Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

belki

 • 23.11.2020IKE i IKZE – nowe limity wpłat na rok 2021
  Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej określiło nowe roczne limity wpłat dotyczące indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) oraz indywidualnych kont emerytalnych (IKE). W efekcie limity wyniosą w 2021 r. 6 310,80 zł (IKZE) oraz 15 777 zł. (IKE). W przypadku IKZE osoby prowadzące pozarolniczą działalność mogą liczyć na wyraźnie wyższy limit (9 466,20 zł). Obwieszczenia ws. limitów zostały już opublikowane w Monitorze Polskim.
  • 20.11.2020IKE i IKZE – nowe limity wpłat na rok 2021
   Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej określiło nowe roczne limity wpłat dotyczące indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) oraz indywidualnych kont emerytalnych (IKE). W efekcie limity wyniosą w 2021 r. 6 310,80 zł (IKZE) oraz 15 777 zł. (IKE). W przypadku IKZE osoby prowadzące pozarolniczą działalność mogą liczyć na wyraźnie wyższy limit (9 466,20 zł). Obwieszczenia ws. limitów zostały już opublikowane w Monitorze Polskim.
   • 17.08.2020Czy podatek Belki ma jeszcze sens?
    Rekordowo niskie oprocentowanie lokat bankowych, które w połączeniu z tzw. podatkiem Belki czynią oszczędzanie w tej bezpiecznej i pewnej formie zupełnie nieopłacalnym. Czy rozważane jest zniesienie ww. podatku w celu wspierania oszczędzania przez obywateli i budowy polskiego kapitału? Czy wobec niskiego stopnia zastąpienia przyszłych emerytur z ZUS nie byłoby zasadnym zniesienie podatku od dochodów kapitałowych i wsparcie w ten sposób oszczędzania przez obywateli na emeryturę? - pyta poseł w interpelacji do Ministra Finansów.
    • 08.01.2020Podatki od pracujących stanowią niemal połowę dochodów budżetowych państwa
     Opodatkowanie pracujących odpowiada za niemal połowę dochodów budżetowych Polski – wynika z nowego badania Fundacji Republikańskiej. W 2018 r. udział tych podatków w dochodach budżetowych wyniósł aż 47 proc. Eksperci fundacji twierdzą, że rząd mógłby skoncentrować się w większym stopniu na opodatkowaniu konsumpcji i majątku.
     • 13.11.2019IKE i IKZE – nowe limity wpłat na 2020 r.
      W Monitorze Polskim opublikowano dwa obwieszczenia określające wysokość maksymalnych limitów rocznych wpłat na indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) oraz indywidualne konta emerytalne (IKE) na 2020 r. Limity zostaną podwyższone do 6 272,40 zł (IKZE) oraz 15 681 (IKE).
      • 12.11.2019IKE i IKZE – nowe limity wpłat na 2020 r.
       W Monitorze Polskim opublikowano dwa obwieszczenia określające wysokość maksymalnych limitów rocznych wpłat na indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) oraz indywidualne konta emerytalne (IKE) na 2020 r. Limity zostaną podwyższone do 6 272,40 zł (IKZE) oraz 15 681 (IKE).
       • 21.11.2018WSA. Różna wysokość pomieszczeń a podatek od nieruchomości
        Ustalając dla celów podatku od nieruchomości, powierzchnię użytkową kondygnacji mierzoną po wewnętrznej długości ścian, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych, organ powinien mieć na względzie wysokość w świetle poszczególnych części tejże kondygnacji a nie wysokość w świetle całego pomieszczenia - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku.
        • 09.11.2018IKE i IKZE z nowymi limitami wpłat na 2019 r.
         W przyszłym roku maksymalne limity rocznych wpłat na indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) oraz indywidualne konta emerytalne (IKE) zostaną podniesione o kilkaset złotych. W Monitorze Polskim opublikowano już obwieszczenia określające wysokość tych stawek – będzie to odpowiednio 5 718 i 14 295 zł.
         • 08.11.2018IKE i IKZE z nowymi limitami wpłat na 2019 r.
          W przyszłym roku maksymalne limity rocznych wpłat na indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) oraz indywidualne konta emerytalne (IKE) zostaną podniesione o kilkaset złotych. W Monitorze Polskim opublikowano już obwieszczenia określające wysokość tych stawek – będzie to odpowiednio 5 718 i 14 295 zł.
