Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

podmiot powi您any

 • 20.05.2019MF ju testuje przedsi瑿iorców?
  Do konsultacji mi璠zyresortowych trafi projekt aktualizacji programu konwergencji i Wieloletniego Planu Finansowego Pa雟twa. W ramach aktualizacji Ministerstwo Finansów przewiduje m.in. wprowadzenie mechanizmu okre郵anego mianem „testu przedsi瑿iorcy”. Jak czytamy w interpelacji poselskiej, z informacji pojawiaj帷ych si publicznie wynika, 瞠 MF przeprowadzi這 ju nawet wst瘼ne rozeznanie dotycz帷e tego ilu przedsi瑿iorców nie przesz這by pomy郵nie „testu” w wyniku czego okaza這 si, 瞠 oko這 80 tysi璚y przedsi瑿iorców mo瞠 zosta uznanych za osoby prowadz帷e dzia豉lno嗆 gospodarcz w sposób fikcyjny.
  • 15.05.2019STIR – kto jest nara穎ny?
   System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej (STIR) funkcjonuj帷y od 2018 r. to nowe narz璠zie kontroluj帷o-analityczne, zaprojektowane do skuteczniejszej walki z przest瘼czo軼i podatkow. Ma ono przeciwdzia豉 wykorzystywaniu sektora finansowego do wy逝dze skarbowych. Wraz z wprowadzeniem STIR, Szef Krajowej Administracji Skarbowej zyska szeroki zakres nowych uprawnie, a instytucje finansowe, tj. banki i spó責zielcze kasy oszcz璠no軼iowo-kredytowe, kolejne obowi您ki. Czy przedsi瑿iorcy powinni obawia si wprowadzonej niedawno regulacji?
   • 14.05.201914.05.2019: E-szko豉 podatkowa
    Od podstaw do bieg這軼i - taki cel przy鈍ieca autorom i trenerom, którzy tworzyli e-szko喚 podatkow. To wyj徠kowy e-kurs, poniewa pozwala na zdobycie wiedzy podatkowej tym, którzy dopiero zaczynaj swoj przygod z podatkami. Ale i ci z Was, którzy ju maj pewien sta, nie powinni rezygnowa z udzia逝 w kursie. Dzi瘯i niemu nie tylko usystematyzuj i utrwal posiadane wiadomo軼i, lecz tak瞠 zdob璠 now wiedz, a przede wszystkim - dzi瘯i wielu praktycznym przyk豉dom, omówieniom i analizom - naucz si, jak stosowa j w praktyce.
    • 14.05.2019STIR – kto jest nara穎ny?
     System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej (STIR) funkcjonuj帷y od 2018 r. to nowe narz璠zie kontroluj帷o-analityczne, zaprojektowane do skuteczniejszej walki z przest瘼czo軼i podatkow. Ma ono przeciwdzia豉 wykorzystywaniu sektora finansowego do wy逝dze skarbowych. Wraz z wprowadzeniem STIR, Szef Krajowej Administracji Skarbowej zyska szeroki zakres nowych uprawnie, a instytucje finansowe, tj. banki i spó責zielcze kasy oszcz璠no軼iowo-kredytowe, kolejne obowi您ki. Czy przedsi瑿iorcy powinni obawia si wprowadzonej niedawno regulacji?
     • 16.04.2019Zastosowanie znacznie obni穎nej ceny a VAT
      砰ciem gospodarczym rz康zi zasada swobody umów wyra穎na w art. 3531 Kodeksu cywilnego. Oznacza ona, 瞠 przedsi瑿iorcy mog kszta速owa swe prawa i obowi您ki maj帷e 廝ód這 w umowach w sposób dowolny i jest kwesti ich wyboru ustalenie cen w obrocie gospodarczym.
      • 15.04.2019Zastosowanie znacznie obni穎nej ceny a VAT
       砰ciem gospodarczym rz康zi zasada swobody umów wyra穎na w art. 3531 Kodeksu cywilnego. Oznacza ona, 瞠 przedsi瑿iorcy mog kszta速owa swe prawa i obowi您ki maj帷e 廝ód這 w umowach w sposób dowolny i jest kwesti ich wyboru ustalenie cen w obrocie gospodarczym.
