Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

kody ubezpieczeń zus

 • 18.10.2019ZUS: Ubezpieczenie społeczne i zdrowotne doktorantów w przykładach
  Doktoranci, którzy rozpoczęli studia doktoranckie najwcześniej w roku akademickim 2019/2020 i pobierają stypendium doktoranckie, podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu. Ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne i objęcie nim następuje na wniosek doktoranta.
  • 09.11.2018Nowe wzory zgłoszeń ZUS
   Wzory zgłoszeń do ubezpieczeń zostaną zmodyfikowane – wynika z projektu rozporządzenia, które opublikowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Formularze będą dostosowane do zmian na poziomie ustawowym. Nowe rozporządzenie wejdzie w życie z początkiem 2019 r.
   • 08.11.2018Nowe wzory zgłoszeń ZUS
    Wzory zgłoszeń do ubezpieczeń zostaną zmodyfikowane – wynika z projektu rozporządzenia, które opublikowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Formularze będą dostosowane do zmian na poziomie ustawowym. Nowe rozporządzenie wejdzie w życie z początkiem 2019 r.
    • 09.05.2018ZUS: Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym
     O dobrowolnych ubezpieczeniach emerytalnym i rentowych możemy mówić:  w przypadku zbiegu tytułów do ubezpieczeń, tj. gdy dana osoba spełnia warunki do podlegania ubezpieczeniom społecznym z kilku tytułów i z jednego z nich ubezpieczenia mają charakter obowiązkowy, a z pozostałych tytułów - dobrowolny,  w przypadku wskazanym w art. 7 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.  Wyjaśnienia zawarte w poradniku dotyczą tej drugiej sytuacji.
     • 02.05.2018ZUS: Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym
      O dobrowolnych ubezpieczeniach emerytalnym i rentowych możemy mówić:  w przypadku zbiegu tytułów do ubezpieczeń, tj. gdy dana osoba spełnia warunki do podlegania ubezpieczeniom społecznym z kilku tytułów i z jednego z nich ubezpieczenia mają charakter obowiązkowy, a z pozostałych tytułów - dobrowolny,  w przypadku wskazanym w art. 7 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.  Wyjaśnienia zawarte w poradniku dotyczą tej drugiej sytuacji.
      • 24.01.2018Do końca stycznia czas na złożenie ZUS IWA
       31 stycznia 2018 r. mija termin na złożenie "Informacji o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe" - ZUS IWA za 2017 rok. Obowiązek ten dotyczy płatników, którzy spełniają łącznie następujące warunki: byli zgłoszeni nieprzerwanie w ZUS jako płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. i co najmniej jeden dzień w styczniu 2018 r., w 2017 r. zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych, byli wpisani do rejestru REGON w dniu 31 grudnia 2017 r.
       • 06.03.2017Aktualizacja programu Płatnik: Zmiana opisu kodu i wprowadzenie nowego kodu przyczyny wyrejestrowania
        Od 1 marca 2017 r. obowiązują nowe przepisy, które zmieniają opis kodu tytułu ubezpieczenia 11 34. Dodają też nowy kod przyczyny wyrejestrowania ubezpieczonego - 800:
        • 03.03.2017Aktualizacja programu Płatnik: Zmiana opisu kodu i wprowadzenie nowego kodu przyczyny wyrejestrowania
         Od 1 marca 2017 r. obowiązują nowe przepisy, które zmieniają opis kodu tytułu ubezpieczenia 11 34. Dodają też nowy kod przyczyny wyrejestrowania ubezpieczonego - 800:
         • 25.10.2016Stawki podatków. Co szykuje nam MF?
          Interpelacja nr 6509 do ministra finansów w sprawie ujednolicenia i uproszczenia podatków
          • 12.10.2016Pracownik ma prawo do chorobowego z firmy za 33 dni. Będą zmiany?
           Zapytanie nr 939 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie ponoszenia przez pracodawców kosztów pierwszych 33. dni zwolnienia lekarskiego
           • 05.01.2016Od 2016 r. nowe kody i zmiana wzoru deklaracji ZUS DRA
            Zakład Ubezpieczeń społecznych informuje, że zostało opublikowane rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 10 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego,
            • 04.01.2016Od 2016 r. nowe kody i zmiana wzoru deklaracji ZUS DRA
             Zakład Ubezpieczeń społecznych informuje, że zostało opublikowane rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 10 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego,
             • 28.04.2015Członkowie rad nadzorczych. Zmiany w zasadach ubezpieczeń ZUS
              ZUS przypomina, że od 1 stycznia 2015 r. wprowadzony został obowiązek ubezpieczeń społecznych członków rad nadzorczych oraz zmianie uległy zasady dotyczące ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne z tego tytułu.
              • 27.04.2015Członkowie rad nadzorczych. Zmiany w zasadach ubezpieczeń ZUS
               ZUS przypomina, że od 1 stycznia 2015 r. wprowadzony został obowiązek ubezpieczeń społecznych członków rad nadzorczych oraz zmianie uległy zasady dotyczące ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne z tego tytułu.
