Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

zagranicznego

 • 08.02.2007Kontrole w 2007 - transakcje internetowe na cenzurowanym
  W marcu ubiegłego roku mogłem w materiale „Co nam skontrolują” przedstawić zagadnienia, pozostające w obszarze szczególnego zainteresowania fiskusa. W tym roku, po raz kolejny, ministerstwo udostępniło na swoich stronach zestawienie tych tematów, które będą przedmiotem zainteresowania kontrolujących w roku 2007.
 • 01.02.2007Przetargi, VAT i porównywanie ofert
  Interpelacja nr 5580  do ministra gospodarki  w sprawie nierównych warunków dla ofert biorących udział w przetargach na zamówienia publiczne ze względu na obowiązek lub brak obowiązku płacenia podatku VAT przez oferentów przystępujących do tych przetargów
 • 03.01.2007Rząd przyjął projekt nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego
  Rada Ministrów przyjęła (03.01.2006 r.) projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra sprawiedliwości. Nowelizacja zakłada zmianę przepisów dotyczących międzynarodowego postępowania cywilnego. Projekt ustawy ustanawia odrębność dwóch instytucji - jurysdykcji krajowej, rozumianej jako właściwość międzynarodowa, oraz immunitetu sądowego i egzekucyjnego, postrzeganego jako ograniczenie władzy jurysdykcyjnej sądów krajowych.
 • 27.12.2006Konwencja pomiędzy Polską i Wielką Brytanią ratyfikowana
  27 grudnia 2006 r. Prezydent Lech Kaczyński ratyfikował Konwencję między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych, podpisaną w Londynie 20 lipca 2006 r.
 • 20.12.2006RPO w sprawie agencji pośredniczących w skierowaniu do pracy za granicą
  Jedną z głównych przyczyn powodujących komplikacje po stronie osób podejmujących pracę poza granicami Polski, jest wadliwe funkcjonowanie agencji zatrudnienia (głównie agencji pośredniczących w skierowaniu do pracy za granicą). Bardzo często okazuje się, że oferta legalnej pracy jest jedynie fikcją, a osoby wysyłane za granicę przez nierzetelnego pośrednika pozostają bez środków do życia. Na porządku dziennym jest też wprowadzanie w błąd klientów agencji, co do warunków pracy i płacy u zagranicznego pracodawcy.
 • 19.12.2006Faktury wewnętrzne
  Faktury wewnętrzne to szczególne faktury wystawiane w ściśle określonych sytuacjach, których cechą charakterystyczną jest brak odbiorcy faktury. Podatnik zobowiązany do wystawienia faktury wewnętrznej wystawia ją na swoje własne potrzeby, by udowodnić fakt naliczenia podatku VAT. W sferze tego podatku nie ma tu drugiej strony transakcji uprawnionej do odliczenia podatku, bądź zobowiązanej do jego zapłaty.
 • 21.11.2006Usługi o charakterze niematerialnym
  Pytanie podatnika: Czy świadczenie polegające na pośrednictwie handlowym na rzecz podatnika przez podmiot nie mający siedziby ani zarządu na terytorium RP podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 • 05.11.2006Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (2)
  Kontynuujemy omawianie zmian w ustawie o pdof. W poprzedniej części pisałem o zmianach dotyczących nieograniczonego i ograniczonego obowiązku podatkowego, o zakresie obowiązywania ustawy i o ewentualnych pułapkach związanych z realizowaniem umów o dzieło i umów zlecenia. Dzisiaj między innymi o nowej definicji samochodu osobowego, pojawieniu się w ustawie kategorii małego podatnika i kilku innych zmianach.
 • 15.10.2006RPO w sprawie uchwalenia ustawy ratyfikacyjnej dotyczącej wejścia w życie Konwencji między RP a Wielką Brytanią i Irlandią Północną w sprawie unikania podwójnego opodatkowania
  Wystąpienie dr Janusza Kochanowskiego, Rzecznika Praw Obywatelskich do p. Marka Jurka, Marszałka Sejmu RP w sprawie uchwalenia ustawy ratyfikacyjnej dotyczącej wejścia w życie Konwencji między Rzeczpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych. - 13 października 2006 r.
 • 04.10.2006Certyfikat rezydencji podatkowej a nieograniczony obowiązek podatkowy z tytułu podatków dochodowych
  Pytanie podatnika: dotyczy obowiązku podatkowego w Polsce, przy stałym zamieszkaniu w Wielkiej Brytanii.
