Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

agencja komisji europejskiej

 • 09.03.2021Nowe podatki 2021, czyli co jest prawdą dziś, okazuje się fałszem jutro
  Na pytanie posła zadane w interpelacji, wprowadzenie jakich konkretnie nowych podatków planowane jest w 2021 r. i w jakich konkretnie terminach, Ministerstwo Finansów odpowiedziało, że nie są prowadzone prace legislacyjne w zakresie podwyżek obecnie obowiązujących stawek VAT. Natomiast odnośnie podatków dochodowych, podatku akcyzowego, podatków sektorowych, lokalnych i podatku od gier, MF poinformowało, że nie przewiduje się wprowadzenia nowych podatków w 2021 r. I tyle. Czy zatem jest się z czego cieszyć? Co w takim razie z nowymi opłatami, parapodatkami itd., nad którymi pracuje rząd? Ministerstwo milczy.
 • 06.04.2020Tarcza antykryzysowa - pytania i odpowiedzi
  Twoja firma ma trudności w związku z epidemię koronawirusa? Chcesz otrzymać wsparcie, które złagodzi jej negatywne skutki? Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania o pomoc, jaka została skierowana do przedsiębiorców, pracowników, organizacji społecznych i instytucji oraz samorządów.
 • 03.04.2020Tarcza antykryzysowa - pytania i odpowiedzi
  Twoja firma ma trudności w związku z epidemię koronawirusa? Chcesz otrzymać wsparcie, które złagodzi jej negatywne skutki? Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania o pomoc, jaka została skierowana do przedsiębiorców, pracowników, organizacji społecznych i instytucji oraz samorządów.
 • 14.01.2020Paragony mogą być szkodliwe dla zdrowia
  Bisfenol A (BPA) od dłuższego czasu wzbudza kontrowersje a mimo to jest powszechnie stosowany także w sprzęcie elektronicznym, części opakowań na żywność i napoje, soczewkach kontaktowych, plombach dentystycznych, czy właśnie paragonach fiskalnych. W grudniu 2016 r. Komisja Europejska podjęła decyzję o ograniczeniu stosowania BPA w papierze termicznym w UE (używanym także do drukowania paragonów) w kierunku całkowitego zakazu. Tymczasem - zdaniem związkowców - "stężenie BPA w paragonach jest nawet 250-1000 razy większe niż w żywności a jego przenikalność przez skórę wynosi aż 46%", przez co - jak podkreślają - na największe ryzyko wpływu BPA na zdrowie narażeni są kasjerzy w marketach.
 • 23.10.2018Usuwanie treści terrorystycznych – firmy będą mieć dodatkowe obowiązki?
  Komisja Europejska przygotowała projekt nowego rozporządzenia ws. zapobiegania rozpowszechnianiu treści terrorystycznych w internecie. Bruksela zamierza wprowadzić m.in. obowiązek usuwania takich treści w ciągu godziny od otrzymania nakazu, a niedotrzymanie terminu będzie grozić wysokimi karami. Pomysł wdrożenia nowych obostrzeń krytykują przedsiębiorcy zrzeszeni w Konfederacji Lewiatan.
 • 11.05.2018Uchwała NSA: Uiszczanie to nie uiszczenie, ale decydujące jest uznanie rachunku
  W przypadku, w którym opłata sądowa uiszczana jest za pośrednictwem pośrednika płatniczego innego niż bank, w którym prowadzony jest rachunek właściwego sądu, moment uiszczania opłaty sądowej (tj. dokonywania zapłaty przez stronę) nie pokrywa się z momentem jej uiszczenia (czyli uznaniem rachunku bankowego). Jednak przy płatności gotówkowej na rachunek bankowy sądu za moment uiszczenia opłaty sądowej na użytek oceny dochowania terminu na wykonanie takiej czynności procesowej w postępowaniu przed sądami administracyjnymi można przyjąć datę wcześniejszą, niż faktyczna data uznania tego rachunku kwotą należnej opłaty, pod warunkiem uznania rachunku bankowego sądu należną kwotą - stwierdził NSA, rozstrzygając zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości.