       • 12.04.2019Uwa瘸j - na rynku inwestycji w nieruchomo軼i prawie ka盥y jest podatnikiem VAT
        Z uzasadnienia: (...) okoliczno嗆 podj璚ia m.in. takich czynno軼i, jak wytworzenie budynków/budowli, dokonanie remontów, modernizacji obiektu, doprowadzenie mediów, wydzielenie poszczególnych lokali, ustanowienie samodzielno軼i poszczególnych lokali, stanowi o takiej aktywno軼i w zakresie obrotu nieruchomo軼iami, które mog wskazywa, 瞠 czynno軼i sprzedaj帷ego przybieraj form zawodow (profesjonaln), a w konsekwencji zorganizowan.
        • 10.04.2019Podatki 2019: Zmiana systemu poboru podatku u 廝ód豉
         Konstrukcyjne elementy podatku u 廝ód豉 pozosta造 bez zmian. Nie zmieni造 si 廝ód豉, których dotyczy obowi您ek poboru przez p豉tnika, ani stawki podatku. Gówn zmian jest cz窷ciowe odej軼ie od tzw. „ulgi u 廝ód豉” (ang. relief at source). Wprowadzono obowi您ek pobrania podatku wg stawki podstawowej, w przypadku przekroczenia w danym roku kwoty ponad 2 mln z wyp豉t na rzecz jednego podatnika. Nie ma tu znaczenia, 瞠 ustawa lub umowa mi璠zynarodowa przewiduje prawo do niepobrania podatku, zastosowania zwolnienia b康 obni穎nej stawki podatku.
         • 09.04.2019Podatki 2019: Zmiana systemu poboru podatku u 廝ód豉
          Konstrukcyjne elementy podatku u 廝ód豉 pozosta造 bez zmian. Nie zmieni造 si 廝ód豉, których dotyczy obowi您ek poboru przez p豉tnika, ani stawki podatku. Gówn zmian jest cz窷ciowe odej軼ie od tzw. „ulgi u 廝ód豉” (ang. relief at source). Wprowadzono obowi您ek pobrania podatku wg stawki podstawowej, w przypadku przekroczenia w danym roku kwoty ponad 2 mln z wyp豉t na rzecz jednego podatnika. Nie ma tu znaczenia, 瞠 ustawa lub umowa mi璠zynarodowa przewiduje prawo do niepobrania podatku, zastosowania zwolnienia b康 obni穎nej stawki podatku.
          • 04.04.2019Podatki 2019: Co to jest bia豉 lista podatników VAT?
           Bia陰 list podatników VAT wprowadzi ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i us逝g oraz niektórych innych ustaw. Po uzgodnieniach resortowych, konsultacjach publicznych, ocenie zgodno軼i z prawem unijnym, tj. po przej軼iu ca貫go wst瘼nego procesu legislacyjnego projekt ustawy wp造n掖 13 marca 2019 r. do Sejmu jako druk 3301, a 21 marca br. skierowany zosta do I czytania na posiedzeniu Sejmu.
           • 03.04.2019Podatki 2019: Co to jest bia豉 lista podatników VAT?
            Bia陰 list podatników VAT wprowadzi ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i us逝g oraz niektórych innych ustaw. Po uzgodnieniach resortowych, konsultacjach publicznych, ocenie zgodno軼i z prawem unijnym, tj. po przej軼iu ca貫go wst瘼nego procesu legislacyjnego projekt ustawy wp造n掖 13 marca 2019 r. do Sejmu jako druk 3301, a 21 marca br. skierowany zosta do I czytania na posiedzeniu Sejmu.
            • 03.04.2019Sporz康zanie dokumentacji cen transferowych - MF wyja郾ia
             Wymóg braku straty podatkowej nale篡 odnosi do wspólników spó趾i osobowej nieb璠帷ej podatnikiem w zakresie przychodów i kosztów oraz dochodów i strat zwi您anych z t spó趾 osobow. Ponadto, nie ka盥y przypadek korekty faktury wystawionej w okresie, za który sporz康zono ju dokumentacj, wymaga zastosowania przepisów art. 11e ustawy o CIT normuj帷ych korekt cen transferowych. Zastosowania tej regulacji wymaga b璠 jedynie te korekty faktury, które spe軟iaj warunki uznania za korekt cen transferowych - Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na zapytanie poselskie.
             • 20.03.2019NSA. Odsprzeda mediów nie wchodzi do limitu zwolnienia VAT
              Z uzasadnienia: Niew徠pliwie czynno嗆 polegaj帷a na odsprzeda篡 mediów ma okre郵ony zwi您ek z konkretn nieruchomo軼i, ale nie jest to zwi您ek bezpo鈔edni (...) nieruchomo嗆 nie jest elementem konstytutywnym transakcji, poniewa podstawowym jej elementem s: woda, ciep這, czy odprowadzanie 軼ieków. W konsekwencji odsprzeda mediów nie mo瞠 by traktowana jako transakcja zwi您ana z nieruchomo軼i, a jej warto嗆 nie mo瞠 by uwzgl璠niona w warto軼i sprzeda篡, o której mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT.
