Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

agencja banku

 • 15.09.2021PCC przy umowie pożyczki - podstawa, obowiązek podatkowy, stawki i zwolnienia
  Umowy pożyczki są jednymi z najczęściej występujących rodzajów umów - zarówno w obrocie profesjonalnym jak i między osobami fizycznymi. Dzisiaj, w ramach cyklu podatkowego ABC, prezentujemy zbiorcze zestawienie zasad, jakimi należy się kierować ustalając zobowiązanie w podatku PCC.
 • 27.07.2020Tarcza antykryzysowa: Preferencje podatkowe w PIT i CIT (cz. I) - objaśnienia MF
  Odliczanie darowizn przekazanych na przeciwdziałanie COVID-19 czy darowizn na wsparcie oświaty, nowe zwolnienia w PIT, podwyższenie limitów niektórych zwolnień przedmiotowych, wydłużenie terminu na przekazanie do US zaliczek i podatku zryczałtowanego od wynagrodzeń pracowników, a także możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków i świadczeń "okołoepidemicznych"- o tym m.in. możemy przeczytać w objaśnieniach podatkowych MF z 21 lipca 2020 r.
 • 24.07.2020Tarcza antykryzysowa: Preferencje podatkowe w PIT i CIT (cz. I) - objaśnienia MF
  Odliczanie darowizn przekazanych na przeciwdziałanie COVID-19 czy darowizn na wsparcie oświaty, nowe zwolnienia w PIT, podwyższenie limitów niektórych zwolnień przedmiotowych, wydłużenie terminu na przekazanie do US zaliczek i podatku zryczałtowanego od wynagrodzeń pracowników, a także możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków i świadczeń "okołoepidemicznych"- o tym m.in. możemy przeczytać w objaśnieniach podatkowych MF z 21 lipca 2020 r.
 • 29.05.2020Ulgi, preferencje i zwolnienia związane z pandemią COVID-19
  [Ostatnia aktualizacja - 29.05.2020 r. ] W związku z licznymi i nieustannie uzupełnianymi i korygowanymi przepisami część terminów, limitów i zwolnień podatkowych została zmieniona w stosunku do pierwotnych zapisów ustawowych. Ponieważ zmiany te są bardzo płynne i na bieżąco korygowane, w zależności od sytuacji epidemicznej, nanoszenie bieżących korekt w e-kursach podatki.biz byłoby dezorientujące i nie zapewniałoby bieżącego dostępu do aktualnych informacji. Dlatego opracowaliśmy specjalny dodatek do e-kursów, który na bieżąco aktualizujemy w razie pojawienia się kolejnych zmian. Prosimy o jego regularne sprawdzanie - informacja o dacie ostatniej aktualizacji jest publikowana we wstępie.
 • 29.05.2020Ulgi, preferencje i zwolnienia związane z pandemią COVID-19
  [Ostatnia aktualizacja - 03.06.2020 r. ] W związku z licznymi i nieustannie uzupełnianymi i korygowanymi przepisami część terminów, limitów i zwolnień podatkowych została zmieniona w stosunku do pierwotnych zapisów ustawowych. Ponieważ zmiany te są bardzo płynne i na bieżąco korygowane, w zależności od sytuacji epidemicznej, nanoszenie bieżących korekt w e-kursach podatki.biz byłoby dezorientujące i nie zapewniałoby bieżącego dostępu do aktualnych informacji. Dlatego opracowaliśmy specjalny dodatek do e-kursów, który na bieżąco aktualizujemy w razie pojawienia się kolejnych zmian. Prosimy o jego regularne sprawdzanie - informacja o dacie ostatniej aktualizacji jest publikowana we wstępie.
 • 21.04.2020Ustawa uzupełniająca pakiet Tarczy Antykryzysowej. Co zmienia?
  W życie weszła ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, która ma być uzupełnieniem dla pierwszej tarczy antykryzysowej. Ustawa dotyczy także kwestii podatkowych i zmienia regulacje odnoszące się m.in. do cen transferowych, organizacji pożytku publicznego (OPP) oraz kryptowalut.
 • 08.04.2020Uzupełnienie działań Tarczy Antykryzysowej
  Rada Ministrów przyjęła 7 kwietnia br. projekt ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. To kolejne kilkadziesiąt rozwiązań mających przeciwdziałać negatywnym skutkom społeczno-gospodarczym koronawirusa. Wykorzystanie środków budżetowych w walce ze skutkami epidemii oraz wsparcie instytucji publicznych i sektora prywatnego – to tylko niektóre z propozycji Ministerstwa Finansów.
 • 08.04.2020Uzupełnienie działań Tarczy Antykryzysowej
  Rada Ministrów przyjęła 7 kwietnia br. projekt ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. To kolejne kilkadziesiąt rozwiązań mających przeciwdziałać negatywnym skutkom społeczno-gospodarczym koronawirusa. Wykorzystanie środków budżetowych w walce ze skutkami epidemii oraz wsparcie instytucji publicznych i sektora prywatnego – to tylko niektóre z propozycji Ministerstwa Finansów.
 • 06.04.2020Tarcza antykryzysowa - pytania i odpowiedzi
  Twoja firma ma trudności w związku z epidemię koronawirusa? Chcesz otrzymać wsparcie, które złagodzi jej negatywne skutki? Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania o pomoc, jaka została skierowana do przedsiębiorców, pracowników, organizacji społecznych i instytucji oraz samorządów.
 • 03.04.2020Tarcza antykryzysowa - pytania i odpowiedzi
  Twoja firma ma trudności w związku z epidemię koronawirusa? Chcesz otrzymać wsparcie, które złagodzi jej negatywne skutki? Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania o pomoc, jaka została skierowana do przedsiębiorców, pracowników, organizacji społecznych i instytucji oraz samorządów.
 • 19.10.2018Opodatkowanie PCC umowy pożyczki.
  Od umów pożyczki co do zasady należy opłacić podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC). Jednak ustawa regulująca stosowanie i opłacanie PCC zawiera nieco wyłączeń i wyjątków. Przedstawiamy objaśnienia dotyczące stosowania podatku w przypadku pożyczek, opracowane na podstawie materiałów MF.
 • 11.05.2018Uchwała NSA: Uiszczanie to nie uiszczenie, ale decydujące jest uznanie rachunku
  W przypadku, w którym opłata sądowa uiszczana jest za pośrednictwem pośrednika płatniczego innego niż bank, w którym prowadzony jest rachunek właściwego sądu, moment uiszczania opłaty sądowej (tj. dokonywania zapłaty przez stronę) nie pokrywa się z momentem jej uiszczenia (czyli uznaniem rachunku bankowego). Jednak przy płatności gotówkowej na rachunek bankowy sądu za moment uiszczenia opłaty sądowej na użytek oceny dochowania terminu na wykonanie takiej czynności procesowej w postępowaniu przed sądami administracyjnymi można przyjąć datę wcześniejszą, niż faktyczna data uznania tego rachunku kwotą należnej opłaty, pod warunkiem uznania rachunku bankowego sądu należną kwotą - stwierdził NSA, rozstrzygając zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości.
 • 07.06.2017Opodatkowanie PCC umowy pożyczki - MF wyjaśnia
  1. PRZEDMIOT OPODATKOWANIA Przedmiotem opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych (zwanym dalej "PCC") są m.in.:  umowa pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku,  zmiany umów pożyczki, jeżeli powodują podwyższenie podstawy opodatkowania PCC,  orzeczenia sądów, w tym również polubownych oraz ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne, jak umowa pożyczki (zmiana umowy pożyczki).
 • 06.06.2017Opodatkowanie PCC umowy pożyczki - MF wyjaśnia
  1. PRZEDMIOT OPODATKOWANIA Przedmiotem opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych (zwanym dalej "PCC") są m.in.:  umowa pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku,  zmiany umów pożyczki, jeżeli powodują podwyższenie podstawy opodatkowania PCC,  orzeczenia sądów, w tym również polubownych oraz ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne, jak umowa pożyczki (zmiana umowy pożyczki).
 • 09.07.2013Kontrole u przedsiębiorcy
  Interpelacja nr 17184 do ministra gospodarki w sprawie liczby kontroli w przedsiębiorstwach i praw przedsiębiorców wobec organów przeprowadzających kontrole
 • 18.10.2012PARP nauczy, jak zostać przedsiębiorcą
  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wydała nowy bezpłatny e-book pn. „Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą”. Informator ma pomóc przede wszystkim nowopowstającym firmom.
