Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

ewidencjonowanie kosztów

 • 26.02.2009Orzecznictwo podatkowe: Wartość towarów handlowych z darowizny nie może być kosztem
  Uwzględnienie różnic remanentowych przy wyliczaniu podstawy opodatkowania u podatników osiągających dochody z działalności gospodarczej i prowadzących księgi przychodów i rozchodów (art. 24 ust. 2 u.p.d.o.f.), służy powiązaniu w czasie (danym roku podatkowym) przychodów z kosztami uzyskania przychodów. Natomiast o tym, co jest kosztem uzyskania przychodu decydują uregulowania zawarte w art. 22 i 23 u.p.d.o.f.
  • 16.12.2008Ewidencjonowanie w PKPiR transakcji w ramach autohandlu
   Pytanie: Zamierzam poszerzyć działalność gospodarczą o handel samochodami nabytymi w kraju. Proszę o informacje, jakie są zasady ewidencjonowania tego typu transakcji w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.
   • 03.12.2008Rząd nie zamierza rezygnować z poboru składek do FGŚP
    Interpelacja nr 5287 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Funduszu Pracy
    • 01.10.2008Orzecznictwo: Za załatwianie spraw prywatnych w czasie pracy można stracić pracę
     Pracownik narusza podstawowe obowiązki pracownicze, gdy bez zgody pracodawcy w godzinach przeznaczonych na pracę wykonuje inne czynności. Jeżeli działanie takie nie jest sporadyczne może stanowić to ciężkie naruszenie tych obowiązków w rozumieniu art. 52 § 1 pkt 1 k.p.
     • 23.04.2008KIG: Niekorzystne rozwiązania w sprawie kas fiskalnych
      Krajowa Izba Gospodarcza krytykuje projekt nowego rozporządzenia w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące. Zawarte w nim przepisy dotyczące odliczenia kosztów zakupu kasy fiskalnej z elektronicznym zapisem kopii zniechęcą przedsiębiorców do wymiany dotychczasowych urządzeń – uważa KIG.
      • 17.01.2008Obowiązek instalacji kasy rejestrującej
       Pytanie podatnika: Czy w przedstawionym stanie faktycznym dopuszczalne jest zaprzestanie ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, dokonując sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej?
       • 08.03.2007Przedstawiciele Rady Przedsiębiorczości nt. obniżenia pozapłacowych kosztów pracy
        7 marca odbyła się wspólna konferencja prasowa 11 organizacji gospodarczych zrzeszonych w Radzie Przedsiębiorczości. Ważne dla polskiej gospodarki było opublikowanie wspólnego stanowiska nt. obniżenia pozapłacowych kosztów pracy. Przedstawiciele Rady Przedsiębiorczości podają konkretne propozycje rozwiązań w tej sprawie.
        • 02.02.2007PKPP Lewiatan: Czas na obniżenie pozapłacowych kosztów pracy
         Pracodawca wypłacający pracownikowi 100 zł na rękę musi na rzecz różnych podatków, składek i funduszy odprowadzić dodatkowe 80 zł. Jest to ogromne obciążenie dla pracodawców, jak i pracowników. Dlatego Lewiatan zaapelował do wicepremier Zyty Gilowskiej o zmniejszenie opodatkowania wynagrodzeń. W obecnej sytuacji gospodarczej obniżenie pozapłacowych kosztów pracy jest szczególnie ważne.