              • 07.03.2019NSA: Wa積e orzeczenie dotycz帷e mi璠zy innymi mocy ochronnej interpretacji
               Z uzasadnienia: Fakt powi您ania zbywcy i nabywcy sta si dla organów podatkowych pretekstem do zakwestionowania mocy ochronnej interpretacji. Takie post瘼owanie nosi znamiona naruszenia zasady zaufania do organów publicznych wyra穎nej w art. 121 O.p. Dzia豉nia organów po wydaniu interpretacji nie mog by ukierunkowane na to, 瞠by j podwa篡.
               • 04.03.2019Ceny transferowe - ju wkrótce (14.03.2019) szkolenie w Katowicach
                Od 1.01.2019 r. po raz kolejny zmieni造 si regulacje dotycz帷e podmiotów powi您anych, cen transferowych i dokumentacji podatkowej. Zmiany s powa積e i w zasadniczy sposób zmieniaj podej軼ie organów podatkowych do podmiotów powi您anych i ich obowi您ków dokumentacyjnych. Przepisy nak豉daj na podmioty powi您ane wiele obowi您ków, które maj sprawi, by podmioty te ustala造 we wzajemnych transakcjach cen transferow zgodnie z zasadami rynkowymi.
                • 01.03.2019Fundusze unijne s niezb璠ne dla polskiej gospodarki
                 Zwi瘯szona aktywno嗆 inwestycyjna przek豉da si na rosn帷e wykorzystanie czynnika pracy, a tym samym prowadzi do wzrostu zatrudnienia i stopniowego wzrostu p豉c. Prowadzi to w konsekwencji do wzrostu dochodu do dyspozycji ludno軼i i pozytywnie wp造wa na wielko嗆 popytu konsumpcyjnego. Nale篡 jednak pami皻a, 瞠 aby efekt popytowy faktycznie wyst徙i, konieczny jest ci庵造 nap造w 鈔odków europejskich. Po ich ustaniu (np. w zwi您ku z zako鎍zeniem danej perspektywy finansowej), efekt ten bowiem zanika - wyja郾i przedstawiciel MPiT odpowiadaj帷 na interpelacj poselsk.
                 • 25.02.2019Podmioty powi您ane - istotne zmiany od 1 stycznia 2019 r.
                  Wspó逍raca i wymiana handlowa mi璠zy podmiotami powi您anymi (kapita這wo b康 osobowo) powoduj, 瞠 d捫帷 do minimalizacji obci捫e fiskalnych podmioty te ustalaj mi璠zy sob ceny ró積e od cen stosowanych na wolnym rynku. Zjawisko to jest wykorzystywane szczególnie w wymianie mi璠zynarodowej i polega na "przerzucaniu" dochodów do kraju stosuj帷ego korzystniejsze opodatkowanie.
                  • 22.02.2019Podmioty powi您ane - istotne zmiany od 1.01.2019 r.
                   Wspó逍raca i wymiana handlowa mi璠zy podmiotami powi您anymi (kapita這wo b康 osobowo) powoduj, 瞠 d捫帷 do minimalizacji obci捫e fiskalnych podmioty te ustalaj mi璠zy sob ceny ró積e od cen stosowanych na wolnym rynku. Zjawisko to jest wykorzystywane szczególnie w wymianie mi璠zynarodowej i polega na "przerzucaniu" dochodów do kraju stosuj帷ego korzystniejsze opodatkowanie.
                   • 14.02.2019Pozna: Dokumentacja podatkowa dla podmiotów powi您anych w 2019 roku
                    Pocz患szy od 1.01.2017 r. przepisy dotycz帷e dokumentacji podatkowej ulega造 nieustannym modyfikacjom. Ostatnia, bardzo powa積a zmiana mia豉 miejsce 1.01.2019 r. Stad wa積a jest aktualizacja wiedzy dotycz帷ej sporz康zania dokumentacji podatkowej w stanach prawnych 2017, 2018 i 2019 r. Zapraszamy na szkolenie 18.02.2019 r. w Poznaniu, którego celem jest kompleksowa analiza problematyki obowi您ku sporz康zania dokumentacji podatkowej oraz wskazanie 廝óde pobierania danych porównawczych, niezb璠nych do prawid這wego sporz康zenia dokumentacji podatkowej w stanach prawnych po 1 stycznia 2017 r.