 • 02.07.2013Podatki na świecie: Włochy stawiają na wyższe podatki
  Rząd Enrico Letty przełożył o trzy miesiące podwyżkę VAT. Podstawowa stawka wzrośnie więc z 21 do 22 proc. dopiero z początkiem października, a być może jeszcze później. Włosi chcą w ten sposób pobudzić konsumpcję wewnętrzną. Zamiast podniesienia VAT, zdecydowano się na podwyższenie innych podatków, przede wszystkim akcyzy na e-papierosy.
 • 14.07.2011Już 25 firm skorzystało z nowej usługi PARP
  Z „Asysty”, czyli nowej usługi pilotażowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości skorzystało dotychczas 25 przedsiębiorstw. Usługa jest dostępna od końca maja 2011 r., jej główny cel to pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej.
 • 28.03.2011PO Innowacyjna Gospodarka – dotacje dla e-firm
  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako pierwsza instytucja centralna zrealizowała nabór wniosków na unijne dotacje dla przedsiębiorców on-line. Dofinansowanie otrzyma 160 projektów na łączną kwotę 74,7 mln zł – podał PARP. Pieniądze przedsiębiorcy mogą przeznaczyć m.in. na zakup oprogramowania, komputerów, zatrudnienie nowych specjalistów czy wdrożenie innowacyjnych usług.  
 • 13.12.2010UE: Inicjatywy Regionalne w energetyce
  Komisja Europejska przedstawiła nową koncepcję regionalnej współpracy energetycznej między krajami Unii Europejskiej. W dokumencie „Przyszła rola Inicjatyw Regionalnych” zaproponowano plan działań do 2015 r., którego realizacja ma się przyczynić do efektywniejszego zintegrowania rynku energii w Europie. Propozycje Komisji przewidują m.in. wprowadzenie zmian w obecnej strukturze regionalnych rynków gazu.  
 • 15.11.2010MF: Polski system podatkowy jest przyjazny do prowadzenia działalności
  Interpelacja nr 18112 do ministra finansów w sprawie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce
 • 20.10.2010Fundusze poręczeniowe: Bankowcy chcą szerszego dostępu do wsparcia z BGK
  O zapewnienie bankom źródeł długoterminowego finansowania akcji kredytowej adresowanej do przedsiębiorstw zaapelował do rządu Związek Banków Polskich. Zdaniem organizacji, od ponad roku nie może się w dostateczny sposób rozwinąć działalność poręczeniowa prowadzona bezpośrednio przez Bank Gospodarstwa Krajowego. ZBP namawia więc rząd do ożywienia działalności BGK w zakresie poręczeń kredytowych dla małych i średnich firm.
 • 04.10.2010Dokument elektroniczny IE599 jako potwierdzenie wywozu
  Z uzasadnienia: Jeśli celem ECS jest m.in. zapewnienie przejrzystości i weryfikowalności przeprowadzanych operacji celnych, to organ, mający jakiekolwiek wątpliwości co do treści otrzymanych dokumentów, czy też podejrzeń co do fikcyjności transakcji ma narzędzia służące do weryfikacji uzyskanych od podatnika danych. Tym samym może w łatwy sposób zbadać, czy nadesłany wydruk, kserokopia, czy nadesłany plik jest kopią oryginalnego komunikatu IE599. W tych warunkach nakładanie na podatnika obowiązku niejako "ponownego" potwierdzenia autentyczności wydawanych dokumentów nie znajduje oparcia w treści przepisów ustawy VAT i stoi w sprzeczności z założeniami ECS.
 • 23.09.2010Pomoc dla rolników poszkodowanych w powodzi – nabór od 30 września
  Około 4 tys. poszkodowanych gospodarstw będzie mogło skorzystać z pomocy w ramach działania  "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych", które pod koniec września uruchomi Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
 • 16.09.2010Podwyżka VAT: Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 9 września 2010 r. - wykaz zmian
  Najistotniejsze zmiany zawarte w projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług dotyczą stawek podatku VAT. Od stycznia 2011 r. na nieprzetworzoną żywność oraz książki i czasopisma specjalistyczne wprowadza się najniższą, zezwoloną prawem Unii Europejskiej stawkę VAT w wysokości 5 %. Ponadto, mając na uwadze to, aby przeciętna stawka na żywność nie wzrosła, obniżona zostanie z 7 % do 5 % stawka na podstawowe produkty żywnościowe. Projekt wprowadza również najistotniejszą zmianę w okresie objętym przez ww. Wieloletni Plan Finansowy Państwa, jaką jest tymczasowe (na 3 lata, tj. do 31 grudnia 2013 r.) podwyższenie wszystkich stawek VAT o 1 pkt procentowy z uwagi na obecny stan finansów publicznych i stwierdzony deficyt strukturalny. Wzrost stawek nie obejmie podstawowych produktów żywnościowych, a także książki i czasopisma specjalistyczne. Poniżej przedstawiamy wykaz zmian zawartych w ww. projekcie.
 • 23.12.2009Praca tymczasowa bez barier
  17 grudnia 2009 roku prezydent podpisał nowelizację ustawy o zatrudnieniu pracowników tymczasowych, która ma szanse znieść główne bariery rozwoju pracy tymczasowej w Polsce. Główne bariery w rozwoju pracy tymczasowej w Polsce, to:
 • 27.11.2009Najlepszy inkubator technologiczny działa w Poznaniu
  Jak poinformowała Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w prowadzonym przez siebie Portalu Innowacji, działający w Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym Fundacji UAM InQbator został uhonorowany światową nagrodą Best Science Based Incubator 2009. W konkursie poznaniacy pokonali podobne instytucje z Europy, Dalekiego Wschodu oraz Ameryki Północnej.
 • 17.11.2009Fikcyjne zatrudnienie pozwala uniknąć płacenia składek ZUS
  Interpelacja nr 11761 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zagrożenia bezpieczeństwa systemu świadczeń społecznych poprzez proceder polegający na rejestracji firmy za granicą w sytuacji wykonywania pracy w Polsce
 • 19.10.2009ARiMR: Rolnicy nie będą zwracać dopłat z powodu braku fotomap
  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zapewniła, że rolnicy nie będą musieli zwracać  środków otrzymanych z tytułu płatności bezpośrednich, rolnośrodowiskowych oraz dopłat do obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW), które zostały im przyznane w 2005 i 2006 roku, kiedy to nie był kompletny system identyfikacji działek rolnych (LPIS) dla całego kraju.
 • 29.09.2009ARP ogłosiła rozpoczęcie powtórnej sprzedaży stoczni
  Rady wierzycieli Stoczni Szczecińskiej Nowa i Stoczni Gdynia pozytywnie zaopiniowały zmienione plany sprzedaży majątku tych zakładów. Procedura ponownej sprzedaży odbędzie się zgodnie z ustawą z 19 grudnia 2008 r. o postępowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczególnym znaczeniu dla polskiego przemysłu stoczniowego. Nowy plan sprzedaży został także zatwierdzony przez prezesa Agencji Rozwoju Przemysłu, który ogłosił rozpoczęcie ponownego postępowania przetargowego.
 • 17.03.2009Rozpoczęła się sprzedaż majątku likwidowanych stoczni
  Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. zatwierdziła plany sprzedaży majątku Stocznia Szczecińskiej Nowej i Stoczni Gdynia. Pierwsze przetargi zostały ogłoszone w prasie 16 i 17 marca – poinformowało Ministerstwo Skarbu Państwa.
