Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

fundusze unijne

 • 29.03.2011Fundusze unijne - dodatkowe środki dla młodych rolników
  Według nowelizacji rozporządzenia o podziale środków z Programu Operacyjnego Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, wszyscy wnioskodawcy z 2010 r., którzy spełniali warunki do przyznania premii dla młodych rolników, a otrzymali decyzje odmowne ze względu na brak środków, będą mogli skorzystać ze wsparcia, jeśli nadal spełniają wymagania określone w przepisach – ogłosiła Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.  
  • 28.03.2011Unijne dofinansowanie dla MŚP
   W krajach UE trwa zawieranie umów z podmiotami udzielającymi mikrokredytów w ramach unijnego programu mikrofinansowania działalności gospodarczej. Europejski instrument finansowy Progress ułatwia właścicielom małych przedsiębiorstw pozyskanie funduszy potrzebnych na rozpoczęcie działalności lub na jej rozwinięcie – informuje Komisja Europejska.  
   • 22.03.2011Unijne fundusze – NIK skontrolował samorządy
    Gminne inwestycje współfinansowane ze środków unijnych są realizowane zgodnie z założeniami projektów, zdarzają się jednak nieprawidłowości przy przeprowadzaniu i dokumentowaniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych – wynika z kontroli współfinansowanych przez Unię Europejską inwestycji samorządów, jaką przeprowadził NIK.  
    • 15.03.2011Fundusze unijne: Dotacja na łącznik z Litwą
     116 mln zł uzyskają Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator SA w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na jedną z inwestycji dotyczących budowy połączenia elektroenergetycznego Polska-Litwa – poinformowało Ministerstwo Gospodarki.  
     • 02.03.2011Fundusze unijne: Aktualizacja list projektów indywidualnych
      Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zakończyło kolejną aktualizację list projektów indywidualnych, czyli najważniejszych inwestycji, które w najbliższych latach mają szansę na otrzymanie dofinansowania ze środków unijnych bez konieczności udziału w konkursie. Celem aktualizacji był przegląd stanu ich przygotowań. W efekcie z list projektów indywidualnych dla krajowych programów operacyjnych usuniętych zostało 9 projektów i dodano 2 nowe przedsięwzięcia.  
      • 01.03.2011Unijne obligacje infrastrukturalne – projekt Europa 2020
       Komisja Europejska rozpoczęła publiczne konsultacje na temat wprowadzenia obligacji na sfinansowanie projektu Europa 2020, którego celem jest zwiększenie nakładów na inwestycje zgodne z unijnymi priorytetami rozwoju do końca obecnej dekady. Obligacje mają pomóc prywatnym firmom na rynku kapitałowym w przyciągnięciu środków od takich inwestorów jak fundusze emerytalne i firmy ubezpieczeniowe. Inicjatywa jest wspólnym przedsięwzięciem KE i Europejskiego Banku Inwestycyjnego.  
       • 25.02.2011Infrastruktura energetyczna wymaga inwestycji wartych setki miliardów złotych
        Polskie elektrownie, sieci przesyłowe i dystrybucyjne są zdekapitalizowane w ponad 70 proc., a ich modernizacja wymaga nakładów rzędu 200 mld zł – podkreślali uczestnicy debaty „Plan Marshalla dla infrastruktury – finansowanie strategicznych inwestycji” zorganizowanej przez Stowarzyszenie na rzecz Efektywności ETA oraz Społeczną Radę Narodowego Programu Redukcji Emisji.  
        • 23.02.2011Unijne fundusze dla wsi – ponad 100 mld zł
         101 mld zł wypłaciła Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach Wspólnej Polityki Rolnej od momentu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej w 2004 r. 68 mld zł pochodziło z budżetu Wspólnoty, a ponad 32 mld zł ze środków krajowych. Najważniejszym instrumentem wsparcia były dopłaty bezpośrednie – poinformowały resort rolnictwa i ARiMR.   