                    • 24.01.2019NSA: Pomoc w 鈍iadczeniu us逝gi nie oznacza automatycznie 鈍iadczenia us逝gi pomocniczej
                     W przypadku 鈍iadczenia z這穎nego (kompleksowego) przyjmuje si, 瞠 ma ono miejsca wówczas, gdy relacja poszczególnych 鈍iadcze wykonywanych na rzecz jednego nabywcy dzieli je na 鈍iadczenie podstawowe i 鈍iadczenia pomocnicze – tzn. takie, które umo磧iwiaj skorzystanie ze 鈍iadczenia podstawowego lub s niezb璠ne dla mo磧iwo軼i skorzystania ze 鈍iadczenia podstawowego. Je瞠li jednak 鈍iadczenia te mo積a rozdzieli, tak 瞠 nie zmieni to ich charakteru ani warto軼i z punktu widzenia nabywcy, wówczas 鈍iadczenia takie powinny by traktowane jako dwa niezale積e opodatkowane 鈍iadczenia.
                     • 11.01.2019W poniedzia貫k rozpoczynamy b造skawiczny e-kurs: Zmiany w podatkach i rachunkowo軼i 2019
                      Osiem lekcji w osiem dni - tyle czasu zajmie poznanie wszystkich zmian w podatkach i rachunkowo軼i, które ustawodawca wprowadzi do przepisów - cz瘰to na ostatni chwil. W鈔ód wa積ych tematów znajd si omówienia dotycz帷e zmian w rozliczaniu firmowych i prywatnych samochodów, podatku u 廝ód豉 i obszerna lekcja po鈍i璚ona kolejnej rewolucji w cenach transferowych. E-kurs stanowi alternatyw dla tych z Was, którzy nie maj czasu na udzia w szkoleniach stacjonarnych.
                      • 09.01.2019Podatki 2019: Ceny transferowe z nowym uproszczeniem
                       Od 2019 r. przepisy dotycz帷e cen transferowych obejmuj równie mechanizm upraszczaj帷y typu safe harbour. Eksperci Business Centre Club t逝macz, 瞠 rozwi您anie to dotyczy m.in. prostych form finansowania d逝積ego udzielanego pomi璠zy podmiotami powi您anymi. Nowy mechanizm ma w za這瞠niu zapewnia podatnikowi ochron przed szacowaniem przez organ podatkowy wysoko軼i oprocentowania.
                       • 08.01.2019Podatki 2019: Ceny transferowe z nowym uproszczeniem
                        Od 2019 r. przepisy dotycz帷e cen transferowych obejmuj równie mechanizm upraszczaj帷y typu safe harbour. Eksperci Business Centre Club t逝macz, 瞠 rozwi您anie to dotyczy m.in. prostych form finansowania d逝積ego udzielanego pomi璠zy podmiotami powi您anymi. Nowy mechanizm ma w za這瞠niu zapewnia podatnikowi ochron przed szacowaniem przez organ podatkowy wysoko軼i oprocentowania.
                        • 03.01.2019Rekomendacje Forum Cen Transferowych - cz. II
                         Rekomendacje Forum Cen Transferowych dotycz帷e sporz康zania opisów zgodno軼i warunków transakcji oraz innych zdarze ustalonych z podmiotami powi您anymi z warunkami, które ustali造by mi璠zy sob podmioty niezale積e
                         • 02.01.2019Dzia豉lno嗆 w strefie a ograniczone koszty zakupu us逝g niematerialnych od podmiotów powi您anych
                          Prowadzenie dzia豉lno軼i gospodarczej w Specjalnej Strefie Ekonomicznej (dalej: SSE) mo瞠 przysporzy nie lada problemów w zakresie prawid這wo軼i rozliczenia obci捫e publiczno-prawnych. Odpowiednie przypisanie kosztów, zw豉szcza gdy osi庵a si dochody zarówno opodatkowane jak i zwolnione, stosowanie „klucza przychodów” to dotychczasowe bol帷zki. Nie mo積a zapomina jednak瞠 o problemie, który wyst徙i z dniem 1 stycznia 2018 r. na skutek wprowadzenia do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa o CIT) art. 15e.
