Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

amortyzacja samochodu ciężarowego spółce

  • 03.10.2008Jednorazowa amortyzacja samochodu ciężarowego
    Pytanie podatnika: Czy w przyszłości Wnioskodawczyni będzie miała prawo do skorzystania z jednorazowej amortyzacji w firmie przejętej po mężu, w związku z nabyciem samochodu ciężarowego na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej?
    • 09.10.2007Amortyzacja jednorazowa w spółce jawnej
      Pytanie podatnika: Czy podatnicy w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w kol. 14 mają prawo zaliczyć odpisy amortyzacyjne w 100% od samochodu ciężarowego w miesiącu czerwcu 2007 r. do kosztów uzyskania przychodu?