Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

aktywizacja

 • 04.08.2020Zwolnienie z PIT otrzymanej nagrody przy uldze dla młodych
  Podatniczka jest osobą, która nie ukończyła 26. roku życia. W roku 2019 była zatrudniona na podstawie umowy o pracę. Dla pracowników punktu sprzedaży organizowany jest co miesiąc konkurs (program lojalnościowy). Przychód opodatkowany wg skali podatkowej 18%, który pracownik ma zapłacić po rozliczeniu w zeznaniu rocznym. W PIT-11 przychód jest ujęty jako “prowizja”. Czy przychód osiągany z konkursu organizowanego dla pracowników podlega zwolnieniu zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 148?
  • 05.02.2020Ulga dla młodych w  PIT nie dotyczy umów o studencki staż i praktyk
   Skoro ustawa PIT zawiera zwolnienia dla młodych uczących się podatników, to dla równowagi (równości) i sprawiedliwości społecznej powinna również przewidywać także przywileje podatkowe dla młodych pracujących osób. Wprowadzona ulga dla młodych stanowi zatem odpowiedź ustawodawcy wobec przedstawionego dylematu, równoważy bowiem sytuację prawnopodatkową młodych osób kształcących się i pracujących zarobkowo. Ponadto młode osoby łączą często kształcenie się z pracą zarobkową. Stosowanie ulgi dla młodych nie wyklucza korzystania z innych zwolnień przedmiotowych - wyjaśniło Ministerstwo Finansów.
   • 28.11.2019Przychody ze staży i praktyk opodatkowane PIT na normalnych zasadach
    Przepisy ustawy znoszącej PIT dla osób do ukończenia 26 roku życia nie dotyczą przychodów uzyskanych na podstawie ustawy o praktykach absolwenckich. Przychody uzyskane z tego tytułu nie są bowiem przychodami z pracy, czy umów zlecenia zawartych z firmą. Brak ujęcia w zwolnieniu przychodów ze staży i praktyk absolwenckich nie jest niedopatrzeniem ustawodawcy, a działaniem zamierzonym.
    • 06.08.2019Podatki 2019: Zwolnienie z PIT dla młodych nie dla firm
     Nowe zwolnienie nie jest adresowane do przedsiębiorców. Sytuacja prawnopodatkowa osób osiągających przychody z działalności i osób osiągających przychody z pracy na etacie lub z umowy zlecenia jest bowiem inna. Młodzi przedsiębiorcy osiągający przychody z działalności mogą dla przychodów osiąganych z tego źródła, wybrać najbardziej korzystną dla siebie formę opodatkowania. Może także korzystać z szeregu rozwiązań, które wpływają na zmniejszenie obciążeń podatkowych, a niekiedy może wręcz „wyzerować” podatek dochodowy. Dodatkowe preferencje dla przedsiębiorców funkcjonują również w zakresie ubezpieczeń społecznych - wyjaśniło Ministerstwo Finansów.
     • 22.05.2019Niedozwolona optymalizacja: Zwrotny transfer nieruchomości - informacja szefa KAS
      W niniejszej informacji Szef KAS zwraca uwagę na wnioski o wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego, w których podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych dążą do uzyskania wyjaśnień przedstawiając stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe, których centralnym elementem jest obrót posiadanymi nieruchomościami w celu „urynkowienia” ich wartości oraz dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wyższej wartości początkowej i tym samym zawyżanie kosztów uzyskania przychodu (skutkujące uzyskaniem korzyści podatkowej).  
      • 17.05.2019Niedozwolona optymalizacja: Zwrotny transfer nieruchomości - informacja szefa KAS
       W niniejszej informacji Szef KAS zwraca uwagę na wnioski o wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego, w których podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych dążą do uzyskania wyjaśnień przedstawiając stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe, których centralnym elementem jest obrót posiadanymi nieruchomościami w celu „urynkowienia” ich wartości oraz dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wyższej wartości początkowej i tym samym zawyżanie kosztów uzyskania przychodu (skutkujące uzyskaniem korzyści podatkowej).  
       • 29.08.2017Podatek VAT w gminach - Prawo do odliczenia VAT tylko przy części wydatków
        Z uzasadnienia: Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Bowiem tylko w tym zakresie ich czynności maja charakter działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy.