                          • 31.12.2018NSA. Media bez wp造wu na limit zwolnienia podmiotowego w VAT
                           Z uzasadnienia: Niew徠pliwie czynno嗆 polegaj帷a na odsprzeda篡 mediów ma okre郵ony zwi您ek z konkretn nieruchomo軼i, ale nie jest to zwi您ek bezpo鈔edni. Nieruchomo嗆 nie jest elementem konstytutywnym transakcji, poniewa podstawowym jej elementem s: woda, ciep這, czy odprowadzanie 軼ieków. W konsekwencji odsprzeda mediów nie mo瞠 by traktowana jako transakcja zwi您ana z nieruchomo軼i, a jej warto嗆 nie mo瞠 by uwzgl璠niona w warto軼i sprzeda篡, o której mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT.
                           • 28.12.2018NSA: Organ podatkowy nie mo瞠 dyskredytowa wniosków dowodowych
                            W orzecznictwie s康ów administracyjnych utrwalone jest stanowisko, 瞠 w sytuacji, gdy wniosek dowodowy dotycz帷y istotnych okoliczno軼i sprawy zosta z這穎ny w toku post瘼owania podatkowego, organ podatkowy nie mo瞠 膨dania jego przeprowadzenia nie uwzgl璠ni, skoro okoliczno軼i, które mia造 by stwierdzone przez zg這szone dowody, nie by造 stwierdzone za pomoc innych dowodów.
                            • 27.12.2018Rekomendacje Forum Cen Transferowych w zakresie technicznych aspektów przygotowywania analiz porównawczych – cz窷 1
                             „Restrukturyzacja w aspekcie cen transferowych" to temat IV Forum Cen Transferowych, które odby這 si w Ministerstwie Finansów z udzia貫m przedstawicieli biznesu, firm doradczych oraz organizacji zajmuj帷ych si problematyk cen transferowych. MF udost瘼ni這 pierwsze rekomendacje wypracowane przez Forum, które dotycz analiz porównawczych oraz opisów zgodno軼i.
                             • 21.12.2018NSA: Od這瞠nie wymagalno軼i odsetek to nie 鈍iadczenie niedop豉tne
                              Od這瞠nie wymagalno軼i odsetek od po篡czek w czasie nie mo瞠 automatycznie oznacza, 瞠 po篡czki mia造 charakter nieodp豉tnego 鈍iadczenia w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.p. W przypadku po篡czek, korzy嗆 po篡czkobiorcy materializuje si dopiero w chwili umorzenia wierzytelno軼i (w cz窷ci gównej lub odsetkowej), jej przedawnienia, a tak瞠 w przypadku udzielenia po篡czek nieoprocentowanych.
                              • 21.12.2018Konstytucja dla biznesu to tylko slogan?
                               Fakt, 瞠 konstytucyjne zasady zosta造 skonkretyzowane i wyra穎ne expressis verbis w ustawie Prawo Przedsi瑿iorców powoduje, i uzyskuj one znacznie wi瘯sze znaczenie w praktyce stosowania prawa. Nie b璠zie istnia豉 konieczno嗆 powo造wania si na normy konstytucyjne - poinformowa przedstawiciel MPiT w odpowiedzi na pytanie, dlaczego Prawo Przedsi瑿iorców powiela zapisy Konstytucji.
                               • 17.12.2018E-szko豉 VAT - jeszcze dzisiaj przyjmujemy zapisy na bie膨c edycj
                                VAT jest w swojej konstrukcji najbardziej skomplikowanym i konfliktogennym podatkiem. Stanowi gówne 廝ód這 dochodów pa雟twa - dlatego fiskus patrzy na podatników VAT szczególnie uwa積ie i bez wyrozumia這軼i. Dla osób rozliczaj帷ych VAT nieustannie zmieniaj帷e si przepisy i interpretacje s 廝ód貫m stresów i obaw. Nasz nowatorski e-kurs: E-szko豉 VAT pozwala pozna, zg喚bi i rozwi您a rozmaite problemy dotycz帷e tego podatku. Uk豉d materia逝, jego szczegó這wo嗆 i liczba przyk豉dów umo磧iwi ka盥emu, kto zechce po鈍i璚i na to nieco uwagi i czasu, opanowanie tej trudnej i skomplikowanej materii. E-kurs podzielony jest na dwie cz窷ci: Podatek VAT w obrocie krajowym i Podatek VAT w obrocie mi璠zynarodowym. E-szko喚 uzupe軟ia dodatek, zawieraj帷y odpowiedzi na najcz窷ciej pojawiaj帷e si pytania uczestników. Materia造 w razie pojawiaj帷ych si zmian w przepisach s na bie膨co aktualizowane i uzupe軟iane.
