Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

fundusze unijne

 • 18.09.2008PARP: Efekty unijnej pomocy na lata 2004–2006
  Konferencja „Konkurencyjni i z wiedzą” była okazją do przedstawienia efektów działań wdrażanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) w ramach programów Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (WKP) oraz Rozwój Zasobów Ludzkich (RZL), dofinansowywanych z funduszy unijnych na lata 2004–2006.
  • 15.09.2008Fundusze unijne – nowa rola regionów
   Regiony muszą przygotowywać się do współpracy i stopniowego odchodzenia od rywalizacji o unijną pomoc, która z czasem będzie malała – uważa minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska. Minister wzięła udział w drugim Forum Regionów w Muszynie, gdzie mówiła o roli współdziałania i konkurencyjności w budowaniu przyszłości polskich regionów oraz o europejskim i krajowym wymiarze polityki regionalnej.
   • 10.09.2008Lewiatan: Samorządy utrudniają sięganie po środki z UE
    Zdaniem Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan kryteria formalne w Regionalnych Programach Operacyjnych, w ramach których samorządy dzielą europejskie fundusze, uniemożliwiają sprawne funkcjonowanie systemu unijnego wsparcia w polskich regionach. Przedsiębiorcy stworzyli wzorcowy zestaw kryteriów formalnych, które powinny spełniać wnioski składane przez ubiegających się o dotacje.
    • 08.09.2008„Proste Fundusze” – spotkanie grupy ds. przedsiębiorców
     Przedsiębiorcy zgłosili pierwsze propozycje dotyczące uproszczenia dostępu do funduszy unijnych. W ubiegłym tygodniu, pod przewodnictwem ministra rozwoju regionalnego odbyło się pierwsze spotkanie grupy ds. przedsiębiorców, funkcjonującej w ramach Zespołu do spraw uproszczeń systemu wykorzystania środków UE.
     • 04.09.2008Orzecznictwo: Odsetki od pozyczek z ZFŚS i VAT
      A. (zwana dalej "Stroną", "Skarżącą") zwróciła się 24 czerwca 2006r. do Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie o udzielenie, w trybie art. 14a § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60, ze zm., dalej zwana "O.p."), pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm., dalej zwana "ustawą o VAT"), stawiając pytanie czy odsetki od pożyczek mieszkaniowych udzielanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dalej jako "ZFŚS") stanowią obrót podlegający przepisom ustawy o VAT. Czy powinny być wykazywane w deklaracji VAT-7 i ujmowane przy ustalaniu proporcji określonej w art. 90 tej ustawy.
      • 02.09.2008ARiMR wydała 90 proc. środków na lata 2004-2006
       Jak informuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, dobiega końca realizacja Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006. Wartość zrealizowanych płatności wyniosła dotąd 4,8 mld zł.
       • 14.08.2008Fundusze unijne: Jesienią efekty uproszczenia procedur
        Minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska zapowiedziała, że już jesienią pojawią się pierwsze efekty prac zespołu ds. uproszczania procedur wdrażania funduszy strukturalnych. Zespół będzie zajmował się wprowadzaniem uproszczeń do programów krajowych zarządzanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Jego prace mają być jednak przykładem dla instytucji wdrażających 16 regionalnych programów operacyjnych.
        • 04.08.2008Fundusze unijne: Za mało firm budowlanych
         Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zorganizowało konferencję dla potencjalnych beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007–2013. W jej trakcie zostały omówione problemy na styku inwestor-wykonawca, które występowały w trakcie realizacji Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności na lata 2004–2006.
         • 25.06.2008Nie(wesołe) jest życie staruszka
          Interpelacja nr 2180 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie pogarszającej się sytuacji materialnej rencistów i emerytów
          • 23.06.2008Unijne wsparcie kredytowania MŚP w Polsce
           Związek Banków Polskich ogłosił wstępne wyniki badań zainteresowania Programem Ramowym na rzecz Konkurencyjności i Innowacji (ang. Competitiveness and and Innovation Framework Programme - CIP) wśród potencjalnych kandydatów na pośredników finansowych programu w Polsce. O prawo pośredniczenia w udzielaniu unijnego wsparcia zamierza się ubiegać jedna trzecia badanych instytucji finansowych.
           • 30.05.2008Fundusze unijne dla początkujących (4)
            – Chcemy zapewnić 100 proc. informacji o możliwościach finansowania każdej inicjatywy w Małopolsce, deklarują Tomasz Sanecki i Tomasz Bogdan, dyrektorzy Departamentu Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w ramach, którego działa FEM Centrum Informacji o Funduszach Europejskich w Małopolsce. – O tym, na czym polega standard informowania o funduszach w Małopolsce, kto najczęściej zgłasza się po informacje oraz o czym każdy musi pamiętać zanim przystąpi do aplikacji o środki unijne rozmawia Aleksandra Soboń-Smyk.
            • 29.05.2008Fundusze unijne dla początkujących (3) – Programy operacyjne (c.d.)
             7 grudnia 2007 r. Komisja Europejska zatwierdziła Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) na lata 2007–2013. Prace nad nim rozpoczęły się prawie 2 lata wcześniej, w styczniu 2006 roku. PO IiŚ to największy program operacyjny realizowany w latach 2007–2013 w Unii Europejskiej. Wielkość środków unijnych zaangażowanych w realizację programu wynosi prawie 28 mld euro, co stanowi ok. 42 proc. całości środków polityki spójności w Polsce w latach 2007-13. Łączna wielkość środków finansowych zaangażowanych w realizację Programu jest jeszcze wyższa bo powiększona o wkład krajowy – 9,7 mld euro. Wyniesie więc w sumie 37,6 mld euro.
             • 28.05.2008Fundusze unijne dla początkujących (2) – Programy operacyjne
              Na Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) będzie przeznaczonych 14,6 proc. całości środków polityki spójności w Polsce w latach 2007–13 (9,7 mld euro z Europejskiego Funduszu Społecznego). Łącznie z wkładem krajowym to prawie 11,5 mld euro.
              • 27.05.2008Fundusze unijne dla początkujących (1)
               W latach 2007–2013 trafi do Polski z funduszy Unii Europejskiej ponad 67 mld euro. Te pieniądze będą do wykorzystania przez polskie firmy, samorządy, organizacje pozarządowe i inne instytucje. Być może i Twoja firma lub organizacja mogłaby otrzymać wsparcie. Jeśli odstrasza Cię hermetyczny i niejasny język unijnych dokumentów, nasz przewodnik po funduszach jest dla Ciebie. Zaczynamy od rzeczy podstawowych.
               • 21.05.2008Huebner: Wytyczne to dobre rozwiązanie
                Komisarz ds. polityki regionalnej Danuta Huebner poparła koncepcję zakładającą stosowanie przez samorządy, które rozstrzygają konkursy na inwestycje za środki z UE, specjalnych wytycznych w miejsce niezgodnych z unijnymi dyrektywami przepisów ustawy o ochronie środowiska.
                • 15.05.2008Sprzeczne wyroki w sprawie opodatkowania wynagrodzeń osób wypłacanych ze środków pomocowych UE
                 Interpelacja nr 1302 do ministra finansów w sprawie zwolnienia z PIT wynagrodzeń osób bezpośrednio realizujących cele projektów pomocowych, wypłacanych ze środków unijnych.
                 • 07.05.2008Innowacje w gospodarce
                  Do 8 maja potrwa I Forum Funduszy Europejskich „Fundusze Europejskie – efekty, możliwości i perspektywy”, które rozpoczęło się w Warszawie. Jego częścią będzie konferencja pt. „Innowacyjny rozwój - fundusze unijne dla gospodarki i przedsiębiorstw”, przygotowana przez PKPP Lewiatan. W jej trakcie eksperci i przedsiębiorcy ocenią realizację dotychczasowych programów unijnych i będą dyskutować o sposobach wykorzystania nowych środków.
                  • 09.04.2008BCC: Opóźnienia w unijnej pomocy powodują straty
                   Poważne opóźnienie w rozdzielaniu unijnego wsparcia finansowego dla firm zarzuca Ministerstwu Rozwoju Regionalnego i samorządom niektórych województw Business Centre Club. Przedsiębiorcy alarmują, że środki z puli na lata 2007–2013 w niektórych województwach będą uruchamiane dopiero jesienią 2008 roku.
                   • 20.03.2008BCC: Niech rząd się włączy w rozwój informatyzacji
                    Brak koordynacji między instytucjami państwowymi odpowiedzialnymi za budowę społeczeństwa informacyjnego i informatyzację to – zdaniem Business Centre Club – powód, dla którego Polska zajmuje jedno z ostatnich miejsc w najnowszym unijnym rankingu, obrazującym dostęp do Sieci w poszczególnych państwach członkowskich.
                    • 14.03.2008ZPORR: Wypłaty sięgnęły 9 mld zł
                     Do końca lutego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego wypłacono beneficjentom 9 mld zł. Najszybciej wykorzystywane są środki na rozwój lokalny, najwolniej – na rozwój zasobów ludzkich.
                     • 21.02.2008Lewiatan o stu dniach rządu
                      – Czy po 100 dniach rządów nowej koalicji można dostrzec działania, które potwierdzają nadejście nowego klimatu dla gospodarki? – pyta Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan. W odpowiedzi wylicza decyzje nowej ekipy, które zostały pozytywnie przyjęte przez przedsiębiorców, przedstawia też jednak listę niespełnionych zapowiedzi.
                      • 11.12.2007Wykorzystanie funduszy UE – Polska na 5. miejscu
                       Według danych z końca października Polska zajmuje piąte miejsce wśród dziesięciu nowych państw członkowskich pod względem tempa wykorzystywania funduszy europejskich – podało Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
                       • 06.12.2007NGO pozyskały 1,2 mld zł z UE
                        Organizacje pozarządowe w latach 2004-2006 pozyskały unijne fundusze na realizację blisko 1,5 tys. projektów o wartości ok. 1,2 mld złotych – wynika z raportu zaprezentowanego podczas konferencji „Wykorzystanie funduszy strukturalnych przez organizacje pozarządowe. Podsumowanie i szanse na przyszłość.”
                        • 10.09.2007Porozumienie z polskim ministrem finansów jako zabezpieczenie przed korektami cen transferowych
                         Ceny transferowe to ceny ustalane dla transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi (1) kapitałowo, (2) organizacyjnie, a w obrocie krajowym także: (3) majątkowo, (4) rodzinnie lub (5) ze względu na stosunek pracy. Dostawy i świadczenia pomiędzy podmiotami powiązanymi (tzw. transakcje kontrolowane) dotyczą wszelkich rodzajów aktywności gospodarczej, ale przede wszystkim: obrotu towarowego, świadczenia usług, finansowania działalności przedsiębiorstw oraz przenoszenia lub korzystania z praw o charakterze niematerialnym.
                         • 13.07.2007MRR: Porozumienie z KE w kluczowych kwestiach zostało osiągnięte
                          W ubiegłym tygodniu w trakcie roboczych spotkań z przedstawicielami Komisji Europejskiej rozstrzygnięte zostały wszystkie najważniejsze problemy negocjacyjne dotyczące programów operacyjnych na lata 2007-2013.
                          • 01.06.2007MG wspiera innowacyjne projekty i odważnych przedsiębiorców
                           - Postanowiliśmy nie czekać na fundusze unijne, tylko uruchomić pieniądze budżetowe na działalność Krajowego Funduszu Kapitałowego. Dzięki temu przedsiębiorcy, zwłaszcza ci co zaczynają działalność z zamiarem stosowania innowacyjnych i nowoczesnych technologii, będą mieli łatwiejszy dostęp do kapitału – powiedział Minister Piotr Woźniak podczas konferencji prasowej, która odbyła się 31 maja br. w Ministerstwie Gospodarki.
                           • 16.05.2007Publikacje i szkolenia na temat Funduszy Europejskich na lata 2007-2013
                            Ministerstwo Rozwoju Regionalnego z zadowoleniem obserwuje fakt dużego zainteresowania społeczeństwa i potencjalnych beneficjentów informacjami na temat możliwości uzyskania dotacji unijnych w latach 2007-2013. MRR informuje jednak, że ostateczne zasady pozyskiwania środków na realizację projektów będą znane po zakończeniu negocjacji programów operacyjnych z Komisją Europejską.
                            • 07.02.2007MRR: Jak fundusze unijne zmienią oblicze polskiej gospodarki
                             Nad tym, jak unijne fundusze na lata 2007-2013 mogą zmienić polską gospodarkę zastanawiali się uczestnicy III Forum Zmieniamy Polski Przemysł. W debacie wziął udział wiceminister rozwoju regionalnego Jerzy Kwieciński.
                             • 30.01.2007MRR: Wpływ funduszy UE na sytuację makroekonomiczną Polski
                              25 stycznia br. w Warszawie odbyła się konferencja poświęcona ocenie wpływu unijnych funduszy na sytuację makroekonomiczną Polski, podczas której zaprezentowane zostały wyniki badań przeprowadzonych przez Wrocławską Agencję Rozwoju Regionalnego oraz Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. Konferencja była okazją do spotkania przedstawicieli środowiska naukowego oraz praktyków odpowiedzialnych za programowanie rozwoju społecznego i gospodarczego w kraju i w poszczególnych regionach.
                              • 14.12.2006Fundusze strukturalne: Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia przesłane do Komisji Europejskiej
                               Polska jako czwarty kraj członkowski UE – po Austrii, Grecji i Łotwie – oficjalnie przesłała do Komisji Europejskiej projekt Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013. Umożliwia to rozpoczęcie procesu negocjacji w celu uzgodnienia ostatecznej wersji dokumentu.
                               • 21.11.2006MG: Wsparcie przedsiębiorstw w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
                                - Wsparcie przedsiębiorstw w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka to dodatkowy impuls dla wzrostu gospodarczego i szansa na stworzenie konkurencyjnej gospodarki – powiedziała Elżbieta Wilczyńska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki podczas konferencji „ Fundusze Strukturalne - Wsparcie nowych inwestycji w przedsiębiorstwach”, która odbyła się 21 listopada br. w Warszawie.
                                • 22.10.2006Oświadczenie Minister Rozwoju Regionalnego w sprawie ogłoszeń finansowanych z funduszy unijnych
                                 W związku z nasilającym się wykorzystywaniem ogłoszeń promujących fundusze unijne i projekty finansowane ze środków unijnych do promocji osób kandydujących w wyborach samorządowych - poprzez umieszczanie w nich zdjęć, a niekiedy nawet wywiadów - oświadczam, że wydatki związane z przygotowaniem i publikacją tego typu ogłoszeń nie będą uznawane za koszt kwalifikowany projektu.
                                 • 10.09.2006Interpelacja nr 3126 do ministra finansów w sprawie opodatkowania zadań finansowanych w ramach Przedakcesyjnego Instrumentu Polityki Strukturalnej - ISPA
                                  Szanowna Pani Premier! Zwracam się do Pani Premier w kwestii opodatkowania zadań finansowanych w ramach Przedakcesyjnego Instrumentu Polityki Strukturalnej - ISPA. W jednostkach samorządu terytorialnego wiele kontrowersji i niejasności budzi problem uznania przez organy skarbowe i instytucje państwowe środków otrzymywanych na podstawie porozumień (umów) zawartych przed dniem 1 maja 2004 r. w ramach Przedakcesyjnego Instrumentu Polityki Strukturalnej (ISPA/Funduszu Spójności) do środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. W chwili obecnej organy skarbowe dokonują niekorzystnej dla podatników interpretacji zapisu treści § 6 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 97, poz. 970 ze zm.).