Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

pracownik tymczasowy

 • 25.01.2017Praca tymczasowa – rząd przyjął projekt nowelizacji
  Rząd przyjął we wtorek projekt nowelizacji ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Nowela wprowadzi m.in. nowe obowiązki, które będą ciążyć na agencjach pracy tymczasowej oraz tzw. pracodawcach użytkownikach. Nowe przepisy wejdą w życie z początkiem czerwca br.
  • 20.01.2017Praca tymczasowa – przedsiębiorcy przeciwko zmianom
   Rząd planuje zmienić przepisy dotyczące zatrudniania pracowników tymczasowych i wprowadzić rozwiązanie, zgodnie z którym wobec ciężarnych pracownic tymczasowych byłyby stosowane przepisy art. 177 § 3 Kodeksu pracy. Nowelizacji sprzeciwiają się organizacje biznesowe i wskazują na to, że nowe regulacje mogą być znacznym obciążeniem dla agencji pracy.
   • 05.01.2017Zatrudnianie pracowników tymczasowych – nowe regulacje od czerwca
    Rząd pracuje nad nowymi przepisami dotyczącymi zatrudniania pracowników tymczasowych. Po zmianie ustawy pracownik tymczasowy nie będzie mógł pracować dla danego pracodawcy-użytkownika dłużej niż 18 miesięcy. Znaczenia nie będzie mieć przy tym to, czy został on skierowany do pracy przez jedną czy kilka agencji zatrudnienia. Nowe regulacje wejdą w życie najprawdopodobniej 1 czerwca br.
    • 09.12.2016Abolicja. Co z zapłatą wysokich zaległych składek ZUS?
     Interpelacja nr 7249 w sprawie obciążania najmniej zarabiających przedsiębiorców koniecznością zapłaty wysokich zaległych składek ZUS
     • 27.09.2016Zgodne z prawem, z logiką jednak już nieco mniej
      Pracownik pracownikowi nie jest równy. Dla jednego szkolenie kupione przez pracodawcę będzie zwolnione z podatku, dla drugiego taka nauka będzie przychodem, od którego trzeba zapłacić PIT. Wszystko przez niekonsekwentne przepisy.
      • 27.09.2016Refakturowanie usług zwolnionych z VAT
       Pytanie podatnika: Wnioskodawca ma podpisaną umowę ze spółką, która wyszukuje dla niego pracowników tymczasowych. Spółka organizuje również badania lekarskie pracowników i zleca ich wykonanie Niepublicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej. Spółka usługi te refakturuje na Wnioskodawcę doliczając do ich wartości podatek VAT w wysokości 23%. Czy Spółka postępuje prawidłowo gdy refakturując na Wnioskodawcę usługi medyczne dolicza do nich podatek VAT? Czy Wnioskodawca ma prawo obniżyć podatek należny o zapłacony podatek z takiej refaktury?
       • 26.09.2016Zgodne z prawem, z logiką jednak już nieco mniej
        Pracownik pracownikowi nie jest równy. Dla jednego szkolenie kupione przez pracodawcę będzie zwolnione z podatku, dla drugiego taka nauka będzie przychodem, od którego trzeba zapłacić PIT. Wszystko przez niekonsekwentne przepisy.
        • 30.08.2016Pracownik sezonowy na specjalnych zasadach?
         Interpelacja nr 5177 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej, ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie ubezpieczania pracowników sezonowych
         • 03.08.2016Praca tymczasowa straci na popularności?
          Przygotowane przez resort pracy zmiany dotyczące zatrudniania pracowników tymczasowych powinny poprawić sytuację tego rodzaju pracowników, ale wprowadzenie nowych obowiązków dla pracodawców może skutkować wyraźnym spadkiem zainteresowania taką formułą pracy – przewidują eksperci Business Centre Club. Nowe przepisy ws. pracy tymczasowej mają wejść w życie w ciągu najbliższych kilku miesięcy.
          • 15.07.2016Zatrudnianie pracowników tymczasowych - rząd szykuje nowe standardy
           Rząd zamierza zmienić przepisy dotyczące zatrudniania pracowników tymczasowych. W projekcie przygotowanej nowelizacji resort pracy wskazał, że jego głównym celem jest podniesienie standardów pracy tymczasowej oraz warunków zatrudnienia pracowników i bezpieczeństwa prawnego pracodawców, którzy korzystają z usług agencji pracy tymczasowej. Wprowadzone zostaną m.in. dodatkowe wymogi i obciążenia dla agencji pracy.
           • 14.07.2016Służbowe mieszkanie a przychód pracownika
            Z uzasadnienia: Mając na uwadze realia niniejszej sprawy organy podatkowe przy ponownym rozpoznaniu sprawy powinny w szczególności rozpatrzyć - przyjmując wskazane przez Trybunał Konstytucyjny kryteria oceny - czy ponoszenie przez pracodawcę wydatków w celu zapewnienia pracownikowi miejsca zamieszkania (tu kwatera tymczasowa) jest świadczeniem poniesionym w interesie pracodawcy (ponieważ przykładowo to jemu przynosi konkretną i wymierną korzyść w postaci prawidłowo i efektywnie wykonanej przez pracownika pracy), czy też jest to świadczenie poniesione tylko w interesie pracownika.
            • 21.06.2016Delegowanie pracowników – nowe obowiązki dla pracodawców
             W sobotę weszła w życie nowa ustawa o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług. W efekcie organy mogą badać, czy dane przedsiębiorstwo prowadzi znaczącą działalność w państwie siedziby i czy delegowanie pracownika jest tymczasowe. Pracodawca musi natomiast m.in. przechowywać dokumentację ws. delegowania oraz ustanowić osobę do kontaktu z organami państwa przyjmującego pracowników delegowanych.
             • 20.06.2016Delegowanie pracowników – nowe obowiązki dla pracodawców
              W sobotę weszła w życie nowa ustawa o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług. W efekcie organy mogą badać, czy dane przedsiębiorstwo prowadzi znaczącą działalność w państwie siedziby i czy delegowanie pracownika jest tymczasowe. Pracodawca musi natomiast m.in. przechowywać dokumentację ws. delegowania oraz ustanowić osobę do kontaktu z organami państwa przyjmującego pracowników delegowanych.
              • 28.01.2016Jakie zmiany w prawie pracy?
               Interpelacja nr 251 w sprawie założeń i kierunków planowanych działań Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w VIII kadencji Sejmu.
               • 23.12.2015Parametry i wskaźniki 2016: Pracownik
                Za przychody ze stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności:
                • 21.12.2015PIP przeprowadzi w 2016 r. aż 80 tys. kontroli
                 W przyszłym roku plany Państwowej Inspekcji Pracy zakładają przeprowadzenie aż 80 tys. kontroli. Inspektorzy mają koncentrować się m.in. na kwestiach związanych z zawieraniem umów cywilnoprawnych oraz przestrzeganiem zmienianych w 2016 r. regulacji ws. umów terminowych. 
                 • 18.12.2015PIP przeprowadzi w 2016 r. aż 80 tys. kontroli
                  W przyszłym roku plany Państwowej Inspekcji Pracy zakładają przeprowadzenie aż 80 tys. kontroli. Inspektorzy mają koncentrować się m.in. na kwestiach związanych z zawieraniem umów cywilnoprawnych oraz przestrzeganiem zmienianych w 2016 r. regulacji ws. umów terminowych. 
                  • 02.12.2015Obowiązek dokumentowania transakcji z podmiotem powiązanym
                   Pytanie podatnika: Czy Spółka powinna sporządzać dokumentację cen transferowych także w odniesieniu do takich umów, w których kwoty do zapłaty nie osiągnęły limitu 30.000 EURO, jednakże wszystkie, zawarte w roku podatkowym, z tym samym podmiotem powiązanym transakcje, (suma należności wynikająca z wszystkich umów), dające się zaklasyfikować łącznie jako sprzedaż lub udostępnianie wartości niematerialnych i prawnych, przekroczyły ten limit?
                   • 13.11.2015Praca tymczasowa. Nowe regulacje mogą zdestabilizować rynek
                    Proponowane przez resort pracy i polityki społecznej zmiany dotyczące przepisów ws. pracy tymczasowej nie uporządkują rynku, ale raczej go zdestabilizują – oceniają eksperci Konfederacji Lewiatan. Jak przy tym wskazują, istnieje duże ryzyko ograniczenia zatrudnienia w formie pracy tymczasowej i zwiększenia szarej strefy.
                    • 03.11.2015Koszt wytworzenia środka trwałego
                     Pytanie podatnika: Wnioskodawca rozpoczął inwestycję w zakresie przebudowy, rozbudowy i termomodernizacji budynku administracyjnego, która będzie obejmowała roboty budowlane, instalacyjne, elektryczne oraz wykonanie związanej infrastruktury podziemnej i nadziemnej. Wnioskodawca podjął decyzję o wynajmie budynku tymczasowego, dzierżawie kontenerów biurowych, socjalnych oraz adaptacji pomieszczenia garażu i warsztatu na cele biurowe. Czy ma prawo zakwalifikować wydatki związane z przebudową, rozbudową oraz termoizolacją budynku administracyjnego, jako koszty wytworzenia środka trwałego?
                     • 10.09.2015Pracownicy tymczasowi. Zatrudnienie tylko na czas określony?
