Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

badanie sprawozdań

 • 13.10.2020[Szkolenie on-line] Bilansowe zamknięcie roku
  Zapraszamy na szkolenie, którego celem jest umożliwienie zdobycia praktycznej wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do prawidłowego sporządzania sprawozdania finansowego. Uczestnicy udoskonalą wiedzę w zakresie bilansowego zamknięcia roku , a w szczególności w zakresie sporządzania odpowiedniej dokumentacji księgowej, wyceny składników bilansu, ustalenia wyniku finansowego, sporządzania rachunku przepływów pieniężnych, uproszeń w zakresie sporządzania sprawozdań.
  • 06.05.2020Sporządzanie sprawozdania finansowego w czasie COVID-19
   Epidemia COVID-19 w Polsce przypadła w znacznej liczbie jednostek na „gorący” okres wywiązywania się z obowiązku sporządzania rocznych sprawozdań finansowych przez jednostki stosujące przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.  Biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia prawidłowej realizacji  tego obowiązku, w dniu 31 marca 2020 r. Minister Finansów wydał rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji.
   • 05.05.2020Sporządzanie sprawozdania finansowego w czasie COVID-19
    Epidemia COVID-19 w Polsce przypadła w znacznej liczbie jednostek na „gorący” okres wywiązywania się z obowiązku sporządzania rocznych sprawozdań finansowych przez jednostki stosujące przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.  Biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia prawidłowej realizacji  tego obowiązku, w dniu 31 marca 2020 r. Minister Finansów wydał rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji.
    • 12.02.2020Firmy są przytłoczone obowiązkami sprawozdawczymi
     Średniej wielkości przedsiębiorstwo w Polsce musi w ciągu roku wysłać do urzędów średnio 208 różnego typu formularzy, druków i sprawozdań – wynika z nowego raportu firmy audytorsko-doradczej Grant Thornton. Okazuje się, że z niewiele mniejszymi obciążeniami sprawozdawczymi mierzą się firmy małe. W ciągu ostatnich 5 lat liczba obowiązków sprawozdawczych zmniejszyła się tylko w nieznacznym stopniu.
     • 27.09.2019Zrozumieć pełną księgowość - rozpoczynamy we wtorek kolejną edycję
      Prowadzenie ksiąg rachunkowych nie jest prostym zadaniem. Często trudno odnaleźć się w plątaninie kont księgowych, analityk i stosie faktur, które musimy rozliczyć. Krótko mówiąc, bywa ciężko. Rozpoczynamy wkrótce kolejną edycję e-kursu dla początkujących, którego ukończenie z pewnością ułatwi poruszanie się w tej skomplikowanej materii. Udział w e-kursie stanowi idealne rozwiązanie dla osób, które chcą zdobyć nowe umiejętności, nie odrywając się od dotychczasowych zajęć. Tempo poznawania nowego materiału każdy Uczestnik wybiera sobie samodzielnie, co zapewnia bezstresową naukę. 
      • 14.05.201915.05.2019 r. Zrozumieć pełną księgowość:  rozpoczynamy e-kurs dla początkujących
       Prowadzenie ksiąg rachunkowych nie jest prostym zadaniem. Często trudno odnaleźć się w plątaninie kont księgowych, analityk i stosie faktur, które musimy rozliczyć. Krótko mówiąc, bywa ciężko. Dlatego opracowaliśmy rewolucyjny e-kurs, którego ukończenie z pewnością ułatwi poruszanie się w tej skomplikowanej materii - Zrozumieć pełną księgowość. 15 lekcji, przyjazny język i praktyczne przykłady pomogą nawet zupełnie początkującym rozpocząć przygodę z rachunkowością.
