Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

zakupy dotacji założenie firmy vat

  • 11.05.2017Otrzymanie dotacji. Skutki podatkowe w VAT
    Pytanie podatnika: Czy otrzymana dotacja rozwojowa na pokrycie wydatków kwalifikowanych realizowanego projektu nie będzie stanowiła obrotu, czyli nie będzie zwiększała podstawy opodatkowania od towarów i usług? Czy spółce będzie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego VAT wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług służących do realizacji projektu i sfinansowanych otrzymaną dotacją?