        • 15.03.2016Podatki 2017: Ustawa stoczniowa wprowadzi nowe udogodnienia w VAT i CIT
         W poniedziałek rząd przedstawił główne założenia projektu tzw. ustawy stoczniowej. Resorty finansów oraz gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej zamierzają wprowadzić pakiet nowych udogodnień podatkowych dla podmiotów produkujących statki. Nowa ustawa wejdzie w życie z początkiem 2017 r.
         • 18.09.2015Płacowa równość płci to fikcja
          Interpelacja nr 34350 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie różnej pensji ze względu na płeć za wykonywanie tej samej pracy
          • 12.03.2015Rząd ma nowy plan działań na rzecz zatrudnienia
           Na wtorkowym posiedzeniu Rada Ministrów przyjęła uchwałę ws. „Krajowego planu działań na rzecz zatrudnienia na lata 2015-2017” (KPDZ). Rząd przewiduje, że w 2017 r. wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 20-64 lat osiągnie poziom 68,1 proc. Do rządowych propozycji sceptycznie podchodzi część ekspertów, którzy wskazują, że plan jest mało konkretny.
           • 11.03.2015Rząd ma nowy plan działań na rzecz zatrudnienia
            Na wtorkowym posiedzeniu Rada Ministrów przyjęła uchwałę ws. „Krajowego planu działań na rzecz zatrudnienia na lata 2015-2017” (KPDZ). Rząd przewiduje, że w 2017 r. wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 20-64 lat osiągnie poziom 68,1 proc. Do rządowych propozycji sceptycznie podchodzi część ekspertów, którzy wskazują, że plan jest mało konkretny.
            • 10.12.2014Nieodpłatne przekazanie towarów w opakowaniach zbiorczych a VAT
             Pytanie podatnika: Czy nieodpłatne przekazanie towarów w opakowaniach zbiorczych nie będzie podlegało opodatkowaniu VAT w sytuacji, gdy jednostkowy koszt wytworzenia lub jednostkowa cena nabycia przekazywanej sztuki towaru, ustalone w momencie wydania, nie przekroczy 10 zł netto, także w przypadku, gdy łączna wartość przekazywanych jednorazowo towarów danemu podmiotowi przekroczy 10 zł netto?
             • 25.10.2013PIT od wydawanych nagród w akcjach promocyjnych
              Pytanie podatnika: Czy świadczenia dokonywane przez Wnioskodawcę na rzecz swoich klientów w ramach akcji promocyjnych stanowią nagrody uzyskane w ramach sprzedaży premiowej w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji czy będą korzystały ze zwolnienia z podatku dochodowego, jeżeli jednorazowa wartość nagrody nie przekroczy 760 zł, a na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek odprowadzenia podatku zryczałtowanego na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy?
              • 08.07.2013Bezrobocie spadło w czerwcu do 13,2%. Załamanie przyjdzie jesienią
               Stopa bezrobocia rejestrowanego spadła z 13,5 w maju do 13,2 proc. w czerwcu – podało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Jak wskazują eksperci, poprawa będzie widoczna do końca wakacji. Kolejne załamanie na rynku pracy przewidywane jest na jesień.
               • 07.09.2012Jak zrównoważyć system emerytalny w Polsce?
                Podniesienie wieku emerytalnego, aktywizacja zawodowa osób po 50. oraz polityka prorodzinna, która doprowadzi do zwiększenia dzietności polskich rodzin – zastosowanie łącznie tych trzech metod doprowadzi do zrównoważenia systemu emerytalnego w naszym kraju. Minister pracy i prezes ZUS rozmawiali na ten temat z przedstawicielami krajów, które starają się wdrażać w życie te pomysły, podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy. 
                • 27.06.2012Aktywizacja seniorów – nowy program warty 60 mln zł
                 Resort pracy wkrótce ruszy z nowym programem aktywizacji społecznej osób starszych. W latach 2012-2013 wydane – głównie na wsparcie oferty edukacyjnej i kulturalnej – zostanie ok. 60 mln zł.
