Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

agencji rządowej

 • 27.04.2022VAT: Najem i nieodpłatne udostępnianie lokali uchodźcom
  Co do zasady istnieją dwa rodzaje podstaw prawnych dzięki którym możliwe jest udzielanie schronienia uchodźcom. Pierwsza to umowa najmu, która w myśl art. 659 § 1 Kodeksu cywilnego polega na oddaniu najemcy rzeczy do używania w zamian za opłaty czynszowe. Natomiast drugim rozwiązaniem jest umowa użyczenia. W myśl art. 710 K.C. polega ona na tym, że użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu przez czas oznaczony lub nieoznaczony na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy. Zatem cechują ją nieodpłatność, tytuł darmy a więc brak ekwiwalentu za oddanie rzeczy do używania.
 • 26.04.2022VAT: Najem i nieodpłatne udostępnianie lokali uchodźcom
  Co do zasady istnieją dwa rodzaje podstaw prawnych dzięki którym możliwe jest udzielanie schronienia uchodźcom. Pierwsza to umowa najmu, która w myśl art. 659 § 1 Kodeksu cywilnego polega na oddaniu najemcy rzeczy do używania w zamian za opłaty czynszowe. Natomiast drugim rozwiązaniem jest umowa użyczenia. W myśl art. 710 K.C. polega ona na tym, że użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu przez czas oznaczony lub nieoznaczony na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy. Zatem cechują ją nieodpłatność, tytuł darmy a więc brak ekwiwalentu za oddanie rzeczy do używania.
 • 07.04.2022Zerowy VAT na pomoc dla Ukrainy nie dla wszystkich
  Polacy robią wszystko, co mogą, aby wesprzeć Ukrainę. Jedną z form pomocowych jest wysyłka SMS, które to inicjują fundacje, aby pomagać. Dochód z SMS-a przeznaczony jest w całości na wsparcie (operatorzy zrezygnowali z zarobku). Problem w tym, że od takiej formy pomocy pobierany jest VAT. I tak abonent, wysyłając i wspierając SMS-em fundacje, wydaje przykładowo 5 zł na pomoc i 1,15 na VAT. Dlaczego państwo zarabia na pomocy dla uchodźców z Ukrainy? - pyta posłanka w interpelacji do Ministra Finansów.
 • 28.03.2022Q&A: Zwolnienia, ulgi i preferencje podatkowe - wsparcie dla Ukrainy i Ukraińców przybywających do Polski
  Z jakich preferencji podatkowych będzie korzystać pomoc humanitarna otrzymana przez obywateli Ukrainy?  Stosownie do przepisów tzw. specustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa („specustawa”), pomoc humanitarna uzyskana przez podatników będących obywatelami Ukrainy, którzy przybyli w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. na terytorium Polski bezpośrednio z terytorium Ukrainy w wyniku działań wojennych w Ukrainie, będzie podlegać zwolnieniu z opodatkowania PIT. Natomiast zgodnie z przepisami specustawy pomoc humanitarna otrzymana przez obywateli Ukrainy nie będzie korzystać z dodatkowego zwolnienia z podatku od spadków i darowizn.
 • 21.03.2022Podatki 2022: Zmiany dotyczące ryczałtu w związku z pomocą dla Ukrainy
  W życie weszło rozporządzenie resortu finansów ws. zaniechania poboru ryczałtu od dochodów spółek w związku z przeciwdziałaniem skutkom działań wojennych na terytorium Ukrainy. Nowa preferencja uzupełnia pakiet ulg związanych z pomocą Ukraińcom i ma zastosowanie do dochodów osiągniętych w okresie od 24 lutego do 31 grudnia 2022 r.
 • 21.03.2022Podatki 2022: Biznes liczy na szersze preferencje ws. pomocy Ukrainie
  Pakiet preferencji podatkowych, które rząd wprowadził w związku z pomocą dla zaatakowanej przez Rosję Ukrainy, powinien być rozszerzony – przekonują eksperci Business Centre Club. Obecny pakiet obejmuje m.in. rozwiązania dotyczące darowizn i świadczeń pomocowych w odniesieniu do podatków dochodowych i VAT.
 • 16.03.2022Podatki 2022: Zaniechanie poboru ryczałtu w związku z pomocą dla Ukrainy
  Pakiet preferencji podatkowych, które dotyczą pomocy dla Ukraińców, obejmie również podatników opodatkowanych ryczałtem od dochodów spółek. Ministerstwo Finansów opublikowało już projekt nowego rozporządzenia ws. zaniechania poboru ryczałtu w związku z przeciwdziałaniem skutkom działań wojennych na terytorium Ukrainy.
 • 14.03.2022Zerowa stawka VAT na pomoc dla Ukrainy nie dla organizacji pozarządowych
  Z nowej preferencji podatkowej mającej wspierać pomoc ofiarom wojny z Ukrainy nie skorzystają polskie fundacje i stowarzyszenia, w tym także te zarejestrowane jako organizacje pożytku publicznego (OPP). Jak twierdzi Ogólnopolska Fundacja Doradców Podatkowych (OFDP), rząd powinien znowelizować rozporządzenie dotyczące stawki 0 proc. VAT na pomoc dla Ukrainy i uwzględnić w nim także organizacje pozarządowe.
 • 03.03.2022Podatki 2022: MF dostosuje prawo podatkowe do pomocy dla Ukrainy
  Ministerstwo Finansów uwzględni w przepisach podatkowych pomoc udzielaną przez Polaków uchodźcom wojennym z Ukrainy. Wprowadzone zostaną nowe preferencje podatkowe, w tym m.in. podatkowe koszty dla firm, które świadczą pomoc za pośrednictwem różnego rodzaju organizacji. Otrzymywana pomoc będzie natomiast zwolniona z podatku dochodowego PIT oraz podatku od spadków i darowizn.  
 • 09.03.2021Nowe podatki 2021, czyli co jest prawdą dziś, okazuje się fałszem jutro
  Na pytanie posła zadane w interpelacji, wprowadzenie jakich konkretnie nowych podatków planowane jest w 2021 r. i w jakich konkretnie terminach, Ministerstwo Finansów odpowiedziało, że nie są prowadzone prace legislacyjne w zakresie podwyżek obecnie obowiązujących stawek VAT. Natomiast odnośnie podatków dochodowych, podatku akcyzowego, podatków sektorowych, lokalnych i podatku od gier, MF poinformowało, że nie przewiduje się wprowadzenia nowych podatków w 2021 r. I tyle. Czy zatem jest się z czego cieszyć? Co w takim razie z nowymi opłatami, parapodatkami itd., nad którymi pracuje rząd? Ministerstwo milczy.
 • 09.03.2020Podatki 2020: JPK zamiast deklaracji VAT
  Już od tego roku, zgodnie z ustawą z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1520), deklaracja dla podatku od towarów i usług VAT-7 i VAT-7K zostanie zastąpiona plikiem JPK_V7M i JPK_V7M. Nowy plik JPK_VAT będzie dokumentem elektronicznym obejmującym deklarację VAT i ewidencję VAT. Zmiana ta wejdzie w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r., z tym że obowiązek składania nowego pliku JPK_VAT od tej daty będzie dotyczył wyłącznie dużych przedsiębiorców. W stosunku do pozostałych przedsiębiorców obowiązek ten powstanie od 1 lipca 2020 r.
 • 25.11.2019Abonament RTV - poznaliśmy wysokość opłat za 2020 rok
  Mimo wielu zapowiedzi abonament RTV nie zniknął. Za to coraz częściej pojawiają się głosy o zaostrzeniu kar i wdrożeniu skuteczniejszych działań egzekucyjnych. W tym kontekście, oprócz informacji o wysokości opłat abonamentowych warto poznać zasady zwolnienia z konieczności płacenia tej dość już archaicznej opłaty.
 • 24.11.2019Abonament RTV - poznaliśmy wysokość opłat za 2020 rok
  Mimo wielu zapowiedzi abonament RTV nie zniknął. Za to coraz częściej pojawiają się głosy o zaostrzeniu kar i wdrożeniu skuteczniejszych działań egzekucyjnych. W tym kontekście, oprócz informacji o wysokości opłat abonamentowych warto poznać zasady zwolnienia z konieczności płacenia tej dość już archaicznej opłaty.
 • 11.07.2019Podatki 2020: JPK zamiast deklaracji VAT
  Prawdopodobnie od przyszłego roku, zgodnie z uchwaloną 4 lipca br. przez Sejm nowelizacją ustawy o VAT, deklaracja dla podatku od towarów i usług VAT-7 i VAT-7K zostanie zastąpiona plikiem JPK_VAT. Nowy plik JPK_VAT będzie dokumentem elektronicznym obejmującym deklarację VAT i ewidencję VAT. Projekt zakłada, że zmiana ta wejdzie w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r., z tym że obowiązek składania nowego pliku JPK_VAT od tej daty będzie dotyczył wyłącznie dużych przedsiębiorców. W stosunku do pozostałych przedsiębiorców obowiązek ten powstanie od 1 lipca 2020 r.
 • 26.02.2018Poradniki ZUS: Zasady opłacania składek na FGŚP i FEP z przykładami
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnia okresowo aktualizowane poradniki dotyczące realizowania obowiązków związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenia, ilustrując je praktycznymi przykładami. Publikujemy poradnik, dotyczący Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Funduszu Emerytur Pomostowych.
 • 23.02.2018Poradniki ZUS: Zasady opłacania składek na FGŚP i FEP z przykładami
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnia okresowo aktualizowane poradniki dotyczące realizowania obowiązków związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenia, ilustrując je praktycznymi przykładami. Publikujemy poradnik, dotyczący Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Funduszu Emerytur Pomostowych.
 • 09.02.2018Abonament RTV - kto jest zwolniony, kto może korzystać z ulgi
  Wieści o śmierci abonamentu RTV okazały się być przedwczesne. Ma się dobrze, a kolejne pojawiające się projekty jego zastąpienia czymś innym mają medialnie burzliwy, ale krótki żywot. Warto więc przypomnieć kto i w jaki sposób może uwolnić się od tego parapodatkowego obowiązku.
 • 25.01.2017NSA. Co dla celów podatku od nieruchomości może być budowlą?
  O zaliczeniu danego obiektu budowlanego do kategorii budowli, mieszczących się w katalogu wprost wymienionym w art. 3 pkt 3 ustawy Prawo budowlane, a co za tym idzie stanowiących budowlę w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, decydują (poza cechami określonymi w tych przepisach) również funkcje użytkowe (gospodarcze) tego obiektu dla podatnika - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
 • 11.03.2015Podatki na świecie: Francja nie rezygnuje z opodatkowania e-gospodarki
  Władze Francji potwierdziły zainteresowanie szukaniem nowych form opodatkowania tzw. cyfrowej gospodarki. Wśród rozważanych rozwiązań znajduje się np. opodatkowanie wartości związanych ze zbieranymi w sieci danymi osobowymi. Ewentualne zmiany miałyby odczuć przede wszystkim duże międzynarodowe korporacje, które większą część swojej działalności prowadzą w sieci.
 • 20.06.2013Umorzenie kary administracyjnej a skutki podatkowe
  Pytanie podatnika: Czy w przypadku umorzenia nałożonej kary administracyjnej za usunięcie drzew bez zezwolenia umorzenie to stanowić będzie przychód z innych źródeł strony, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 • 07.09.2012Środki otrzymane od agencji rządowych a opodatkowanie PIT
  Czy środki otrzymane od agencji rządowych podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych?
 • 24.05.2010Czy i kiedy dochód ze środków pomocowych podlega opodatkowaniu PIT?
  W art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ustawodawca określił jako warunek zwolnienia podatkowego pochodzenie dochodu otrzymanego przez podatnika ze wskazanych w tym przepisie środków pomocowych, nie wprowadził jednak wymogu, aby dochód ten pochodził bezpośrednio ze środków pomocowych. Wystarczy, aby dochód ten pochodził, wywodził się ze środków pomocowych - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu.
 • 30.11.2009Kongres Przedsiębiorczości: Polska nie ma systemu promocji gospodarczej
  Kongres Przedsiębiorczości, w którego skład wchodzą największe polskie organizacje biznesowe, wezwał rząd do niezwłocznego rozwiązania problemu braku spójnej strategii promocji krajowej gospodarki. Zdaniem członków organizacji, strategia promocji powinna być stworzona przy współpracy z organizacjami przedsiębiorców, którzy są faktycznymi ambasadorami marki Polska na rynkach zagranicznych. Musi być także ukierunkowana zarówno na promocję samej gospodarki, jak i wspieranie rodzimego eksportu oraz napływu inwestycji zagranicznych.
 • 15.10.2009Usługi seksualne i szacowanie dochodów
  Z uzasadnienia sądu wojewódzkiego: "Końcowo Sąd zauważył, że szacunkowe ustalenie podstawy opodatkowania może mieć miejsce jedynie w przypadkach, gdy brak jest danych niezbędnych do ustalenia rzeczywistej jej wartości. W sprawie ustalono, że dochód wskazywany przez skarżącą, jako pochodzący z nierządu, w części nie udowodnionej nie mógł zostać osiągnięty. Gdyby został przez skarżącą uprawdopodobniony zakres nie uznanej przez organ prostytucji, dopiero wówczas można by było ocenić jego wartość, względnie posłużyć się szacunkiem (art. 23 O.p.). Skoro jednak skarżąca nie była w stanie wskazać konkretnych czynności prostytuowania się w sposób wiarygodny, zachodziły warunki do przyjęcia ich fikcyjności i wyeliminowania wskazanego źródła przychodu (nie było podstaw do szacowania podstawy opodatkowania)."
 • 14.08.2009Pomoc z ARP najpierw dla przemysłu zbrojeniowego
  Przedstawiciele przemysłu zbrojeniowego poznali zasady przyznawania pomocy przewidzianej w ramach programu „Wspieranie przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. inicjatyw pobudzających polską gospodarkę”. Pod przewodnictwem wiceministra gospodarki Adama Szejnfelda odbyło się kolejne posiedzenie komitetu sterującego nadzorującego realizację rządowej inicjatywy.
 • 12.08.2009Budowa elektrowni jądrowej rozpocznie się w 2016 roku
  Rząd przyjął ramowy harmonogram wprowadzania energetyki jądrowej w Polsce. Dokument wyznacza kluczowe daty wykonania zadań dla strony rządowej i inwestora. Przewiduje m.in., że budowa pierwszej polskiej elektrowni jądrowej rozpocznie się w styczniu 2016 roku i potrwa około pięciu lat.
 • 09.03.2009Pakiet na rzecz rozwoju przedsiębiorczości poprawi warunki wykonywania działalności gospodarczej w Polsce
  Interpelacja nr 7050 do ministra gospodarki w sprawie prac nad nowelizacją ustawy o rzemiośle
 • 27.02.2008Zatrudnianie obywateli państw sąsiadujących z Polską
  Od dnia 01 lutego 2008 r., zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę, obywatele państw graniczących z Rzeczpospolitą Polską i wykonujących pracę w okresie nieprzekraczającym sześciu miesięcy w ciągu kolejnych dwunastu miesięcy mogą pracować na terenie Polski bez zezwolenia, pod warunkiem, że otrzymają oświadczenie o zamiarze powierzenia im wykonywania pracy od pracodawcy, które należy zarejestrować w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę składającego oświadczenie.
 • 12.12.2007Wojsko łatwiej odda lotniska
  Szybszy rozwój regionalnej i lokalnej sieci lotniskowej, niezbędnej do zaspokojenia potrzeb rosnącego ruchu lotniczego w Polsce, jest celem zmian w ustawie o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego, zaakceptowanej przez Radę Ministrów.
 • 19.09.2007Zmiany w ustawie o PARP
  Działająca od 2000 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ma się zajmować dodatkowymi zadaniami oraz udzielać pomocy większej liczbie podmiotów – postanowił we wtorek rząd, przyjmując projekt nowej ustawy o Agencji.
 • 26.09.2006Wyjaśnienia MPiPS w sprawie stosowania przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenia skutków suszy
  1. Zgodnie z § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia pomocy udziela się rodzinom rolniczym, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 r., jeżeli co najmniej jedna osoba w rodzinie rolniczej jest rolnikiem w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników i podlega temu ubezpieczeniu z mocy ustawy. Ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy zgodnie z art. 7 ust. 1 i art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2002 r. Nr 73, poz.764 z późno zm.), nie podlegają rolnicy lub domownicy podlegający innemu ubezpieczeniu społecznemu lub posiadający ustalone prawo do emerytury lub renty albo posiadający ustalone prawo do świadczeń z ubezpieczeń społecznych. Zatem pomoc z tytułu złagodzenia skutków suszy nie przysługuje osobom odprowadzającym składki do ZUS.