Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

deklaracja wekslowa

 • 14.09.2016Zapłata wekslem a obowiązek korekty VAT
  Pytanie podatnika: Czy zapłata wekslem własnym za zakupione aktywa stanowi uregulowanie należności w myśl przepisów ustawy VAT, a tym samym czy Wnioskodawca wystawiając weksel będący zapłatą za zakupione aktywa nie będzie zobowiązany do dokonania korekty odliczonej kwoty podatku VAT wynikającej z faktury lub faktur potwierdzających nabycie aktywów, o której mowa w art. 89b ust. 1 ustawy VAT?
  • 19.12.2012Dochodzenie roszczeń od dłużników na podstawie weksla
   Wekslem jest papier wartościowy sporządzony zgodnie z przepisami Prawa wekslowego, zawierający bezwarunkowe przyrzeczenie wystawcy weksla do zapłaty sumy pieniężnej w określonym miejscu i czasie. Obecnie w obrocie gospodarczym weksel stosowany jest głównie w celu zabezpieczenia wierzytelności remitenta (inaczej: pierwszego posiadacza weksla, na którego zlecenie lub rzecz wierzytelność ma zostać wypłacona). Nieodzownym elementem związanym z wekslem jest deklaracja wekslowa. Weksel to nie tylko forma zabezpieczenia wierzytelności, która spełnia jednocześnie funkcję motywującą dłużnika do spełnienia świadczenia. Z posiadaniem weksla wiążą się również istotne ułatwienia dotyczące dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.
   • 16.02.2012Skutki podatkowe wystawienia weksla
    Pytanie podatnika: Wnioskodawca (osoba fizyczna) wystawił weksel z kwotą i określonym terminem wykupu. W zamian za wystawienie i wydanie weksla Wnioskodawca otrzymał określoną sumę pieniędzy. Weksel zostanie wykupiony w określonym na wekslu terminie. Do weksla brak jest pisemnego porozumienia wekslowego, jak również brak deklaracji wekslowej. Czy po wystawieniu weksla i otrzymaniu kwoty pieniężnej Wnioskodawca ma obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych?
    • 23.07.2009Fundusze unijne: Wyższe zaliczki dla przedsiębiorców
     Weszła w życie nowelizacja rozporządzenia ministra rozwoju regionalnego w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych. Podwyższyła ona z 4 mln do 10 mln zł wartość zaliczki wypłacanej przedsiębiorcom na poczet projektów unijnych, do której zabezpieczenia wystarczy deklaracja wekslowa.