                 • 09.02.2012Przedsiębiorcy powyżej 55 lat a prawo do zasiłku dla bezrobotnych
                  Interpelacja nr 746 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie niespójności przepisów dotyczących osób w wieku 50+ prowadzących działalność gospodarczą
                  • 21.11.2011MSP podsumowuje cztery lata działalności
                   Odblokowanie prywatyzacji, zmiana standardów nadzoru, aktywizacja inwestorów indywidualnych, wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju to najważniejsze osiągnięcia, które resort skarbu opisuje w dwóch raportach podsumowujących cztery lata swojej działalności.
                   • 19.10.2011Prezydent: Musimy zwiększyć aktywność osób starszych
                    – Niezbędna jest konsekwentna i całościowa polityka zwiększania aktywności zawodowej osób starszych – powiedział na wczorajszej konferencji pn. „Solidarne społeczeństwo, bezpieczna rodzina” prezydent Bronisław Komorowski. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach Forum Debaty Publicznej.
                    • 25.07.2011Nowe prawo ogranicza możliwości zatrudniania niepełnosprawnych
                     Sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy jest zła – wyniki kontroli PFRON przez NIK wskazują, że aktywizacja zawodowa niepełnosprawnych nie przynosi oczekiwanych rezultatów, a po odbyciu stażu nie znajdują oni pracy. Sytuacja pogorszyła się wraz z wejściem w życie nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej.
                     • 03.06.2011Wsparcie osób niepełnosprawnych ze środków PFRON
                      Ze środków PFRON realizowane są zadania określone ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. By ułatwić indywidualnym osobom niepełnosprawnym korzystanie ze wsparcia Funduszu, część zadań ustawowych PFRON realizowana jest przez samorząd powiatowy i wojewódzki. W poniższej tabeli wymieniono wynikające z ustawy o rehabilitacji zadania finansowane lub współfinansowane ze środków PFRON.
                      • 28.04.2011Kwiatkowski apeluje do firm o włączenie się do programu „Jonatan”
                       Ministerstwo Sprawiedliwości wraz z Business Centre Club wystosowało apel do przedsiębiorców o włączenie się do programu „Jonatan”, którego celem jest aktywizacja młodych osób wywodzących się z tzw. trudnych środowisk. – Chcielibyśmy, aby program „Jonatan” stał się programem ogólnopolskim. Realizacja dalszych jego edycji i rekrutacja grup młodzieży, która będzie nimi objęta zależą od liczby przedsiębiorstw, które włączą się w to przedsięwzięcie – można wyczytać w apelu, pod którym podpisali się wczoraj szef MS Krzysztof Kwiatkowski oraz prezes BCC Marek Goliszewski.
                       • 04.04.2011Stażyści są tylko tanią siłą roboczą
                        Interpelacja nr 20594 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zatrudniania stażystów
                        • 01.02.2011Wiekszość ułatwień dla przedsiębiorców nadal w sferze planów
                         Interpelacja nr 19668 do prezesa Rady Ministrów w sprawie realizacji obietnic złożonych przez premiera podczas exposé w 2007 r., dotyczących wspierania przedsiębiorczości i zmiany prawa na korzystniejsze dla pracowników i pracodawców oraz uproszczenia procedur zakładania firm
                         • 25.10.2010Fundusz Pracy – zmiany, które utrudnią walkę z bezrobociem?
                          W planie finansowym Funduszu Pracy na 2011 rok na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu ma być o połowę mniej pieniędzy niż w tym roku.  Po raz pierwszy od wielu lat więcej pieniędzy przeznaczy się na wypłatę zasiłków i świadczeń niż aktywizację zawodową bezrobotnych. W efekcie tych zmian w przyszłym roku nie uda się zmniejszyć bezrobocia do 9,9 proc. – uważa PKPP Lewiatan.
                          • 21.09.2010Aktywizacja zawodowa niepełnosprawnych – wspólna kontrola europejskich NOK
                           Skuteczność programów wspierających wzrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych sprawdza NIK i 12 europejskich najwyższych organów kontroli (NOK). W Warszawie odbyło się drugie spotkanie uczestników międzynarodowej kontroli. Wspólny raport z audytu zostanie przedstawiony podczas ósmego kongresu EUROSAI w Lizbonie.
