Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

deklaracja pcc

 • 29.05.2020Ulgi, preferencje i zwolnienia zwizane z pandemi COVID-19
  [Ostatnia aktualizacja - 29.05.2020 r. ] W zwizku z licznymi i nieustannie uzupenianymi i korygowanymi przepisami cz terminów, limitów i zwolnie podatkowych zostaa zmieniona w stosunku do pierwotnych zapisów ustawowych. Poniewa zmiany te s bardzo pynne i na bieco korygowane, w zalenoci od sytuacji epidemicznej, nanoszenie biecych korekt w e-kursach podatki.biz byoby dezorientujce i nie zapewniaoby biecego dostpu do aktualnych informacji. Dlatego opracowalimy specjalny dodatek do e-kursów, który na bieco aktualizujemy w razie pojawienia si kolejnych zmian. Prosimy o jego regularne sprawdzanie - informacja o dacie ostatniej aktualizacji jest publikowana we wstpie.
  • 29.05.2020Ulgi, preferencje i zwolnienia zwizane z pandemi COVID-19
   [Ostatnia aktualizacja - 03.06.2020 r. ] W zwizku z licznymi i nieustannie uzupenianymi i korygowanymi przepisami cz terminów, limitów i zwolnie podatkowych zostaa zmieniona w stosunku do pierwotnych zapisów ustawowych. Poniewa zmiany te s bardzo pynne i na bieco korygowane, w zalenoci od sytuacji epidemicznej, nanoszenie biecych korekt w e-kursach podatki.biz byoby dezorientujce i nie zapewniaoby biecego dostpu do aktualnych informacji. Dlatego opracowalimy specjalny dodatek do e-kursów, który na bieco aktualizujemy w razie pojawienia si kolejnych zmian. Prosimy o jego regularne sprawdzanie - informacja o dacie ostatniej aktualizacji jest publikowana we wstpie.
   • 26.03.2020Pakiet dot. tarczy antykryzysowej – rozwizania zaakceptowane przez rzd
    Wczoraj, tj. 25 marca br., rzd zaakceptowa pakiet rozwiza, który ma przeciwdziaa gospodarczym skutkom pandemii koronawirusa. Ochrona zatrudnienia i zachowanie pynnoci finansowej w firmach to gówne cele pakietu projektów ustaw, które skadaj si na Tarcz Antykryzysow.
    • 26.03.2020Pakiet dot. tarczy antykryzysowej – rozwizania zaakceptowane przez rzd
     25 marca br., rzd zaakceptowa pakiet rozwiza, który ma przeciwdziaa gospodarczym skutkom pandemii koronawirusa. Ochrona zatrudnienia i zachowanie pynnoci finansowej w firmach to gówne cele pakietu projektów ustaw, które skadaj si na Tarcz Antykryzysow.
     • 01.01.2020Zobowizania podatkowe: Symbole formularzy i tytuów patnoci
      Wpacajc nalenoci podatkowe na formularzu wpaty podajemy symbol formularza lub tytuu patnoci. Brak tego symbolu lub jego niepoprawne brzmienie moe spowodowa bdn kwalifikacj wpaty przez ksigowo urzdu, a to z kolei moe skomplikowa ycie podatnika (poprzez np. powstanie nadpaty na jednym z kont a niedopaty na innym). Warto, wic mie pod rk aktualny wykaz symboli/tytuów, stosowanych przy wpatach nalenoci podatkowych.
      • 17.04.2019Podatki 2019: Zbiorcza deklaracja PCC-4 ju od lipca
       Podatnicy, którzy dokonuj w cigu miesica wielu czynnoci cywilnoprawnych, bd mogli korzysta ze zbiorczej deklaracji w sprawie podatku od czynnoci cywilnoprawnych (PCC-4) – wynika z projektu rozporzdzenia, który przygotowao Ministerstwo Finansów. Nowe rozporzdzenie zacznie obowizywa z pocztkiem lipca br.