         • 23.02.2011Fundusze unijne: 200 mln zł na badania przemysłowe
          Od 7 marca do 8 kwietnia 2011 r. potrwa pierwszy nabór wniosków w ramach działania 1.4 - „Wsparcie projektów celowych” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Na dofinansowanie projektów badań przemysłowych lub prac rozwojowych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, która wdraża program, może przeznaczyć 199 mln zł.  
          • 22.02.2011Fundusze Unijne: 190 mln euro na infrastrukturę transportową
           Komisja Europejska ogłosiła listę projektów obejmujących budowę i modernizację infrastruktury transportowej w Europie, którym łącznie przyznano 190 mln euro z funduszy transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T). Dotacje te przydzielono na podstawie wniosków o wsparcie w ramach edycji sieci TEN-T na rok 2010. Pomogą one państwom członkowskim wybudować brakujące ogniwa systemu transportowego, zlikwidować „wąskie gardła” oraz zwiększyć bezpieczeństwo transportu.  
           • 21.02.2011Fundusze unijne: PR dla MŚP
            Zwiększenie potencjału adaptacyjnego małych i średnich przedsiębiorstw poprzez podniesienie poziomu wiedzy, kwalifikacji i świadomości przedsiębiorców i pracowników kadry zarządzającej sektora MŚP w zakresie komunikacji i PR to cel realizowanego przez Związek Rzemiosła Polskiego projektu „Public relations a adaptacyjność i konkurencyjność MŚP”. ZRP właśnie uruchomił jego internetową witrynę.  
            • 17.02.2011Fundusze unijne: Do Polski trafiło najwięcej środków
             Blisko 16,5 mld euro unijnych funduszy zostało przekazanych Polsce do lutego 2011 r. - wynika z danych Komisji Europejskiej dotyczących wykorzystania pomocy UE na lata 2007-2013. Polska, która w obecnej perspektywie finansowej ma zagwarantowaną najwyższą pulę środków ze wspólnego budżetu, pozostaje zdecydowanym liderem pod względem wysokości wykorzystanej kwoty.  
             • 11.02.2011Fundusze unijne – problemy przedsiębiorców
              Instytucje wdrażające programy współfinansowane ze środków Unii Europejskiej są nieprzyjazne przedsiębiorcom – wynika z raportu „Przedsiębiorcy kontra unijne procedury. Organizacja naboru i oceny projektów przedsiębiorców w 16 Regionalnych Programach Operacyjnych” opracowanego przez PKPP Lewiatan. Dalekie od doskonałości są warunki stworzone przedsiębiorcom w ramach RPO, zdecydowanej poprawy wymaga też jakość obsługi.  
              • 08.02.2011Fundusze unijne: Przedsiębiorcy chcą zmian w procedurach odwoławczych
               Dokonanie zmian w przepisach dotyczących procedury odwoławczej w programach operacyjnych na lata 2007-2013 postuluje PKPP Lewiatan. Organizacja zwróciła się do minister rozwoju regionalnego o wprowadzenie korekt w dokumentach, które wyznaczają ramy dla tej procedury, po sygnałach od przedsiębiorców wskazujących na ewidentne luki w przepisach.  
               • 01.02.2011Edukacja a gospodarka: UE traci z powodu przedwczesnego kończenia nauki szkolnej
                Ponad 6 mln młodych Europejczyków kończy naukę szkolną, uzyskawszy jedynie wykształcenie gimnazjalne lub nawet niższy poziom kwalifikacji – alarmuje Komisja Europejska. Osoby te mają poważne trudności w znalezieniu pracy, częściej są bezrobotne i zależne od pomocy socjalnej. Zjawisko przedwczesnego kończenia nauki utrudnia rozwój gospodarczy i społeczny. Komisja przyjęła plan działania, który ma pomóc państwom członkowskim w zmniejszeniu do 2020 r. średniego odsetka uczniów przedwcześnie kończących naukę do poziomu 10 proc. z 14,4 proc. obecnie.  
