Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

obcokrajowcy

 • 12.12.2019Program Płatnik nie obsługuje niektórych znaków w nazwiskach cudzoziemców
  Nieoczekiwane konsekwencje ma rosnące zatrudnienie cudzoziemców. Okazuje się, że program Płatnik, za pomocą którego płatnicy składek na ubezpieczenie społeczne deklarują zdarzenia ubezpieczeniowe, nie obsługuje niektórych znaków pochodzących z obcych alfabetów - dotyczy to również znaków występujących w danych osobowych pracowników. W konsekwencji na kontach ubezpieczonych mogą wystąpić znaczące nieprawidłowości w ewidencjonowaniu składek. Jak ZUS chce rozwiązać ten problem? I jak ma postępować płatnik, którego dokumenty nie zostaną przyjęte przez system?
  • 29.11.2019Trzynasta emerytura wpłynęła na sytuację FUS
   Jednorazowy wydatek w postaci tzw. trzynastej emerytury (ok. 8,7 mld zł w maju br.) doprowadził do nieznacznego pogorszenia sytuacji finansowej Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS) – wynika z danych opublikowanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Po pierwszych trzech kwartałach 2019 r. wskaźnik pokrycia bieżących wydatków wpływami ze składek wyniósł 77,5 proc. Rok wcześniej było to 78,6 proc.
   • 14.02.2019Coraz więcej cudzoziemców w polskim systemie ubezpieczeń społecznych
    W latach 2008-2018 liczba obcokrajowców, którzy zostali zgłoszeni do polskiego systemu ubezpieczeń emerytalno-rentowych, wzrosła dziewięciokrotnie – wynika z raportu pn. „Cudzoziemcy w polskim systemie ubezpieczeń społecznych”, który przygotował Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Obecnie cudzoziemcy stanowią już 3,6 proc. wszystkich ubezpieczonych osób. Zdecydowanie najczęściej są to obywatele Ukrainy.
    • 30.11.2018Podatek od dochodów z umowy cywilnoprawnej nierezydenta z Ukrainy
     Przychody nierezydentów uzyskane w ramach zatrudnienia na podstawie umowy cywilnoprawnej, o której mowa w art. 13 pkt 8 ustawy, dla celów podatku dochodowego do osób fizycznych podlegają kwalifikacji do źródła działalność wykonywana osobiście. Przychody takie, uzyskane przez rezydenta Ukrainy na mocy umowy zlecenia lub umowy o dzieło, podlegają regulacjom art. 14 konwencji, odnoszącym się do opodatkowania działalności o samodzielnym charakterze. Zgodnie z tym przepisem, przychody rezydenta Ukrainy uzyskane na mocy umowy cywilnoprawnej (umowy zlecenia, umowy od dzieło), podlegają opodatkowaniu w Polsce w sytuacji gdy nierezydent prowadzi działalność w Polsce za pomocą stałej placówki.
     • 09.05.2018Zwolnienie z VAT tylko przy wynajmie na cele mieszkalne
      Pytanie: Wnioskodawca wynajmuje miejsca noclegowe w lokalu mieszkalnym. Najemcami są osoby fizyczne, które pochodzą głównie z zagranicy, a w Polsce przebywają w celu świadczenia pracy. Wnioskodawca przyznaje najemcy prawo do wyłącznego korzystania z jednego miejsca noclegowego, przez co rozumie jedno łóżko oraz prawo do korzystania z kuchni oraz łazienki w niezbędnym wymiarze uwzględniającym potrzeby pozostałych najemców. Czy ww. usługi najmu świadczone przez Wnioskodawcę korzystają ze zwolnienia z opodatkowania VAT?
      • 24.07.2017Nieskonkretyzowana zaliczka na kasie fiskalnej
       Pytanie: Czy z chwilą otrzymania zaliczek na poczet przyszłych dostaw, których nie można ściśle i jednoznacznie określić powstaje obowiązek podatkowy w podatku VAT, a co za tym idzie obowiązek wystawiania faktury zaliczkowej i ujęcia takiej operacji na kasie fiskalnej? Czy dopuszczalne jest aby paragon fiskalny zawierał wyłącznie treść „zaliczka w stawce 23” lub treść „zaliczka w stawce 8”?
       • 19.05.2017TAX FREE. Kontrole celne zniechęcają podróżnych do zakupów
        Interpelacja nr 11634 do ministra finansów w sprawie przepisów budzących wątpliwości interpretacyjne dotyczących systemu zwrotu VAT dla podróżnych
        • 10.10.2016500 plus również dla uchodźców?
         Interpelacja nr 5920 w sprawie programu 500 plus dla uchodźców
         • 26.04.2016Zakwaterowanie i dowóz pracowników w kosztach działalności
          Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca ma prawo zaliczenia w koszty uzyskania przychodów wydatków z tytułu zakwaterowania i dowozu pracowników do miejsca pracy, które są bezpłatnie udostępniane pracownikom, zgodnie z art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
          • 16.03.2015Podatki 2015: Deklaracje CIT na nowych zasadach
           W 2015 r. po raz pierwszy wszyscy przedsiębiorcy płacący podatek CIT muszą złożyć zeznania drogą elektroniczną. Z końcem marca mija termin złożenia CIT-8 za poprzedni rok. Jak wskazują eksperci firmy doradczej EY, dla podatników, którzy wcześniej nie korzystali z takiej formy składania deklaracji, oznacza to spore zmiany i konieczność odpowiedniego przygotowania się.
           • 13.03.2015Podatki 2015: Deklaracje CIT na nowych zasadach
            W 2015 r. po raz pierwszy wszyscy przedsiębiorcy płacący podatek CIT muszą złożyć zeznania drogą elektroniczną. Z końcem marca mija termin złożenia CIT-8 za poprzedni rok. Jak wskazują eksperci firmy doradczej EY, dla podatników, którzy wcześniej nie korzystali z takiej formy składania deklaracji, oznacza to spore zmiany i konieczność odpowiedniego przygotowania się.
            • 29.01.2015Podatki na świecie: Rumunia wyraźnie obniży VAT
             W 2016 r. Rumunia najprawdopodobniej obniży o kilka pkt proc. podstawową stawkę podatku VAT – wynika z zapowiedzi premiera tego państwa, Victora Ponty. Jeszcze w tym roku uruchomiona zostanie natomiast specjalna loteria dla podatników, która ma pomóc w walce z uchylaniem się od opodatkowania.
             • 05.06.2014Renta socjalna również dla osób przebywających czasowo poza Polską
              Rentę socjalną będzie można pobierać nawet w przypadku, gdy dana osoba czasowo przebywa poza granicami Polski – wynika z rządowego projektu nowelizacji ustawy o rencie socjalnej. W ten sposób przepisy zostaną dostosowane do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 25 czerwca 2013 r.
              • 23.10.2013Podatki na świecie: Tajlandia wprowadzi podatek turystyczny
               Tajlandia przymierza się do wprowadzenia specjalnego podatku turystycznego. Przybywający do tego kraju obcokrajowcy mają płacić po 500 bahtów (ok. 37 zł) za osobę. Opłata zostanie wprowadzona najprawdopodobniej już w styczniu 2014 r.
               • 08.08.2013Podatki na świecie: Rosja zwolni z podatków nowe firmy
                Rosyjski resort rozwoju gospodarczego zaproponował wprowadzenie dwuletniego zwolnienia z podatków dla nowych firm. Zmiany w systemie miałyby wejść w życie już na początku 2014 r. Niewykluczone, że ze zwolnień skorzystać będą mogli również obcokrajowcy.
                • 29.03.2013Podatki na świecie: Obcokrajowcy w Hiszpanii mają duży problem
                 Zamieszkujący w Hiszpanii obcokrajowcy mogą mieć poważny problem. Zgodnie bowiem z nowymi przepisami podatkowymi, są zobowiązani do złożenia deklaracji o wartości posiadanego majątku. Sprawa dotyczy przede wszystkim Anglików. Mieszka ich na Półwyspie Iberyjskim ok. 100 tys.
                 • 16.02.2009Ułatwienia dla małych firm
                  Interpelacja nr 6179 do ministra pracy i polityki społecznej, ministra gospodarki oraz ministra finansów w sprawie utworzenia spójnej polityki rządu, mającej na celu wsparcie rozwoju małych przedsiębiorstw, poprzez kompleksowe rozwiązania strukturalne w poszczególnych ministerstwach
                  • 30.01.2009Orzecznictwo podatkowe: Definicja budynku w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych
                   W Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z 30 grudnia 1999 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 ze zm.) przez budynek rozumie się zadaszony obiekt budowlany wraz z wbudowanymi instalacjami i urządzeniami technicznymi, wykorzystywany dla potrzeb stałych oraz przystosowany do przebywania ludzi, zwierząt lub ochrony przedmiotów. Do wyposażenia budynku zalicza się wszystkie instalacje wbudowane w konstrukcje budynku na stałe, w tym dźwigi osobowe.