               • 21.01.2015Informacja ZUS IWA do 2 lutego 2015 r.
                Dnia 2 lutego 2015 r., mija termin na złożenie "Informacji o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe" - ZUS IWA za 2014 rok. Obowiązek ten dotyczy płatników, którzy spełniają łącznie następujące warunki: byli zgłoszeni nieprzerwanie w ZUS jako płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. i co najmniej jeden dzień w styczniu tego roku, w 2014 r. zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych, byli wpisani do rejestru REGON w dniu 31 grudnia 2014 r. roku.
                • 20.01.2015Informacja ZUS IWA do 2 lutego 2015 r.
                 Dnia 2 lutego 2015 r., mija termin na złożenie "Informacji o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe" - ZUS IWA za 2014 rok. Obowiązek ten dotyczy płatników, którzy spełniają łącznie następujące warunki: byli zgłoszeni nieprzerwanie w ZUS jako płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. i co najmniej jeden dzień w styczniu tego roku, w 2014 r. zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych, byli wpisani do rejestru REGON w dniu 31 grudnia 2014 r. roku.
                 • 19.01.2015Podatki 2015. Jakie jeszcze zmiany w prawie podatkowym?
                  Interpelacja nr 29731 w sprawie jakości systemu podatkowego.
                  • 29.10.2014Nowe kody tytułów do ubezpieczenia społecznego
                   Katalog kodów tytułu do ubezpieczenia zostanie zaktualizowany i dostosowany m.in. do zmian związanych z wprowadzeniem obowiązku ubezpieczenia emerytalnego i rentowego dla członków rad nadzorczych - wynika z projektu rozporządzenia opublikowanego w poniedziałek przez resort pracy i polityki społecznej. Rozporządzenie wejdzie w życie 1 stycznia 2015 r.
                   • 28.10.2014Nowe kody tytułów do ubezpieczenia społecznego
                    Katalog kodów tytułu do ubezpieczenia zostanie zaktualizowany i dostosowany m.in. do zmian związanych z wprowadzeniem obowiązku ubezpieczenia emerytalnego i rentowego dla członków rad nadzorczych – wynika z projektu rozporządzenia opublikowanego w poniedziałek przez resort pracy i polityki społecznej. Rozporządzenie wejdzie w życie 1 stycznia 2015 r.
                    • 21.11.2011Nianie a ubezpieczenia społeczne
                     Z dniem 1 października 2011 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. nr 45, poz. 235, z późn. zm.), na mocy których osoby sprawujące opiekę nad dziećmi na podstawie umowy uaktywniającej podlegają ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu, o ile spełnione są warunki określone obowiązującymi przepisami. Zasady podlegania przez nianie ubezpieczeniom oraz sporządzania właściwych dokumentów ubezpieczeniowych za te osoby omówiono w niniejszej broszurze.
                     • 12.10.2010Ubezpieczenia społeczne: Trzyletnia umowa ZUS z Asseco
                      Ponad 650 mln zł warta jest umowa na modyfikację i rozbudowę Kompleksowego Systemu Informatycznego ZUS, którą Zakład podpisał z Asseco Poland SA. Jednocześnie ZUS ostatecznie zamknął umowę sprzed 13 lat na budowę KSI. Państwowy ubezpieczyciel zapewnia, że nowy kontrakt jest dla niego zdecydowanie korzystniejszy od warunków dotychczas realizowanej umowy. Dzięki niemu w przyszłości ZUS nie będzie skazany na jednego dostarczyciela oprogramowania.
                      • 13.05.2010ZUS na łasce ASSECO
                       Interpelacja nr 14669 do Prezesa Rady Ministrów w sprawie kontraktu na komputeryzację ZUS
                       • 23.04.2010ZUS przypomina o korekcie dokumentów rozliczeniowych
                        Z końcem kwietnia upływa termin weryfikacji i korekty dokumentów rozliczeniowych, złożonych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, a dotyczących ubiegłego roku.
                        • 25.01.2010Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym
                         Celem niniejszej publikacji jest omówienie zasad dotyczących dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych. O dobrowolnych ubezpieczeniach emerytalnym i rentowych możemy mówić: • w przypadku zbiegu tytułów do ubezpieczeń, tj. gdy dana osoba spełnia warunki do podlegania ubezpieczeniom społecznym z kilku tytułów i z jednego z nich ubezpieczenia mają charakter obowiązkowy, a z pozostałych tytułów - dobrowolny,  • w przypadkach wymienionych w art. 7 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Wyjaśnienia zawarte w poradniku dotyczą tej drugiej sytuacji.