                • 25.01.2011Unijne dotacje na badania - szansa dla branży motoryzacyjnej
                 Do 31 marca 2011 r. można składać wnioski o unijne dofinansowanie badań naukowych dostępne w ramach konkursu ELECTROMOBILITY +. O fundusze na działalność badawczo-rozwojową mogą się ubiegać firmy z branży motoryzacyjnej. Na zainteresowanych czeka budżet w wysokości 21,7 mln euro. – W dobie wyczerpujących się dotacji unijnych w perspektywie finansowej 2007-2013, korzystanie ze środków dostępnych w ramach inicjatyw Komisji Europejskiej, jest bardzo dobrym rozwiązaniem dla polskich przedsiębiorców z różnych sektorów – podkreślają eksperci firmy doradczej Deloitte.  
                 • 25.01.2011Unijne fundusze: Łatwiej o środki na innowacje dla MŚP
                  Komisja Europejska przyjęła rozwiązania, które mają zachęcić najlepszych naukowców oraz najbardziej innowacyjne przedsiębiorstwa, w szczególności małe i średnie (MŚP), do uczestniczenia w siódmym unijnym programie ramowym w zakresie badań, a także upraszczają zasady uczestnictwa w nim. Rozwiązania te wchodzą w życie w trybie natychmiastowym.  
                  • 17.01.2011Infrastruktura i Środowisko na półmetku
                   W dyspozycji samorządów, przedsiębiorców, urzędów administracji publicznej, instytucji kultury, ochrony zdrowia i uczelni wyższych jest już 56 mld zł, czyli połowa unijnych funduszy dostępnych w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko. Wartość unijne dofinansowania umów zawartych tylko w 2010 r. ponad 37 mld zł – poinformowało Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.  
                   • 10.01.2011Unijne fundusze dla wsi – wykorzystane blisko 20 mld zł
                    Do 7 stycznia 2011 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała na bankowe konta rolników prawie 19,8 mld zł dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wysokość wypłaconych środków z lokuje Polskę na pierwszym miejscu wśród wszystkich krajów członkowskich UE pod względem wykorzystania wsparcia dla rolnictwa. Dla porównania w Niemczech wypłacono, w przeliczeniu na złotówki, o około 2,8 mld zł, a we Francji o 3,6 mld zł mniej niż w Polsce.  
                    • 22.12.2010Podsumowanie roku 2010 według Krajowej Izby Gospodarczej
                     Umiejętność dostosowania się przedsiębiorców do sytuacji rynkowej oraz – w ograniczonym zakresie – działania rządu pozwoliły wzmocnić trend wzrostowy PKB – uważa Krajowa Izba Gospodarcza podsumowując rok 2010 w polskiej gospodarce. Pozytywne tendencje w polskiej gospodarce wynikały z podjętych przez przedsiębiorców w okresie światowego kryzysu finansowego działań reorganizacyjnych, które w mniejszym stopniu objęły redukcje zatrudnienia, a w większym efektywne zarządzanie posiadanymi zasobami i poszukiwanie nisz rynkowych. W efekcie mięliśmy do czynienia z nieznacznym spadkiem poziomu bezrobocia i dalszym znaczącym ograniczeniem wzrostu płac – ocenia KIG.
                     • 29.11.2010Pół miliarda euro na unijne mikropożyczki
                      Około 45 tys. pożyczek może zostać udostępnionych w ciągu najbliższych ośmiu lat dzięki uruchomieniu europejskiego instrumentu mikrofinansowego Progress – informuje Komisja Europejska. Początkowo przeznaczony na ten cel budżet w wysokości 100 mln euro ma, dzięki efektowi dźwigni, osiągnąć kwotę 500 mln euro. Działania będą prowadzone we współpracy z Grupą Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI).  
                      • 29.11.2010Fundusze unijne dla wsi: 2,4 mld zł na modernizację gospodarstw
                       3 stycznia 2011 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpocznie przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy na modernizację gospodarstw rolnych. Nabór zostanie przeprowadzony w piętnastu województwach – będą z niego wyłączeni rolnicy z województwa wielkopolskiego, gdzie środki na ten cel zostały wykorzystane w 2007 i 2009 r. Korzystniejsze będą zasady ubiegania się o pomoc - główna zmiana dopuszcza możliwość składania jednego wniosku wspólnie przez kilku rolników. Do wykorzystania przewidziano około 2,39 mld zł.  
                       • 15.11.2010Fundusze unijne - kierunki rozwoju przyszłej polityki spójności
                        Przyszłe inwestycje ze środków polityki spójności muszą być ściśle powiązane z celami strategii „Europa 2020” - uznała Komisja Europejska w najnowszym sprawozdaniu w sprawie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej. Aby zagwarantować skuteczne wykorzystanie funduszy polityki spójności i skoncentrowanie się na jej wynikach, w sprawozdaniu zaproponowano wprowadzenie znacznie bardziej rygorystycznych warunków i zachęt.
                        • 15.11.2010Dyrektywa o funduszach hedgingowych i private equity przyjęta przez europarlament
                         Parlament Europejski zatwierdził propozycję nowych regulacji dotyczących alternatywnych funduszy inwestycyjnych. Nowa dyrektywa wprowadza zapisy dotyczące wyprzedaży aktywów i zasad wynagradzania zarządzających funduszami, określa zasady funkcjonowania tzw. europejskiego paszportu umożliwiającego wprowadzanie funduszy do obrotu w całej UE, a także wymagania w zakresie odpowiedzialności depozytariuszy, kapitału początkowego oraz stosowania dźwigni finansowych.
                         • 12.11.2010Fundusze unijne – 4,5 mld euro na niskoemisyjne projekty energetyczne
                          Komisja Europejska ogłosiła pierwsze zaproszenie do składania wniosków dotyczących największego na świecie programu inwestycji w projekty demonstracyjne w dziedzinie technologii niskoemisyjnych i energii odnawialnej. Inicjatywa o nazwie NER300 zapewni znaczne wsparcie finansowe co najmniej ośmiu projektom związanym z technologiami wychwytywania i składowania dwutlenku węgla (CCS) i co najmniej trzydziestu czterem projektom związanym z innowacyjnymi technologiami w zakresie energii odnawialnej. Unijne środki na ten cel mają wynieść 4,5 mld euro.
                          • 10.11.2010Fundusze unijne – dane beneficjentów nie zawsze jawne
                           Obowiązek publikacji nazwisk osób fizycznych będących beneficjentami pomocy z europejskich funduszy rolnych, a także podawanie do publicznej wiadomości dokładnych kwot przez nie otrzymanych nie jest środkiem proporcjonalnym dla osiągnięcia celu przejrzystości w rozliczaniu tych funduszy – stwierdził Europejski Trybunał Sprawiedliwości po rozpatrzeniu połączonych skarg C-92/09 i C-93/09. Tym samym uznał, że uregulowana UE w sprawie ogłaszania informacji dotyczących beneficjentów unijnego wsparcia są w części nieważne.
                           • 03.11.2010Fundusze Europejskie: Ponad 200 miliardów złotych w umowach
                            Według danych wygenerowanych z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów do 31 października 2010 r. złożono 151,5 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne jak i środki krajowe) 351,6 mld zł.
                            • 21.10.2010Unijne ramy zarządzania na wypadek kryzysu finansowego - propozycje KE
                             Komisja Europejska przedstawiła plany unijnych ram zarządzania w sytuacji kryzysu finansowego. Przygotowują one grunt do przedłożenia wiosną 2011 r. wniosków ustawodawczych, które stworzą kompleksowe ramy zarządzania w sytuacjach kryzysowych, dotyczące banków i firm inwestycyjnych. Zdaniem KE, kryzys udowodnił, że problemy jednego banku mogą ogarnąć całą branżę finansową i rozprzestrzenić się ponad granicami państwowymi, a UE nie dysponuje systemami postępowania z instytucjami finansowymi znajdującymi się w trudnej sytuacji.
                             • 15.10.2010Fundusze unijne: 2 mld euro z EBI na współfinansowanie inwestycji
                              Realizację inwestycji o łącznej wartości przekraczającej 19 mld euro umożliwi podpisana przez ministra finansów Jacka Rostowskiego oraz prezesa EBI Philippe'a Maystadta umowa dotycząca współfinansowania funduszy unijnych na lata 2007-2013. Na mocy porozumienia z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym Polska uzyska dostęp do 2 mld euro kredytu na dofinansowanie wkładu budżetu państwa do programów realizowanych z funduszy unijnych.
                              • 12.10.2010Unijne fundusze: Zmiana przepisów zwiększyła wykorzystanie wsparcia z UE
                               Do 2013 r., w wyniku dofinansowania udzielonego w ramach działania 4.5 - „Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, powstaną projekty na łączną kwotę ponad 9 mld zł oraz blisko 11 tys. nowych miejsc pracy. To wniosek z oceny przepisów regulujących tryb, zakres i warunki wdrażania wybranych unijnych funduszy, jaka została przeprowadzona przez departament wdrażania programów operacyjnych Ministerstwa Gospodarki.
                               • 01.10.2010KE i MRR podsumowały wdrażanie Narodowej Strategii Spójności w 2009 r.
                                W Warszawie odbyło się doroczne spotkanie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z Komisją Europejską, na którym podsumowano wdrażanie programów w ramach Narodowej Strategii Spójności. – Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że wchodzimy na poziomie wspólnotowym w okres, który będzie miał daleko idące konsekwencje. Jest to etap dyskusji o przyszłości polityki spójności, jej efektywności, powiązaniu z celami strategii „Europa 2020” i przyszłym budżecie – powiedziała minister Elżbieta Bieńkowska.
                                • 17.09.2010Jaka polityka spójności po 2013 roku?
                                 Minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska przedstawiła polskie stanowisko w sprawie unijnej polityki spójności na lata 2014-2020. – Przyszła polityka musi być skierowana do wszystkich regionów Unii Europejskiej. To, jak znakomicie Polska wykorzystuje fundusze europejskie, jest doskonałym argumentem świadczącym o tym, że polityka ta spełnia swoją funkcję i może być efektywna – powiedziała szefowa MRR podczas konferencji Związku Województw RP w Warszawie.
                                 • 16.09.2010Fundusze unijne – rusza program JESSICA
                                  Blisko 300 mln zł otrzyma Wielkopolska na realizację miejskich projektów rewitalizacyjnych w ramach programu JESSICA. Program powołany do życia przez Komisję Europejską i Europejski Bank Inwestycyjny będzie wdrażany przy udziale Banku Gospodarstwa Krajowego. Założenia inicjatywy przedstawiła minister rozwoju regionalnego podczas konferencji „Nowe metody finansowania inwestycji samorządów".
                                  • 10.09.2010Efekty działania unijnych funduszy - wystartowała kampania informacyjna
                                   Blisko połowa z przyznanych Polsce 67,3 mld euro jest już zagospodarowana, a efekty działania funduszy europejskich są widoczne niemal na każdym kroku – przekonuje Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Poprzez nową kampanię informacyjno-promocyjną resort chce pokazać zmiany, jakie zaistniały dzięki unijnym środkom. Rozpoczęta już ogólnopolska kampania „Jak działają fundusze europejskie?” potrwa do końca lutego przyszłego roku.
                                   • 06.09.2010Fundusze unijne: Rekordowe wsparcie na budowę autostrady A1
                                    Blisko 3,3 mld zł otrzyma Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Centrum na budowę odcinka Toruń - Stryków autostrady A1. W ubiegłym tygodniu zawarła umowę o dofinansowanie projektu z Centrum Unijnych Projektów Transportowych. To jedna z najdroższych inwestycji infrastrukturalnych, która uzyskała dofinansowanie z Programu Infrastruktura i Środowisko.
                                    • 06.09.2010Fundusze unijne: 0,5 mld zł z PO IiŚ na magazyn gazu
                                     Na ponad 503 mln zł opiewa zawarta w ubiegłym tygodniu umowa o dofinansowanie projektu rozbudowy podziemnego magazynu gazu (PMG) Wierzchowice. Pomoc otrzyma Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo w ramach działania 10.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
                                     • 19.08.2010Fundusze unijne: Rząd chce utrzymania polityki spójności
                                      Rząd uważa, że polityka spójności powinna być kontynuowana po 2013 r. i proponuje wzmocnienie jej wpływu na rozwój Unii Europejskiej, a także zwiększenie jej efektywności. Celem polityki spójności UE jest zmniejszanie różnic w rozwoju społeczno-gospodarczym państw członkowskich poprzez wspieranie potencjałów rozwoju wszystkich regionów UE. Stanowi ona jedno z ważniejszych narzędzi pogłębiania integracji unijnej – przekonuje rząd.
                                      • 02.08.2010Fundusze unijne: Więcej środków na infrastrukturę energetyczną
                                       Zwiększenie dofinansowania dla gazociągów Włocławek-Gdynia i Jeleniów-Dziwiszów oraz dla połączenia elektroenergetycznego Polska-Litwa przewiduje propozycja aktualizacji listy projektów z działania 10.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, z którą Ministerstwo Gospodarki zamierza wystąpić do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Dodatkowo na listę rezerwową dołączono dwa nowe projekty, związane z poprawą bezpieczeństwa energetycznego Polski.
                                       • 30.07.2010Fundusze unijne: Za dwa tygodnie kolejny nabór w ARiMR
                                        12 sierpnia Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpocznie przyjmowanie wniosków o wsparcie z Programu Rozwój Obszarów Wiejskich 2007 - 2013 od przedsiębiorców z sektora rolno-spożywczego. Chodzi o pomoc na zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej. Wsparcie to jest skierowane do "mikroprzedsiębiorstw", małych i średnich firm, a także podmiotów, które zatrudniają mniej niż 750 pracowników lub osiągają dochód nieprzekraczający 200 mln euro rocznie.
                                        • 12.07.2010Fundusze unijne: Cel na I półrocze przekroczony o 1,5 mld zł
                                         W ciągu pierwszych sześciu miesięcy tego roku Polska wydała prawie 12 mld zł z funduszy unijnych – poinformowało Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Założony cel na I półrocze został przekroczony o ponad 1,5 mld zł. Do 30 czerwca w ramach krajowych i regionalnych programów zgłoszono Komisji Europejskiej wydatki w łącznej wysokości 28 mld 831 mln zł. Kwota ta stanowi blisko 66 proc. celu wydatkowania na 2010 r. oraz prawie 106 proc. celu na I półrocze.
                                         • 05.07.2010Fundusze europejskie: Kto w 2009 r. otrzymał środki z UE
                                          Komisja Europejska ujawniła, kto w 2009 r. otrzymał z UE środki w takich obszarach jak badania, edukacja i kultura, energia i transport oraz pomoc zewnętrzna. Do elektronicznej bazy danych, zawierającej ponad 114 tys. pozycji sięgających 2007 r., wprowadzono zmiany ułatwiające wyszukiwanie informacji. Baza ta zawiera teraz również informacje na temat wydatków administracyjnych Komisji.
                                          • 30.06.2010Fundusze unijne: Na co dodatkowe środki z UE?
                                           Blisko 70 proc. dodatkowych funduszy, które Polska otrzyma z UE, zasili krajowe programy operacyjne – poinformowało Ministerstwo Rozwoju Regionalnego podczas VII posiedzenia Komitetu Koordynującego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013. Dodatkowe fundusze w wysokości 1 mld euro zostały przyznane Polsce, Czechom i Słowacji w związku z niedoszacowaniem przez Komisję Europejską tempa wzrostu gospodarczego w tych krajach. Polska otrzyma z tej puli ponad 632 mln euro, które zostaną proporcjonalnie rozłożone na lata 2011, 2012 i 2013.
                                           • 30.06.2010Fundusze unijne - przedsiębiorcy z Mazowsza przeciwko ograniczaniu dotacji
                                            Tylko firmy istniejące nie dłużej niż rok będą mogły uczestniczyć w konkursie o uzyskanie dotacji na inwestycje z działania 1.5 Regionalnego Programu Operacyjnego - zdecydowały władze Mazowsza. Przedsiębiorcy ze Związku Pracodawców Warszawy i Mazowsza, a także PKPP Lewiatan nie akceptują tej decyzji i uważają ją za próbę ograniczenia dostępu do dotacji.
