Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

zakup ekspresu kawy ciężar kosztów firmy

  • 31.05.2019Nabycie małej firmy - jak wycenić, amortyzować i zaliczyć do KUP poniesione wydatki
    Przedmiotem prezentowanej interpretacji są problemy, z którymi boryka się nabywca małej firmy - chodzi tu o kawiarnię, ale prezentowane w interpretacji zagadnienia są uniwersalne, w przypadku przejęcia działającej firmy. W skład przedsiębiorstwa wchodzą różne składniki - środki trwałe, know-how, wyposażenie, zaś samo nabycie przedsiębiorstwa - w zależności od warunków transakcji, może wygenerować wartości niematerialne i prawne, podlegające dalszej amortyzacji. Wszystkie te składniki trzeba wycenić i uwzględnić w KUP bezpośrednio lub poprzez amortyzację.