                         • 12.09.2008Zasady ustalania wymiaru zasiłku chorobowego po wyroku TK
                          Wytyczne Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie rozliczania w ciężar składek na ubezpieczenia społeczne wyrównań zasiłków z tytułu niezdolności do pracy oraz odsetek od tych kwot, oraz wykazywania w dokumentach rozliczeniowych kwot wyrównań wynagrodzenia za czas choroby, wypłaconych ubezpieczonym w wyniku realizacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 czerwca 2008r., sygn. akt SK 16/06 (Dz. U. Nr 119, poz. 771) - po uzyskaniu stanowiska Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2008 r.
                          • 31.12.2007ZUS podpisał z Prokomem umowy na 2008 r.
                           Zakład Ubezpieczeń Społecznych podpisał z firmą PROKOM SOFTWARE SA umowy na modyfikację i administrowanie Kompleksowym Systemem Informatycznym (KSI) w przyszłym roku.
                           • 05.12.2007Poradnik ZUS. Nowe zasady rozliczania i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych (obowiązują od 1 stycznia 2008 r.)
                            Od 1 stycznia 2008 r. obowiązują nowe zasady finansowania składek na ubezpieczenia społeczne opłacanych za osoby niepełnosprawne, wprowadzone przepisami ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 115, poz. 791), zwanej dalej „ustawą zmieniającą”.
                            • 24.04.2007Oznaczenia kodowe na zaświadczeniu o niezdolności do pracy
                             Pytanie: Skąd wiemy, że kolejna niezdolność do pracy spowodowana jest tą samą chorobą?
                             • 04.04.2007Obietnice i realia
                              Interpelacja nr 5659 do ministra finansów w sprawie prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce
                              • 09.02.2007Warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce
                               Interpelacja nr 5659 do ministra finansów w sprawie prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce
                               • 01.01.2007Komunikat ZUS o zasadach stosowania kodów tytułu ubezpieczenia od 1.07.2007 r.
                                Na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2006 r. zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, mające ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy będzie obowiązywała od 1 lipca 2007 r.
                                • 18.12.2006Zawieszanie działalności - projektowane zmiany
                                 Interpelacja nr 4947 do ministra finansów w sprawie sezonowej działalności gospodarczej w kontekście wpływów do budżetu państwa
                                 • 14.11.2006ZUS ułatwia życie bezrobotnym
                                  Oddział ZUS w Opolu nawiązał współpracę z powiatowymi urzędami pracy działającymi na terenie województwa opolskiego. Efektem tej współpracy jest poradnik dla osób zainteresowanych zakładaniem własnej działalności gospodarczej i cykl szkoleń dla przedsiębiorców.
                                  • 27.09.2006Dane z rejestru ZUS dostępne dla wszystkich płatników
                                   Zakład Ubezpieczeń Społecznych uruchomił interaktywną usługę CRU umożliwiającą porównywanie danych zgromadzonych przez płatników składek z danymi w Centralnym Rejestrze Ubezpieczonych. To pierwsze tego typu rozwiązanie zastosowane przez instytucję publiczną w Polsce.
                                   • 01.06.2006Komunikat ZUS o zasadach stosowania kodów tytułu ubezpieczenia od 1.06.2006 r.
                                    Na podstawie ustawy z dnia 12 maja 2006 r. zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, mające ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy będzie obowiązywała od 1 stycznia 2007 r.
                                    • 01.05.2006Dane z rejestru ZUS bardziej dostępne dla płatników
                                     Zakład Ubezpieczeń Społecznych uruchamia interaktywną usługę CRU umożliwiającą porównywanie danych zgromadzonych przez płatników składek z danymi w Centralnym Rejestrze Ubezpieczonych. To pierwsze tego typu rozwiązanie zastosowane przez instytucję publiczną w Polsce.
                                     • 23.04.2006ZUS - Nowe kody tytułu ubezpieczeń
                                      Od 1 kwietnia zmieniły się kody tytułów ubezpieczeń dla niektórych grup przedsiębiorców. Osoby, których dotyczą zmiany powinny dokonać przerejestrowania w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pojawiła się informacja Rzecznika Prasowego ZUS dotycząca nowych kodów tytułu ubezpieczeń. Poniżej prezentujemy jest treść:
                                      • 04.04.2006Nowa wersja programu „PŁATNIK”
                                       Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnił nową wersję programu Płatnik o oznaczeniu 6.04.001. Została ona dostosowana do rozporządzenia Ministra pracy i polityki społecznej uaktualniającego listę kodów tytułów ubezpieczeń. Umożliwi również porównywanie danych o osobach ubezpieczonych gromadzonych przez przedsiębiorcę z danymi Centralnego Rejestru Ubezpieczonych (CRU) prowadzonego przez ZUS.
                                       • 03.04.2006Nowe kody tytułu ubezpieczenia dla prowadzących działalność gospodarczą
                                        Od 31 marca 2006 r. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących oraz innych dokumentów (Dz. U. Nr 53, poz. 387) zmieniają się kody tytułu ubezpieczeń dla prowadzących działalność gospodarczą w rozliczeniach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.