Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

podatki fundacje

 • 25.02.2019Podmioty powi您ane - istotne zmiany od 1 stycznia 2019 r.
  Wspó逍raca i wymiana handlowa mi璠zy podmiotami powi您anymi (kapita這wo b康 osobowo) powoduj, 瞠 d捫帷 do minimalizacji obci捫e fiskalnych podmioty te ustalaj mi璠zy sob ceny ró積e od cen stosowanych na wolnym rynku. Zjawisko to jest wykorzystywane szczególnie w wymianie mi璠zynarodowej i polega na "przerzucaniu" dochodów do kraju stosuj帷ego korzystniejsze opodatkowanie.
  • 22.02.2019Podmioty powi您ane - istotne zmiany od 1.01.2019 r.
   Wspó逍raca i wymiana handlowa mi璠zy podmiotami powi您anymi (kapita這wo b康 osobowo) powoduj, 瞠 d捫帷 do minimalizacji obci捫e fiskalnych podmioty te ustalaj mi璠zy sob ceny ró積e od cen stosowanych na wolnym rynku. Zjawisko to jest wykorzystywane szczególnie w wymianie mi璠zynarodowej i polega na "przerzucaniu" dochodów do kraju stosuj帷ego korzystniejsze opodatkowanie.
   • 24.01.2019Fundacje prywatne równie mog wyp豉ca 鈍iadczenia zwolnione od podatku
    Je郵i celem Fundacji jest m. in. pomoc spo貫czna, w tym w szczególno軼i pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 篡ciowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, to 鈍iadczenia z pomocy spo貫cznej (w formie rzeczowej i pieni篹nej), których Fundacja udziela swoim podopiecznym obj皻e s zwolnieniem przedmiotowym wynikaj帷ym z art. 21 ust. 1 pkt 79 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji – w zwi您ku z przekazaniem podopiecznym ww. 鈍iadcze – na Fundacji nie ci捫y obowi您ek wykazania warto軼i tych 鈍iadcze w informacjach PIT-8C.
    • 11.01.2019CIT: Odliczenia darowizn w podatku dochodowym od osób prawnych
     Odliczeniu od podstawy opodatkowania (dochodu) podlegaj darowizny na cele okre郵one w ustawie o dzia豉lno軼i po篡tku publicznego i o wolontariacie, darowizny na cele charytatywno-opieku鎍ze oraz darowizny na cele kultu religijnego. Odliczenia mo積a dokona pod warunkiem, 瞠 przekazuj帷 darowizny spe軟i si warunki okre郵one w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.
     • 01.10.2018Projektowane uproszczenia dla przedsi瑿iorców - wykaz zmian
      Do Sejmu trafi projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszcze dla przedsi瑿iorców w prawie podatkowym i gospodarczym. Zak豉da si wprowadzenie wielu zmian w prawie podatkowym, gospodarczym i ubezpiecze spo貫cznych, z których wi瘯szo嗆 ma wej嗆 w 篡cie ju od 1.01.2019 r.
      • 28.09.2018Projektowane uproszczenia dla przedsi瑿iorców - wykaz zmian
       Do Sejmu trafi projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszcze dla przedsi瑿iorców w prawie podatkowym i gospodarczym. Zak豉da si wprowadzenie wielu zmian w prawie podatkowym, gospodarczym i ubezpiecze spo貫cznych, z których wi瘯szo嗆 ma wej嗆 w 篡cie ju od 1.01.2019 r.
       • 06.08.2018Budowle i budynki w maj徠ku przedsi瑿iorcy osoby prawnej (cz. 3)
        W pierwszej cz窷ci niniejszego cyklu zosta這 omówione zagadnienie kwalifikowania budynków i budowli do maj徠ku prywatnego, natomiast w drugiej cz窷ci przedstawiono kwesti kwalifikowania ww. przedmiotów do maj徠ku przedsi瑿iorcy osoby prywatnej. W ostatniej cz窷ci zostanie zaprezentowany sposób opodatkowania budynków i budowli w sytuacji, kiedy znajduj si one w maj徠ku przedsi瑿iorcy osoby prawnej.
        • 20.10.2017Fundacje i CIT: Pomoc dla studenta to nie dzia豉lno嗆 o鈍iatowa
         Z uzasadnienia: Odnosz帷 si do powy窺zego zauwa篡 nale篡, 瞠 ze statutu Wnioskodawcy nie wynika, i prowadzi on dzia豉lno嗆 o鈍iatow, polegaj帷 na kszta販eniu studentów, czy te maj帷 na celu dobroczynno嗆 i pomoc spo貫czn. Natomiast celem statutowym Fundacji jest udzielanie wsparcia finansowego studentom Wydzia逝 Farmacji. Wobec powy窺zego, wskazany cel statutowy nie wpisuje si w poj璚ie dzia豉lno軼i o鈍iatowej, czy te polegaj帷ej na kszta販eniu studentów.
         • 20.06.2017Pieni康ze ze stowarzyszenia bez podatku od spadków i darowizn?
          Pytanie podatnika: Czy przekazanie Wnioskodawczyni przez Stowarzyszenie 鈔odków pieni篹nych podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, je郵i tak, to w jakiej wysoko軼i?
          • 20.04.2017Dochody fundacji. Zwolnione czy opodatkowane CIT?
           Pytanie podatnika: Czy Fundacja mo瞠 inwestowa przysz造 i powsta造 zysk z dzia豉lno軼i gospodarczej w lokaty i fundusze inwestycyjne zamkni皻e bez obowi您ku p豉cenia podatku od zainwestowanej kwoty w sytuacji, gdy zainwestowane 鈔odki oraz ewentualny zysk zostan przeznaczone, wydatkowane przez Fundacj w ca這軼i na cele statutowe?
           • 10.04.2017Dochody fundacji. Zwolnione czy opodatkowane CIT?
            Pytanie podatnika: Czy dochody Fundacji uzyskane z odp豉tnej dzia豉lno軼i tj. bada ultrasonograficznych, przeznaczone na pokrycie kosztów statutowych dzia豉lno軼i nieodp豉tnej oraz koszty administracyjne s zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych?
            • 27.09.2016Refakturowanie us逝g zwolnionych z VAT
             Pytanie podatnika: Wnioskodawca ma podpisan umow ze sp馧k, kt鏎a wyszukuje dla niego pracownik闚 tymczasowych. Sp馧ka organizuje r闚nie badania lekarskie pracownik闚 i zleca ich wykonanie Niepublicznemu Zak豉dowi Opieki Zdrowotnej. Sp馧ka us逝gi te refakturuje na Wnioskodawc doliczaj帷 do ich warto軼i podatek VAT w wysoko軼i 23%. Czy Sp馧ka post瘼uje prawid這wo gdy refakturuj帷 na Wnioskodawc us逝gi medyczne dolicza do nich podatek VAT? Czy Wnioskodawca ma prawo obni篡 podatek nale積y o zap豉cony podatek z takiej refaktury?
             • 03.03.2016Uproszczona ewidencja dla organizacji pozarz康owych i stowarzysze
              Pierwszego stycznia 2016 r. wesz這 w 篡cie wydane na podstawie art. 10a ust. 6 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o dzia豉lno軼i po篡tku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1118, z p騧n. zm.) rozporz康zenie Ministra Finans闚 z 18 grudnia 2015 r. w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychod闚 i koszt闚 przez niekt鏎e organizacje pozarz康owe oraz stowarzyszenia jednostek samorz康u terytorialnego (Dz.U. poz. 2178).
              • 11.02.2016Czy porady dietetyczne s opodatkowane VAT?
               Pytanie podatnika: Czy 鈍iadczone przez Sp馧k us逝gi w zakresie porad dietetyka stanowi b璠 us逝gi w zakresie opieki medycznej s逝膨ce profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, i tym samym skorzystaj ze zwolnienia od podatku od towar闚 i us逝g na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku od towar闚 i us逝g z 11 marca 2004 r.?
               • 10.09.2015Sk豉dki na PFRON zwolnione z podatku?
                Interpelacja nr 33506 do ministra finans闚 w sprawie zastosowania art. 17 ust. 1 pkt 4, 4a i 4b ustawy o podatku dochodowym od os鏏 prawnych w zakresie zwolnienia z opodatkowania tym podatkiem dochod闚 przeznaczonych na sk豉dki PFRON jako dochod闚 przeznaczonych na cele statutowe, o kt鏎ych mowa w przywo豉nym przepisie.
                • 24.08.2015PIT. Skutki podatkowe otrzymania pomocy od fundacji
                 Pytanie podatnika: Czy pomoc otrzymywana przez Wnioskodawc od Fundacji jest wolna od podatku dochodowego od os鏏 fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 79 ustawy o podatku dochodowym od os鏏 fizycznych?
                 • 22.07.2015NSA. Ksi捫ki i artyku造 o tematyce prawniczej i podatkowej a zwolnienie z VAT
                  Dzia豉lno嗆 tw鏎cza polegaj帷a na tworzeniu, pisaniu podr璚znik闚, czy komentarzy z zakresu prawa spe軟ia warunki, pozwalaj帷e na zaliczenie jej do kategorii us逝g kulturalnych w rozumieniu art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towar闚 i us逝g i w zwi您ku z tym korzysta ze zwolnienia od podatku przewidzianego w tym przepisie - orzek Naczelny S康 Administracyjny.
                  • 02.06.2015Pomoc z fundacji z podatkiem czy bez?
                   Interpelacja nr 32600 do ministra finans闚 w sprawie zwolnie z opodatkowania pomocy otrzymanej od organizacji po篡tku publicznego.
                   • 27.04.2015Zwolnienie VAT dla instytucji o charakterze kulturalnym - interpretacja og鏊na MF
                    Pod poj璚iem innych podmiot闚 uznanych na podstawie odr瑿nych przepis闚 za instytucje o charakterze kulturalnym w rozumieniu art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a ustawy o VAT uznaje si r闚nie podmioty wymienione w art. 3 ustawy o dzia豉lno軼i po篡tku publicznego i o wolontariacie prowadz帷e dzia豉lno嗆 po篡tku publicznego tj. dzia豉lno嗆 w sferze zada publicznych mieszcz帷ych si w poj璚iu us逝g kulturalnych pod warunkiem, 瞠 podmioty te nie osi庵aj w spos鏏 systematyczny zysk闚 z tej dzia豉lno軼i, a w przypadku ich osi庵ni璚ia s one przeznaczane w ca這軼i na kontynuacj lub doskonalenie 鈍iadczonych us逝g.
                    • 24.04.2015Zwolnienie VAT dla instytucji o charakterze kulturalnym - interpretacja og鏊na MF
                     Pod poj璚iem innych podmiot闚 uznanych na podstawie odr瑿nych przepis闚 za instytucje o charakterze kulturalnym w rozumieniu art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a ustawy o VAT uznaje si r闚nie podmioty wymienione w art. 3 ustawy o dzia豉lno軼i po篡tku publicznego i o wolontariacie prowadz帷e dzia豉lno嗆 po篡tku publicznego tj. dzia豉lno嗆 w sferze zada publicznych mieszcz帷ych si w poj璚iu us逝g kulturalnych pod warunkiem, 瞠 podmioty te nie osi庵aj w spos鏏 systematyczny zysk闚 z tej dzia豉lno軼i, a w przypadku ich osi庵ni璚ia s one przeznaczane w ca這軼i na kontynuacj lub doskonalenie 鈍iadczonych us逝g.
                     • 16.04.2015Podatek od bezp豉tnej pomocy prawnej
                      Interpelacja nr 31925 do ministra finans闚 w sprawie bezp豉tnych porad prawnych
                      • 24.02.2015Skutki podatkowe otrzymania pomocy od fundacji
                       Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni zamierza korzysta z pomocy udzielanej przez Fundacj ..., kt鏎a posiada status organizacji po篡tku publicznego, a jednym z jej cel闚 statutowych jest pomoc spo貫czna. Wnioskodawczyni zamierza zawrze z Fundacj umow, na podstawie, kt鏎ej zostanie jej udost瘼nione subkonto bankowe prowadzone w banku w celu gromadzenia i wp豉ty 鈔odk闚 finansowych na leczenie i rehabilitacj jej dziecka. Czy pomoc otrzymana od Fundacji podlega opodatkowaniu podatkiem od spadk闚 i darowizn?
                       • 12.01.2015Podatki 2015: Jakie jednostki mog by uznane za „zagraniczne sp馧ki” w rozumieniu przepis闚 o CFC?
                        Z dniem 1 stycznia 2015 r. wesz造 w 篡cie przepisy przewiduj帷e opodatkowanie przez polskich podatnik闚 dochod闚 uzyskiwanych poprzez zagraniczne sp馧ki kontrolowane (Controlled Foreign Corporation – CFC). Tym samym do polskiego systemu podatkowego wprowadzony zosta, powszechnie akceptowany na arenie mi璠zynarodowej, mechanizm zwalczania nadu篡 podatkowych polegaj帷ych na wykazywaniu dochodu generowanego z dzia豉lno軼i prowadzonej w danym kraju, jako dochodu podmiot闚 podlegaj帷ych jurysdykcji podatkowej pa雟tw stosuj帷ych preferencyjne zasady opodatkowania.
                        • 12.01.2015Podatki 2015: Jakie jednostki mog by uznane za „zagraniczne sp馧ki” w rozumieniu przepis闚 o CFC?
                         Z dniem 1 stycznia 2015 r. wesz造 w 篡cie przepisy przewiduj帷e opodatkowanie przez polskich podatnik闚 dochod闚 uzyskiwanych poprzez zagraniczne sp馧ki kontrolowane (Controlled Foreign Corporation – CFC). Tym samym do polskiego systemu podatkowego wprowadzony zosta, powszechnie akceptowany na arenie mi璠zynarodowej, mechanizm zwalczania nadu篡 podatkowych polegaj帷ych na wykazywaniu dochodu generowanego z dzia豉lno軼i prowadzonej w danym kraju, jako dochodu podmiot闚 podlegaj帷ych jurysdykcji podatkowej pa雟tw stosuj帷ych preferencyjne zasady opodatkowania.
                         • 09.01.2015Podatki 2015: Jakie jednostki mog by uznane za „zagraniczne sp馧ki” w rozumieniu przepis闚 o CFC?
                          Z dniem 1 stycznia 2015 r. wesz造 w 篡cie przepisy przewiduj帷e opodatkowanie przez polskich podatnik闚 dochod闚 uzyskiwanych poprzez zagraniczne sp馧ki kontrolowane (Controlled Foreign Corporation – CFC). Tym samym do polskiego systemu podatkowego wprowadzony zosta, powszechnie akceptowany na arenie mi璠zynarodowej, mechanizm zwalczania nadu篡 podatkowych polegaj帷ych na wykazywaniu dochodu generowanego z dzia豉lno軼i prowadzonej w danym kraju, jako dochodu podmiot闚 podlegaj帷ych jurysdykcji podatkowej pa雟tw stosuj帷ych preferencyjne zasady opodatkowania.
                          • 01.12.2014Terapia, rehabilitacja i joga a VAT
                           Pytanie podatnika: Czy cz窷ci sk豉dowe kompleksowej terapii wykonywanej przez podmiot leczniczy, s逝膨cej profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, jak s konsultacje i warsztaty dietetyczne, warsztaty psychologiczne oraz zaj璚ia jogi prowadzone odpowiednio przez dietetyka i rehabilitanta na zlecenie i pod nadzorem lekarza prowadz帷ego, korzystaj ze zwolnienia od podatku od towar闚 i us逝g?
                           • 14.08.2014Us逝gi kulturalne a opodatkowanie VAT
                            Teza: Nie mo積a instytucji zwolnionych z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towar闚 i us逝g (j.t. Dz.U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054 ze zm.) zaw篹a do podmiot闚 prawa publicznego oraz instytucji kultury wpisanych do rejestru na podstawie art. 14 ust. 3 ustawy z 25 pa寮ziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dzia豉lno軼i kulturalnej (j.t. Dz. U. z 2001 r., nr 13, poz. 123 ze zm.)
                            • 23.07.2014Obj璚ie udzia堯w w sp馧ce a utrata zwolnienia z podatku dochodowego
                             Fundacje, stowarzyszenia oraz inne organizacje prowadz帷e dzia豉lno嗆 non profit czasami decyduj si na za這瞠nie sp馧ki celowej (np. z ograniczon odpowiedzialno軼i), kt鏎a ma prowadzi dzia豉lno嗆 to窺am z dzia豉lno軼i organizacji. Niestety trzeba pami皻a, 瞠 zak豉daj帷 tak sp馧k (obejmuj帷 jej udzia造) przy u篡ciu 鈔odk闚 (przychod闚), kt鏎e wcze郾iej podlega造 zwolnieniu, organizacja mo瞠 utraci to zwolnienie i zap豉ci podatek dochodowy.
                             • 24.03.2014Podatki 2014: Nowela ustawy o rachunkowo軼i ju w Sejmie
                              Do Sejmu trafi rz康owy projekt nowelizacji ustawy o rachunkowo軼i, maj帷y zaimplementowa do polskiego prawa regulacje zawarte w dyrektywie unijnej 2013/34/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie rocznych sprawozda finansowych. Nowela wprowadzi kilka u豉twie dla jednostek mikro.
                              • 21.03.2014Podatki 2014: Nowela ustawy o rachunkowo軼i ju w Sejmie
                               Do Sejmu trafi rz康owy projekt nowelizacji ustawy o rachunkowo軼i, maj帷y zaimplementowa do polskiego prawa regulacje zawarte w dyrektywie unijnej 2013/34/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie rocznych sprawozda finansowych. Nowela wprowadzi kilka u豉twie dla jednostek mikro.
                               • 25.02.2014Podatki 2014: Podatek od nieruchomo軼i nieznacznie w g鏎
                                Do pierwszego dnia marca urz璠y miast i gmin powinny dostarczy w豉軼icielom mieszka i dom闚 informacje nt. tegorocznej wysoko軼i podatku od nieruchomo軼i. Pierwsza rata powinna zosta zap豉cona do po這wy przysz貫go miesi帷a. W zwi您ku ze stosunkowo nisk inflacj stawki maksymalne wzros造 nieznacznie.
                                • 24.02.2014Podatki 2014: Podatek od nieruchomo軼i nieznacznie w g鏎
                                 Do pierwszego dnia marca urz璠y miast i gmin powinny dostarczy w豉軼icielom mieszka i dom闚 informacje nt. tegorocznej wysoko軼i podatku od nieruchomo軼i. Pierwsza rata powinna zosta zap豉cona do po這wy przysz貫go miesi帷a. W zwi您ku ze stosunkowo nisk inflacj stawki maksymalne wzros造 nieznacznie.
                                 • 06.02.2014Dofinansowanie do zimowisk i ferii dla dzieci i m這dzie篡 a PIT
                                  W okresie ferii zimowych pracodawcy czasami dop豉caj do wypoczynku dzieci pracownik闚. Dop豉ty te mog korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym. Warto przypomnie, w jakich sytuacjach mo積a skorzysta ze zwolnienia.
                                  • 14.08.2013Ustawa o rachunkowo軼i do zmiany. Ma貫 firmy zaoszcz璠z na ksi璕owo軼i
                                   Mikrosp馧ki b璠 mog造 korzysta z kilku uproszcze, kt鏎e pozwol im na ograniczenie koszt闚 zwi您anych z obs逝g ksi璕ow. Zmiany przewiduje projekt nowelizacji ustawy o rachunkowo軼i, wprowadzaj帷y do polskiego systemu wytyczne Unii Europejskiej w sprawie rocznych sprawozda finansowych.
                                   • 24.05.2013PIT: Dofinansowanie do wypoczynku dziecka w ramach obozu z biura podr騜y
                                    Pytanie podatnika: Czy zak豉d pracy post徙i w豉軼iwie opodatkowuj帷 uzyskane dofinansowanie do wypoczynku dziecka w ramach obozu zorganizowanego przez biuro podr騜y?
                                    • 01.01.2013Broszura informacyjna do za陰cznika PIT/O sk豉danego wraz z zeznaniem PIT-28, PIT-36 lub PIT-37 za 2012 rok
                                     Za陰cznik PIT/O jest przeznaczony dla podatnik闚 korzystaj帷ych z odlicze od dochodu (przychodu) lub od podatku, z wyj徠kiem odlicze wydatk闚 mieszkaniowych. Za陰cznik PIT/O nale篡 wype軟ia r闚nocze郾ie z zeznaniem.
                                     • 30.01.2012Broszura informacyjna do za陰cznika PIT/O sk豉danego wraz z zeznaniem PIT-28, PIT-36 lub PIT-37 za 2011 rok
                                      Za陰cznik PIT/O jest przeznaczony dla podatnik闚 korzystaj帷ych z odlicze od dochodu (przychodu) lub od podatku, z wyj徠kiem odlicze wydatk闚 mieszkaniowych.
                                      • 05.12.2011Warunki utworzenia podatkowej grupy kapita這wej
                                       Polskie przepisy podatkowe przewiduj mo磧iwo嗆 wsp鏊nego opodatkowania podatkiem dochodowym od os鏏 prawnych. Zgodnie z ustaw o podatku dochodowym od os鏏 prawnych („updop”) podatnikami mog by Podatkowe Grupy Kapita這we („PGK”) sk豉daj帷e si z co najmniej dw鏂h sp馧ek prawa handlowego maj帷ych osobowo嗆 prawn. Pomimo, 瞠 przepisy te obowi您uj ju od 1996 r. to popularno嗆 tego narz璠zia planowania podatkowego, jest do嗆 znikoma. Na podstawie informacji zgromadzonych przez Ministerstwo Finans闚 na dzie 31 grudnia 2010 r. istnia這 zaledwie 16 PGK. W niniejszym opracowaniu postaramy si przybli篡 warunki jakie musz zosta spe軟ione by mo磧iwe by這 utworzenie PGK. W kolejnych cz窷ciach przedstawimy zasady rozliczania PGK, oraz kwestie kt鏎e wzbudzaj najwi瘯sze kontrowersje w praktyce.
                                       • 06.09.2011Stowarzyszenia i fundacje a prawo do odliczania VAT
                                        Pytanie podatnika: Czy Stowarzyszenie ma mo磧iwo嗆 obni瞠nia kwoty podatku nale積ego o kwot podatku naliczonego w zwi您ku z realizacja projektu?
                                        • 26.08.2011Opodatkowanie VAT us逝g szkoleniowych
                                         Pytanie podatnika: Kiedy mo積a zastosowa zwolnienie od podatku dla 鈍iadczonych przez Wnioskodawczyni us逝g szkoleniowych dla pracownik闚 firm prywatnych, jak i jednostek bud瞠towych?
                                         • 02.05.2011Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracownik闚 a PIT
                                          Wprawdzie do sezonu wakacyjnego mamy jeszcze troch czasu, ju dzi jednak warto si zastanowi, w jaki spos鏏 u豉twi pracownikom mo磧iwo嗆 wys豉nia dzieci na wakacje, by jednocze郾ie nie obci捫y ich podatkiem z tego tytu逝. Ustawa o podatku dochodowym od os鏏 fizycznych daje tak mo磧iwo嗆, wymaga jednak spe軟ienia kilku warunk闚.