 • 20.02.2009Pierwsza polska instytucja w europejskiej sieci innowacji
  Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych poinformowała, że pierwszą polską organizacją zajmującą się promowaniem przedsiębiorczości, która znajdzie się w Europejskiej Sieci Centrum Biznesu i Innowacji (European Business & Innovation Centre Network), będzie rakowski Park Technologiczny.
 • 22.09.2008Polsce grozi sankcja za niepełny system ewidencji gruntów
  Komisja Europejska zagroziła Polsce zmniejszeniem o 5 proc. funduszu na płatności bezpośrednie i obszarowe z lat 2005-2006  za uchybienia administracyjne dotyczące funkcjonowania systemu ewidencji gruntów LPIS. Komisja uważa, że niepełny system mógł w latach 2005-2006 doprowadzić do zawyżenia wypłat dla rolników o 150 mln euro. Według strony polskiej wyniosły one najwyżej 88 mln zł.
 • 21.07.2008Zatrudnianie pracowników tymczasowych
  Interpelacja nr 2775 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie możliwości zmiany ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych
 • 28.05.2008Ocena rozdziału pomocy UE na wzrost konkurencyjności
  Wszyscy przedsiębiorcy, którzy zgłosili dobre – w rozumieniu obowiązujących kryteriów oceny – projekty inwestycyjne, otrzymali wsparcie finansowe, bądź jego zapewnienie, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa – stwierdza opublikowany we wtorek raport Najwyższej Izby Kontroli na temat wsparcia inwestycyjnego dla małych i srednich przedsiębiorstw ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw.
 • 19.10.2007UE: Dopłaty do wieprzowiny i owoców miękkich
  Minister rolnictwa Wojciech Mojzesowicz poinformował, że Unia Europejska wyraziła zgodę na uruchomienie jeszcze w tym roku dopłat do prywatnego przechowywania wieprzowiny przez polskich producentów. Z kolei od przyszłego roku płatnościami bezpośrednimi zostaną objęci właściciele plantacji malin i truskawek.
 • 19.10.2007Dokumenty uprawniające do zastosowania stawki 0% w eksporcie towarów
  Pytanie podatnika: Podatnik zapytuje o dokumenty potwierdzające wywóz towarów poza terutorium Wspólnoty w rozumieniu art.41 ust.6, ustawy o podatku od towarów i usług oraz o organ celny właściwy do dokonania potwierdzenia wywozu towarów poza terytorium UE.
 • 21.06.2007Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich (Ombudsman)
  Do Krajowej Izby Gospodarczej zwrócił się Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich (Ombudsman) – Pan P. Nikiforos Diamandouros - informując o pierwszorzędnym znaczeniu, jakie przywiązuje on – w ramach wykonywania swoich obowiązków - do zapewnienia, by przedsiębiorstwa w Krajach Członkowskich Unii Europejskiej dysponowały odpowiednią wiedzą odnośnie swego prawa do składania na jego ręce skarg dotyczących wadliwego funkcjonowania instytucji i organów Unii Europejskiej (UE) oraz usług, jakie może on świadczyć na ich rzecz.
 • 26.04.2007Poziom wdrażania funduszy strukturalnych – stan na 31.03.2007 r.
  W marcu br. kwota środków z funduszy strukturalnych wypłaconych beneficjentom była zbliżona do poziomu z lutego br. i wyniosła 851,4 mln zł. Łączna kwota płatności od początku uruchomienia programów do końca I kwartału 2007 r. wyniosła 13,02 mld zł, co stanowi ponad 38,7 proc. alokacji na lata 2004 – 2006.
 • 09.08.2006MRR: Konsultacje społeczne Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
  W ramach trwających konsultacji społecznych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) organizowane są regionalne konferencje konsultacyjne we wszystkich województwach oraz konferencje sektorowe dotyczące poszczególnych priorytetów PO KL. Biorą w nich udział eksperci Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Konsultacje potrwają do końca września br.