                                • 14.12.2018NSA: Rolnik rycza速owy prowadz帷y jednocze郾ie dzia豉lno嗆 a prawo do odliczenia VAT
                                 Prowadz帷y dzia豉lno嗆 rolnicz i jako rolnik rycza速owy korzystaj帷y ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3 u.p.t.u., nie ma podstaw prawnych do odliczania VAT naliczonego z faktur dokumentuj帷ych transakcje zwi您ane z prowadzon przez niego dzia豉lno軼i rolnicz, nawet je郵i jako przedmiot dzia豉lno軼i gospodarczej ma wpisan równie dzia豉lno嗆 us逝gow wspomagaj帷 produkcj ro郵inn, czyli zaliczaj帷 si do dzia豉lno軼i rolniczej.
                                 • 07.12.2018Zasady sk豉dania informacji o umowach zawartych z nierezydentami
                                  Do sk豉dania informacji o umowach zawartych z nierezydentami obowi您any jest równie podatnik sporz康zaj帷y uproszczone sprawozdanie (PIT/TP lub CIT/TP) zarówno ze wzgl璠u na transakcje z podmiotami powi您anymi, jak i na transakcje, o których mowa w art. 25a ust. 1 pkt 2 i 3 updof oraz w art. 9a ust. 1 pkt 2 i 3 updop. Wy陰czenie, o którym mowa w art. 82 § 1a Ordynacji podatkowej (zdanie pierwsze) oraz niestosowanie wy陰czenia (zdanie drugie) nale篡 odnosi do podmiotów obowi您anych do sporz康zania i przekazywania informacji podatkowych o umowach zawartych z nierezydentami.
                                  • 06.12.2018Podatki 2019: MF szykuje tzw. uproszczon procedur APA
                                   Ministerstwo Finansów potwierdzi這, 瞠 zamierza wprowadzi tzw. uproszczon procedur APA (uprzednie porozumienie cenowe). Mo磧iwe ma by tak瞠 przekszta販enie procedury uzyskania pe軟ego APA w uproszczone APA. Nowe regulacje powinny zosta wprowadzone w przysz造m roku.
                                   • 04.12.2018Tajemnica zawodowa a obowi您ek raportowania schematów podatkowych
                                    Istniej zasady poufno軼i, których z豉manie narusza istot zaufania pomi璠zy podmiotem wykonuj帷ym zawód regulowany a jego klientem. Niemniej jednak doradztwa podatkowego zmierzaj帷ego do unikania opodatkowania i osi庵ni璚ia korzy軼i podatkowych, zw豉szcza gdy s to korzy軼i zaplanowane nie mo積a traktowa na równi z sprawami prywatnymi. Doradztwo zmierzaj帷e do obni瞠nia wp造wów podatkowych mo瞠 godzi w istotne interesy bud瞠towe pa雟twa. Nie jest to sprawa prywatna, ale zwi您ana z obowi您kiem publicznoprawnym o istotnym charakterze - wyja郾i這 Ministerstwo Finansów.
                                    • 03.12.2018Uproszczona procedura APA dla us逝g niematerialnych
                                     Ze wzgl璠u na du膨 czaso- i pracoch這nno嗆 procesu wydawania decyzji w sprawie uznania prawid這wo軼i wyboru stosowania metody ustalenia ceny transakcyjnej, Ministerstwo Finansów zapowiedzia這 wprowadzenie tzw. „uproszczonej procedury uprzedniego porozumienia cenowego”. Zgodnie z informacjami przedstawionymi przez ministerstwo, celem „uproszczonej procedury uprzedniego porozumienia cenowego” ma by potwierdzenie metodologii i narzutu w rozliczeniach wewn徠rzgrupowych dotycz帷ych wybranych typów transakcji wskazanych w art. 15e tzw. ustawy o CIT. Ministerstwo wskaza這, 瞠 op豉ta z tytu逝 „uproszczonej procedury uprzedniego porozumienia cenowego” b璠zie ni窺za ni w przypadku standardowej procedury.
                                     • 30.11.2018Podatki 2019: Nowe przepisy ws. podmiotów powi您anych wymagaj poprawek?
                                      W przysz造m roku w 篡cie wejd nowe rozporz康zenia resortu finansów ws. sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków podmiotów powi您anych w zakresie podatków dochodowych PIT i CIT. Nowe regulacje b璠 dotyczy ok. 23,5 tys. podatników. Jak twierdz eksperci Business Centre Club, projekty wymagaj jeszcze pewnych poprawek.