       • 16.04.2019Podatki 2019: Zbiorcza deklaracja PCC-4 ju od lipca
        Podatnicy, którzy dokonuj w cigu miesica wielu czynnoci cywilnoprawnych, bd mogli korzysta ze zbiorczej deklaracji w sprawie podatku od czynnoci cywilnoprawnych (PCC-4) – wynika z projektu rozporzdzenia, który przygotowao Ministerstwo Finansów. Nowe rozporzdzenie zacznie obowizywa z pocztkiem lipca br.
        • 16.04.2019WSA. PCC: Od póno ujawnionej poyczki naley si 20% dla fiskusa
         Z uzasadnienia: Nie mona uici podatku wedug zwykej stawki, gdy urzd ju rozpocznie czynnoci sprawdzajce, kontrol lub postpowanie podatkowe. Inaczej nikt nie liczyby si z sankcj (...) zdarzeniem majcym wpyw na powstanie obowizku podatkowego z art. 7 ust. 5 pkt 1 i pkt 2 ustawy o podatku od czynnoci cywilnoprawnych jest powoanie si na czynno prawn (w warunkach okrelonych tym przepisem), a nie samo zawarcie okrelonej przepisem umowy.
         • 24.01.2019Zobowizania podatkowe: Symbole formularzy i tytuów patnoci
          Wpacajc nalenoci podatkowe na formularzu wpaty podajemy symbol formularza lub tytuu patnoci. Brak tego symbolu lub jego niepoprawne brzmienie moe spowodowa bdn kwalifikacj wpaty przez ksigowo urzdu, a to z kolei moe skomplikowa ycie podatnika (poprzez np. powstanie nadpaty na jednym z kont a niedopaty na innym). Warto, wic mie pod rk aktualny wykaz symboli/tytuów, stosowanych przy wpatach nalenoci podatkowych.
          • 12.10.2018Poyczka w obrbie rodziny moe by zwolniona od podatku PCC
           Pytanie: Mam zamiar poyczy od brata do du kwot, z przeznaczeniem na budow nieruchomoci. Czy od tej poyczki bd musiaa zapaci podatek PCC? Czy powinnam dopeni jakich formalnoci? Jak naley postpowa, jeli poyczka bdzie wypacana w ratach?
           • 11.10.2018Poyczka w obrbie rodziny moe by zwolniona od podatku PCC
            Pytanie: Mam zamiar poyczy od brata do du kwot, z przeznaczeniem na budow nieruchomoci. Czy od tej poyczki bd musiaa zapaci podatek PCC? Czy powinnam dopeni jakich formalnoci? Jak naley postpowa, jeli poyczka bdzie wypacana w ratach?
            • 26.04.2018NSA: Podatek od czynnoci cywilnoprawnych (PCC) po rozpoczciu czynnoci sprawdzajcych
             Sankcyjna stawka podatku od czynnoci cywilnoprawnych ma zastosowanie, gdy naleny podatek od czynnoci cywilnoprawnych nie zosta wpacony do dnia rozpoczcia czynnoci sprawdzajcych, w toku których podatnik powouje si na fakt zawarcia umowy poyczki.
             • 26.02.2018Opodatkowanie obrotu bitcoinem – stanowisko organów podatkowych i sdów administracyjnych
              Popularno kryptowalut oraz liczba ich posiadaczy cigle ronie. Niewtpliwie jest to zasug niesamowitego wzrostu wartoci, która w przypadku bitcoina ustanawia kolejne rekordy. Bitcoinem mona nie tylko paci za towary i usugi w punktach, które przyjmuj rozliczenia w tej walucie, ale take dokonywa jego zakupu w celach inwestycyjnych oraz handlowych, uzyskujc przychody z handlu t kryptowalut. W ostatnim komunikacie opublikowanym na stronie Ministerstwa Finansów, zatytuowanym Uwaga na kryptowaluty, resort ostrzega przed ryzykiem inwestowania w waluty wirtualne takie jak bitcoin, litecoin czy ether.
