Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

deklaracje intrastat

 • 13.04.2018MF: Formy pomocy informacyjnej dla podatników
  Ministerstwo Finansów podejmuje biece dziaania majce na celu pomoc przedsibiorcom w rozpoczciu i wykonywaniu dziaalnoci gospodarczej oraz w prawidowym wypenianiu obowizków wynikajcych z przepisów prawa podatkowego. Pomoc tak przedsibiorcy rozpoczynajcy dziaalno gospodarcz uzyska mog w kadym urzdzie skarbowym - poinformowa zastpca szefa KAS odpowiadajc na interpelacj poselsk.
  • 10.02.2015Kto w 2015 roku musi skada deklaracje Intrastat?
   System Intrastat jest systemem statystyki obrotw handlowych pomidzy pastwami czonkowskimi Unii Europejskiej. Funkcjonuje on w Polsce od 1 maja 2004 r. Niektre podmioty musz skada specjalne sprawozdania.
   • 09.02.2015Kto w 2015 roku musi skada deklaracje Intrastat?
    System Intrastat jest systemem statystyki obrotw handlowych pomidzy pastwami czonkowskimi Unii Europejskiej. Funkcjonuje on w Polsce od 1 maja 2004 r. Niektre podmioty musz skada specjalne sprawozdania.
    • 17.01.2013Zgoszenia INTRASTAT – nowe progi statystyczne na 2013 rok
     W myl przepisw Prawa celnego osob zobowizan do przekazywania informacji w ramach systemu INTRASTAT jest osoba fizyczna lub osoba prawna, a take jednostka organizacyjna nieposiadajca osobowoci prawnej, bdca podatnikiem VAT i realizujca wymian towarow z krajami Unii Europejskiej.
     • 30.01.2012Zgoszenia INTRASTAT – nowe progi na 2012 rok
      Jedn z konsekwencji utworzenia Unii Europejskiej byo zniesienie granic pomidzy pastwami czonkowskimi tworzcymi jednolity rynek. Fakt ten spowodowa, e statystyka Unii Europejskiej zostaa pozbawiona rda danych o wymianie towarowej z innymi krajami Unii Europejskiej. Poniewa zaprzestano odpraw celnych, niezbdne okazao si utworzenie nowego, wsplnego systemu statystyki obrotu towarowego pomidzy pastwami czonkowskimi Unii Europejskiej.
      • 07.12.2010Kto musi skada deklaracje Intrastat?
       Wyjanijmy na pocztek, e system Intrastat jest systemem statystyki obrotw handlowych pomidzy pastwami czonkowskimi Unii Europejskiej. Funkcjonuje on w naszym kraju od 1 maja 2004 r., czyli od momentu przystpienia Polski do UE.