                                      • 29.11.2018Podatki 2019: Nowe przepisy ws. podmiotów powi您anych wymagaj poprawek?
                                       W przysz造m roku w 篡cie wejd nowe rozporz康zenia resortu finansów ws. sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków podmiotów powi您anych w zakresie podatków dochodowych PIT i CIT. Nowe regulacje b璠 dotyczy ok. 23,5 tys. podatników. Jak twierdz eksperci Business Centre Club, projekty wymagaj jeszcze pewnych poprawek.
                                       • 28.11.2018NSA. Korekta b喚dnie wystawionych faktur tak瞠 po kontroli
                                        Z uzasadnienia: Art. 108 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i us逝g nale篡 stosowa po dog喚bnej analizie, czy zaistnia豉 sytuacja wytworzona faktem wystawienia faktury niesie za sob ryzyko jakiegokolwiek obni瞠nia wp造wów z tytu逝 podatków, zgodnie z zasad neutralno軼i VAT. Wyeliminowanie takiego zagro瞠nia przez samego podatnika lub przez organ podatkowy w toku post瘼owania podatkowego, czyni nieuzasadnionym (niecelowym) jego stosowanie, gdy narusza這by to zasad neutralno軼i VAT i pozostawa這by w sprzeczno軼i z konstytucyjn zasad proporcjonalno軼i.
                                        • 27.11.2018Dokumentowanie cen transferowych przez zagraniczny zak豉d
                                         Z uwagi na fakt, 瞠 podatnicy nie maj帷y siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podlegaj obowi您kowi podatkowemu od dochodów osi庵anych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym za po鈔ednictwem zagranicznego zak豉du, istnieje konieczno嗆 prawid這wego przypisania dochodów do takiego zak豉du. W konsekwencji, zastosowanie do takiego zak豉du maj równie regulacje w zakresie cen transferowych, w tym w zakresie dokumentacji podatkowej i jej obowi您kowych elementów - wyja郾i這 Ministerstwo Finansów.
                                         • 23.11.2018Podatki 2019: Nowe przepisy ws. korekty zysków przedsi瑿iorstw powi您anych
                                          Podatnicy zachowaj prawo do korzystania z procedury wzajemnego porozumiewania w sprawie korekty zysków przedsi瑿iorstw powi您anych – wynika z projektów rozporz康ze, które przygotowano w Ministerstwie Finansów. Nowe przepisy wejd w 篡cie z pocz徠kiem 2019 r.
                                          • 22.11.2018Podatki 2019: Nowe przepisy ws. korekty zysków przedsi瑿iorstw powi您anych
                                           Podatnicy zachowaj prawo do korzystania z procedury wzajemnego porozumiewania w sprawie korekty zysków przedsi瑿iorstw powi您anych – wynika z projektów rozporz康ze, które przygotowano w Ministerstwie Finansów. Nowe przepisy wejd w 篡cie z pocz徠kiem 2019 r.
                                           • 22.11.2018Transakcje pomi璠zy ma鹵onkami a VAT
                                            Omawianie tego zagadnienia mo積a podzieli na dwa okresy: do 3 kwietnia 2018 r. i pó幡iejszy. W 鈍ietle ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us逝g - art. 15 ust. 1 definiuj帷ego poj璚ie dzia豉lno軼i gospodarczej oraz art. 15 ust. 2 zawieraj帷ego wyja郾ienie terminu dzia豉lno嗆 gospodarcza – ma鹵onkowie s uznawani za odr瑿ne podmioty gospodarcze, czyli odr瑿nych podatników. Takiego zdania by np. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 28 lutego 2012 r., sygn. IBPP1/443-1676/11/AZb. Ma鹵onkowie mog prowadzi dzia豉lno嗆 gospodarcz wspólnie, lecz nie maj takiego obowi您ku.
                                            • 21.11.2018Ograniczenia ujmowania wydatków na obs逝g marketingow w kosztach uzyskania przychodu
                                             Koszty us逝g sta貫j obs逝gi marketingowej poniesione bezpo鈔ednio lub po鈔ednio na rzecz podmiotów powi您anych podlegaj ograniczeniu w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów – tak wynika z podj皻ego 11 wrze郾ia 2018 r. rozstrzygni璚ia dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (0111-KDIB1-1.4010.245.2018.2.吁). Jest to kolejna niekorzystna dla przedsi瑿iorców interpretacja nowych regulacji podatkowych obowi您uj帷ych od 1 stycznia 2018 r.
