Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

praca okres próbny

 • 08.10.2015Ile tak naprawdę jest umów cywilnoprawnych?
  Interpelacja nr 34470 w sprawie skali zatrudnienia na umowach cywilnoprawnych.
  • 20.04.2015Dostawa mebli do krajów UE a rozliczenie VAT
   Pytanie podatnika: Czy transakcje dostawy towarów (mebli) na rzecz unijnych kontrahentów, należy uznać za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów opodatkowaną w kraju rozpoczęcia wysyłki (tj. w Polsce)? Czy transakcje należy uznać za świadczenie kompleksowych usług na rzecz unijnych kontrahentów, których - jako usług związanych z nieruchomościami, miejscem świadczenia jest miejsce położenia nieruchomości?
   • 05.02.2015Umowy na czas określony na nowych zasadach
    Zakończono konsultacje nad projektem nowelizacji Kodeksu pracy, który dotyczyć będzie umów na czas określony. W aktualnej wersji projektu przewidziano możliwość dłuższej pracy na okres próbny. Równocześnie krótsza będzie praca na umowie na czas określony. Nowy projekt zostanie przyjęty przez rząd do końca marca.
    • 04.02.2015Umowy na czas określony na nowych zasadach
     Zakończono konsultacje nad projektem nowelizacji Kodeksu pracy, który dotyczyć będzie umów na czas określony. W aktualnej wersji projektu przewidziano możliwość dłuższej pracy na okres próbny. Równocześnie krótsza będzie praca na umowie na czas określony. Nowy projekt zostanie przyjęty przez rząd do końca marca.
     • 02.03.2012Powiadomienie pracodawcy o ciąży
      Przepisy prawa pracy nie nakładają na pracownicę wprost obowiązku zgłoszenia pracodawcy stanu ciąży. Jak najszybsze powiadomienie pracodawcy pozostaje jednak w interesie samej ciężarnej, bowiem możliwość skorzystania z szeregu uprawnień przysługujących kobiecie w okresie ciąży jest uzależniona od udokumentowania stanu ciąży świadectwem lekarskim.
      • 11.12.2009Kobiety wciąż dyskryminowane na rynku pracy
       Interpelacja nr 12246 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie dyskryminacji kobiet na etapie rekrutacji do pracy
       • 17.10.2008MPiPS: Opłacanie składki od wynagrodzenia wszystkich pracowników jest wyrazem solidaryzmu społecznego
        Interpelacja nr 4252 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie bezzasadnego opłacania składek do ZUS przez wybrane grupy osób pracujących zawodowo
        • 10.07.2008Emeryci płacąc składki rentowe realizują zasadę solidaryzmu społecznego
         Interpelacja nr 2517 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie opłacania składki na ubezpieczenie rentowe przez emerytów i rencistów, którzy podejmują dodatkowe zatrudnienie objęte obowiązkiem ubezpieczeń społecznych
         • 09.06.2008Składki rentowe emerytów
          Interpelacja nr 2427 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie niewłaściwości dotyczących obciążania składką rentową emerytów zatrudnionych na podstawie umowy o pracę
          • 04.02.2008Pracujący emeryci nadal będą płacić składki rentowe
           Interpelacja nr 25 do prezesa Rady Ministrów w sprawie emerytów, którzy płacą składki rentowe, nie otrzymując w zamian świadczeń
           • 03.10.2006Pierwsza praca i zwolnienie lekarskie
            Pytanie: Byłam zatrudniona na umowę o pracę na okres próbny 1 miesiąca - i była to moja pierwsza praca w charakterze pracownika etatowego. Niestety po 2 tygodniach pracy zachorowałam i przebywałam tydzień czasu na zwolnieniu. Pracodawca nie wypłacił mi wynagrodzenia za ten czas, twierdząc, że przez pierwszy miesiąc wynagrodzenie za czas choroby nie przysługuje. Czy miał rację?
            • 26.07.2005Uprawnienia pracownicy w ciąży
             W okresie ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy, pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy i reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy