Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

aktywa pasywa jest

 • 17.05.2022[18.05.2022] Szkolenie on-line: Praktyczne aspekty sporz康zania rachunku przep造wów pieni篹nych
  Szkolenie prezentuje zasady ujmowania operacji gospodarczych w rachunku przep造wów pieni篹nych. Przedstawiona zostanie problematyka przygotowania rachunku i kluczowych pozycji bilansu i rachunku zysków i strat wp造waj帷ych na przep造wy pieni篹ne. Materia szkolenia uwzgl璠nia wymogi wynikaj帷e ze Stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowo軼i nr 11 Rachunek przep造wów pieni篹nych.  Szkolenie skierowane jest do osób zarz康zaj帷ych, pracowników dziaów finansowo-ksi璕owych, controlingu; zarówno do osób pocz徠kuj帷ych (maj帷ych niewielkie lub 瘸dne do鈍iadczenie w rachunkowo軼i), jak i do tych, które posiadaj ju praktyk ksi璕ow, ale pragn pog喚bi wiedz w tej dziedzinie.
 • 26.07.2021Inwentaryzacja i COVID-19 - Forma inwentaryzacji
  Czy pandemia Covid-19 mo瞠 by uzasadnieniem do przeprowadzenia inwentaryzacji w drodze weryfikacji zamiast w formie spisu z natury?
 • 12.03.2020NSA. D逝g spadkowy mo瞠 by kosztem nie wcze郾iej ni od 2019 r.
  Dopiero od 1 stycznia 2019 r. art. 22 ust. 6d ustawy o PIT wyra幡ie zalicza do kosztów uzyskania przychodów ci篹ary spadkowe, przez które rozumie si m.in. d逝gi spadkowe. Zakres wprowadzonych zmian nie pozwala uzna tej nowelizacji za doprecyzowuj帷 poprzednie brzmienie przepisu, lecz nakazuje przyj望, 瞠 by豉 to zmiana o charakterze prawotwórczym, przewiduj帷a rozszerzenie zakresu kosztów uzyskania przychodów - orzek Naczelny S康 Administracyjny.
 • 27.09.2019Zrozumie pe軟 ksi璕owo嗆 - rozpoczynamy we wtorek kolejn edycj
  Prowadzenie ksi庵 rachunkowych nie jest prostym zadaniem. Cz瘰to trudno odnale潭 si w pl徠aninie kont ksi璕owych, analityk i stosie faktur, które musimy rozliczy. Krótko mówi帷, bywa ci篹ko. Rozpoczynamy wkrótce kolejn edycj e-kursu dla pocz徠kuj帷ych, którego uko鎍zenie z pewno軼i u豉twi poruszanie si w tej skomplikowanej materii. Udzia w e-kursie stanowi idealne rozwi您anie dla osób, które chc zdoby nowe umiej皻no軼i, nie odrywaj帷 si od dotychczasowych zaj耩. Tempo poznawania nowego materia逝 ka盥y Uczestnik wybiera sobie samodzielnie, co zapewnia bezstresow nauk. 
 • 02.09.2019Uproszczenia dla jednostek ma造ch w ustawie o rachunkowo軼i
  Ogólnie mo磧iwo嗆 stosowania uproszcze w ramach przyj皻ych zasad (polityki) rachunkowo軼i wynika z art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowo軼i, który stanowi, 瞠 jednostka mo瞠 w ramach przyj皻ych zasad (polityki) rachunkowo軼i stosowa uproszczenia, je瞠li nie wywiera to istotnie ujemnego wp造wu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji maj徠kowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki. Okre郵enie zakresu tych uproszcze nale篡 do kierownika jednostki, ale cz窷 z nich zosta豉 wprost okre郵ona w ustawie, i dedykowana jest jednostkom mikro i ma造m. Dzisiaj zajmiemy si jednostkami ma造mi.
 • 30.08.2019Uproszczenia dla jednostek mikro w ustawie o rachunkowo軼i
  Ustawa o rachunkowo軼i okre郵a ramy, w których musi zawiera si rachunkowo嗆 jednostek, wskazanych w ustawie. W鈔ód nich jest wiele ró積ego rodzaju organizacji - firmy jednoosobowe, spó趾i cywilne i z o.o., ale równie towarzystwa reasekuracyjne i banki. Zrozumia造m jest, 瞠 jednostki du瞠, lub te, które - bez wzgl璠u na rozmiar - maj dost瘼 do cudzych pieni璠zy i instrumentów finansowych, b璠 podlega造 du穎 wi瘯szym obowi您kom ni jednostki mniejsze. Ustawa w zwi您ku z tym definiuje jednostki mikro i jednostki ma貫, dla których przewiduje mo磧iwo嗆 stosowania uproszcze.
 • 30.08.2019Uproszczenia dla jednostek ma造ch w ustawie o rachunkowo軼i
  Ogólnie mo磧iwo嗆 stosowania uproszcze w ramach przyj皻ych zasad (polityki) rachunkowo軼i wynika z art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowo軼i, który stanowi, 瞠 jednostka mo瞠 w ramach przyj皻ych zasad (polityki) rachunkowo軼i stosowa uproszczenia, je瞠li nie wywiera to istotnie ujemnego wp造wu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji maj徠kowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki. Okre郵enie zakresu tych uproszcze nale篡 do kierownika jednostki, ale cz窷 z nich zosta豉 wprost okre郵ona w ustawie, i dedykowana jest jednostkom mikro i ma造m. Dzisiaj zajmiemy si jednostkami ma造mi.
 • 29.08.2019Uproszczenia dla jednostek mikro w ustawie o rachunkowo軼i
  Ustawa o rachunkowo軼i okre郵a ramy, w których musi zawiera si rachunkowo嗆 jednostek, wskazanych w ustawie. W鈔ód nich jest wiele ró積ego rodzaju organizacji - firmy jednoosobowe, spó趾i cywilne i z o.o., ale równie towarzystwa reasekuracyjne i banki. Zrozumia造m jest, 瞠 jednostki du瞠, lub te, które - bez wzgl璠u na rozmiar - maj dost瘼 do cudzych pieni璠zy i instrumentów finansowych, b璠 podlega造 du穎 wi瘯szym obowi您kom ni jednostki mniejsze. Ustawa w zwi您ku z tym definiuje jednostki mikro i jednostki ma貫, dla których przewiduje mo磧iwo嗆 stosowania uproszcze.
 • 23.08.2019Wycena warto軼i darowanych udziaów w spó販e z o.o.
  Z uzasadnienia: ...Niczym nie jest poparte za這瞠nie, 瞠 akcje spó貫k notowanych na gie責zie mo積a szybciej zamieni na gotówk, ni akcje czy udzia造, które nie s na niej notowane. Równie poprawnym za這瞠niem mo瞠 by teza, 瞠 udzia造 spó趾i z ograniczon odpowiedzialno軼i w dobrej kondycji ekonomiczno-finansowej mog by szybciej zamienione na gotówk, ni akcje spó趾i obecnej na gie責zie, ale o niestabilnej sytuacji finansowej.
 • 14.05.201915.05.2019 r. Zrozumie pe軟 ksi璕owo嗆:  rozpoczynamy e-kurs dla pocz徠kuj帷ych
  Prowadzenie ksi庵 rachunkowych nie jest prostym zadaniem. Cz瘰to trudno odnale潭 si w pl徠aninie kont ksi璕owych, analityk i stosie faktur, które musimy rozliczy. Krótko mówi帷, bywa ci篹ko. Dlatego opracowali鄉y rewolucyjny e-kurs, którego uko鎍zenie z pewno軼i u豉twi poruszanie si w tej skomplikowanej materii - Zrozumie pe軟 ksi璕owo嗆. 15 lekcji, przyjazny j瞛yk i praktyczne przyk豉dy pomog nawet zupe軟ie pocz徠kuj帷ym rozpocz望 przygod z rachunkowo軼i.
 • 26.02.2019Sprawozdania finansowe w 2019 roku - nowe zasady sporz康zania i udost瘼niania
  Sprawozdanie finansowe to zestaw informacji obrazuj帷ych sytuacj firmy, zawieraj帷y dane wskazane w ustawie o rachunkowo軼i. Podmioty zobowi您ane do prowadzenia ksi璕owo軼i w formie okre郵onej w tej ustawie zobowi您ane s do sporz康zenia - a nast瘼nie udost瘼nienia sprawozdania finansowego. Od 1.10.2018 r. obowi您uj w tym zakresie istotne zmiany, dotycz帷e wszystkich bez wyj徠ku zobowi您anych firm.
 • 25.02.2019Sprawozdania finansowe w 2019 roku - nowe zasady sporz康zania i udost瘼niania
  Sprawozdanie finansowe to zestaw informacji obrazuj帷ych sytuacj firmy, zawieraj帷y dane wskazane w ustawie o rachunkowo軼i. Podmioty zobowi您ane do prowadzenia ksi璕owo軼i w formie okre郵onej w tej ustawie zobowi您ane s do sporz康zenia - a nast瘼nie udost瘼nienia sprawozdania finansowego. Od 1.10.2018 r. obowi您uj w tym zakresie istotne zmiany, dotycz帷e wszystkich bez wyj徠ku zobowi您anych firm.
 • 15.11.2018PIT: Ugoda zawarta pomi璠zy spadkobiercami a konkubentem zmar貫go
  Swiadczenie pieni篹ne, otrzymane na podstawie ugody s康owej, nie mieszcz帷e si w poj璚iu odszkodowania ani zado嗆uczynienia nie mo瞠 korzysta ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Takie 鈍iadczenie stanowi przychód z innych 廝óde, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w zwi您ku z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegaj帷y opodatkowaniu podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych.
 • 10.09.2018Rachunkowo嗆 dla pocz徠kuj帷ych: Uproszczenia w prowadzonej rachunkowo軼i dla jednostek mikro
  Od 2019 roku zostanie prawdopodobnie wprowadzona obni穎na do 9% stawka podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Z tej okazji rozpocz瘭i鄉y publikacj serii artykuów, przeznaczonych dla osób, które zastanawiaj si nad przekszta販eniem swojej dzia豉lno軼i ze wzgl璠ów na mo磧iwe oszcz璠no軼i podatkowe, a które obawiaj si, 瞠 problemem mo瞠 sta si obowi您ek prowadzenia rachunkowo軼i w formie przewidzianej dla osób prawnych. Mikro firmy cieszy si b璠 jednak nie tylko preferencyjnym opodatkowaniem, ale równie wieloma u豉twieniami w prowadzeniu rachunkowo軼i, które ju teraz obowi您uj dla niewielkich podmiotów. W artykule prezentujemy zestawienie wybranych uproszcze (nie tylko dla firm mikro).
 • 07.09.2018Rachunkowo嗆 dla pocz徠kuj帷ych: Uproszczenia w prowadzonej rachunkowo軼i dla jednostek mikro
  Jak wspominali鄉y w pierwszym artykule cyklu Rachunkowo嗆 dla pocz徠kuj帷ych, od 2019 roku obowi您uje obni穎na do 9% stawka podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Z tej okazji rozpocz瘭i鄉y publikacj serii artykuów, przeznaczonych dla osób, które zastanawiaj si nad przekszta販eniem swojej dzia豉lno軼i ze wzgl璠ów na mo磧iwe oszcz璠no軼i podatkowe, a które obawiaj si, 瞠 problemem mo瞠 sta si obowi您ek prowadzenia rachunkowo軼i w formie przewidzianej dla osób prawnych. Mikro firmy cieszy si b璠 jednak nie tylko preferencyjnym opodatkowaniem, ale równie wieloma u豉twieniami w prowadzeniu rachunkowo軼i, które ju teraz obowi您uj dla niewielkich podmiotów. W artykule prezentujemy zestawienie wybranych uproszcze (nie tylko dla firm mikro).
 • 16.04.2018Podatki 2018: Amortyzacja darowanych 鈔odków trwa造ch
  Pytanie: Czy mo磧iwe jest dokonywanie odpisów amortyzacyjnych od warto軼i pocz徠kowej 鈔odków trwa造ch oraz warto軼i niematerialnych i prawnych w przypadku, gdy podmiot dokonuj帷y tych odpisów naby w豉sno嗆 鈔odków trwa造ch, od których dokonuje odpisów na podstawie zwolnionej od podatku od spadków i darowizn darowizny, lecz przed zmian ustawy o PIT wchodz帷 w 篡cie z dniem 1 stycznia 2018 i zmieniaj帷ej brzmienie art. 23 ust.1 pkt 45a tej瞠?
 • 18.12.2017Weksle – rodzaje i ewidencja rachunkowa
  Weksel stanowi swego rodzaju bezwarunkowe zobowi您anie si przez wystawc (lub osob przez niego wskazan) do zap豉ty okre郵onej sumy, zawartej w umowie wekslowej, okre郵onej osobie w ustalonym miejscu i terminie. Weksel jest 廝ód貫m kredytu, który mo瞠 by wykorzystany nie tylko jako zap豉ta w transakcjach z dostawcami, ale równie z這穎ny w banku do dyskonta, które jest sprzeda膨 weksla przed terminem jego wymagalno軼i. Podstaw prawn stosowania weksli w obrocie gospodarczym jest ustawa z 28 kwietnia 1936 r. – Prawo wekslowe (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 160, dalej: Prawo wekslowe).
 • 18.10.2017NSA. Zniesienie wspó逕豉sno軼i nieruchomo軼i spadkowej bez PIT
  Zniesienie wspó逕豉sno軼i nieruchomo軼i, w wyniku którego wspó逕豉軼iciel (spadkobierca) w zamian za udzia we wspó逕豉sno軼i nieruchomo軼i otrzymuje sp豉t, b璠帷 jego równowarto軼i, nie uzyskuje przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nawet wówczas, gdyby inne przes豉nki opodatkowania dochodu z odp豉tnego zbycia nieruchomo軼i lub ich cz窷ci oraz udzia逝 w nieruchomo軼i zosta造 spe軟ione - orzek Naczelny S康 Administracyjny.
 • 05.07.2017Kredyt hipoteczny po rozwodzie
  Interpelacja nr 12385 do ministra sprawiedliwo軼i w sprawie zwolnie by造ch ma鹵onków z d逝gu
 • 27.06.2017Najem prywatny wycofanych z dzia豉lno軼i nieruchomo軼i a obowi您ek korekty VAT
  Pytanie podatnika: Czy wycofanie z dzia豉lno軼i gospodarczej nieruchomo軼i, maszyn produkcyjnych i 鈔odków transportu (wykre郵enie ich z ewidencji 鈔odków trwa造ch przedsi瑿iorstwa), od nabycia których odliczono VAT i dalsze ich wynajmowanie w ramach najmu prywatnego spowoduje, 瞠 nale篡 naliczy podatek nale積y od wycofanych nieruchomo軼i, ruchomo軼i lub korygowa odliczony wcze郾iej podatek VAT, w sytuacji gdy ten najem prywatny b璠zie nadal czynno軼i opodatkowan VAT?
 • 14.04.2017NSA. Fiskus mo瞠 skorygowa warto嗆 firmy
  Tezy:  Do d逝gów funkcjonalnie zwi您anych z prowadzon dzia豉lno軼i gospodarcz w rozumieniu art. 4a pkt 2 ustawy o CIT nie mog by zaliczone zobowi您ania wzgl璠em w豉軼icieli z tytu逝 udzia逝 w zyskach jak i uznane zobowi您ania wynikaj帷e ze stosunków publicznoprawnych.  B喚dne przyj璚ie przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych dodatniej warto軼i firmy (art. 16 g ust. 10 pkt 1 ustawy) upowa積ia organy podatkowe do skorygowania tego b喚du i ustalenia jej prawid這wej warto軼i z uwzgl璠nieniem tre軼i art. 16g ust. 10 pkt 2, art. 16g ust. 12 w zw. z art. 14 ustawy.  Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a w szczególno軼i jej art. 16g ust. 10 pkt 2 i ust. 12 oraz art. 14 ustawy nie daj podstaw do dowolnej alokacji ujemnej warto軼i firmy.
 • 24.01.2017Darowizna sk豉dników maj徠kowych a zmiana umowy spó趾i w PCC
  Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni za這篡 wraz z m篹em spó趾 jawn. Wnioskodawczyni wraz z m篹em przeka瞠 umow darowizny do nowo powsta貫j spó趾i szereg sk豉dników maj徠kowych – nieruchomo軼i, nale膨cych do wspólnego maj徠ku ma鹵onków. Przedmiotowa darowizna nie b璠zie wi您a si z przej璚iem przez obdarowan spó趾 jawn d逝gów i ci篹arów albo zobowi您a darczy鎍ów. Nieruchomo軼i nie zostan wniesione jako wk豉d do spó趾i jawnej w ramach zmiany jej umowy. Czy ww. darowizna b璠zie opodatkowana podatkiem od czynno軼i cywilnoprawnych?
 • 21.12.2016PCC. Czy darowizna sk豉dników maj徠kowych to zmiana umowy spó趾i?
  Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni za這篡 wraz z m篹em spó趾 jawn. Wnioskodawczyni wraz z m篹em przeka瞠 umow darowizny do nowo powsta貫j spó趾i szereg sk豉dników maj徠kowych – nieruchomo軼i, nale膨cych do wspólnego maj徠ku ma鹵onków. Przedmiotowa darowizna nie b璠zie wi您a si z przej璚iem przez obdarowan spó趾 jawn d逝gów i ci篹arów albo zobowi您a darczy鎍ów. Nieruchomo軼i nie zostan wniesione jako wk豉d do spó趾i jawnej w ramach zmiany jej umowy. Czy ww. darowizna b璠zie opodatkowana podatkiem od czynno軼i cywilnoprawnych?
 • 28.10.2016Bilans 2016. Koniec roku to czas na inwentaryzacj
  Ostatni kwarta roku obrotowego to czas, w którym mo積a zacz望 przeprowadza inwentaryzacj 鈔odków trwa造ch. Zgodnie z przepisami, spisywanie niektórych sk豉dników maj徠ku mo積a zacz望 ju 3 miesi帷e przed ko鎍em roku. 
 • 27.10.2016Bilans 2016. Koniec roku to czas na inwentaryzacj
  Ostatni kwarta roku obrotowego to czas, w którym mo積a zacz望 przeprowadza inwentaryzacj 鈔odków trwa造ch. Zgodnie z przepisami, spisywanie niektórych sk豉dników maj徠ku mo積a zacz望 ju 3 miesi帷e przed ko鎍em roku. 
 • 13.10.2016Podatek odroczony. Rozliczenie i uj璚ie w ksi璕ach rachunkowych
  Zgodnie z przepisami podatkowymi obowi您ek podatkowy powinien wyst瘼owa w okresie, którego dotycz koszty i przychody podatkowe. Prawo bilansowe kszta速uje wynik finansowy zgodnie z zasad memoria逝. W prawie podatkowym natomiast pojawia si jeszcze zasada kasowa. Ró積ica w podej軼iu do rozpoznania momentu powstania przychodów i kosztów, która stanowi ró積ic przej軼iow, narzuca obowi您ek tworzenia rezerw i aktywów z tytu逝 odroczonego podatku dochodowego. 
 • 13.10.2016Po陰czenie spó趾i osobowej z kapita這w. Skutki podatkowe
  Pytanie podatnika: Czy opisane w zdarzeniu przysz造m Po陰czenie, dokonane w trakcie aktualnego roku podatkowego Spó趾i i w czasie opisanym w opisie zdarzenia przysz貫go, skutkuj帷e przej璚iem maj徠ku Spó趾i osobowej b璠zie wi您a這 si z powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu podatkowego na gruncie ustawy o CIT?
 • 10.10.2016Zorganizowana cz窷 przedsi瑿iorstwa a opodatkowanie VAT
  Pytanie podatnika: Czy zespó sk豉dników maj徠kowych i niemaj徠kowych, wyodr瑿niony organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie wraz z zespo貫m ludzkim i zobowi您aniami, nale膨cy do Wnioskodawcy, mo積a uzna za zorganizowan cz窷 przedsi瑿iorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy VAT, a co za tym idzie, czy w przypadku wniesienia przedstawionego zespo逝 sk豉dników maj徠kowych i niemaj徠kowych tytu貫m wk豉du niepieni篹nego do Spó趾i transakcja ta nie b璠zie podlega豉 opodatkowaniu podatkiem od towarów i us逝g na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy o VAT?
 • 29.09.2016Rozliczenie podzia逝 sp馧ki w ksi璕ach rachunkowych 
  Na dzie podzia逝 lub dzie wydzielenia nale篡 rozliczy w ksi璕ach rachunkowych podzia maj徠ku opisanego w planie podzia逝. Rozliczenie podzia逝 sp馧ki dotyczy zar闚no sp馧ki dzielonej, jak i sp馧ek przejmuj帷ych lub nowo powsta造ch. 
 • 08.09.2016Nowacja zobowi您a. Skutki podatkowe w CIT
  Pytanie podatnika: Czy w przypadku zawarcia umowy nowacji zobowi您a z tytu逝 po篡czek udzielonych Sp馧ce przez udzia這wca powstanie przych鏚 w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od os鏏 prawnych?
 • 07.04.2016Bilans: Rozliczenie VAT w czasie na koniec roku
  W toku dokonywania transakcji mog si pojawi zr騜nicowane operacje skutkuj帷e konieczno軼i przesuni璚ia podatku VAT do rozliczenia w czasie zar闚no po stronie zakup闚, jak i sprzeda篡. Konstrukcja rachunkowa kont wykazuj帷ych rozliczenie podatku VAT winna by zapisana w polityce rachunkowo軼i przedsi瑿iorstwa. Struktura kont, z jakimi najcz窷ciej mo積a si spotka w praktyce gospodarczej to m.in. konto podatku:
 • 06.04.2016Bilans: Rozliczenie VAT w czasie na koniec roku
  W toku dokonywania transakcji mog si pojawi zr騜nicowane operacje skutkuj帷e konieczno軼i przesuni璚ia podatku VAT do rozliczenia w czasie zar闚no po stronie zakup闚, jak i sprzeda篡. Konstrukcja rachunkowa kont wykazuj帷ych rozliczenie podatku VAT winna by zapisana w polityce rachunkowo軼i przedsi瑿iorstwa. Struktura kont, z jakimi najcz窷ciej mo積a si spotka w praktyce gospodarczej to m.in. konto podatku:
 • 17.02.2016Sprzeda zorganizowanej cz窷ci przedsi瑿iorstwa w ksi璕ach rachunkowych
  Przedsi瑿iorstwa, optymalizuj帷 op豉calno嗆 swojej dzia豉lno軼i, w toku jej prowadzenia dokonuj r騜norodnych transakcji gospodarczych. Czasami s to r闚nie transakcje zwi您ane z podzia貫m, po陰czeniem, przekszta販eniem, zbyciem ca這軼i lub cz窷ci przedsi瑿iorstwa. Ustawa o rachunkowo軼i nie definiuje w 瘸den spos鏏 zorganizowanej cz窷ci przedsi瑿iorstwa (dalej: ZCP) czy te samego przedsi瑿iorstwa. Wyja郾ienia powy窺zej definicji mo積a szuka w art. 551 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 121, z p騧n. zm.), kt鏎y okre郵a, 瞠 przedsi瑿iorstwo jest zorganizowanym zespo貫m sk豉dnik闚 niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia dzia豉lno軼i gospodarczej.
 • 16.02.2016Sprzeda zorganizowanej cz窷ci przedsi瑿iorstwa w ksi璕ach rachunkowych
  Przedsi瑿iorstwa, optymalizuj帷 op豉calno嗆 swojej dzia豉lno軼i, w toku jej prowadzenia dokonuj r騜norodnych transakcji gospodarczych. Czasami s to r闚nie transakcje zwi您ane z podzia貫m, po陰czeniem, przekszta販eniem, zbyciem ca這軼i lub cz窷ci przedsi瑿iorstwa. Ustawa o rachunkowo軼i nie definiuje w 瘸den spos鏏 zorganizowanej cz窷ci przedsi瑿iorstwa (dalej: ZCP) czy te samego przedsi瑿iorstwa. Wyja郾ienia powy窺zej definicji mo積a szuka w art. 551 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 121, z p騧n. zm.), kt鏎y okre郵a, 瞠 przedsi瑿iorstwo jest zorganizowanym zespo貫m sk豉dnik闚 niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia dzia豉lno軼i gospodarczej.
 • 11.01.2016Rachunkowo嗆. Aktualizacja nale積o軼i
  Podmioty gospodarcze dokonuj pomi璠zy sob transakcji kupna oraz sprzeda篡. Dane transakcje wywo逝j u owych podmiot闚 powstanie nale積o軼i i zobowi您a. W krajowej gospodarce brak jest jednolito軼i w p造nno軼i regulowania zobowi您a i nale積o軼i pomi璠zy przedsi瑿iorstwami. R騜norodne sytuacje wywo逝j帷e brak uregulowania nale積o軼i (niekorzystna sytuacja finansowa d逝積ika, likwidacja firmy, zmiana miejsca siedziby, kwestionowanie wielko軼i nale積o軼i b康 ca貫j nale積o軼i przez d逝積ika) wymagaj od podmiot闚 odpowiedniego uj璚ia nale積o軼i w徠pliwych w ksi璕ach rachunkowych.
 • 08.01.2016Rachunkowo嗆. Aktualizacja nale積o軼i
  Podmioty gospodarcze dokonuj pomi璠zy sob transakcji kupna oraz sprzeda篡. Dane transakcje wywo逝j u owych podmiot闚 powstanie nale積o軼i i zobowi您a. W krajowej gospodarce brak jest jednolito軼i w p造nno軼i regulowania zobowi您a i nale積o軼i pomi璠zy przedsi瑿iorstwami. R騜norodne sytuacje wywo逝j帷e brak uregulowania nale積o軼i (niekorzystna sytuacja finansowa d逝積ika, likwidacja firmy, zmiana miejsca siedziby, kwestionowanie wielko軼i nale積o軼i b康 ca貫j nale積o軼i przez d逝積ika) wymagaj od podmiot闚 odpowiedniego uj璚ia nale積o軼i w徠pliwych w ksi璕ach rachunkowych.
 • 11.12.2015Uchwa豉 NSA. Nieruchomo軼i za udzia造 do umorzenia z VAT 
  Przekazanie nieruchomo軼i wsp鏊nikowi w zamian za nabycie przez sp馧k jego udzia堯w w celu ich umorzenia podlega opodatkowaniu podatkiem od towar闚 i us逝g zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 w zwi您ku z art. 7 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towar闚 i us逝g - orzek Naczelny S康 Administracyjny.
 • 12.10.2015Inwentaryzacja 2015: Weryfikacja poprzez por闚nanie
  Trzeci i ostatni form inwentaryzacji jest dokonanie por闚nania danych ksi庵 rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji warto軼i tych sk豉dnik闚.  Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowo軼i, inwentaryzacj w formie weryfikacji przeprowadza si w tych przypadkach, gdy z r騜nych przyczyn sk豉dniki aktyw闚 i pasyw闚 nie mog by zinwentaryzowane poprzez uzyskanie potwierdzenia sald lub spis z natury.
 • 09.10.2015Inwentaryzacja 2015: Weryfikacja poprzez por闚nanie
  Trzeci i ostatni form inwentaryzacji jest dokonanie por闚nania danych ksi庵 rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji warto軼i tych sk豉dnik闚.  Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowo軼i, inwentaryzacj w formie weryfikacji przeprowadza si w tych przypadkach, gdy z r騜nych przyczyn sk豉dniki aktyw闚 i pasyw闚 nie mog by zinwentaryzowane poprzez uzyskanie potwierdzenia sald lub spis z natury.
 • 02.10.2015Bilans 2015. W pa寮zierniku mo積a zacz望 inwentaryzacj
  Przepisy ustawy o rachunkowo軼i nak豉daj obowi您ek przeprowadzania okresowej inwentaryzacji. Niekt鏎e stany i warto軼i mo積a weryfikowa ju w pa寮zierniku. Warto zatem przypomnie podstawowe zasady zwi您ane z inwentaryzacj.
 • 01.10.2015Bilans 2015. W pa寮zierniku mo積a zacz望 inwentaryzacj
  Przepisy ustawy o rachunkowo軼i nak豉daj obowi您ek przeprowadzania okresowej inwentaryzacji. Niekt鏎e stany i warto軼i mo積a weryfikowa ju w pa寮zierniku. Warto zatem przypomnie podstawowe zasady zwi您ane z inwentaryzacj.
 • 09.06.2015Rachunkowo嗆. Ewidencja kredytu w rachunku bie膨cym
  Zaklasyfikowanie kredytu do kr鏒koterminowego czy d逝goterminowego zale篡 od terminu sp豉ty, licz帷 od daty, na jak jest sporz康zane sprawozdanie finansowe, w kt鏎ym uj皻e s te informacje, a nie od rodzaju kredytu w momencie jego zaci庵ania.
 • 08.06.2015Rachunkowo嗆. Ewidencja kredytu w rachunku bie膨cym
  Zaklasyfikowanie kredytu do kr鏒koterminowego czy d逝goterminowego zale篡 od terminu sp豉ty, licz帷 od daty, na jak jest sporz康zane sprawozdanie finansowe, w kt鏎ym uj皻e s te informacje, a nie od rodzaju kredytu w momencie jego zaci庵ania.
 • 03.06.2015Wyp豉ta na rzecz wsp鏊nika sp馧ki. Skutki podatkowe
  Z uzasadnienia: Zar闚no wyp豉ta dywidendy wsp鏊nikowi sp馧ki, jak i wyp豉ta wsp鏊nikowi wynagrodzenia za umorzone udzia造, maj charakter 鈍iadcze jednostronnych i nieekwiwalentnych, nie mog by zatem uznane za odp豉tne zbycie sk豉dnik闚 maj徠ku sp馧ki wtedy, gdy wyp豉ta nast瘼uje w formie rzeczowej (niepieni篹nej).
