Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

agencja unii europejskiej

 • 14.12.2007Inwestycje Roku 2007
  Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych przyznała nagrody Inwestycja Roku trzem najważniejszym zagranicznym przedsięwzięciom gospodarczym w Polsce, zrealizowanym bądź rozpoczętym w mijających 12 miesiącach.
 • 30.10.20072 mld zł ze sprzedaży bezpośredniej w Polsce
  Roczne obroty polskich firm zajmujących się sprzedażą bezpośrednią sięgają 2 mld zł. Działalność ta angażuje 660 tys. osób, z czego 90 proc. to kobiety — wynika z najnowszych badań przeprowadzonych przez brytyjską firmę Ipsos MORI w 7 krajach Unii Europejskiej.
 • 19.10.2007UE: Dopłaty do wieprzowiny i owoców miękkich
  Minister rolnictwa Wojciech Mojzesowicz poinformował, że Unia Europejska wyraziła zgodę na uruchomienie jeszcze w tym roku dopłat do prywatnego przechowywania wieprzowiny przez polskich producentów. Z kolei od przyszłego roku płatnościami bezpośrednimi zostaną objęci właściciele plantacji malin i truskawek.
 • 19.10.2007Dokumenty uprawniające do zastosowania stawki 0% w eksporcie towarów
  Pytanie podatnika: Podatnik zapytuje o dokumenty potwierdzające wywóz towarów poza terutorium Wspólnoty w rozumieniu art.41 ust.6, ustawy o podatku od towarów i usług oraz o organ celny właściwy do dokonania potwierdzenia wywozu towarów poza terytorium UE.
 • 21.06.2007Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich (Ombudsman)
  Do Krajowej Izby Gospodarczej zwrócił się Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich (Ombudsman) – Pan P. Nikiforos Diamandouros - informując o pierwszorzędnym znaczeniu, jakie przywiązuje on – w ramach wykonywania swoich obowiązków - do zapewnienia, by przedsiębiorstwa w Krajach Członkowskich Unii Europejskiej dysponowały odpowiednią wiedzą odnośnie swego prawa do składania na jego ręce skarg dotyczących wadliwego funkcjonowania instytucji i organów Unii Europejskiej (UE) oraz usług, jakie może on świadczyć na ich rzecz.
 • 26.01.2007PARP: Zaproszenie do udziału w XI edycji konkursu „Polski Produkt Przyszłości”
  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w XI edycji konkursu "Polski Produkt Przyszłości". Celem konkursu, objętego honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów, jest promocja i upowszechnianie osiągnięć twórców innowacyjnych wyrobów i technologii, które mają szanse zaistnieć na rynku polskim.
 • 26.01.2007Wsparcie MSP we wdrażaniu dyrektyw nowego i globalnego podejścia
  Ministerstwo Gospodarki oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach umowy bliźniaczej "Wsparcie MSP we wdrażaniu dyrektyw nowego i globalnego podejścia" organizują cykl bezpłatnych seminariów i warsztatów skierowanych do małych i średnich przedsiębiorstw (producentów i importerów) pragnących umieścić swoje wyroby na Jednolitym Rynku Unii Europejskiej. Spotkania rozpoczną się w drugim kwartale 2007 roku i trwać będą do połowy roku 2008. Seminaria i warsztaty zorganizowane zostaną w różnych miastach Polski i prowadzić je będą eksperci z Austrii i Słowenii (partnerzy projektu umowy bliźniaczej).
 • 20.07.2006Skutki podatkowe uzyskanej pomocy publicznej w postaci usługi szkoleniowej współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
  Pytanie podatnika: Czy pomoc w postaci usługi szkoleniowej współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego stanowi przychód z działalności gospodarczej?
 • 06.06.2006Interpelacja nr 1989 do ministra finansów w sprawie zasad opodatkowania dotacji pochodzących z funduszy Unii Europejskiej przekazywanych małym i średnim przedsiębiorstwom na rozwój działalności gospodarczej
  Szanowna Pani! Działając na podstawie art. 191 i art. 192 regulaminu Sejmu, w związku z interwencją zgłoszoną w moim biurze poselskim przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A., zwracam się do Pani z interpelacją w sprawie zasad opodatkowania dotacji pochodzących z funduszy Unii Europejskiej przekazywanych małym i średnim przedsiębiorstwom na rozwój działalności gospodarczej.

« poprzednia strona [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ]