Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

amortyzacja jednorazowa moment zaliczenia koszty

  • 09.10.2007Amortyzacja jednorazowa w spółce jawnej
    Pytanie podatnika: Czy podatnicy w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w kol. 14 mają prawo zaliczyć odpisy amortyzacyjne w 100% od samochodu ciężarowego w miesiącu czerwcu 2007 r. do kosztów uzyskania przychodu?