              • 26.10.2017Sankcyjna stawka PCC - po dniu wszczcia postpowania podatkowego
               Sankcyjna stawka podatku PCC (20%) ma zastosowanie zawsze wtedy, gdy naleny podatek nie zosta wpacony do dnia wszczcia postpowania podatkowego (kontroli podatkowej, czynnoci sprawdzajcych), w trakcie którego podatnik powouje si na fakt zawarcia umowy poyczki.
               • 17.10.2017Pomagasz finansowo dziecku? Fiskus musi o tym wiedzie
                Brak jest podstaw do twierdzenia, e przepisy podatkowe uniemoliwiaj nieskrpowane przekazywanie rodków dzieciom przez ich rodziców. Zwolnione bowiem od podatku jest nabycie rodków pieninych, bez adnego limitu, zarówno co do liczby zawartych umów poyczek lub darowizn midzy osobami najbliszymi, jak i wartoci ich przedmiotu. Jakkolwiek ustawodawca wprowadzi pewne warunki zwolnienia, niemniej bez uszczerbku na majtku wszystkich stron umów z powodu podatku - wyjanio MF w odpowiedzi na interpelacj poselsk.
                • 15.03.2017NSA. Spóniona deklaracja nie uchroni przed sankcyjnym 20-proc. PCC
                 Z uzasadnienia: Stawka okrelona w art. 7 ust. 5 pkt 1 ustawa o podatku od czynnoci cywilnoprawnych ma zastosowanie zawsze wtedy, gdy naleny podatek nie zosta wpacony do dnia wszczcia postpowania kontrolnego, w trakcie którego podatnik powouje si na fakt zawarcia umowy poyczki. Z zastosowania tej stawki nie zwalnia nawet samo uiszczenie podatku od czynnoci cywilnoprawnych wedug stawki 2% w sytuacji, gdy nie wynika on ze skutecznie zoonej deklaracji podatkowej. Taka zapata nie moe zosta bowiem uznana za zapat "nalenego podatku".
                 • 13.03.2017Podatki 2017: Jeden dzie podatkowy i jednolity wzór VAT ju w Sejmie
                  W Sejmie trwaj prace nad poselskimi projektami, zgoszonymi przez klub parlamentarny Kukiz’15. Autorzy projektów proponuj wprowadzenie jednego wspólnego dnia dla rozliczania rónych podatków oraz skonsolidowanie deklaracji VAT. Oba projekty zostay skierowane do prac w sejmowej komisji ds. finansów publicznych.
                  • 10.03.2017Podatki 2017: Jeden dzie podatkowy i jednolity wzór VAT ju w Sejmie
                   W Sejmie trwaj prace nad poselskimi projektami, zgoszonymi przez klub parlamentarny Kukiz’15. Autorzy projektów proponuj wprowadzenie jednego wspólnego dnia dla rozliczania rónych podatków oraz skonsolidowanie deklaracji VAT. Oba projekty zostay skierowane do prac w sejmowej komisji ds. finansów publicznych.
                   • 15.07.2015Skutki w PIT otrzymania nieoprocentowanej poyczki
                    Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni (wraz z mem) poyczya od dalszego krewnego 20 000 z na czciowe sfinansowanie zakupionego przez syna mieszkania. Czy nieoprocentowana poyczka powoduje powstanie nieodpatnego wiadczenia i wymaga od Wnioskodawczyni zapaty podatku dochodowego od przychodu z tytuu niezapaconych odsetek? Jeli konieczne jest zapacenie takiego podatku, to jak si go rozlicza, w jakiej wysokoci i w jakim dokumencie? Jak wwczas nalicza si oprocentowanie?
                    • 11.05.2015Poyczka a podwyszona stawka PCC
                     Tezy: Nie wycza zastosowania art. 7 ust. 5 pkt 1 u.p.c.c. i dopuszczalnoci ustalenia 20% stawki podatku od czynnoci cywilnoprawnych fakt, e na umow poyczki podatnik powoa si w toku przesuchania go jako strony w sprawie podatku dochodowego od osb fizycznych, a take brak wskazania celu, na jaki przeznaczy on t poyczk.
                     • 25.03.2015Biura rachunkowe a zwolnienie z VAT - bdzie interpretacja oglna
                      10 sierpnia 2014 r. wesza zmiana przepisw ustawy o doradztwie podatkowym. Ustawa deregulacyjna miaa jedynie uatwi dostp do zawodu ksigowego, a wprowadzia szereg wtpliwoci w zakresie moliwoci zastosowania zwolnienia z VAT przez podmioty prowadzce biura rachunkowe. W odpowiedzi na interpelacje poselsk w tej sprawie MF wyjanio, e  w resorcie finansw prowadzone s prace nad wydaniem interpretacji oglnej w sprawie zastosowania zwolnienia, o ktrym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT wobec podmiotw wykonujcych usugi zwizane z obsug rachunkowo-ksigow.
                      • 24.03.2015Biura rachunkowe a zwolnienie z VAT - bdzie interpretacja oglna
                       Interpelacja nr 31300 do ministra finansw w sprawie rozwiania wszelkich wtpliwoci w zakresie moliwoci zastosowania zwolnienia podmiotowego z VAT przez podmioty prowadzce biura rachunkowe niewiadczce usug doradczych
                       • 15.12.2014Czy bd zmiany w e-deklaracjach?
                        Interpelacja nr 29197 w sprawie poprawy sposobu udostpniania zainteresowanym podatnikom e-deklaracji.
                        • 03.06.2014Podstawa opodatkowania PCC przy zmianie umowy spki
                         Z uzasadnienia: Podstaw opodatkowania podatkiem od czynnoci cywilnoprawnych z tytuu zmiany umowy spki jawnej stanowi bdzie warto wkadw powikszajcych majtek tej spki, a wic zarwno warto skadajca si na kapita zakadowy, jak i warto przekazana na kapita zapasowy spki jawnej. Warto wkadu wniesionego do spki jawnej przez wsplnika w czci przekazanej na kapita zapasowy tej spki rwnie bdzie wliczona do podstawy opodatkowania.
                         • 17.01.2014Odpowiedzialno karna za zoenie nieprawdziwej informacji dla potrzeb podatku od nieruchomoci
                          Z reguy podatnik musi sam rozlicza naleny podatek (PIT, CIT, VAT, PCC itd.), czyli obliczy go, wpaci do organu podatkowego i zoy deklaracj. Zobowizanie podatkowe powstaje z mocy prawa i podatnik musi je samodzielnie speni. Jednak podatek od nieruchomoci naleny od osb fizycznych pobierany jest w sposb odmienny. Zobowizanie podatkowe powstaje w tym przypadku na podstawie decyzji organu podatkowego (wjta, burmistrza albo prezydenta miasta), ktr organ dorcza podatnikowi.
                          • 16.07.2013Ujawnienie poyczki podczas kontroli a stawka PCC
                           Z uzasadnienia: Jedn z przesanek zastosowania stawki w wysokoci 20 % jest powoanie si przez podatnika, po terminie zakrelonym do uiszczenia podatku przed organem podatkowym lub organem kontroli skarbowej, na fakt dokonania czynnoci cywilnoprawnej. Skoro skarcy w toku kontroli podatkowej odwoa si do zawartej uprzednio umowy poyczki to tym samym powoa si na dokonanie czynnoci cywilnoprawnej w postaci umowy poyczki. Nie mona zawa okrelenia "powoa si" wycznie do sytuacji samodzielnego wskazania faktu dokonania czynnoci cywilnoprawnej przez podatnika. Zatem, w kadym przypadku decydujc si na ujawnienie dokonania czynnoci cywilnoprawnej w toku postpowania prowadzonego przez organ podatkowy podatnik musi liczy si z konsekwencjami zapaty nalenego podatku.
                           • 24.06.2013PCC od poyczek udzielanych w gronie najbliszej rodziny
                            Umowa poyczki jest umow nazwan, uregulowan w ustawie z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., nr 16, poz. 93, z pn. zm., dalej: K.c.). Jak wynika z art. 720 § 1 K.c., przez umow poyczki dajcy poyczk zobowizuje si przenie na wasno biorcego okrelon ilo pienidzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorcy zobowizuje si zwrci t sam ilo pienidzy albo t sam ilo rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakoci.
