Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

opodatkowanie nieoprocentowanej pożyczki

 • 18.07.2014VAT: Udzielanie nieoprocentowanych pożyczek pracownikom ze środków obrotowych
  Pytanie podatnika: Czy zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym od 1 kwietnia 2013 r., do 31 grudnia 2013 r., oraz obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., transakcja udzielenia pożyczki przez spółkę pracownikom podlega opodatkowaniu VAT i jednocześnie korzysta ze zwolnienia z VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o VAT?
  • 02.02.2011Opodatkowanie nieoprocentowanej pożyczki udzielonej przez Spółkę wspólnikom
   Pytanie podatnika: Czy z tytułu udzielenia nieoprocentowanych pożyczek przez Spółkę wspólnikom, jako osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej, Wnioskodawca osiągnie jakikolwiek przychód, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, tytułem nieodpłatnego świadczenia...
   • 27.05.2009Opodatkowanie odsetek od nieoprocentowanych pożyczek udzielonych pracownikom
    Pytanie: Moja firma zamierza udzielać swoim pracownikom nieoprocentowanych pożyczek, przy czym zasady udzielania pożyczek będą jednakowe dla wszystkich pracowników spełniających określone warunki. Pożyczkę będzie mógł otrzymać pracownik, który jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Moja firma nie prowadzi działalności w zakresie udzielania pożyczek i jest podatnikiem VAT. Czy wartość odsetek w przypadku udzielenia pracownikowi nieoprocentowanej pożyczki stanowi dla niego przychód?