                      Czy agencja pracy tymczasowej może zawierać dowolną ilość umów na czas określony? Czy pracownika tymczasowego można zatrudnić na czas nieokreślony?
                      • 27.05.2015Szkolenie BHP pracownika tymczasowego
                       Zapytanie nr 8161 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie konieczności przeprowadzenia badań wstępnych bhp dla pracowników tymczasowych
                       • 13.02.2015Uproszczone zaliczki po przekształceniu jednoosobowej działalności w spółkę kapitałową
                        Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca będący jednoosobową spółką z o.o. powstałą na skutek przekształcenia podatnika z jednoosobowej działalności, który to przed przekształceniem oraz w pierwszym roku po przekształceniu w spółkę z o.o. rozliczał podatek dochodowy w formie zaliczek kwartalnych, ma prawo w kolejnym roku obrotowym dokonywać rozliczenia podatku dochodowego w formie uproszczonej i wpłacać zaliczki miesięczne za ten rok podatkowy w uproszczonej formie?
                        • 29.01.2015Terminowe umowy o pracę do zmiany?
                         Interpelacja nr 29984 w sprawie terminowych umów o pracę
                         • 24.12.2014Parametry i wskaźniki 2015: Pracownik
                          Za przychody ze stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności:
                          • 23.12.2014Parametry i wskaźniki 2015: Pracownik
                           Za przychody ze stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności:
                           • 08.12.2014PIP skontroluje blisko 90 tys. podmiotów
                            W przyszłym roku Państwowa Inspekcja Pracy zamierza skontrolować ok. 88 tys. podmiotów. Nacisk położony zostanie m.in. na zatrudnianie pracowników sklepów wielkopowierzchniowych i agencji ochrony. Inspektorzy zajmą się też np. zatrudnianiem pracowników tymczasowych oraz wypłatami wynagrodzeń.
                            • 05.12.2014PIP skontroluje blisko 90 tys. podmiotów
                             W przyszłym roku Państwowa Inspekcja Pracy zamierza skontrolować ok. 88 tys. podmiotów. Nacisk położony zostanie m.in. na zatrudnianie pracowników sklepów wielkopowierzchniowych i agencji ochrony. Inspektorzy zajmą się też np. zatrudnianiem pracowników tymczasowych oraz wypłatami wynagrodzeń.
                             • 10.10.2014Praca tymczasowa – PIP wykryła liczne nieprawidłowości w agencjach
                              Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) skontrolowała przestrzeganie prawa względem pracowników tymczasowych. Wykryte nieprawidłowości dotyczyły najczęściej warunków pracy oraz wypłat wynagrodzeń. Inspekcja proponuje zmiany w ustawie o zatrudnianiu pracowników tymczasowych.
                              • 02.10.2014Działalność na własny rachunek a dyrektywa UE o delegowaniu pracowników
                               Interpelacja nr 26681 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie stosowania przepisów dyrektywy 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej delegowania pracowników
                               • 22.08.2014Odpowiedzialność agencji pracy tymczasowej za szkodę wyrządzoną przez pracownika tymczasowego
                                Odpowiedzialność agencji pracy tymczasowej jest analogiczna do odpowiedzialności pracownika nietymczasowego. Istotne będą więc kwestie winy pracownika tymczasowego (wina umyślna lub nieumyślna) i związku przyczynowego.
                                • 19.08.2014Umowa pomiędzy agencją pracy tymczasowej a pracownikiem tymczasowym
                                 Mimo że cechą zatrudnienia tymczasowego jest swoista trójstronność relacji, to umowa o pracę z pracownikiem tymczasowym nadal pozostaje odpłatną dwustronną czynnością prawną zobowiązującą. Do zawarcia umowy dochodzi więc przez złożenie zgodnych oświadczeń woli.
                                 • 10.07.2014Programy motywacyjne dla pracowników. Skutki podatkowe
                                  Pytanie podatnika: Czy otrzymanie przez Wnioskodawcę akcji „B” jest przychodem ze stosunku pracy lub innych źródeł? Czy też jest to przychód z kapitałów pieniężnych? Czy dochody związane z otrzymaniem akcji „B” będą podlegały opodatkowaniu dwukrotnie; pierwszy raz w momencie ich nieodpłatnego otrzymania i kolejny raz w momencie ich zbycia? Czy też dochód zrealizuje się jednokrotnie dopiero na etapie zbycia akcji spółki „B”?
                                  • 09.07.2014Składki ZUS: Nocleg dla pracowników za cenę niższą niż rynkowa
                                   Wartość świadczenia w naturze z tytułu udostępnienia lokalu mieszkalnego stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, a zasady jej ustalania reguluje § 3 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - wyjaśnił ZUS.