                                            • 23.06.2010Fundusze unijne: Lewiatan przeciw karom za błędy we wnioskach
                                             Wstrzymaniem wypłaty pieniędzy mogą być karane firmy, które popełnią nawet najmniejsze błędy przy rozliczaniu unijnych dotacji – postanowiło Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Jak podkreśla PKPP Lewiatan, przedsiębiorcy nie mają możliwości odwołania się od decyzji urzędników. Jednocześnie rząd poprzestaje na dyscyplinowaniu przedsiębiorców i organizacji pozarządowych i nie przewiduje sankcji dla beneficjentów funduszy z sektora publicznego, np. ministerstw.
                                             • 11.06.2010Unijne fundusze na gospodarkę wodno-ściekową rozdysponowane
                                              Ministerstwo Rozwoju Regionalnego poinformowało, że zostały w całości rozdysponowane środki na projekty z zakresu gospodarki wodno-ściekowej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Ogłoszono wszystkie zaplanowane konkursy, z których wyłoniono 159 projektów na kwotę dofinansowania 7,2 miliarda złotych.
                                              • 31.05.2010Łatwiejszy dostęp do funduszy UE
                                               Komisja przyjęła zmiany ułatwiające dostęp do funduszy UE poprzez ograniczenie biurokracji i obniżenie kosztów ponoszonych przez beneficjentów pomocy UE. Nowe zasady zwiększą również możliwości łączenia finansowania ze źródeł publicznych i prywatnych, zapewniając lepsze efekty inwestycji. Zmiany te pomogą w przygotowaniu nowej generacji programów UE po 2013 r.
                                               • 28.05.2010Unijny podatek na pokrycie kosztów bankructw w sektorze bankowym
                                                Komisja Europejska zaproponowała podatek nakładany na banki, z którego pokrywane będą koszty likwidacji tych banków, które ogłoszą upadek. To pierwszy krok Komisji na drodze do określenia wspólnego stanowiska w kwestii opodatkowania banków. W następstwie kryzysu finansowego tego rodzaju podatki coraz bardziej zyskują na popularności wśród rządów państw UE. Brak ogólnoeuropejskich zasad mógłby skutkować niekorzystnymi z punktu widzenia konkurencyjności zaburzeniami równowagi na rynkach bankowych w Europie. Mógłby też utrudnić państwom UE współpracę w przypadku nowego kryzysu.
                                                • 29.04.2010BCC: Inwestycje za unijne środki sięgną 50 mld zł rocznie
                                                 W perspektywie budżetowej na lata 2007-2013 dzięki kwocie 68 mld euro z UE i wkładowi własnemu Polska na politykę spójności przeznaczy w tym czasie faktycznie ponad 90 mld euro (360 mld zł), co przez siedem lat daje ponad 50 mld zł rocznie – wylicza Business Centre Club, komentując informację, że według prognoz Komisji Europejskiej Polska wyda w 2011 r. ponad 40 mld zł w ramach środków z funduszy strukturalnych oraz funduszy spójności.
                                                 • 28.04.2010Fundusze unijne 2004-2006: Polska wydała 2 mld euro na walkę z bezrobociem
                                                  W ramach poprzedniej perspektywy finansowej Polska wykorzystała ponad 2 mld euro na walkę z bezrobociem, podnoszenie kwalifikacji oraz upowszechnienie edukacji przedszkolnej – wynika z podsumowania Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 oraz Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Uczestnicy komitetów monitorujących przyjęli końcowe sprawozdania z realizacji obydwu instrumentów.
                                                  • 26.04.2010Unijne fundusze na rewitalizację miast także w nowej perspektywie finansowej?
                                                   Wiceminister rozwoju regionalnego Krzysztof Hetman zapewnił, że Polska zabiega o finansowanie rewitalizacji miast w przyszłej perspektywie finansowej UE (2014-2020). – Także Komisja Europejska i większość państw członkowskich przywiązuje do tego bardzo dużą wagę – powiedział wiceszef MRR podczas konferencji „Zarządzanie i koordynacja wybranych polityk miejskich na obszarach rewitalizowanych”, która odbyła się 22-23 kwietnia w Warszawie.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] następna strona »