Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

bhp

 • 11.03.2016Biura rachunkowe: jak skutecznie konkurować – cz. II
  W pierwszym artykule cyklu ogólnie przedstawiliśmy oczekiwania klientów biur rachunkowych, wskazując na rosnącą konkurencję wśród podmiotów świadczących usługi księgowe, połączoną jednak z rosnącą ilością klientów, zlecających prowadzenie rachunkowości na zewnątrz. Zwróciliśmy również uwagę na rosnące oczekiwania klientów. Ankiety, które wypełniają przedsiębiorcy podczas naszych szkoleń, spotkań i konferencji jednoznacznie potwierdzają ten wzrost oczekiwań. Przyjrzeliśmy się więc rynkowi usług świadczonych przez biura rachunkowe i sprawdziliśmy, na jakie usługi mogą liczyć klienci biur.
  • 02.12.2015Ekwiwalent za pranie odzieży nie jest przychodem pracownika 
   Pytanie: Pracodawca posiada regulacje wewnętrzne dotyczące przyznawania i wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej/ochronnej. W zarządzeniu zostały ustalone zasady wypłacania ekwiwalentu w rzeczywistej kwocie poniesionych kosztów przez pracownika w danym okresie rozliczeniowym. Każdy pracownik ma obowiązek złożyć pracodawcy oświadczenie w jakiej kwocie poniósł koszty prania odzieży. Do zarządzenia został dołączony również cennik pralni chemicznej, aby można było zweryfikować poniesione koszty. Czy ww. ekwiwalent będzie zwolniony z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o PIT?
   • 19.11.2015Stan techniczny budynku a podatek od nieruchomości
    Z uzasadnienia: Przy ustalaniu czy dana nieruchomość (nie) nadaje się do wykorzystania do prowadzenia działalności gospodarczej należy mieć na uwadze, jakiego rodzaju działalność gospodarczą prowadzi podatnik - przedsiębiorca będący posiadaczem nieruchomości. Nie chodzi więc o możliwość wykorzystania nieruchomości do prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej, przez jakiegokolwiek przedsiębiorcę.
    • 30.10.2015Źródła przychodów w PIT. Umowa zlecenie a prowadzenie działalności gospodarczej
     Pytanie podatnika: Czy wynagrodzenie za usługi świadczone przez Wnioskodawcę na rzecz Spółki na podstawie umów cywilnoprawnych zawartych w ramach prowadzonej przez Wnioskodawcę pozarolniczej działalności gospodarczej będzie stanowić dla Wnioskodawcy przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy PIT?
     • 27.10.2015Szkolenie bhp także dla obcokrajowców?
      Czy obcokrajowiec skierowany do pracy w Polsce powinien mieć ważne badania lekarskie i ukończone szkolenie bhp?
      • 26.10.2015Szkolenie bhp także dla obcokrajowców?
       Czy obcokrajowiec skierowany do pracy w Polsce powinien mieć ważne badania lekarskie i ukończone szkolenie bhp?
       • 22.10.2015Względy techniczne a podatek od nieruchomości
        Z uzasadnienia: O ile więc zgodzić się przyjdzie, że co do zasady to na podatniku ciąży obowiązek wykazania, że dany przedmiot opodatkowania "ze względów technicznych" nie jest i nie może być wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej - to jednak nie zwalnia to organu z konieczności wnikliwego i wszechstronnego wyjaśnienia tej kwestii w postępowaniu podatkowym.
        • 15.10.2015NSA. Sprzedaż nieruchomości a proporcja VAT
         Art. 90 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług, należy tak interpretować, że przy kalkulacji wartości współczynnika struktury sprzedaży, o którym mowa w art. 90 ust. 3 nie należy uwzględniać sprzedaży środków trwałych, których sprzedaż nie stanowi integralnej części zwykłej działalności gospodarczej tego przedsiębiorstwa. A contrario oznacza to, że do współczynnika struktury sprzedaży, o którym mowa w art. 90 ust. 3 należy zaliczyć sprzedaż tych środków trwałych, która stanowi zwykłą działalność gospodarczą podatnika.
         • 08.10.2015Ile tak naprawdę jest umów cywilnoprawnych?
          Interpelacja nr 34470 w sprawie skali zatrudnienia na umowach cywilnoprawnych.