                           • 10.06.2010Bezrobocie: Aktywizacja przynosi efekty
                            Sytuacja na rynku pracy w maju tego roku poprawiła się w dużej mierze dzięki aktywizacji zawodowej bezrobotnych – uważa Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan. W porównaniu z kwietniem stopa bezrobocia spadła o 0,3 pkt proc. Chociaż stało się to przede wszystkim dzięki pracom sezonowym, np. w ogrodnictwie, budownictwie, leśnictwie i rolnictwie, w opinii Lewiatana, znaczącą rolę odegrały także szkolenia, staże i dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej finansowane przez urzędy pracy zarówno z Funduszu Pracy, jak i Europejskiego Funduszu Społecznego.
                            • 26.02.2010Dostosowanie sanitariatów w ramach środków Funduszu Pracy
                             Interpelacja nr 13608 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie możliwości rozszerzenia koszyka refundowanych kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy
                             • 03.02.2010300 mln zł na aktywizację osób do 30 roku życia
                              Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zapowiedziało, że w tym roku przeznaczy dodatkowe środki z Funduszu Pracy w wysokości 300 mln zł na realizację programu, którego celem będzie aktywizacja zawodowa osób do 30 roku życia oraz ich wsparcie w zakresie skutecznego wejścia na rynek pracy. Program będzie bazował na rozwiązaniach wynikających z ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
                              • 30.12.2009Urzędy pracy pozbywają się bezrobotnych
                               Interpelacja nr 12177 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie aktywizacji bezrobotnych
                               • 02.12.2009Ruszył konkurs „Zacznij.biz”
                                Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan ogłosiła konkurs na biznesplany. Jego uczestnicy mogą zgłaszać swoje projekty biznesowe, które następnie zostaną dopracowane przy współpracy z grupą ekspertów. Autorzy najlepszych biznesplanów zyskają możliwość prezentacji swoich pomysłów przed grupą potencjalnych inwestorów.
                                • 04.03.2009Lewiatan aktywizuje rynek aniołów biznesu
                                 Dostarczenie inwestorom i pomysłodawcom wiedzy oraz informacji niezbędnych do realizowania z sukcesem inwestycji opartych o formułę business angels to cel uruchomionego przez Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych Lewiatan projektu „Aktywizacja i podnoszenie kompetencji podmiotów rynku aniołów biznesu w Polsce”.
                                 • 20.02.2009Cele statutowe izby gospodarczej a zwolnienie od CIT
                                  Fakt, że podstawowym celem działalności izby gospodarczej, zgodnie z jej statutem, jest tworzenie warunków umożliwiających harmonijną działalność i rozwój branży motoryzacyjnej w zakresie produkcji, usług i handlu, nie oznacza, że nie może ona realizować celów uznanych przez ustawodawcę za cele społecznie użyteczne, które są zbieżne z celami określonymi w treści przepisu art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Przepis ten nie zawiera wymogu, by wskazane w nim cele statutowe były głównymi, czy też jedynymi, celami działalności osoby prawnej. Za podstawowe kryterium w budowie organizacji społecznej należy przyjąć kryterium trwałego zrzeszania się określonej grupy społecznej. Jako pomocnicze kryteria można wymienić: dobrowolność członkostwa oraz szczególne rozwiązania dotyczące struktury organizacyjnej wewnętrznej, tzn. takiej, w której najwyższą pozycję zajmuje ogół członków, zaś wszelkie inne organy są mu bezpośrednio lub pośrednio podporządkowane - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
                                  • 13.01.2009Wsparcie dla aniołów biznesu
                                   Ponad 14 mln zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pozyskała Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan na wsparcie rozwoju rynku aniołów biznesu. Dzięki temu przygotowanie firm i specjalistów z tej branży, a także ich aktywność na rynku ma osiągnąć europejski poziom.
                                   • 20.10.2008Zmiana ustawy o promocji zatrudnienia
                                    Zwiększenie aktywizacji osób bezrobotnych, poprawa funkcjonowania urzędów pracy poprzez większą różnorodność oferowanych przez nie form pomocy, modyfikacja systemu wypłat zasiłków, wsparcie zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób w wieku „50+” – to główne zmiany zaproponowane w projekcie nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia, który przyjął rząd.
