Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

agencja unii europejskiej

 • 20.10.2010Fundusze poręczeniowe: Bankowcy chcą szerszego dostępu do wsparcia z BGK
  O zapewnienie bankom źródeł długoterminowego finansowania akcji kredytowej adresowanej do przedsiębiorstw zaapelował do rządu Związek Banków Polskich. Zdaniem organizacji, od ponad roku nie może się w dostateczny sposób rozwinąć działalność poręczeniowa prowadzona bezpośrednio przez Bank Gospodarstwa Krajowego. ZBP namawia więc rząd do ożywienia działalności BGK w zakresie poręczeń kredytowych dla małych i średnich firm.
 • 18.10.2010Unijne dopłaty dla rolników – 13 mld zł za 2010 r.
  Na dopłaty bezpośrednie dla polskich rolników za 2010 r. zostanie przeznaczona kwota około 3,2 mld euro, czyli prawie 13 mld zł – poinformowała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 70 proc. tej sumy rolnicy otrzymają z budżetu Unii Europejskiej, a pozostałe 30 proc. zostanie sfinansowane z budżetu krajowego. Stawki płatności bezpośrednich za ten rok będą przeliczane wg kursu 3,9847 zł za euro.
 • 04.10.2010Dokument elektroniczny IE599 jako potwierdzenie wywozu
  Z uzasadnienia: Jeśli celem ECS jest m.in. zapewnienie przejrzystości i weryfikowalności przeprowadzanych operacji celnych, to organ, mający jakiekolwiek wątpliwości co do treści otrzymanych dokumentów, czy też podejrzeń co do fikcyjności transakcji ma narzędzia służące do weryfikacji uzyskanych od podatnika danych. Tym samym może w łatwy sposób zbadać, czy nadesłany wydruk, kserokopia, czy nadesłany plik jest kopią oryginalnego komunikatu IE599. W tych warunkach nakładanie na podatnika obowiązku niejako "ponownego" potwierdzenia autentyczności wydawanych dokumentów nie znajduje oparcia w treści przepisów ustawy VAT i stoi w sprzeczności z założeniami ECS.
 • 29.09.2010Zmiany ustaw okołobudżetowych przyjęte
  Rada Ministrów zatwierdziła projekt nowelizacji niektórych ustaw związanych z realizacją przyszłorocznego planu dochodów i wydatków państwa. Najważniejsze z nich dotyczą ograniczenia wydatków ze środków publicznych. Jak wyjaśnia rząd, jest to konieczne dla zahamowania szybkiego wzrostu długu publicznego w Polsce, który niesie ryzyko destabilizacji finansów publicznych oraz przekroczenia drugiego progu ostrożnościowego (55 proc.) w 2011 r.
 • 16.09.2010Podwyżka VAT: Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 9 września 2010 r. - wykaz zmian
  Najistotniejsze zmiany zawarte w projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług dotyczą stawek podatku VAT. Od stycznia 2011 r. na nieprzetworzoną żywność oraz książki i czasopisma specjalistyczne wprowadza się najniższą, zezwoloną prawem Unii Europejskiej stawkę VAT w wysokości 5 %. Ponadto, mając na uwadze to, aby przeciętna stawka na żywność nie wzrosła, obniżona zostanie z 7 % do 5 % stawka na podstawowe produkty żywnościowe. Projekt wprowadza również najistotniejszą zmianę w okresie objętym przez ww. Wieloletni Plan Finansowy Państwa, jaką jest tymczasowe (na 3 lata, tj. do 31 grudnia 2013 r.) podwyższenie wszystkich stawek VAT o 1 pkt procentowy z uwagi na obecny stan finansów publicznych i stwierdzony deficyt strukturalny. Wzrost stawek nie obejmie podstawowych produktów żywnościowych, a także książki i czasopisma specjalistyczne. Poniżej przedstawiamy wykaz zmian zawartych w ww. projekcie.
 • 03.09.2010BCC popiera plan cięć zatrudnienia w administracji
  Co dziesiątego urzędnika zamierza w przyszłym roku zwolnić rząd. Nie wyklucza się też obniżki wynagrodzeń i skracania czasu pracy. Cięcia miałyby przynieść blisko miliard złotych oszczędności rocznie. To ambitny i słuszny plan, jednak pod warunkiem, że będzie opierał się na przeglądzie i racjonalizacji zatrudnienia, a nie cięciu etatów „na ślepo”, po równo w każdej jednostce – ocenia Business Centre Club.
 • 03.08.2010Inwestycje zagraniczne: 5 mld euro w I półroczu
  Według danych Narodowego Banku Polskiego, ogólny napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) od stycznia do czerwca 2010 r. wyniósł ponad 5 mld euro i był o 75 proc. wyższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ) sukcesem zakończyła w I półroczu br. 29 nowych inwestycji o wartości 377 mln euro. To prawie trzy razy więcej projektów niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Dzięki nim w ciągu najbliższych kilku lat powstanie w Polsce ponad 6 tys. miejsc pracy.
 • 23.06.2010Polski Produkt Przyszłości - wyniki 13. edycji konkursu
  4 nagrody główne oraz 6 wyróżnień przyznała kapituła tegorocznej edycji konkursu Polski Produkt Przyszłości. Do 13. edycji konkursu zgłoszono 42 innowacyjne projekty. Najwięcej wniosków – 24 – nadesłano z przedsiębiorstw, 16 projektów pochodzi z jednostek badawczo-rozwojowych, a 2 od osób fizycznych. Organizatorem konkursu objętego honorowym patronatem ministra gospodarki jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 • 23.06.2010Zobowiązania pracodawcy wobec pracownika oddelegowanego
  Zapytanie nr 6877 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zobowiązań pracodawcy wobec pracownika zatrudnionego na pełen etat w Polsce, wysyłanego do pracy we Francji
 • 13.05.2010Nowelizacja ustawy o PARP
  Nowe instrumenty wsparcia przedsiębiorców przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości zaproponowano w projekcie nowelizacji ustawy o utworzeniu PARP zaakceptowanym przez Radę Ministrów. Dokument zakłada poszerzenie kręgu potencjalnych odbiorców pomocy udzielanej przez Agencję oraz zmianę przepisów utrudniających jej funkcjonowanie. Wprowadzono także  regulacje umożliwiające PARP skuteczniejszą realizację zadań, co – jak podkreśla rząd – jest bardzo ważne dla sprawnego wykorzystywania pieniędzy budżetowych i z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na lata 2007-2013.
 • 05.05.2010Co czwarta osoba w wieku do 25 lat jest bezrobotna
  Interpelacja nr 14993 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie podejmowanych przez rząd działań na rzecz wspierania zatrudnienia osób młodych, a w szczególności osób kończących edukację
 • 20.04.2010Misja gospodarcza firm z branży morskiej na EXPO 2010 w Szanghaju – wkrótce koniec zapisów
  25 kwietnia br. upływa termin przyjmowania zgłoszeń od firm z branży morskiej do udziału w misji gospodarczej do Chin. Misja odbędzie się w dniach 5-12 czerwca br. w ramach udziału Polski w Wystawie Światowej EXPO 2010 w Szanghaju. Wyjazd organizowany jest przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Wydziałem Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Szanghaju.
 • 19.04.2010Misja gospodarcza firm z branży morskiej na EXPO 2010 w Szanghaju
  25 kwietnia br. upływa termin przyjmowania zgłoszeń od firm z branży morskiej do udziału w misji gospodarczej do Chin. Misja odbędzie się w dniach 5-12 czerwca br. w ramach udziału Polski w Wystawie Światowej EXPO 2010 w Szanghaju. Wyjazd organizowany jest przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Wydziałem Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Szanghaju.
 • 08.04.2010Przetarg nieograniczony na "Audyt Regionalnych Instytucji Finansujących"
  Działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej powyżej 125.000 euro na "Audyt Regionalnych Instytucji Finansujących"
 • 25.03.2010Zaproszenie dla firm z branży morskiej na EXPO 2010 w Szanghaju
  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Wydziałem Promocji Handlu i Inwestycji Konsulatu RP w Szanghaju, w ramach realizacji programu gospodarczego związanego z udziałem Polski w Wystawie EXPO 2010 w Szanghaju, zaprasza firmy z branży morskiej do udziału w misji gospodarczej do Chin, która odbędzie się w dniach 5-12 czerwca 2010 r.
 • 08.03.2010Ruszyła kampania „Szkolenia – to się opłaca!”
  Ministerstwo Gospodarki zainaugurowało ogólnopolską kampanię społeczną „Szkolenia – to się opłaca!”. Akcja potrwa do końca czerwca 2011 r., a jej organizatorem jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Kampania ma na celu promowanie wśród mikro, małych i średnich przedsiębiorstw idei rozwoju kompetencji zawodowych pracowników. – Niedostateczna liczba szkoleń negatywnie wpływa na rozwój firmy. Przedsiębiorcy często nie rozumieją, że pracownicy to ich największy kapitał – powiedział dyrektor generalny w MG Henryk Szymański.