 • 16.03.2015Wyp豉ta dywidendy w formie niepieni篹nej a CIT
  Teza: Wyp豉ta dywidendy (udzia逝 w zysku) w formie niepieni篹nej (rzeczowej) nie jest odp豉tnym zbyciem sk豉dnik闚 maj徠ku sp馧ki i nie powoduje powstania po stronie sp馧ki przychodu na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od os鏏 prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), wzgl璠nie art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od os鏏 fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm).
 • 10.03.2015Sprawozdania finansowe 2015. Specjalne zasady dla jednostek mikro
  Od 5 wrze郾ia 2014 r. obowi您uj nowe przepisy ustawy o rachunkowo軼i dotycz帷e sprawozda finansowych. Jednostki mikro mog sporz康za o wiele prostsze i kr鏒sze sprawozdania. Uproszczone regulacje maj zastosowanie do sprawozda finansowych sporz康zonych za rok obrotowy ko鎍z帷y si po 5 wrze郾ia 2014 r.
 • 09.03.2015Sprawozdania finansowe 2015. Specjalne zasady dla jednostek mikro
  Od 5 wrze郾ia 2014 r. obowi您uj nowe przepisy ustawy o rachunkowo軼i dotycz帷e sprawozda finansowych. Jednostki mikro mog sporz康za o wiele prostsze i kr鏒sze sprawozdania. Uproszczone regulacje maj zastosowanie do sprawozda finansowych sporz康zonych za rok obrotowy ko鎍z帷y si po 5 wrze郾ia 2014 r.
 • 30.12.2014Rachunkowo嗆. Specjalne zasady dla jednostek mikro
  Zmiany zwi您ane z udogodnieniami w zakresie sprawozdawczo軼i finansowej dla jednostek mikro s skutkiem wej軼ia w 篡cie przepis闚 ustawy z 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowo軼i (Dz.U. z 2014 r., poz. 1100 z p騧n. zm.). Wesz造 one w 篡cie 5 wrze郾ia 2014 r. Maj zastosowanie po raz pierwszy do sprawozda finansowych sporz康zonych za rok obrotowy ko鎍z帷y si po dniu wej軼ia w 篡cie niniejszej ustawy.
 • 29.12.2014Rachunkowo嗆. Specjalne zasady dla jednostek mikro
  Zmiany zwi您ane z udogodnieniami w zakresie sprawozdawczo軼i finansowej dla jednostek mikro s skutkiem wej軼ia w 篡cie przepis闚 ustawy z 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowo軼i (Dz.U. z 2014 r., poz. 1100 z p騧n. zm.). Wesz造 one w 篡cie 5 wrze郾ia 2014 r. Maj zastosowanie po raz pierwszy do sprawozda finansowych sporz康zonych za rok obrotowy ko鎍z帷y si po dniu wej軼ia w 篡cie niniejszej ustawy.
 • 31.10.2014NSA. Egzekucja z nieruchomo軼i a przych鏚 d逝積ika
  Z uzasadnienia: Stanowisko, 瞠 skoro zmniejszeniu uleg造 wy陰cznie pasywa podatnika, przys康zenie nieruchomo軼i na podstawie art. 984 Kodeksu post瘼owania cywilnego nie skutkowa這 powstaniem obowi您ku podatkowego, jest b喚dne. Koncentruje si ono bowiem na bilansowym uj璚iu poj璚ia przychodu ("zmiana in plus warto軼i maj徠ku"), nie bierze pod uwag korzy軼i, kt鏎 odni鏀 podatnik w wyniku przej璚ia przez wierzyciela nieruchomo軼i. Innymi s這wy, w tym przypadku poj璚ie przychodu nale篡 rozumie szerzej, a w jego granicach mie軼i si korzy嗆 w postaci zmniejszenia wysoko軼i zobowi您a. St康 te zaliczenie przez wierzyciela warto軼i przej皻ej nieruchomo軼i na poczet zobowi您a r闚nie stanowi przysporzenie maj徠kowe po stronie d逝積ika.

[ 1 ] . [ 2 ] nast瘼na strona »