                                    • 26.08.2008Fundusze dla inkubatorów przedsiębiorczości
                                     Uczelnie publiczne i niepubliczne oraz organizacje o charakterze non-profit mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów utworzenia Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości. Resort gospodarki w 2008 r. przeznaczy na ten cel blisko 100 tys. zł. Wnioski należy skła.dać do 24 września
                                     • 19.06.2008Zmiany w ustawie o promocji zatrudnienia
                                      Do konsultacji międzyresortowych i społecznych został przesłany projekt zmian w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – poinformowała minister pracy i polityki społecznej Jolanta Fedak. Celem nowelizacji jest zwiększenie skuteczności instytucji rynku pracy i aktywizacja zawodowa jak największej liczby bezrobotnych.
                                      • 12.03.2008Rząd nie popiera poselskiego projektu
                                       Rada Ministrów zajęła krytyczne stanowisko wobec poselskiego projektu nowelizacji ustaw o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Posłowie proponują, by NFZ otrzymywał połowę składek, jakie wpływają do Funduszu Pracy.
                                       • 03.03.2008BIEC: Niezbędna aktywizacja bezrobotnych
                                        Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych BIEC poinformowało, że po raz kolejny nieznacznie spadła wartość Wskaźnika Rynku Pracy, informującego z wyprzedzeniem o zmianach stopy bezrobocia i wielkości zatrudnienia. Oznacza to, że w najbliższych miesiącach bezrobocie będzie malało, ale wolniej niż dotąd.
                                        • 03.12.2007Kto orzeka o niepełnosprawności?
                                         Interpelacja nr 7352 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie orzeczeń o niepełnosprawności
                                         • 05.10.2007PAIiIZ: Polscy pracownicy najbardziej konkurencyjni w Europie
                                          Najwięcej nowych miejsc pracy w Unii Europejskiej w wyniku bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) powstaje w Polsce – ocenia szef Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Liderami w przyciąganiu zagranicznych inwestorów są województwa mazowieckie, wielkopolskie, śląskie i dolnośląskie.
                                          • 24.09.2007Fikcyjni bezrobotni
                                           Interpelacja nr 7135 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie uzależnienia uzyskania uprawnienia do różnych świadczeń od statusu bezrobotnego
                                           • 14.12.2006Dofinansowanie do zatrudnienia bezrobotnego
                                            Do głównych zadań nałożonych na wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy przez ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001, z późn. zm.) należy promocja zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia oraz aktywizacja zawodowa. Realizując te zadania urzędy te mogą udzielać przedsiębiorcom, spełniającym określone warunki, różnego rodzaju pomoc w celu zatrudnienia bezrobotnego. Obecnie obowiązujące przepisy przewidują różne formy wsparcia, jednakże w tym artykule postaram się zarysować tylko te instrumenty rynku pracy, z których może skorzystać przedsiębiorca prowadzący już działalność gospodarczą, czyli m.in.: refundację kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy, jednorazową refundację kosztów z tytułu opłaconych składek ZUS, prace interwencyjne, roboty publiczne, staż czy przygotowanie zawodowe.
                                            • 10.08.2006Kilka ważnych pytań dotyczących skutków wprowadzenia 19% podatku od dochodu ze sprzedaży nieruchomości
                                             Interpelacja nr 2624 do ministra finansów w sprawie zapowiadanego wprowadzenia 19% podatku od zysków ze sprzedaży nieruchomości: Szanowna Pani Minister! W związku z wywołaną burzliwą dyskusją publiczną odnośnie do planu wprowadzenia z dniem 1 stycznia 2007 r. podatku od zysków ze sprzedaży nieruchomości chciałbym spytać, czy Ministerstwo Finansów dokonało szacunków, w jaki sposób decyzja takowa wpłynie na obrót mieszkaniami na rynku wtórnym?
                                             • 19.04.2006Fundusze Strukturalne - Wstępna wersja Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
                                              Celem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest umożliwienie pełnego wykorzystania potencjału zasobów ludzkich, poprzez wzrost zatrudnienia i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników, podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego oraz wsparcie dla budowy struktur administracyjnych państwa.