 • 23.02.2011Poręczenia dla MŚP – korekta rządowego programu
  Upowszechnienie reporęczeń portfela transakcji jako elementu stabilizującego system poręczeniowy w Polsce przewiduje rządowy plan rozwoju funduszy pożyczkowych i poręczeniowych dla małych i średnich przedsiębiorstw do 2013 r. Na konieczność jego dostosowania do aktualnej sytuacji na rynku finansowym wskazał minister gospodarki.  
 • 06.12.2010WSA: Sama faktura nie tworzy prawa do odliczenia VAT
  Z uzasadnienia: Prawo do odliczenia podatku naliczonego dotyczyć może wyłącznie tych czynności, które faktycznie zostały dokonane; sama faktura bowiem nie tworzy prawa do odliczenia VAT na niej wykazanego. Wynikające z przepisów VI Dyrektywy VAT Rady Unii Europejskiej prawo do odliczenia podatku naliczonego nie znajduje zastosowania do podatku, który jest należny wyłącznie z tego powodu, że został wykazany na fakturze.
 • 08.10.2010Fundusz poręczeniowy dla Małopolski z udziałem BGK
  Poręczeń kredytów i pożyczek do kwoty ponad 800 tys. zł będzie udzielał nowo powołany Małopolski Regionalny Fundusz Poręczeniowy. Działalność instytucji jest adresowana do małych i średnich przedsiębiorstw. Powołał ją do życia Bank Gospodarstwa Krajowego we współpracy z Małopolską Agencją Rozwoju Regionalnego i samorządem województwa małopolskiego.
 • 08.09.2010ARP uzyskała gwarancje na emisję obligacji
  Obligacje o wartości nieprzekraczającej kwoty 3,5 mld zł planuje wyemitować Agencja Rozwoju Przemysłu. Rząd przyjął uchwałę w sprawie udzielenia gwarancji wykonania zobowiązań wynikających z emisji planowanych na rynku krajowym. Uzyskane dzięki obligacjom środki zostaną przeznaczone na częściowe sfinansowanie realizacji rządowego programu wspierania inicjatyw pobudzających polską gospodarkę.
 • 03.08.2010Inwestycje zagraniczne: 5 mld euro w I półroczu
  Według danych Narodowego Banku Polskiego, ogólny napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) od stycznia do czerwca 2010 r. wyniósł ponad 5 mld euro i był o 75 proc. wyższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ) sukcesem zakończyła w I półroczu br. 29 nowych inwestycji o wartości 377 mln euro. To prawie trzy razy więcej projektów niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Dzięki nim w ciągu najbliższych kilku lat powstanie w Polsce ponad 6 tys. miejsc pracy.
 • 23.02.201090 proc. rolników otrzymało płatności za 2009 rok
  Od 19 stycznia do 18 lutego tego roku na konta bankowe blisko 520 tys. rolników wpłynęło blisko 4,6 mld zł z tytułu dopłat bezpośrednich – poinformowała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Łącznie z płatnościami zrealizowanymi w grudniu, ARiMR wypłaciła do tej pory ponad 10,7 mld zł. Dopłaty obszarowe otrzymało już blisko 1,27 mln rolników, czyli ponad 90 proc. uprawnionych, którzy złożyli wnioski w 2009 r.
 • 02.02.2010¾ uprawnionych otrzymało płatności obszarowe za 2009 r.
  Dopłaty obszarowe otrzymało już ponad 1 mln 70 tys. rolników, spośród blisko 1,4 mln uprawnionych, którzy złożyli wnioski w 2009 r. – podała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Łącznie z płatnościami zrealizowanymi w grudniu, Agencja wypłaciła do tej pory blisko 8,9 mld zł. Od 19 do 28 stycznia br. ARiMR przekazała ponad 2,7 mld zł na konta bankowe przeszło 324 tys. rolników. 
 • 22.01.2010ARiMR wznowiła przekazywanie dopłat uprawnionym rolnikom
  Po wstrzymaniu na początku stycznia realizacji wniosków o dopłaty bezpośrednie z powodu przeniesienia przez Ministerstwo Finansów rachunku wypłat do Banku Gospodarstwa Krajowego, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wznowiła przekazywanie pieniędzy na konta rolników. Wcześniej - do końca grudnia ubiegłego roku - płatności bezpośrednie 2009 otrzymało 745 tys. rolników, do których trafiło blisko 6,2 mld zł.
 • 15.10.2009Napływ BIZ nie tak słaby, jak wstępnie szacowano?
  Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, opierając się na najnowszych danych Narodowego Banku Polskiego, zweryfikowała ocenę napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) w ciągu pierwszych ośmiu miesięcy tego roku.
 • 15.09.2009Preferencyjne kredyty dla rolnictwa wciąż dostępne
  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina, że dopłaca do oprocentowania preferencyjnych kredytów inwestycyjnych i klęskowych dla rolników. Do końca lipca tego roku 8 banków współpracujących z ARiMR otrzymało ponad 37 mln zł na dopłaty do oprocentowania nowo udzielanych kredytów inwestycyjnych.
 • 02.09.200998 mln zł na wsparcie MSP z Programu Rozwój Polski Wschodniej 
  Resort rozwoju regionalnego ogłosił, że na wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorców (MSP) zostanie przekazana do Banku Gospodarstwa Krajowego kwota 98 mln zł pochodząca ze środków Programu Rozwój Polski Wschodniej - działania 1.2 Instrumenty inżynierii finansowej. Środki te zostaną przeznaczone na zwiększenie dostępu MSP do zewnętrznych źródeł finansowania.
 • 25.08.2009Kredyty klęskowe dla rolników z pięciu województw
  Minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki wydał kolejne zgody na uruchomienie kredytów klęskowych. Dzięki temu Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  może upoważnić banki, z którymi ma podpisane umowy, do przyznawania preferencyjnie oprocentowanych kredytów rolnikom poszkodowanym przez tegoroczne powodzie, podtopienia gruntów, ulewy, gradobicia i huragany. Wszystkie zgody decyzje wydane przez ministra pozwalają na uruchomienie kredytów klęskowych w województwach dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, lubelskim, podkarpackim i świętokrzyskim.
 • 14.08.2009RGE Monitor: Polska gospodarka pozytywnie wyróżnia się w regionie
  RGE Monitor, amerykański ośrodek analityczny założony w 2004 r. przez zespół ekspertów od ekonomii i polityki, uznał, że Polska należy do państw, które wyszły ze światowego kryzysu obronną ręką. Jak relacjonuje Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, w gronie wyróżnionych krajów europejskich znalazły się tylko trzy – obok Polski także Norwegia i Francja.
 • 04.08.2009Firmy ze wschodnich regionów wnioskują o blisko 400 mln zł na innowacje
  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości poinformowała o dotychczasowych wynikach naboru wniosków o środki na wspieranie innowacji z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. Do końca lipca wartość pomocy, o jaką zwrócili się przedsiębiorcy z pięciu wschodnich regionów, przekroczyła 380 mln zł.
 • 16.02.2009PAIiIZ: 11,1 mld euro bezpośrednich inwestycji w Polsce?
  Według Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, która opiera się na wstępnych szacunkach Narodowego Banku Polskiego, napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) do Polski w 2008 r. wyniósł 11 mld 150 mln euro, wobec 16,6 mld w 2007 roku.
 • 11.12.2008Koszt przyjęcia euro wyniesie 3,5 mld zł
  Zdaniem ekspertów firmy doradczej Deloitte szacunkowy koszt wprowadzenia w Polsce wspólnej europejskiej waluty wyniesie ok. 3,5 mld zł, jednak korzyści, jakie dzięki temu odniosą polskie przedsiębiorstwa, będą dużo większe.
 • 06.10.20081,3 mld zł na kredyty „klęskowe”
  Minister rolnictwa wydał do 3 października 46 zgód na uruchomienie kredytów klęskowych. Na ich podstawie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomiła we współpracy z bankami specjalną linię kredytową na 2008 r. w kwocie blisko 1,3 mld zł. Na kredyty dla poszkodowanych w związku z tegoroczną suszą i huraganem przeznaczonych zostanie z tego 817,3 mln zł.
 • 28.07.2008Podstawa wymiaru składek ZUS przedsiębiorcy
  Interpelacja nr 2916 do ministra gospodarki w sprawie wysokości ubezpieczenia społecznego osób prowadzących samodzielnie działalność gospodarczą
 • 15.10.2007Gospodarcza część debaty bez konkretów
  „Debata nie pokazała, jakie są programy gospodarcze obu partii”, „część gospodarcza debaty była mało konkretna”, „z wypowiedzi uczestników trudno było się zorientować, o co chodzi w gospodarce” – tak piątkowe starcie liderów PiS i PO przed telewizyjnymi kamerami ocenili ekonomiści. Ich opinie zebrała Polska Agencja Prasowa.