                                             • 21.11.2018Podatki 2019: Nowe rozporz康zenia dotycz帷e cen transferowych
                                              Ministerstwo Finansów przygotowa這 projekty dwóch nowych rozporz康ze ws. cen transferowych w zakresie podatków dochodowych PIT i CIT. Przepisy maj zosta dostosowane do aktualnych wytycznych Organizacji Wspó逍racy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Nowe rozporz康zenia wejd w 篡cie z pocz徠kiem 2019 r.
                                              • 21.11.2018Transakcje pomi璠zy ma鹵onkami a VAT
                                               Omawianie tego zagadnienia mo積a podzieli na dwa okresy: do 3 kwietnia 2018 r. i pó幡iejszy. W 鈍ietle ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us逝g - art. 15 ust. 1 definiuj帷ego poj璚ie dzia豉lno軼i gospodarczej oraz art. 15 ust. 2 zawieraj帷ego wyja郾ienie terminu dzia豉lno嗆 gospodarcza – ma鹵onkowie s uznawani za odr瑿ne podmioty gospodarcze, czyli odr瑿nych podatników. Takiego zdania by np. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 28 lutego 2012 r., sygn. IBPP1/443-1676/11/AZb. Ma鹵onkowie mog prowadzi dzia豉lno嗆 gospodarcz wspólnie, lecz nie maj takiego obowi您ku.
                                               • 20.11.2018Podatki 2019: Nowe rozporz康zenia dotycz帷e cen transferowych
                                                Ministerstwo Finansów przygotowa這 projekty dwóch nowych rozporz康ze ws. cen transferowych w zakresie podatków dochodowych PIT i CIT. Przepisy maj zosta dostosowane do aktualnych wytycznych Organizacji Wspó逍racy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Nowe rozporz康zenia wejd w 篡cie z pocz徠kiem 2019 r.
                                                • 20.11.2018Ograniczenia ujmowania wydatków na obs逝g marketingow w kosztach uzyskania przychodu
                                                 Koszty us逝g sta貫j obs逝gi marketingowej poniesione bezpo鈔ednio lub po鈔ednio na rzecz podmiotów powi您anych podlegaj ograniczeniu w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów – tak wynika z podj皻ego 11 wrze郾ia 2018 r. rozstrzygni璚ia dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (0111-KDIB1-1.4010.245.2018.2.吁). Jest to kolejna niekorzystna dla przedsi瑿iorców interpretacja nowych regulacji podatkowych obowi您uj帷ych od 1 stycznia 2018 r.
                                                 • 09.11.2018ζtwiej legalnie zatrudni cudzoziemca
                                                  W鈔ód osób staraj帷ych si o zezwolenie na prac w Polsce dominuj pracownicy ze Wschodu. W 2017 r. najliczniejsza grupa pracowników, którzy uzyskali zezwolenie pochodzi豉 z Ukrainy - 19 254 osób. Z nast瘼nej w kolejno軼i Bia這rusi przyjecha這 10 518 legalnych pracowników, ale co zaskakuje - kolejn liczebnie grup s przedstawiciele Nepalu - 7075 osób uzyska這 w 2017 roku zezwolenie na prac - wynika z odpowiedzi na interpelacj poselsk.
                                                  • 26.10.2018NSA: Podzia maj徠ku likwidowanej spó趾i wymaga uprzedniej sp豉ty wszystkich zobowi您a
                                                   Z uzasadnienia: Likwidacja spó趾i z ograniczon odpowiedzialno軼i mo瞠 nast徙i dopiero po sp豉ceniu wszystkich jej zobowi您a lub zabezpieczeniu sp豉ty wierzytelno軼i niewymagalnych, spornych lub takich, po które wierzyciele si nie zg這sili. W konsekwencji do podzia逝 maj徠ku zlikwidowanej spó趾i pomi璠zy jej wspólników tak瞠 mo瞠 doj嗆 dopiero po sp豉ceniu wszystkich jej zobowi您a, wzgl璠nie po z這瞠niu do depozytu s康owego sum wystarczaj帷ych na ich sp豉cenie. Je瞠li niewymagalne zobowi您ania spó趾i ani nie zosta造 sp豉cone, ani ich sp豉ty nie zabezpieczono depozytem s康owym, a jedynie obj皻o je dodatkowym por璚zeniem wzgl璠nie przyst徙ieniem do d逝gu, likwidacja spó趾i jest niemo磧iwa,

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] ... [ 12 ] nast瘼na strona »