          • 03.09.2015Zwolnienie z PIT. Dwukrotna refundacja kosztów zakupu okularów przy jednym badaniu
           Pytanie: Zgodnie z zarządzeniem pracodawcy dofinansowanie do zakupu okularów następuje co dwa lata w wysokości do 200 zł. Pracownikowi zostało wydane badanie na okres 3 lat. Czy na podstawie tego samego zaświadczenia lekarza medycyny pracy można dokonać dwukrotnie wolnej od podatku refundacji zakupu okularów korygujących wzrok, jeżeli w przepisach wewnętrznych pracodawcy refundacja dokonywana jest co dwa lata?
           • 02.09.2015Zwolnienie z PIT. Dwukrotna refundacja kosztów zakupu okularów przy jednym badaniu
            Pytanie: Zgodnie z zarządzeniem pracodawcy dofinansowanie do zakupu okularów następuje co dwa lata w wysokości do 200 zł. Pracownikowi zostało wydane badanie na okres 3 lat. Czy na podstawie tego samego zaświadczenia lekarza medycyny pracy można dokonać dwukrotnie wolnej od podatku refundacji zakupu okularów korygujących wzrok, jeżeli w przepisach wewnętrznych pracodawcy refundacja dokonywana jest co dwa lata?
            • 08.07.2015Upał w miejscu pracy - pracownicy mają swoje prawa
             W czasie upałów pracownicy mogą wymagać od pracodawcy zimnych napojów, żaluzji w oknach oraz - w niektórych sytuacjach - także krótszego dnia pracy. W przypadku pracy na zewnątrz graniczną temperaturą jest 25 stopni Celsjusza. W zakładach pracy jest to tymczasem 28 st. C.
             • 07.07.2015Upał w miejscu pracy - pracownicy mają swoje prawa
              W czasie upałów pracownicy mogą wymagać od pracodawcy zimnych napojów, żaluzji w oknach oraz – w niektórych sytuacjach – także krótszego dnia pracy. W przypadku pracy na zewnątrz graniczną temperaturą jest 25 stopni Celsjusza. W zakładach pracy jest to tymczasem 28 st. C.
              • 08.06.2015Badania lekarskie i szkolenia bhp przy umowie cywilnej
               Czy pracownik zatrudniony na podstawie umowy cywilnoprawnej musi odbyć badania lekarskie i szkolenie bhp?
               • 03.06.2015Badania lekarskie i szkolenia bhp przy umowie cywilnej
                Czy pracownik zatrudniony na podstawie umowy cywilnoprawnej musi odbyć badania lekarskie i szkolenie bhp?
                • 01.06.2015Kto musi przejść szkolenie bhp?
                 Czy każdy pracownik przed przystąpieniem do pracy musi odbyć szkolenie bhp?
                 • 27.05.2015Szkolenie BHP pracownika tymczasowego
                  Zapytanie nr 8161 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie konieczności przeprowadzenia badań wstępnych bhp dla pracowników tymczasowych
                  • 21.05.2015Jakie prawa ma pracownica w ciąży?
                   Czy będąc w ciąży można wykonywać wszelkie prace, czy są jakieś ograniczenia?
                   • 15.05.2015Przepisy BHP – PIP proponuje zmianę regulacji
                    W prawie co drugiej firmie, gdzie pracownicy eksploatują urządzenia energetyczne, dochodzi do nieprawidłowości w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy – podaje Państwowa Inspekcja Pracy, która proponuje doprecyzowanie obecnych regulacji.
                    • 04.03.2015Wstępne badania lekarskie - nowe zasady będą prowadziły do nadużyć?
                     Interpelacja nr 30480 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie wprowadzenia do Kodeksu pracy art. 229 § 11 pkt 2
                     • 03.03.2015Odliczenie VAT z faktury za zakup okularów dla pracownika
                      Pytanie podatnika: Spółka pokrywa koszt okularów do wysokości określonego limitu. W sytuacji, gdy faktura opiewa na kwotę wyższą niż limit, spółka zwraca jedynie wartość limitu, a różnicę pracownik pokrywa we własnym zakresie, natomiast w sytuacji gdy faktura opiewa na kwotę niższą niż limit, spółka zwraca wydatki do wysokości kwoty brutto z faktury. Czy można odliczyć VAT z faktury wystawionej na spółkę, a dotyczącej zakupu okularów dla pracownika? Czy spółka ma obowiązek wykazać podatek należny w związku z przekazaniem okularów pracownikowi?
                      • 17.02.2015Wynagrodzenie minimalne dla pracowników delegowanych - ważny wyrok TS UE
                       Wysłani do pracy poza granicę państwa Polacy mogą liczyć na płacę minimalną, której wysokość określają zagraniczne układy zbiorowe pracy kraju przyjmującego – wynika z wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TS UE). Trybunał wydał korzystne orzeczenie dla pracowników pracujących przy budowie elektrowni atomowej w Finlandii.
                       • 16.02.2015Wynagrodzenie minimalne dla pracowników delegowanych – ważny wyrok TS UE
                        Wysłani do pracy poza granicę państwa Polacy mogą liczyć na płacę minimalną, której wysokość określają zagraniczne układy zbiorowe pracy kraju przyjmującego – wynika z wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TS UE). Trybunał wydał korzystne orzeczenie dla pracowników pracujących przy budowie elektrowni atomowej w Finlandii.
                        • 08.01.2015Bezpieczeństwo pracy zimą. Obowiązki pracodawcy
                         Pracodawcy mają obowiązek przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa przy odśnieżaniu dachów oraz zapewnienia odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach pracy.
                         • 08.12.2014PIP skontroluje blisko 90 tys. podmiotów
                          W przyszłym roku Państwowa Inspekcja Pracy zamierza skontrolować ok. 88 tys. podmiotów. Nacisk położony zostanie m.in. na zatrudnianie pracowników sklepów wielkopowierzchniowych i agencji ochrony. Inspektorzy zajmą się też np. zatrudnianiem pracowników tymczasowych oraz wypłatami wynagrodzeń.
                          • 05.12.2014PIP skontroluje blisko 90 tys. podmiotów
                           W przyszłym roku Państwowa Inspekcja Pracy zamierza skontrolować ok. 88 tys. podmiotów. Nacisk położony zostanie m.in. na zatrudnianie pracowników sklepów wielkopowierzchniowych i agencji ochrony. Inspektorzy zajmą się też np. zatrudnianiem pracowników tymczasowych oraz wypłatami wynagrodzeń.
                           • 25.11.2014Usługi otrzymane od firmy współmałżonka jako koszt podatkowy
                            Pytanie podatnika: Czy do celów odrębnej działalności gospodarczej Wnioskodawca może korzystać z firmowych samochodów żony na zasadzie odpłatnych usług transportowych udokumentowanych fakturą, a wynagrodzenie poniesione na podstawie otrzymanej od firmy żony faktury za usługi transportowe stanowić będzie u Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu i podstawę odliczenia podatku od towarów i usług?
                            • 18.11.2014Data zawarcia umowy o pracę: Luka w Kodeksie pracy sprzyja oszustom
                             Interpelacja nr 28295 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie art. 29 Kodeksu pracy, który pozwala zawrzeć pisemną umowę z pracownikiem w dniu podjęcia przez niego pracy
                             • 04.11.2014Kiedy pracownik musi odbyć szkolenie bhp?
                              Przepisy stanowią, iż pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
                              • 03.11.2014Kiedy pracownik musi odbyć szkolenie bhp?
                               Przepisy stanowią, iż pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
                               • 02.10.2014Dodatkowe badania pracowników w kosztach podatkowych
                                Pytanie podatnika: Czy w przypadku przeprowadzenia dodatkowych jednorazowych badań krwi dla pracowników oraz sfinansowania ich w pełnej wysokości przez pracodawcę, Wnioskodawca może uznać poniesione koszty jako koszt uzyskania przychodów zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
                                • 26.09.2014Zwolnienie podatkowe na świadczenia rzeczowe BHP
                                 Pytanie: Zgodnie z zapisami, zawartymi w regulaminie pracy, pracownikom przysługują środki higieny osobistej i herbata. Środki higieny osobistej (mydło ręcznik, pasta bhp, proszek do prania) wydawane są pracownikom 2 razy w roku na koniec każdego półrocza, herbata wydawana jest pracownikom raz na rok na koniec I kwartału za dany rok kalendarzowy. Jakie są skutki podatkowe wydania pracownikom środków higieny osobistej oraz herbaty?
                                 • 25.09.2014Opodatkowanie ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej i umundurowania
                                  Pytanie podatnika: Czy wypłacany pracownikom na podstawie art. 2379 Kodeksu pracy, ekwiwalent pieniężny z tytułu zwrotu kosztów prania odzieży roboczej i umundurowania, poniesionych przez pracownika, jest przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych czy też ww. ekwiwalent jest zwolniony z opodatkowania?
                                  • 14.07.2014Śmierć pracownika, przepisy BHP a odpowiedzialność karna członka zarządu
                                   Czy członek zarządu dużego zakładu produkcyjnego, może ponosić odpowiedzialność karną za śmierć pracownika? Okazuje się, że osobom kierującym pracą innych osób, może być w takiej sytuacji postawiony zarzut niedopełnienia obowiązków związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy w podległym zakładzie. Wsparciem w takiej sytuacji może być ubezpieczenie D&O (Directors & Officers), które obejmuje władze spółki.
                                   • 07.07.2014Ubezpieczenie D&O - kto jest objęty ochroną?
                                    Polisa D&O obejmować może szerokie grono ubezpieczonych, a do jej głównych adresatów należy zaliczyć członków zarządu. Są to osoby, które bezsprzecznie ponoszą odpowiedzialność za zarządzanie firmą. Liczne przepisy określają np. odpowiedzialność zarządu w stosunku do szkód wyrządzonych spółce, wierzycielom spółki, czy odpowiedzialność za prawidłowość dokumentacji w przypadku oferowania papierów wartościowych.
                                    • 22.05.2014ABC BHP: Pomieszczenia higieniczno-sanitarne
                                     Pomieszczenie higieniczno-sanitarne to, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie ogólnych przepisów bhp: szatnie, umywalnie, ustępy, pomieszczenia z natryskami, pomieszczenia higieny osobistej kobiet, jadalnie (z wyjątkiem stołówek), pomieszczenia służące do schronienia się przed zimnem oraz pomieszczenia do prania, odkażania, suszenia, odpylania odzieży roboczej lub ochronnej.
                                     • 21.05.2014ABC BHP: Odzież i obuwie robocze oraz środki higieny osobistej
                                      Pracodawca musi dostarczyć pracownikowi odzież i obuwie robocze w dwóch przypadkach: gdy odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu, gdy występują szczególne wymogi technologiczne, sanitarne lub bezpieczeństwa i higieny pracy.
                                      • 20.05.2014Podatki 2015: Zmiany w ustawie o urzędach i izbach skarbowych
                                       Część procesów pomocniczych realizowanych przez administrację podatkową zostanie skonsolidowana na poziomie województw – wynika z projektu nowelizacji ustawy o urzędach i izbach skarbowych, opublikowanego w poniedziałek przez resort finansów. Projektodawca zapewnia, że nie ma zamiaru zmniejszać liczby urzędów skarbowych.
                                       • 20.05.2014Podatki 2015: Zmiany w ustawie o urzędach i izbach skarbowych
                                        Część procesów pomocniczych realizowanych przez administrację podatkową zostanie skonsolidowana na poziomie województw – wynika z projektu nowelizacji ustawy o urzędach i izbach skarbowych, opublikowanego w poniedziałek przez resort finansów. Projektodawca zapewnia, że nie ma zamiaru zmniejszać liczby urzędów skarbowych.
                                        • 16.04.2014Dokument celny z błędami a termin odliczenia VAT od importu towarów
                                         Pytanie podatnika: W którym miesiącu przysługuje firmie prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu zaimportowanych towarów? W miesiącu otrzymania dokumentu celnego (PZC) oraz dwóch kolejnych, czy też dopiero w miesiącu otrzymania decyzji z Urzędu Celnego? Jeżeli prawo do odliczenia podatku ma przysługiwać dopiero w momencie otrzymania decyzji, to dotyczy to całego dokumentu celnego, czy tylko pozycji w których stwierdzono błędy?
                                         • 13.03.2014Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej i ochronnej a PIT
                                          Wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej z uwagi na fakt, że ekwiwalent ten został przyznany zgodnie z przepisami bhp, korzysta ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z tym pracodawca jako płatnik nie jest obowiązany do pobrania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od tych świadczeń – wyjaśnił Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 16 stycznia 2014 r., sygn. ILPB1/415-1162/13-2/TW.
                                          • 12.03.2014Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej i ochronnej a PIT
                                           Wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej z uwagi na fakt, że ekwiwalent ten został przyznany zgodnie z przepisami bhp, korzysta ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z tym pracodawca jako płatnik nie jest obowiązany do pobrania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od tych świadczeń – wyjaśnił Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 16 stycznia 2014 r., sygn. ILPB1/415-1162/13-2/TW.
                                           • 20.02.2014WSA: Nadpłata PIT pracownika nie dla pracodawcy
                                            Z uzasadnienia: Nadpłata w podatku, w przypadku płatnika lub inkasenta, dotyczy jedynie tych przypadków w których dochodzi do uszczerbku majątku u płatnika łub inkasenta, na skutek zapłacenia należnego świadczenia w większej wysokości od tej w której zostało pobrane i winno być uiszczone zgodnie z przepisami na rzecz wierzyciela; jeżeli bowiem wadliwość ich postępowania prowadzi do uszczuplenia majątku podatnika na skutek spełnienia przez niego nienależnego świadczenia (lub wysokości większej od należnej) w następstwie błędnego obliczenia, pobrania oraz odprowadzenia podatku, nadpłata powstaje u podatnika, który w takim przypadku jest jedynym podmiotem uprawianym do jej zwrotu.
                                            • 23.01.2014Obowiązki pracodawcy w okresie zimowym
                                             Sorry, ale taki mamy klimat – tłumaczy wicepremier Bieńkowska. Takie wyjaśnienie nie zwalnia jednak pracodawców z dodatkowych obowiązków związanych z zimową aurą. Główny Inspektor Pracy apeluje o przestrzeganie przepisów. Poznajmy zimowe obowiązki pracodawców.
                                             • 03.01.2014Odliczenie VAT od okularów dla pracownika
                                              Zapytanie nr 5036 do ministra finansów w sprawie wątpliwości, które budzi odliczenie podatku VAT od zakupu okularów korekcyjnych dla pracownika
                                              • 09.12.2013Podróże służbowe: Wysokość diety przy częściowo odpłatnych posiłkach
                                               Pytanie podatnika: Czy w przypadku rozliczania podróży służbowych pracowników budowlanych, wypłata pełnej diety (100%) w wysokości określonej rozporządzeniem w sprawie podróży służbowych korzysta ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 16 (jeżeli chodzi o przychód pracowników) jeśli pracodawca zapewniałby pracownikom inne niż profilaktyczne posiłki, ale w części płatne przez pracownika (np. 5%)?
                                               • 25.11.2013Zatrudnianie młodocianych. Pracodawcy masowo łamią prawo
                                                Pracodawcy zatrudniający młodocianych pracowników masowo naruszają przepisy – wynika z pokontrolnych informacji przedstawionych przez Państwową Inspekcję Pracy. W 2012 r. inspektorzy skontrolowali pod kątem zatrudniania młodocianych osób 884 pracodawców. W efekcie wydano ponad 4000 decyzji i wniosków nakazujących usunięcie uchybień i nieprawidłowości.
                                                • 22.11.2013Zapewnienie pracownikom okularów korekcyjnych przed upływem terminu badań okresowych a PIT
                                                 Pytanie podatnika: Czy, gdy pracownik zwraca się do pracodawcy z prośbą o skierowanie na badania przed upływem terminu badań okresowych (np. w przypadku pogorszenia wzroku) a lekarz w wyniku przeprowadzonego badania wskażę potrzebę ich stosowania lub wymiany dotychczas stosowanych okularów na inne, to czy koszty badań oraz refundacja za okulary stanowią przychód pracownika, który należy opodatkować podatkiem dochodowym?
                                                 • 21.11.2013Zwolnienie z PIT ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej
                                                  Pytanie podatnika: Wnioskodawca jako pracodawca jest zobowiązany nieodpłatnie dostarczyć odzież i obuwie robocze pracownikom wykonującym prace związane z bezpośrednią obsługa maszyn i urządzeń technicznych oraz prace powodujące brudzenie odzieży roboczej. Pranie odzieży i obuwia dokonywane jest przez pracowników we własnym zakresie. Pracownicy otrzymują za te czynności ekwiwalent pieniężny w kwocie 30 zł na miesiąc. Czy ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży roboczej korzysta ze zwolnienia z opodatkowania? Czy Wnioskodawca jako płatnik jest zobowiązany do pobrania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych?
                                                 • « poprzednia strona [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] ... [ 7 ] następna strona »