 • 23.02.201090 proc. rolników otrzymało płatności za 2009 rok
  Od 19 stycznia do 18 lutego tego roku na konta bankowe blisko 520 tys. rolników wpłynęło blisko 4,6 mld zł z tytułu dopłat bezpośrednich – poinformowała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Łącznie z płatnościami zrealizowanymi w grudniu, ARiMR wypłaciła do tej pory ponad 10,7 mld zł. Dopłaty obszarowe otrzymało już blisko 1,27 mln rolników, czyli ponad 90 proc. uprawnionych, którzy złożyli wnioski w 2009 r.
 • 15.02.2010O ekoinnowacjach dla menedżerów sektora MŚP
  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) organizuje regionalne spotkania adresowane do menedżerów małych i średnich przedsiębiorstw zainteresowanych nowymi trendami w dziedzinie ekoinnowacji. Cykl spotkań poświęconych tej problematyce zaplanowano na początek marca. Są one organizowane w ramach projektu „Innowacje w Przedsiębiorstwach - Klub Innowacyjnych Przedsiębiorstw”.
 • 22.01.2010ARiMR wznowiła przekazywanie dopłat uprawnionym rolnikom
  Po wstrzymaniu na początku stycznia realizacji wniosków o dopłaty bezpośrednie z powodu przeniesienia przez Ministerstwo Finansów rachunku wypłat do Banku Gospodarstwa Krajowego, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wznowiła przekazywanie pieniędzy na konta rolników. Wcześniej - do końca grudnia ubiegłego roku - płatności bezpośrednie 2009 otrzymało 745 tys. rolników, do których trafiło blisko 6,2 mld zł.
 • 18.01.2010Polski Produkt Przyszłości – półtora miesiąca na zgłoszenie
  Za niespełna półtora miesiąca upływa termin zgłaszania kandydatur do XIII edycji konkursu Polski Produkt Przyszłości. Konkurs organizuje Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości pod honorowym patronatem ministra gospodarki. Nagrodzone produkty mogą liczyć m.in. na promocję podczas krajowych i zagranicznych targów.
 • 21.12.2009Ważne dla przedsiębiorców i rozpoczynających działalność
  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przypomina przedsiębiorcom oraz osobom zamierzającym rozpocząć działalność gospodarczą o możliwości korzystania z usług Punktów Konsultacyjnych Krajowego Systemu Usług, zlokalizowanych na terenie całego kraju. Konsultanci PK KSU udzielają bezpłatnych informacji, m. in. w zakresie: rozpoczynania oraz prowadzenia działalności gospodarczej, dostępności funduszy europejskich i wysokości pomocy, audytu technologicznego oraz możliwości pozyskania/wdrożenia technologii, możliwości korzystania z dofinansowanych szkoleń.
 • 04.12.2009Dwa miliardy w trzy dni
  Blisko 200 tys. rolników otrzymało w ciągu trzech pierwszych dni realizacji dopłat bezpośrednich za 2009 r. ponad 2 mld złotych – poinformowała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Na realizację płatności za ten rok przewidziano łącznie około 12,6 mld zł, czyli o ponad 30 proc. więcej niż w 2008 r. ARiMR zaplanowała, że jeszcze w grudniu tegoroczne płatności otrzyma około miliona uprawnionych rolników.
 • 04.12.2009PO Rozwój Polski Wschodniej: 640 mln zł dla najlepszych projektów
  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprezentowała wyniki konkursów przeprowadzonych w 2009 r. w ramach Programu Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. Dofinansowanie otrzyma kilkadziesiąt projektów, które zostały pozytywnie ocenione w ramach dwóch działań programu: I.3 - „Wspieranie innowacji” oraz I.4 - „Promocja i współpraca”.
 • 17.11.2009Fikcyjne zatrudnienie pozwala uniknąć płacenia składek ZUS
  Interpelacja nr 11761 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zagrożenia bezpieczeństwa systemu świadczeń społecznych poprzez proceder polegający na rejestracji firmy za granicą w sytuacji wykonywania pracy w Polsce
 • 11.09.2009Pierwsze dopłaty dla rolników od października
  Jak poinformowała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 16 października br.  rozpocznie się wypłacanie pieniędzy rolnikom, którzy prowadzą działalność na obszarach o trudnych warunkach gospodarowania lub na terenach górskich (ONW).
 • 27.08.2009Unijna dotacja na budowę linii do produkcji najnowocześniejszego silnika lotniczego
  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zapowiedziała podpisanie umowy z firmą Avio Polska Sp. z o.o. będącą beneficjentem Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działaniu 4.4 - „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym”. Dzięki umowie Avio Polska zyska wsparcie dla projektu budowy linii produkcyjnej do wytwarzania silników dla najnowszych samolotów długodystansowych Boeing 747-8.
