             W związku z decyzją Rady Polityki Pieniężnej, która na swoim posiedzeniu postanowiła podwyższyć dzisiaj podstawowe stopy procentowe o 0,25 punktów procentowych, od jutra stopa kredytu lombardowego wynosić będzie 7,25%. Oznacza to, zgodnie z art. 56 Ordynacji podatkowej, że stawka odsetek za zwłokę od należności podatkowych wynosić będzie 14,5%. Rośnie również do 7,25% stawka opłaty prolongacyjnej, zgodnie z zapisami art. 57 ordynacji. Ostatni raz taką wysokość odsetek mieliśmy w lipcu 2004 r.
                                             • 27.02.2008Odsetki za zwłokę znowu w górę
                                              W związku z decyzją Rady Polityki Pieniężnej, która na swoim posiedzeniu postanowiła podwyższyć dzisiaj podstawowe stopy procentowe o 0,25 punktów procentowych, od jutra stopa kredytu lombardowego wynosić będzie 7,00%. Oznacza to, zgodnie z art. 56 Ordynacji podatkowej, że stawka odsetek za zwłokę od należności podatkowych wynosić będzie 14%. Rośnie również do 7% stawka opłaty prolongacyjnej, zgodnie z zapisami art. 57 ordynacji. Ostatni raz taką wysokość odsetek mieliśmy w kwietniu 2005 r.
                                              • 11.12.2006Nie ma premii za odraczanie zobowiązań
                                               Interpelacja nr 4641 do ministra finansów w sprawie potrzeby likwidacji premii dla urzędników skarbowych wypłacanych z tytułu wydania decyzji o odroczeniu podatku