                                   • 14.04.2014Urlop dla pracowników tymczasowych
                                    Interpelacja nr 24651 w sprawie sposobu wyliczania należności za urlop wypoczynkowy pracownikom agencji pracy tymczasowej.
                                    • 26.02.2014Parametry i wskaźniki 2014: Pracownik
                                     Za przychody ze stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności:
                                     • 24.01.2014Parametry i wskaźniki 2014: Pracownik
                                      Za przychody ze stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności:
                                      • 16.12.2013Nowy plan PIP. W 2014 r. inspektorzy przeprowadzą 88 tys. kontroli
                                       W przyszłym roku Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadzi ok. 88 tys. kontroli – wynika z przedstawionego przez PIP planu na 2014 r. Kontrolerzy mają zwracać szczególną uwagę na kwestię zawierania umów cywilnoprawnych (tzw. umowy śmieciowe), kiedy spełnione są warunki odpowiednie dla umowy o pracę.
                                       • 11.12.2013Zatrudnienie na czas określony - Polska unijnym liderem
                                        W Polsce aż 27 proc. pracowników zatrudnionych jest na czas określony, podczas gdy średnia unijna wynosi zaledwie 14,2 proc. – wynika z badań przeprowadzonych w ramach projektu „Ochrona pracowników przed nadużywaniem atypowych form zatrudnienia w Polsce i w wybranych krajach EU”, prowadzonego przez Komisję Europejską i m.in. NSZZ „Solidarność”.
                                        • 05.09.2013Skutki podatkowe objęcia akcji własnych przez jedynego akcjonariusza
                                         W świetle art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z art. 363 § 3 Kodeksu spółek handlowych pokrycie ceny emisyjnej nowoutworzonych akcji kapitałem zapasowym spółki akcyjnej nie spowoduje u jedynego akcjonariusza tej spółki przychodu podatkowego, podlegającego opodatkowaniu, o ile w ciągu roku od nabycia akcji przez spółkę zostaną one przekazane pracownikom spółki - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
                                         • 02.07.2013Obowiązek odczytu z kas rejestrujących
                                          Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni od lipca 2008 r. prowadziła działalność gospodarczą - sklep odzieżowy. W sklepie zostały zainstalowane dwie kasy rejestrujące. Z uwagi na zły stan zdrowia w listopadzie 2012 r. Wnioskodawczyni zamknęła działalność gospodarczą. Czy niezbędny jest odczyt kas fiskalnych, które Wnioskodawczyni posiadała w prowadzonej przed chorobą działalności skoro w najbliższym czasie zamierza wrócić do wykonywanej przed chorobą pracy?
                                          • 16.05.2013Finansowanie dojazdu do miejsca pracy pracownikom tymczasowym a koszty uzyskania przychodów
                                           Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca ma prawo zaliczyć w koszty uzyskania przychodów kwoty wypłacone za pokwitowaniem lub wypłacone przelewem pracownikom tymczasowym w celu pokrycia wydatków na dojazd pracowników tymczasowych do miejsca wykonywania pracy?
                                           • 01.03.2013Parametry i wskaźniki 2013: Pracownik
                                            Za przychody ze stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności:
                                            • 18.01.2013Praca tymczasowa a umowy na czas określony
                                             Pytanie: Czy agencja pracy tymczasowej może zawierać dowolną ilość umów na czas określony?
                                             • 06.12.2012Plany PIP na 2013 rok – prawie 100 tys. kontroli
                                              W 2013 r. Państwowa Inspekcja Pracy zamierza przeprowadzić dokładnie 88 tys. kontroli. Różnego rodzaju działaniom prewencyjnym poddanych zostanie co najmniej 200 tys. przedsiębiorców, rolników, pracowników oraz uczniów i studentów. Na celowniku PIP znajdą się m.in. umowy o dzieło i zlecenia.
                                              • 13.11.2012Stawki PIT wzrosły na świecie średnio o 0,3 pkt proc.
                                               Średnia stawka najwyższego progu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) wzrosła na świecie w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy o 0,3% – wynika z raportu pn. „Individual Income Tax and Social Security Rate Survey 2012”, opublikowanego przez firmę doradczą KPMG. Polska wypada pod tym względem wciąż nienajlepiej – nadal posiada bowiem jedną z najwyższych stawek efektywnej stopy podatku PIT w regionie.
                                               • 07.11.2012Podróż służbowa pracowników tymczasowych w kosztach firmy
                                                Pytanie podatnika: Wnioskodawca będzie wypłacał pracownikowi tymczasowemu należności na pokrycie kosztów podróży służbowej. Obowiązek taki wynika z zawartej umowy pomiędzy nim a agencją pracy tymczasowej. Czy Wnioskodawca będzie mógł wliczyć w koszty uzyskania przychodu należycie obliczone i udokumentowane koszty podróży służbowej pracownika tymczasowego?