 • 06.07.2009Samorządy nie są zainteresowane wypłacaniem zaliczek
  Interpelacja nr 9167 do ministra rozwoju regionalnego w sprawie przyspieszenia wypłat zaliczek dla beneficjentów programów dofinansowanych ze środków unijnych
 • 05.06.2009Polskie Forum Inwestycyjne
  Roadshow Polska, Krajowa Izba Gospodarcza oraz Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych w dniach 3 i 4 czerwca zorganizowały w Warszawie Pierwsze Polskie Forum Inwestycyjne. Zdaniem uczestników konferencji, najbliższe lata to najlepszy moment na inwestowanie w polskie budownictwo mieszkaniowe i związaną z nim infrastrukturę, sektor elektroniczny oraz szeroko rozumianą energetykę.
 • 29.04.200944,4 mld zł z UE dla polskiego rolnictwa od 2004 r.
  Od maja 2004 do marca 2009 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała polskim rolnikom 44,4 mld zł ze środków UE i 22,2 mld zł z funduszy krajowych w ramach różnych unijnych programów pomocowych i z tytułu dopłat bezpośrednich. Polskie gospodarstwo w ciągu tych 5 lat za pośrednictwem ARiMR otrzymało przeciętnie 26,6 tys. zł.
 • 01.04.2009ARiMR pod nadzorem resortu finansów
  Minister finansów będzie nadzorował gospodarowanie środkami publicznymi przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – przewiduje przyjęte przez Radę Ministrów rozporządzenie w sprawie nadzoru nad ARiMR w zakresie gospodarki finansowej. Chodzi o środki z Unii Europejskiej i krajowe środki publiczne, przeznaczone na współfinansowanie projektów realizowanych za pieniądze unijne.
 • 13.03.2009PAIiIZ: Dobre perspektywy rozwoju biznesowego outsourcingu w Polsce
  Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych opublikowała raport na temat atrakcyjności inwestycyjnej Polski dla sektora BPO (Business Process Outsourcing - wydzielanie procesów biznesowych) przygotowany we współpracy z Jones Lang LaSalle i Grafton Recruitment. Z dokumentu wynika, że Polska jest jedną z najatrakcyjniejszych lokalizacji w Europie dla inwestycji typu BPO.
 • 02.12.2008Dofinansowanie dla polskich projektów z Funduszu TEN-T
  Jak informuje Ministerstwo Infrastruktury, po rozstrzygnięciu przez Komisję Europejską konkursów przeprowadzonych w 2008 r., Polska na realizację czterech projektów otrzymała z Funduszu TEN-T dofinansowanie w wysokości blisko 50 proc. kwoty 8,52 mln euro, na jaką opiewają koszty ich realizacji.
 • 03.11.2008Fundusze unijne: Czat o podatkach
  5 listopada odbędzie się internetowy czat na temat podatków w dotacjach z Unii Europejskiej. Doradca podatkowy Hanna Kozłowska będzie odpowiadała na pytania dotyczące VAT i podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych w projektach współfinansowanych z funduszy strukturalnych. Spotkanie jest adresowane do przedsiębiorców ubiegających się o wsparcie z UE.
 • 24.10.2008Ośrodek IBM w Gdańsku
  Nawet 30 mln dol. zainwestuje w nowe centrum kompetencyjno-wdrożeniowe w Gdańsku koncern informatyczny IBM. Placówka będzie realizowała projekty dla klientów z sektora małych i średnich firm, obejmujące systemy planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP), zarządzania relacjami z klientem (CRM), zarządzania łańcuchem dostaw (SCM), a w przyszłości również business intelligence.
 • 26.09.2008Raport inwestycyjny: Polska liderem w Europie Środkowo-Wschodniej
  Polska nadal jest liderem wśród nowych członków Unii Europejskie pod względem wysokości bezpośrednich inwestycji zagranicznych – wynika z danych zawartych w Światowym Raporcie Inwestycyjnym UNCTAD 2008. W bieżącym roku napływ nowych inwestycji do Polski utrzymuje się na wysokim poziomie.
 • 02.09.2008ARiMR wydała 90 proc. środków na lata 2004-2006
  Jak informuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, dobiega końca realizacja Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006. Wartość zrealizowanych płatności wyniosła dotąd 4,8 mld zł.
 • 29.08.2008Danfoss zainwestuje 65 mln zł w Łódzkiej SSE
  Jak podaje Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, duński producent systemów ogrzewania i klimatyzacji Danfoss otwiera nowy zakład produkcyjny na terenie Łódzkiej SSE. Firma zainwestuje 65 mln zł i utworzy 250 miejsc pracy.