 • 28.08.2006Składki na pracowniczy program emerytalny jako koszt uzyskania przychodów
  Pytanie podatnika: Czy ponoszone przez spółkę wydatki na składkę podstawową w ramach utworzonego pracowniczego programu emerytalnego stanowią koszt uzyskania przychodu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych mimo, że nie są spełnione wszystkie warunki zapisane w art. 16 ust. 1 pkt 59 tej ustawy?
 • 30.07.2006Klasyfikacje statystyczne a VAT
  Klasyfikacje statystyczne w ustawie o podatku od towarów i usług1)Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług, identyfikując towary i usługi, odsyłają do klasyfikacji wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej. Klasyfikacje statystyczne pozwalają bowiem dokonać oceny czy dana czynność korzysta ze zwolnienia przedmiotowego albo jest opodatkowana stawką inną niż podstawowa.
 • 20.07.2006Korzystne zmiany w sposobie opodatkowania dla Polaków pracujących w Wielkiej Brytanii
  Wczoraj, tj. 20 lipca 2006 w Londynie o godz. 11.00 została podpisana Konwencja między Rzeczpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych. Nowa Konwencja zastąpi umowę z dnia 16 grudnia 1976 r.
 • 16.07.2006Wyniki w gospodarce w maju 2006 r.
  Maj 2006 r. był kolejnym miesiącem, w którym umocniły się tendencje wzrostowe w gospodarce – wynika z informacji opracowanej przez Departament Analiz i Prognoz Ministerstwa Gospodarki. W porównaniu do ubiegłego roku odnotowano wzrost produkcji sprzedanej o 19,1 proc. Zwiększyła się produkcja budowlano-montażowa i sprzedaż detaliczna. Wzrosło o 3,1 proc. przeciętne zatrudnienie w przedsiębiorstwach. Stopa bezrobocia spadła do 16,5 proc. wobec 18,2 proc. przed rokiem.
 • 26.06.2006Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług dostawy towarów używanych
  W każdym przedsiębiorstwie, w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, pojawia się konieczność dokonania dostawy towarów używanych. Czasami są nimi towary użytkowane w ramach prowadzonej działalności takie jak zapasy czy maszyny, a czasem są to towary nabyte od osób trzecich. W tym momencie u każdego przedsiębiorcy będącego podatnikiem podatku od towarów i usług pojawia się pytanie – jak opodatkować te czynności.
 • 25.06.2006Życiorys nowego Ministra Finansów
  Paweł Wojciechowski z wykształcenia jest ekonomistą i doktorem nauk informatycznych. Kształcił się na uczelniach polskich i amerykańskich. Studiował na wydziale handlu zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w latach 1978-1982, wydziale ekonomii John Carroll University w latach 1984-1986, wydziale badań operacyjnych Case Western Reserve University w latach 1986-1991 i Instytucie Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk w latach 1993-1994. Ponadto w 1999r. ukończył studia podyplomowe z rachunkowości zarządczej w SGH, Warszawa. Jest autorem i współautorem publikacji oraz podręczników dotyczących funkcjonowania rynku finansowego.
 • 22.06.2006PKPP Lewiatan: „Pracujący Polacy 2006”
  22 czerwca 2006 r. odbyła się zorganizowana przez Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych Lewiatan oraz firmę IBM Polska konferencja "Pracujący Polacy 2006". Przedstawiono na niej wyniki badań PKPP Lewiatan przeprowadzonych przez Szkołę Główną Handlową, których celem było zdiagnozowanie głównych trendów, postaw i obaw Polaków dotyczących pracy. Projekt "Pracujący Polacy" to pierwsze od 10-ciu lat kompleksowe badania opinii i postaw pracowników w Polsce.
 • 21.05.2006Gospodarka w I kw. 2006 r.
  W okresie styczeń–marzec 2006 r. umocniły się tendencje wzrostowe w gospodarce, tj. wysoki wzrost produkcji, niska dynamika cen konsumpcyjnych, dalszy wzrost zatrudnienia oraz zmniejszanie liczby zarejestrowanych bezrobotnych.
 • 17.05.2006MF - Pierwszy krok do e-deklaracji
  Ministerstwo Finansów informuje, że 16 maja 2006 r. została podpisana umowa z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. Pozwoli to na wdrożenie rozwiązań informatycznych testujących nowy rodzaj usług na reprezentatywnej grupie podatników - dużych przedsiębiorców.
 • 15.05.2006Firma w Polsce, konto za granicą
  Pytanie: Czy mogę prowadząc firmę w Polsce otworzyć konto za granicą?
 • 07.05.2006Aspekty prawno – podatkowe udziału w partnerskich programach reklamowych
  Z badań rynkowych wynika, iż Internet od kilku lat jest najszybciej rozwijającym się kanałem marketingowym w Polsce. Z roku na rok ma miejsce wzrost wydatków na reklamę internetową. Przykładowo Polski rynek reklamy on-line osiągnął w 2004 r. wartość mierzoną wydatkami netto na poziomie 87 mln zł (bez barterów) i wzrósł z poziomu około 50 mln w 2003 roku (źródło: Raport strategiczny IAB Polska. Internet 2004. Polska, Europa i świat). Reklama w Internecie może przybierać różne formy i jest związana ze stopniem narzucania internaucie kontaktu z przekazem reklamowym. Jedną z wielu form reklamy jest umieszczenie na stronie internetowej tzw. płatnych linków. Ta forma reklamy jest nazywana czasami Partnerskim Programem Reklamowym. Żeby zarabiać w ramach partnerskich programów reklamowych nie trzeba sprzedawać własnych produktów. Wystarczy posiadać własną stronę internetową i na niej polecać produkty internetowe sprzedawców.
 • 27.03.2006TK - Komunikat prasowy przed rozprawą dotyczącą podziału wierzytelności między różne kategorie wierzycieli
  28 marca 2006 r. o godz. 10.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Oficerów i Marynarzy dotyczący podziału wierzytelności między różne kategorie wierzycieli. Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art. 1025 § 1 pkt 3 i 6 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku - Kodeks postępowania cywilnego z art. 2, art. 32 w związku z art. 2, art. 2 w związku z art. 64 ust. 2 Konstytucji.
 • 15.03.2006Wpływ powiązań kapitałowych, majątkowych lub rodzinnych pomiędzy kontrahentami na podatek dochodowy
  Nierzadko w dzisiejszych czasach zdarza się, że podmioty gospodarcze dokonują transakcji handlowych z kontrahentami, z którymi łączą je związki określone w art. 11 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz w art. 25 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tak więc istnienie sytuacji, w których:
 • 02.03.2006Co nam skontrolują
  Przeglądając strony internetowe MF natrafiłem na ciekawy materiał, dotyczący wszystkich przedsiębiorców. Ten dokument to opracowanie „Podstawowe Zakresy Obszarów Kontroli Podatkowej na 2006r”, pochodzące z Departamentu Administracji Podatkowej. Może okazać się bardzo przydatny dla podatników między innymi z tego powodu, że zawiera omówienie najczęściej popełnianych błędów i nadużyć w poszczególnych obszarach tematycznych. Wiedza o tym, co jest najczęściej kontrolowane pozwoli przeprowadzić skuteczną kontrolę wewnętrzną i uniknąć problemów podczas lub po kontroli przeprowadzonej przez fiskusa.
 • 28.02.2006Koszty sądowe w sprawach cywilnych od 2.03.2006 r.
  2 marca 2006 r. wchodzi w życie nowa Ustawa z 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Zastępuje ustawę o tej samej nazwie z 1967 r. (Dz.U. z 2002 r. nr 9, poz. 88 z późn. zm.). Przestanie też obowiązywać rozporządzenie w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych (Dz.U. z 1996 r. nr 154, poz. 753 z późn. zm.).
 • 26.02.2006Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
  2 marca 2006 r. wchodzi w życie nowa ustawa o kosztach sądowych, uchylająca ustawę z dnia 13 czerwca 1967 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Dzisiaj publikujemy tekst ustawy, a wkrótce artykuł omawiający najważniejsze zmiany.
 • 31.12.2005Poradnik ZUS. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Płatnik składek w systemie ubezpieczeń społecznych (część 2).
  I. PŁATNIK SKŁADEK W SYSTEMIE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCHPłatnikiem składek jest każdy podmiot zobowiązany - w myśl obowiązujących przepisów - do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z jakiegokolwiek tytułu. Płatnikami składek na ubezpieczenia społeczne są:
 • 19.10.2005Wstrzymanie wykonania decyzji
  Wniesienie odwołania od decyzji organu podatkowego nie wstrzymuje automatycznie jej wykonania – od 01.09.2005r. pojawiły się jednak wraz z nowelizacją Ordynacji podatkowej nowe możliwości.
 • 09.07.2005Porozumienia w sprawach ustalenia cen transakcyjnych
  Od 1 stycznia wejdzie w życie nowy dział, IIa Ordynacji podatkowej: Porozumienia w sprawach ustalenia cen transakcyjnych. Porozumienia będą dotyczyć między innymi cen stosowanych pomiędzy:

« poprzednia strona [ 1 ] ... [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] . [ 11 ] . [ 12 ] . [ 13 ] . [ 14 ] . [ 15 ] . [ 16 ]