                            • 06.03.2013PCC: Deklaracja zoona po terminie a zastosowanie stawki sankcyjnej
                             Posugujc si argumentum a minori ad maius przyj naley, i skoro w toku postpowania kontrolnego wyczona jest moliwo ingerencji podatnika w wysoko zobowizania podatkowego poprzez skadanie korekt, to tym bardziej nie ma on moliwoci skutecznego zoenia samej deklaracji podatkowej w zakresie objtym kontrol. Zatem, stawka okrelona w art. 7 ust. 5 pkt 1 ustawy o podatku od czynnoci cywilnoprawnych ma zastosowanie gdy naleny podatek nie zosta wpacony do dnia wszczcia postpowania kontrolnego, w trakcie ktrego podatnik powouje si na fakt zawarcia umowy poyczki.
                             • 16.12.2008Ewidencjonowanie w PKPiR transakcji w ramach autohandlu
                              Pytanie: Zamierzam poszerzy dziaalno gospodarcz o handel samochodami nabytymi w kraju. Prosz o informacje, jakie s zasady ewidencjonowania tego typu transakcji w podatkowej ksidze przychodw i rozchodw.
                              • 15.02.2008Penomocnik strony w postpowaniu podatkowym (2) – Deklaracje
                               Analiza przepisw art. 136 i 137 Ordynacji podatkowej prowadzi do wniosku, e przepisy te nie ograniczaj moliwoci dziaania podatnika poprzez umocowanego penomocnika w zakresie podpisywania skadanych przez niego deklaracji. Penomocnik strony, moe w jej imieniu podpisywa skadane przez ni deklaracje podatkowe. Jednoczenie naley podkreli, e z dniem 01.01.2007 r. weszy w ycie nowe normy prawne, zawarte w art. 80a i art. 80b Ordynacji podatkowej, wprowadzone ustaw z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektrych innych ustaw (Dz. U. z 2006 r. Nr 217, poz. 1590), a dotyczce podpisywania deklaracji przez penomocnika.
                               • 22.02.2007Firma kupuje samochd od osoby fizycznej
                                Jakie konsekwencje podatkowe powoduje zakup nowego samochodu w kraju od osoby fizycznej?
                                • 15.01.2007Podatek od czynnoci cywilnoprawnych – istotne zmiany w 2007 roku (1)
                                 Od pierwszego stycznia 2007 roku obowizuje zmieniona w istotny sposb ustawa o podatku od czynnoci cywilnoprawnych. Zmiany dotycz przedmiotu opodatkowania, zwolnie i wycze, ustalenia momentu obowizku podatkowego, ustalenia podatnika podatku czy podstawy opodatkowania. W konsekwencji zmiany dotycz rwnie formularzy sucych deklarowaniu podstawy i wysokoci podatku od czynnoci cywilnoprawnych. Czytajc znowelizowan ustaw o PCC naley jednak mie na uwadze, i do czynnoci cywilnoprawnych z tytuu ktrych obowizek podatkowy w pcc powsta przed dniem 1 stycznia 2007 r. stosuje si przepisy dotychczasowe.
                                 • 11.06.2006Udzielenie przez rodzica dziecku nieoprocentowanej poyczki na zakup mieszkania
                                  Pytanie podatnika: Czy otrzymana nieoprocentowana poyczka tworzy po stronie poyczkodawcy przychd podlegajcy opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osb fizycznych?
                                  • 06.03.2006Aukcje internetowe i podatek od czynnoci cywilnoprawnych
                                   Prowadzc sprzeda lub nawet kupujc na aukcjach internetowych powinnimy mie wiadomo, i fiskus moe upomnie si o swoje prawa, wynikajce z przepisw dotyczcych podatku od czynnoci cywilnoprawnych. To opracowanie ma na celu wyjanienie, kiedy spoczywa na osobach prowadzcych transakcje internetowe obowizek podatkowy, a kiedy i jak ustrzec si przed kopotami ze strony urzdu podatkowego.