 • 19.08.2008Umowa PAIiIZ i PARP
  Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych zawarła z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości umowę dotyczącą przygotowania projektu „Promocja Gospodarcza Polski Wschodniej”.
 • 21.07.2008Zatrudnianie pracowników tymczasowych
  Interpelacja nr 2775 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie możliwości zmiany ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych
 • 18.07.2008Euroobligacje na miejskie inwestycje
  Jak donosi Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Warszawa wyemituje euroobligacje o wartości do 300 mln euro. Klienci instytucjonalni będą je mogli kupić na europejskich rynkach finansowych. Środki z emisji obligacji władze Warszawy przeznaczą m.in. na sfinansowanie inwestycji miejskich.
 • 14.07.2008ARiMR wydała blisko 6 proc. środków na lata 2007–2013
  Ponad 3,29 mld zł (około 1 mld euro) wypłaciła Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z nowego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (PROW). Do wydania jest łącznie około 17 mld euro.
 • 07.07.2008W 2008 r. dalszy wzrost BIZ w Polsce?
  Z raportu opracowanego przez wiedeński Instytut Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych wynika, że Polska i Rumunia będą jedynymi krajami wśród nowych członków Unii Europejskiej, które odnotują wzrost napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) w 2008 roku – donosi Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych.
 • 01.07.2008Płatności bezpośrednie zrealizowane w terminie
  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformowała, że z zadania realizacji płatności bezpośrednich za 2007 r. wywiązała się w wyznaczonym terminie, czyli do końca czerwca 2008 r.
 • 16.06.2008Ocena ryzyka zawodowego lekarstwem na wypadki przy pracy i choroby zawodowe?
  Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) zainicjowała ogólnoeuropejską kampanię informacyjną na temat oceny ryzyka zawodowego „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy. Dobre dla ciebie. Dobre dla firmy”. Jej celem jest zapobieganie wypadkom i chorobom zawodowym.
 • 28.05.2008Ocena rozdziału pomocy UE na wzrost konkurencyjności
  Wszyscy przedsiębiorcy, którzy zgłosili dobre – w rozumieniu obowiązujących kryteriów oceny – projekty inwestycyjne, otrzymali wsparcie finansowe, bądź jego zapewnienie, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa – stwierdza opublikowany we wtorek raport Najwyższej Izby Kontroli na temat wsparcia inwestycyjnego dla małych i srednich przedsiębiorstw ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw.
 • 13.05.2008PO Rozwój Polski Wschodniej: PAIiIZ odpowiedzialny za promocję
  Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych będzie odpowiedzialna za przygotowanie i nadzór nad realizacją Projektu Promocji Polski Wschodniej. Podstawą działań promocyjnych będzie przygotowana przez Agencję Koncepcja Promocji Polski Wschodniej.
 • 28.04.2008Korzystanie z funduszy strukturalnych a zwolnienie z PIT
  Artykuł 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje zwolnienie między innymi dla podatników bezpośrednio realizujących program finansowany ze środków bezzwrotnej pomocy wypłacanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Zwolnienie dotyczy jedynie tych podatników, którzy są bezpośrednimi beneficjentami pomocy bezzwrotnej. Pracownicy, którzy jedynie wykonują zadania określone w programie finansowanym z funduszy strukturalnych, nie są bezpośrednim beneficjentem środków z bezzwrotnej pomocy, nie dotyczy ich więc powyższe zwolnienie od podatku — orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
 • 17.04.2008Największe nakłady w branży papierniczej
  16 projektów inwestycyjnych zamknęła Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych w pierwszym kwartale tego roku. Ich wartość to prawie 650 mln euro, a planowane zatrudnienie ma wynieść ponad 4,1 tys. osób.
 • 21.03.2008PARP dla pracowników „50+”
  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oferuje właścicielom i pracownikom firm z sektora MSP bezpłatne szkolenia on-line za pośrednictwem edukacyjnego portalu Akademia PARP. Zdaniem przedstawicieli Agencji szkolenia typu e-learning mogą być najwłaściwszym rozwiązaniem dla osób po pięćdziesiątce, które chcą podnieść swoje kwalifikacje, by powrócić na rynek pracy lub się na nim utrzymać.
 • 12.03.2008W maju członkostwo w MAE
  Polska w maju stanie się pełnoprawnym członkiem Międzynarodowej Agencji Energetycznej – zapowiedział minister gospodarki Waldemar Pawlak. Agencja skupia 26 państw członkowskich OECD i działa na rzecz  współpracy i wsparcia w sytuacjach kryzysowych na rynku naftowym.

« poprzednia strona [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] następna strona »