       • 13.05.201916.05.2019, Katowice: Odpowiedzialność członków zarządów w spółkach kapitałowych
        Zapraszamy na szkolenie, mające na celu przedstawienie prawnych zagrożeń związanych z uczestnictwem w zarządzie spółki kapitałowej. Udział w szkoleniu umożliwi taką organizację aktywności menedżera, by całkowicie wyłączyć lub przynajmniej do minimum ograniczyć możliwość pociągnięcia członka zarządu do osobistej odpowiedzialności za działania związane z zarządzaniem spółką. Poprzez praktyczny opis podstaw i warunków odpowiedzialności udział w szkoleniu nie tylko pomoże zminimalizować ryzyko własnej odpowiedzialności członka zarządu, lecz także da mu narzędzia służące do egzekwowania odpowiedzialności wobec członków zarządu spółek będących dłużnikami lub nieuczciwymi kontrahentami. Istotną częścią szkolenia będą kazusy konkretnych spraw oraz praktyczne wskazówki w zakresie zabezpieczania dokumentacji. 
        • 22.03.2019Jak zostać biegłym rewidentem?
         Na dzień 17 lipca 2018 r. w rejestrze biegłych rewidentów znajdowało się 6361 osób, a na liście firm audytorskich 1544 firm. By zostać wpisanym na listę biegłych rewidentów, należy spełnić wszystkie warunki, wskazane w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym - poinformowało Ministerstwo Finansów odpowiadając na interpelację poselską, w której posłowie zwrócili uwagę na nadszarpnięte ostatnio zaufanie do firm audytorskich.
         • 14.02.2019Wrocław: Odpowiedzialność członków zarządów w spółkach kapitałowych
          Zapraszamy na szkolenie we Wrocławiu, które odbędzie się w najbliższą środę 20.02.2019 r. Szkolenie ma na celu przedstawienie prawnych zagrożeń związanych z uczestnictwem w zarządzie spółki kapitałowej. Udział w szkoleniu umożliwi taką organizację aktywności menedżera, by całkowicie wyłączyć lub przynajmniej do minimum ograniczyć możliwość pociągnięcia członka zarządu do osobistej odpowiedzialności za działania związane z zarządzaniem spółką. Poprzez praktyczny opis podstaw i warunków odpowiedzialności udział w szkoleniu nie tylko pomoże zminimalizować ryzyko własnej odpowiedzialności, lecz także da narzędzia służące do egzekwowania odpowiedzialności wobec członków zarządu spółek będących dłużnikami lub nieuczciwymi kontrahentami. Istotną częścią szkolenia będą kazusy konkretnych spraw oraz praktyczne wskazówki w zakresie zabezpieczania dokumentacji. Udział w szkoleniu umożliwia uzyskanie punktów w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
          • 10.12.2018Kraków: Odpowiedzialność członków zarządów w spółkach kapitałowych
           Zapraszamy na szkolenie w Krakowie, ktore odbędzie się w najbliższy czwartek. Szkolenie ma na celu przedstawienie prawnych zagrożeń związanych z uczestnictwem w zarządzie spółki kapitałowej. Udział w szkoleniu umożliwi taką organizację aktywności menedżera, by całkowicie wyłączyć lub przynajmniej do minimum ograniczyć możliwość pociągnięcia członka zarządu do osobistej odpowiedzialności za działania związane z zarządzaniem spółką. Poprzez praktyczny opis podstaw i warunków odpowiedzialności udział w szkoleniu nie tylko pomoże zminimalizować ryzyko własnej odpowiedzialności, lecz także da narzędzia służące do egzekwowania odpowiedzialności wobec członków zarządu spółek będących dłużnikami lub nieuczciwymi kontrahentami. Istotną częścią szkolenia będą kazusy konkretnych spraw oraz praktyczne wskazówki w zakresie zabezpieczania dokumentacji. Udział w szkoleniu umożliwia uzyskanie punktów w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
           • 24.09.2018WSA o należytej staranności w VAT: Świadomy udział trzeba udowodnić
            Teza, że podatnicy mogą łatwiej niż organ podatkowy odkryć oszustów nie jest poparta żadnymi dowodami i stanowi jedynie próbę przerzucenia odpowiedzialności za cudze zobowiązania na uczciwych podatników. Jednocześnie fizycznie przemieszczenia (dostarczenie) towaru co do zasady wyczerpuje pojęcie dostawy w rozumieniu VAT. Wyjątkiem jest sytuacja gdy na nabywcę nie zostanie przeniesione prawo do rozporządzania towarem jak właściciel, to znaczy gdy jest on w jakiś sposób ograniczony w swobodzie dysponowania towarem. Okoliczność tą winny wykazać organy podatkowe - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu.
            • 16.11.2017Wspólnoty mieszkaniowe - zasady działania, rachunkowość i podatki
             W odpowiedzi na interpelację poselską Ministerstwo Finansów przedstawiło odpowiedzi na kilkanaście pytań, dotyczących zasad funkcjonowania, opodatkowania i rachunkowości wspólnot mieszkaniowych. Zachęcamy do lektury ministerialnych wyjaśnień, obejmujących dość szeroki zakres problemów rozwiązywanych na co dzień we wspolnotach.
             • 13.07.2017NSA. Badania psychologiczne pracowników zwolnione z VAT
              Z uzasadnienia: Badania psychologiczne są częścią badań wstępnych, kontrolnych i okresowych wykonywanych przez medycynę pracy. Katalog badań profilaktycznych medycyny pracy nie ma charakteru zamkniętego. Jeśli badania psychologiczne były do nich włączone, to podlegają zwolnieniu z podatku VAT. Nie można sztucznie rozdzielać badań wstępnych, kontrolnych i okresowych, abstrahując od specyfiki określonej pracy. Celem tych badań jest bowiem szeroko rozumiana profilaktyka zdrowotna i zawsze kompleks tych badań kończy się wydaniem zaświadczenia dla pracodawcy, które jest niezbędnym warunkiem zatrudnienia pracownika.
              • 19.04.2017Wątpliwości wokół ustawy o biegłych rewidentach
               Zakaz świadczenia przez tę samą firmę usług doradczych i audytorskich w tzw. jednostkach zainteresowania publicznego (JZP), przewiduje uchwalona przez Sejm ustawa o biegłych rewidentach. Zdaniem Konfederacji Lewiatan pozostawienie możliwości świadczenia określonych usług (ustawa wprowadza zakaz), niebędących doradztwem, nie wpływa systemowo na ryzyko działalności gospodarczej ani transparentność badań ustawowych. Pracodawcy apelują do senatorów o zmianę przepisów.
               • 16.02.2017Badanie sprawozdań finansowych – KE domaga się od Polski zmian w prawie
                Polska oraz pięć innych krajów członkowskich Unii Europejskiej powinny w pełni wdrożyć nowe unijne regulacje dotyczące badania sprawozdań finansowych – wynika ze środowego komunikatu Komisji Europejskiej. Poszczególne państwa miały czas na transpozycję regulacji do 17 czerwca 2016 r. Polsce grozi teraz skierowanie sprawy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
                • 10.10.2016Zorganizowana część przedsiębiorstwa a opodatkowanie VAT
                 Pytanie podatnika: Czy zespół składników majątkowych i niemajątkowych, wyodrębniony organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie wraz z zespołem ludzkim i zobowiązaniami, należący do Wnioskodawcy, można uznać za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy VAT, a co za tym idzie, czy w przypadku wniesienia przedstawionego zespołu składników majątkowych i niemajątkowych tytułem wkładu niepieniężnego do Spółki transakcja ta nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy o VAT?
                 • 08.08.2016Nowe rozporządzenie ws. badania sprawozdań o wypłacalności
                  Resort finansów opublikował projekt nowego rozporządzenia dotyczącego badania sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej zakładu ubezpieczeń i zakładu reasekuracji. Jak wskazano w projekcie, badanie tego typu będzie mieć charakter innej usługi poświadczającej.
                  • 06.06.2016Ustawa o biegłych rewidentach będzie znowelizowana
                   Interpelacja nr 3028 w sprawie projektu ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym odnoszącego się do biegłych rewidentów nieaktywnych zawodowo.
                   • 12.05.2016Zmiany w działaniu regionalnych izb obrachunkowych?
                    Interpelacja nr 1702 w sprawie możliwości kontrolnych regionalnych izb obrachunkowych
                    • 31.03.2016Rekordowe odpisy z tytułu utraty wartości aktywów spółek giełdowych
                     W 2015 r. łączne odpisy z tytułu utraty wartości aktywów spółek giełdowych wyniosły w Polsce aż 30 mld zł – wynika z danych zebranych przez firmę doradczą KPMG. Wysokie odpisy raportowane są już od 2014 r., ale nowe wyniki okazały się rekordowe. 
                     • 08.12.2015Nowa ustawa o biegłych rewidentach uderzy w audytorów
                      Przygotowywane w resorcie finansów założenia do ustawy o biegłych rewidentach uwzględniają niektóre postulaty przedsiębiorców, ale nadal zachowano niektóre pomysły niekorzystne dla branży audytorskiej – twierdzą eksperci Konfederacji Lewiatan. Wątpliwości budzi m.in. kwestia wysokości opłat oraz czasu trwania kontroli.
                      • 07.12.2015Nowa ustawa o biegłych rewidentach uderzy w audytorów
                       Przygotowywane w resorcie finansów założenia do ustawy o biegłych rewidentach uwzględniają niektóre postulaty przedsiębiorców, ale nadal zachowano niektóre pomysły niekorzystne dla branży audytorskiej – twierdzą eksperci Konfederacji Lewiatan. Wątpliwości budzi m.in. kwestia wysokości opłat oraz czasu trwania kontroli.
                       • 17.08.2015Jednoosobowych firm jest coraz więcej
                        Interpelacja nr 33701 w sprawie rekordowej liczby zakładanych w Polsce jednoosobowych działalności gospodarczych.
                        • 12.08.2015Badanie sprawozdań finansowych – MF szykuje dużą nowelę przepisów
                         Resort finansów planuje zmianę regulacji dotyczących podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych (firm audytorskich) oraz biegłych rewidentów. Nowela dostosuje polskie prawo do przepisów unijnych.
                         • 30.04.2015OPP niejasno rozliczają się z 1 proc. PIT
                          Większość organizacji pożytku publicznego (OPP), które otrzymują środki z tytułu 1 proc. podatku PIT, nie dzieli się w jasny i rzetelny sposób swoimi wynikami finansowymi – wynika z nowego badania firmy audytorsko-doradczej Grant Thornton. Organizacjom zarzuca się przede wszystkim to, że bardzo niechętnie udostępniają sprawozdania finansowe.
                          • 15.09.2014Przedsiębiorcy oczekują jednolitej interpretacji prawa podatkowego
                           Zdecydowana większość działających w Polsce przedsiębiorców twierdzi, że prowadzenie działalności znacznie ułatwiłoby wprowadzenie jednolitej interpretacji wszelkich przepisów podatkowych (94 proc. wskazań) i uproszczenie prawa gospodarczego (92 proc.) – wynika z badania przeprowadzonego przez GfK Polonia na zlecenie Business Centre Club.
                           • 12.09.2014Przedsiębiorcy oczekują jednolitej interpretacji prawa podatkowego
                            Zdecydowana większość działających w Polsce przedsiębiorców twierdzi, że prowadzenie działalności znacznie ułatwiłoby wprowadzenie jednolitej interpretacji wszelkich przepisów podatkowych (94 proc. wskazań) i uproszczenie prawa gospodarczego (92 proc.) – wynika z badania przeprowadzonego przez GfK Polonia na zlecenie Business Centre Club.
                            • 02.06.2014Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych. Deregulacja coraz bliżej
                             Prezydent Bronisław Komorowski podpisał w piątek długo oczekiwaną ustawę ułatwiającą dostęp do niektórych zawodów (II transza deregulacji). Nowe regulacje dotyczą m.in. usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Większość obecnych wymogów zostanie zniesiona.
                             • 02.06.2014Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych. Deregulacja coraz bliżej
                              Prezydent Bronisław Komorowski podpisał w piątek długo oczekiwaną ustawę ułatwiającą dostęp do niektórych zawodów (II transza deregulacji). Nowe regulacje dotyczą m.in. usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Większość obecnych wymogów zostanie zniesiona.
                              • 26.03.2014Ujęcie kosztów pośrednich po zakończeniu roku podatkowego
                               Zasadniczo koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy oraz w roku podatkowym są potrącalne w tym roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody. Od powyższej zasady istnieje odstępstwo przewidziane w art. 15 ust. 4b ustawy o CIT. Zgodnie z brzmieniem tego przepisu koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, odnoszące się do przychodów danego roku podatkowego, a poniesione po zakończeniu tego roku podatkowego do dnia:
                               • 30.01.2014Badanie sprawozdań finansowych za 2013 rok
                                Celem badania sprawozdania finansowego jest wydanie opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie jest zgodne z zastosowanymi zasadami rachunkowości oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy jednostki. Sprawdźmy, czyje sprawozdania muszą być badane w 2014 roku. Przyjrzyjmy się również zasadom badania sprawozdań.
                                • 27.12.2013Postępowanie podatkowe: Odebranie wyjaśnień od wskazanej osoby
                                 TEZA: Odebranie wyjaśnień od wskazanej osoby w formie protokołu kontroli zamiast w formie zeznań w charakterze świadka, zmierza do pozbawienia strony udziału w istotnej czynności dowodowej i stanowi naruszenie nie tylko art. 190 § 1 Ordynacji podatkowej, ale i zasady ogólnej wynikającej z art. 123 § 1 Ordynacji podatkowej.
                                 • 12.12.2013Obligatoryjne szkolenia zawodowe a VAT
                                  Teza: Realizowane przez Krajową Izbą Biegłych Rewidentów obligatoryjne szkolenia zawodowe oraz świadczenie usług i dostawa towarów ściśle z tymi szkoleniami związane zwolnione są od podatku od towarów i usług na podstawie art. 132 ust. 1 lit. i) dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U. UE L. z 2006 r.347/1 ze zm.) w zw. z art. 44 rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U. UE L. z 2011 r. 77/1).
                                  • 24.09.2013PIT: Szerokie określenie miejsca świadczenia pracy w umowie o pracę a podróż służbowa pracownika
                                   Pytanie podatnika: Czy po wprowadzeniu zamian w umowach o pracę w zakresie miejsca wykonywania pracy, zwrot wymienionych kosztów na rzecz pracowników będzie stanowił dla nich przychód ze stosunku pracy opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
                                   • 18.04.2013Badanie sprawozdań finansowych
                                    Celem badania sprawozdania finansowego jest wyrażenie przez biegłego rewidenta pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe jest zgodne z zastosowanymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy badanej jednostki. Sprawdźmy, jakie są podstawowe zasady badania sprawozdań finansowych.
                                    • 05.12.2012Sprawozdanie finansowe – podstawowe elementy
                                     Przepisy prawa bilansowego wskazują, że sprawozdanie finansowe sporządza się na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych, a także na inny dzień bilansowy. Powinno ono składać się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego, dodatkowe informacje i objaśnienia. W niektórych przypadkach wymagane są również inne dokumenty uzupełniające.
                                     • 16.11.2012Sprawozdanie finansowe organizacji pożytku publicznego
                                      Zgodnie z brzmieniem art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.), jej przepisy stosuje się m.in. do mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osób prawnych (z wyjątkiem Skarbu Państwa i Narodowego Banku Polskiego).
                                      • 09.10.2012Certyfikat księgowy: Dokumentowanie praktyki w księgowości
                                       Dokumentem potwierdzającym praktykę w księgowości może być świadectwo pracy bądź zaświadczenie od pracodawcy.
                                       • 18.04.2012Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych – nabywanie uprawnień w 2012 r.
                                        Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych jest działalnością gospodarczą, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej. Uprawnione do wykonywania czynności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych są osoby posiadające certyfikat księgowy, osoby wpisane do rejestru biegłych rewidentów lub na listę doradców podatkowych.
                                        • 03.04.2012Certyfikat księgowy: Na czym polega praktyka w księgowości?
                                         Czy za praktykę w księgowości uważa się wykonywanie jednej czynności, o której mowa w art. 76b ust. 2 ustawy o rachunkowości, czy należy wykonywać wszystkie czynności wymienione w zacytowanym przepisie?
                                         • 09.12.2011Badanie sprawozdania finansowego spółki w likwidacji
                                          Pytanie podatnika: Czy wobec trwającego postępowania likwidacyjnego Spółki roczne sprawozdanie finansowe powinno być poddane badaniu przez biegłego rewidenta?
                                          • 29.11.2011Rozliczenie kosztów badania sprawozdania finansowego
                                           Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych, co do zasady, nie wyklucza z kosztów uzyskania przychodów wydatków na badanie sprawozdań finansowych, które nie ma charakteru obligatoryjnego. Wydatki te muszą jednak wypełnić generalną regułę wynikającą z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
                                           • 25.11.2011Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych przez biegłego rewidenta
                                            Czy istnieje możliwość prowadzenia przez biegłego rewidenta działalności gospodarczej w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych oraz równoczesnego wykonywania zawodu biegłego rewidenta jako wspólnik spółki partnerskiej – podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych?
                                            • 14.10.2011Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych – pytania i odpowiedzi
                                             Ministerstwo Finansów opublikowało na swojej stronie internetowej odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące nabywania uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.
                                             • 02.09.2011Wydatki związane z wejściem spółki na giełdę a koszty podatkowe
                                              Pytanie podatnika: Czy są kosztem uzyskania przychodu wydatki związane z wejściem Spółki na Giełdę Papierów Wartościowych w celu pozyskania kapitału zakładowego (wydatki na usługi doradcze, badanie sprawozdań finansowych dla potrzeb sporządzenia prospektu emisyjnego, doradztwo prawne, doradztwo w zakresie prospektu emisyjnego oraz inne koszty związane z emisją akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych)?
                                              • 16.08.2011Wydatki na rzecz rady nadzorczej a koszty podatkowe
                                               Pytanie podatnika: Czy przedstawione w opisie stanu faktycznego wydatki ponoszone przez Spółkę w związku z funkcjonowaniem Rady Nadzorczej, stanowią dla Spółki koszty uzyskania przychodów?
                                               • 28.03.2011Nieobowiązkowy audyt może być kosztem
                                                Pytanie podatnika: Spółka z o.o. nie mająca obowiązku badania rocznego sprawozdania finansowego za rok 2008 uchwałą nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników wybrała podmiot posiadający uprawnienia do badania rocznego sprawozdania finansowego w celu potwierdzenia prawidłowości księgowań oraz poprawności ustalania wyniku finansowego. Czy koszty badania sprawozdania finansowego pomimo braku obowiązku będą stanowiły koszt uzyskania przychodów?
                                                • 24.01.2011Zamknięcie roku: Jak rozliczyć koszty badania sprawozdania finansowego?
                                                 Czy koszty badania sprawozdań finansowych dokonywane przez biegłych rewidentów w przypadku, gdy spółka nie ma ustawowego obowiązku poddawania ich badaniu a wynika ono przede wszystkim z faktu przynależności do grupy kapitałowej i związanych z tym dodatkowych obowiązków, są zaliczane do kosztów uzyskania przychodu ?
                                                 • 18.11.2010Certyfikat księgowy: Jaki jest zakres egzaminu?
                                                  Zakres zagadnień objętych egzaminem sprawdzającym kwalifikacje osób ubiegających się o nadanie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych zdefiniowany jest w rozporządzeniu ministra finansów z 8 kwietnia 2009 r. w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (Dz.U. nr 62, poz. 508).
                                                  • 18.11.2010Wyniki audytu: Firmy nie doceniają dodatkowych informacji od kontrolerów
                                                   70 proc. firm ma problemy z właściwą wyceną aktywów i pasywów oraz prawidłową realizacją obowiązków informacyjnych w raportach finansowych – wynika z analizy sporządzonej przez firmę doradczą Deloitte po audycie największych polskich przedsiębiorstw. Firmy nie doceniają informacji przedstawionych przez audytorów w tzw. listach do zarządu. Tymczasem rekomendacje te są dobrym źródłem informacji nie tylko o bieżącej sytuacji przedsiębiorstwa, ale jego perspektywach na przyszłość.

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] następna strona »