          • 23.10.2018Coraz więcej osób korzysta z IKE i IKZE
           Na koniec czerwca br. Polacy mieli założonych 960,6 tys. indywidualnych kont emerytalnych (IKE) oraz 767,7 indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego (IKZE). Z danych Komisji Nadzoru Finansowego wynika, że w trakcie I półrocza 2018 r. otwarto niemal 35 tys. nowych rachunków IKE oraz trochę ponad 27 tys. IKZE. Oszczędzanie w ramach IKE i IKZE daje m.in. pewne korzyści podatkowe.
           • 22.10.2018Coraz więcej osób korzysta z IKE i IKZE
            Na koniec czerwca br. Polacy mieli założonych 960,6 tys. indywidualnych kont emerytalnych (IKE) oraz 767,7 indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego (IKZE). Z danych Komisji Nadzoru Finansowego wynika, że w trakcie I półrocza 2018 r. otwarto niemal 35 tys. nowych rachunków IKE oraz trochę ponad 27 tys. IKZE. Oszczędzanie w ramach IKE i IKZE daje m.in. pewne korzyści podatkowe.
            • 10.07.2018Niskie stopy procentowe i podatek Belki uderzają w rynek lokat
             Utrzymujące się na niskim poziomie stopy procentowe w połączeniu z inflacją i tzw. podatkiem Belki negatywnie wpływają na atrakcyjność lokat. Szacuje się, że tylko w 2017 r. osoby oszczędzające w ten sposób straciły łącznie ok. 1,9 mld zł.
             • 05.02.2018Podatki 2018: Ulga w ramach IKZE wynosi nawet 1,6 tys. zł
              Podatnicy oszczędzający w ramach III filaru emerytalnego mogą liczyć na ulgę, czyli odliczenie od podstawy opodatkowania wpłat na indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE). W praktyce w rozliczeniach za 2017 r. – przy maksymalnych wpłatach na poziomie ponad 5,1 tys. zł – ulga sięga 0,9-1,6 tys. zł.
              • 02.02.2018Podatki 2018: Ulga w ramach IKZE wynosi nawet 1,6 tys. zł
               Podatnicy oszczędzający w ramach III filaru emerytalnego mogą liczyć na ulgę, czyli odliczenie od podstawy opodatkowania wpłat na indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE). W praktyce w rozliczeniach za 2017 r. – przy maksymalnych wpłatach na poziomie ponad 5,1 tys. zł – ulga sięga 0,9-1,6 tys. zł.
               • 09.01.2018WSA. Podatek od nieruchomości od niewykończonego budynku
                Z uzasadnienia: Rozpoczęcie użytkowania budynku jeszcze niewykończonego ostatecznie powoduje konieczność zapłacenia podatku, od początku następnego roku, ustalanego od całego budynku. Obowiązek ten dotyczy również części, która nie została wykończona czy przekazana do użytkowania. Oczywiste, w przypadku rozpoczęcia użytkowania części budynku albo budowli możliwe jest opodatkowanie całości tylko w sytuacji, gdy istnieje reszta przedmiotu opodatkowania. Nie ma znaczenia, z uwagi na obowiązek płacenia podatku, okoliczność, że w budynku trwają jeszcze wykończeniowe prace budowlane, że budynek nie został w całości oddany do użytkowania.
                • 13.11.2017Podatki 2018: Nowe limity dla IKE i IKZE
                 W 2018 r. maksymalne limity rocznych wpłat na indywidualne konto emerytalne (IKE) i indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) wzrosną o kilkaset złotych. Kwoty wyniosą odpowiednio 13 329 oraz 5 331,60 zł. Określające te limity obwieszczenia zostały już opublikowane w Monitorze Polskim.
                 • 08.11.2017Podatki 2018: Nowe limity dla IKE i IKZE
                  W 2018 r. maksymalne limity rocznych wpłat na indywidualne konto emerytalne (IKE) i indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) wzrosną o kilkaset złotych. Kwoty wyniosą odpowiednio 13 329 oraz 5 331,60 zł. Określające te limity obwieszczenia zostały już opublikowane w Monitorze Polskim.
                  • 18.10.2017MF: Likwidacji podatku Belki nie będzie
                   Wprowadzenie zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych byłoby możliwe tylko wówczas, gdy skutki tej preferencji podatkowej, w postaci zmniejszenia wpływów do budżetu państwa pozwoliłyby na realizację celów, które w konsekwencji stworzyłyby długotrwałe mechanizmy do dalszego rozwoju gospodarki państwa i poprawy życia polskich obywateli – wyjaśniło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską.
                   • 13.09.2017Rachunek bankowy przedsiębiorcy
                    Z prowadzeniem firmy nierozerwalnie związana jest konieczność regulowania zobowiązań oraz otrzymywania należności. Najwygodniejszą formą do przeprowadzenia tego typu operacji jest rachunek bankowy. Obrót bezgotówkowy jest wygodniejszy i bezpieczniejszy niż np. każdorazowe wpłaty podatku albo składek ZUS na poczcie gotówką.
                    • 08.09.2017Rachunek bankowy przedsiębiorcy
                     Z prowadzeniem firmy nierozerwalnie związana jest konieczność regulowania zobowiązań oraz otrzymywania należności. Najwygodniejszą formą do przeprowadzenia tego typu operacji jest rachunek bankowy. Obrót bezgotówkowy jest wygodniejszy i bezpieczniejszy niż np. każdorazowe wpłaty podatku albo składek ZUS na poczcie gotówką.
                     • 05.12.2016Podatki 2017: IKE i IKZE z nowymi limitami wpłat
                      W przyszłym roku o kilkaset złotych wzrosną maksymalne limity rocznych wpłat na indywidualne konto emerytalne (IKE) oraz indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE). Kwoty te będą wynosić odpowiednio 12 789 oraz 5 115,60 zł. Nowe limity określono w obwieszczeniach resortu pracy, które opublikowano już w Monitorze Polskim.
                      • 02.12.2016Podatki 2017: IKE i IKZE z nowymi limitami wpłat
                       W przyszłym roku o kilkaset złotych wzrosną maksymalne limity rocznych wpłat na indywidualne konto emerytalne (IKE) oraz indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE). Kwoty te będą wynosić odpowiednio 12 789 oraz 5 115,60 zł. Nowe limity określono w obwieszczeniach resortu pracy, które opublikowano już w Monitorze Polskim.
                       • 19.09.2016Podatek od lokat i oszczędności do likwidacji? 
                        Interpelacja nr 5567 w sprawie likwidacji lub zmniejszenia podatku od dochodów kapitałowych.
                        • 09.05.2016Stopy procentowe kolejny miesiąc bez zmian
                         Stopy procentowe zostaną utrzymane na dotychczasowym poziomie przynajmniej do czerwca – postanowiła na zakończonym w piątek dwudniowym posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej. Stopa referencyjna nadal wynosi 1,50 proc. Jak wynika z nowego komunikatu Rady, ewentualne zmiany wysokości stóp w kolejnych miesiącach są mało prawdopodobne.
                         • 07.04.2016Stopy procentowe bez zmian – obniżka wciąż mało prawdopodobna
                          Rada Polityki Pieniężnej na zakończonym w środę dwudniowym posiedzeniu postanowiła utrzymać stopy procentowe na dotychczasowym poziomie. Stopy pozostaną bez zmian najprawdopodobniej również w kolejnych miesiącach. Stopa referencyjna wynosi obecnie 1,50 proc. 
                          • 04.02.2016RPP zostawiła stopy procentowe na dotychczasowym poziomie
                           Rada Polityki Pieniężnej postanowiła utrzymać stopy procentowe na dotychczasowym poziomie. Jak tłumaczono po zakończonym w środę dwudniowym posiedzeniu, obecna wysokość stóp sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego rozwoju. Stopa referencyjna wynosi obecnie nadal 1,50 proc.
                           • 11.01.2016Podatek Belki do likwidacji?
                            Interpelacja nr 162 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie likwidacji tzw. podatku Belki dla osób oszczędzających na indywidualnych kontach emerytalnych.
                            • 21.12.2015Podatki 2016: Nowe limity wpłat na IKE i IKZE
                             W Monitorze Polskim opublikowano obwieszczenia dotyczące maksymalnych limitów rocznych wpłat na indywidualne konto emerytalne (IKE) i indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) w 2016 r. Limity te zostaną podniesione i wyniosą odpowiednio 12 165 oraz 4 866 zł. 
                             • 18.12.2015Podatki 2016: Nowe limity wpłat na IKE i IKZE
                              W Monitorze Polskim opublikowano obwieszczenia dotyczące maksymalnych limitów rocznych wpłat na indywidualne konto emerytalne (IKE) i indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) w 2016 r. Limity te zostaną podniesione i wyniosą odpowiednio 12 165 oraz 4 866 zł. 
                              • 10.11.2015Biznes apeluje o uproszczenie systemu podatkowego
                               Uproszczenie systemu podatkowego powinno być jednym z priorytetowych celów dla nowego Sejmu oraz nowego rządu – twierdzą organizacje zrzeszające działających w Polsce przedsiębiorców. Postulaty biznesu obejmuje m.in. przywrócenie poczucia bezpieczeństwa prowadzenia działalności gospodarczej. 
                               • 05.11.2015Stopy procentowe kolejny miesiąc z rzędu bez zmian
                                Wysokość stóp procentowych kolejny miesiąc z rzędu pozostanie na niezmienionym poziomie – zdecydowała Rada Polityki Pieniężnej na dwudniowym posiedzeniu, które zakończyło się w środę. Jak wskazuje RPP, w najbliższym czasie raczej nie należy spodziewać się korekty stóp.
                                • 23.10.2015Podatek FTT to zagrożenie dla giełdy – ostrzega fundacja FOR
                                 Wprowadzenie w Polsce podatku od transakcji finansowych (FTT – financial transaction tax) byłoby kolejnym, po antyreformie OFE w 2014 r., poważnym ciosem w krajowy rynek kapitałowy – oceniają eksperci fundacji Forum Obywatelskiego Rozwoju. Z wyliczeń FOR wynika, że obroty na warszawskiej giełdzie mogłyby w efekcie wprowadzenia nowej daniny spaść nawet o 50 proc.
                                 • 07.10.2015System podatkowy do zmiany? ZPP proponuje dużą reformę
                                  Obecny podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) oraz składki na NFZ, ZUS, FP i FGŚP powinny zostać zastąpione podatkiem od Funduszu Płac, który wynosiłby 25 proc. - twierdzi Związek Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP). Organizacja opublikowała specjalny raport, w którym proponuje zreformowanie polskiego systemu podatkowego.
                                  • 06.10.2015System podatkowy do zmiany? ZPP proponuje dużą reformę
                                   Obecny podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) oraz składki na NFZ, ZUS, FP i FGŚP powinny zostać zastąpione podatkiem od Funduszu Płac, który wynosiłby 25 proc. – twierdzi Związek Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP). Organizacja opublikowała specjalny raport, w którym proponuje zreformowanie polskiego systemu podatkowego.
                                   • 10.07.2015Będą zmiany w podatku Belki?
                                    Interpelacja nr 33221 do ministra finansów w sprawie podatku od odsetek z lokat i oszczędności
                                    • 15.01.2015Stopy procentowe wciąż bez zmian
                                     Stopy procentowe pozostaną bez zmian – zdecydowała na zakończonym w środę dwudniowym posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej. Członkowie Rady nie wykluczają jednak korekty wysokości stóp w najbliższych miesiącach. Analitycy przewidują, że do połowy roku stopa referencyjna zostanie obniżona z obecnych 2 do ok. 1,5 proc.
                                     • 28.07.2014Co Polacy wiedzą o podatkach?
                                      Polacy mają poważne braki w wiedzy dotyczącej systemu podatkowego, także odnośnie jego podstawowych elementów – wynika z raportu pn. „Stan wiedzy ekonomicznej Polaków”, przygotowanego przez Instytut Wolności oraz Raiffeisen Polbank.
                                      • 03.07.2014Co ze stopami procentowymi? RPP zmienia stanowisko
                                       Rada Polityki Pieniężnej wycofała się z zapowiedzi, że nie będzie ingerować w wysokość stóp procentowych przynajmniej do końca III kwartału bieżącego roku. Na razie stopy pozostają na dotychczasowym poziomie, ale do zmiany może dojść już we wrześniu. Prawdopodobieństwo takiego ruchu jest jednak nadal niskie.
                                       • 05.06.2014Stopy procentowe. Zmiany prawdopodobnie dopiero w 2015 r.
                                        Od wielu miesięcy stopy procentowe pozostają na niezmienionym poziomie. Rada Polityki Pieniężnej potwierdziła to także na posiedzeniu zakończonym 3 czerwca br. – zmian można spodziewać się najwcześniej po III kwartale, choć taki scenariusz jest mało prawdopodobny. Ewentualna korekta możliwa będzie raczej dopiero w przyszłym roku.
                                        • 07.05.2014Podatki 2015: Zmiany ws. polisolokat coraz bliżej
                                         Lokaty będące formalnie ubezpieczeniami (polisolokaty) będą zwolnione z tzw. podatku Belki tylko do końca 2014 r. Resort finansów wprowadzi do ustawy o PIT zapisy, zgodnie z którymi opodatkowaniu podlegać mają także świadczenia z ubezpieczeń na dożycie, gdzie świadczenie zależne jest od wartości określonych indeksów bądź wartości innych świadczeń bazowych.
                                         • 10.04.2014Stopy procentowe - zmiany najwcześniej w IV kwartale
                                          Stopy procentowe pozostaną nadal na dotychczasowym poziomie – zdecydowała na zakończonym w środę dwudniowym posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej. Ewentualnej korekty wysokości stóp można się spodziewać najwcześniej w ostatnim kwartale 2014 r.
                                          • 06.02.2014Stopy procentowe nadal bez zmian
                                           Stopy procentowe wciąż bez zmian. Na zakończonym w środę dwudniowym posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej postanowiła kontynuować przyjętą kilka miesięcy temu strategię nieingerowania w wysokość stóp co najmniej do końca I połowy 2014 r.
                                           • 05.02.2014Finansowe ABC (1): Jak samodzielnie policzyć realny zysk z lokaty
                                            Oprocentowanie lokat bankowych nieustannie się zmienia. Banki kuszą nas różnymi ofertami, okazjami, wymyślają chwytliwe slogany – robią wszystko, żeby nas przekonać o celowości lokowania pieniędzy właśnie w ich placówkach. Tymczasem może się okazać, że lokata to droga donikąd: czasami zarobimy (ile – za moment będziecie mogli policzyć samodzielnie), ale często wyjdziemy na zero lub, co gorsza, realny zysk z lokaty będzie ujemny (czyli po prostu poniesiemy stratę).
                                            • 08.11.2013Płatnik kontra podatnik. Kto odpowiada za podatek?
                                             Interpelacja nr 20858 do ministra finansów w sprawie solidarnej odpowiedzialności podatnika i płatnika podatku za zapłatę niektórych zobowiązań podatkowych
                                             • 09.10.2013Pojęcie dachu w podatku od nieruchomości
                                              Z uzasadnienia: Przy ocenie, czy dana konstrukcja jest dachem należy mieć na względzie współczesny rozwój technologiczny. Co prawda, najpopularniejszym materiałem do wykonania konstrukcji dachów czyli więźb dachowych jest drewno, jednak - dla przykładu - w technologii YTONG możliwe jest wykonanie dachu bez więźby dachowej; z kolei stropodachy to pokrycia budynku, które pod względem konstrukcyjnym i funkcjonalnym pełnią jednocześnie funkcję stropu i dachu. Zatem, tylko z lektury projektu architektonicznego, bez przeprowadzenia wizji lokalnej, bez dokumentacji zdjęciowej i opinii biegłego nie można stwierdzić, czy obiekt budowlany jest czy nie jest przykryty dachem, o jakim mowa w art. 1a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatkach opłatach lokalnych.
                                              • 19.08.2013Lokaty tracą na atrakcyjności. Polacy wycofują pieniądze
                                               Kończące się w lipcu roczne lokaty przyniosły, po uwzględnieniu inflacji i podatku Belki, przeciętnie 2,96 proc. realnego zysku – wynika z danych zebranych przez firmę doradczą Open Finance. W następnych miesiącach wskaźnik rentowności z pewnością ulegnie pogorszeniu. Już teraz widoczny jest natomiast powolny odpływ pieniędzy z depozytów bankowych.
                                               • 26.06.2013Polityka fiskalna nie może opierać się na ,,tu i teraz" - twierdzi BCC
                                                W tegorocznym budżecie wpływy podatkowe będą niższe nawet o 20-25 mld zł w stosunku do rządowych założeń – szacuje Business Centre Club. Eksperci organizacji nie zostawiają suchej nitki na planach zmian w przepisach dotyczących wydatków sektora publicznego, które zamierza wprowadzić resort finansów.
                                                • 04.06.2013Fundusze antypodatkowe - nowy ranking "parasoli"
                                                 Fundusze parasolowe mogą być dobrą, m.in. z powodu możliwości odroczenia podatku od zysków kapitałowych (tzw. podatek Belki), alternatywą dla inwestorów – twierdzą analitycy firmy doradczej Open Finance, która po raz siódmy opublikowała ranking tego rodzaju funduszy.
                                                 • 02.04.2013Podatek Belki powodem niskiego poziomu oszczędności?
                                                  O tzw. podatku Belki znów stało się głośno i to nie tylko z powodu przecieków dotyczących planów rozszerzenia go również na polisolokaty. Jak się okazuje, Narodowy Bank Polski rozsyła do banków i firm ubezpieczeniowych pisma z żądaniem usunięcia z materiałów reklamowych określenia „podatek Belki”.
                                                  • 19.03.2013Zwrot VAT dla podróżnych
                                                   Pytanie podatnika: Czy istnieje prawne ograniczenie sprzedaży towaru metodą „TAX FREE FOR TOURISTS” na jednym dokumencie?

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] następna strona »