Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

akcyza okresy dzienne

  • 08.09.2014Akcyza. Powstanie obowiązku podatkowego
    Z uzasadnienia: Tym samym wystawienie faktury VAT czasami nie będzie okolicznością decydującą dla powstania obowiązku podatkowego w podatku akcyzowym. Zgodnie z przepisami ustawy obowiązek podatkowy w akcyzie powstanie z dniem wystawienia faktury, pod warunkiem że będzie ona dokumentować dokonanie czynności opodatkowanej podatkiem akcyzowym.