Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

okres zatrudnienia

 • 09.06.2017Zatrudnianie cudzoziemców – procedury będą bardziej sformalizowane
  Zmiany w systemie oświadczeniowym i wprowadzenie zezwoleń sezonowych na pracę będą skutkować sformalizowaniem krótkoterminowego zatrudniania w Polsce cudzoziemców – wskazują eksperci Konfederacji Lewiatan. Prawdopodobnie obowiązywać będą także roczne limity dotyczące poszczególnych rodzajów zezwoleń.
  • 08.06.2017Stopy procentowe nadal bez zmian
   Co najmniej przez jeden kolejny miesiąc stopy procentowe pozostaną na dotychczasowym poziomie – postanowiła na zakończonym w środę posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej. W opublikowanym komunikacie wskazano, że korekta stóp jest nadal mało prawdopodobna. Stopa referencyjna wynosi aktualnie 1,50 proc.
   • 07.06.2017Opodatkowanie PCC umowy pożyczki - MF wyjaśnia
    1. PRZEDMIOT OPODATKOWANIA Przedmiotem opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych (zwanym dalej "PCC") są m.in.:  umowa pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku,  zmiany umów pożyczki, jeżeli powodują podwyższenie podstawy opodatkowania PCC,  orzeczenia sądów, w tym również polubownych oraz ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne, jak umowa pożyczki (zmiana umowy pożyczki).
    • 06.06.2017Opodatkowanie PCC umowy pożyczki - MF wyjaśnia
     1. PRZEDMIOT OPODATKOWANIA Przedmiotem opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych (zwanym dalej "PCC") są m.in.:  umowa pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku,  zmiany umów pożyczki, jeżeli powodują podwyższenie podstawy opodatkowania PCC,  orzeczenia sądów, w tym również polubownych oraz ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne, jak umowa pożyczki (zmiana umowy pożyczki).
     • 31.05.2017Zatrudnianie pracowników tymczasowych – nowe przepisy od 1 czerwca
      Przepisy, które wejdą w życie 1 czerwca br., powinny skutkować poprawą warunków zatrudnienia pracowników tymczasowych – przewiduje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Nowe regulacje będą mieć istotny wpływ zarówno na agencje pracy, jak i przedsiębiorstwa korzystających z ich usług.
      • 30.05.2017Ciąża na zwolnieniu: Niech płaci ZUS
       Interpelacja nr 11977 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie stworzenia lepszych warunków prawnych do zatrudniania młodych kobiet
       • 29.05.2017Podatki 2017. Obowiązek przekazywania wyciągu z konta ominie mikroprzedsiębiorcę
        W ubiegłym tygodniu przez media przetoczyła się informacja o nowym obowiązku jaki nałożony będzie na przedsiębiorców. Zgodnie z projektem z 19 maja 2017 r. nowelizacji Ordynacji podatkowej, prawdopodobnie już od września tego roku, będą mieli oni obowiązek przekazywania Szefowi KAS wyciągów z rachunków prowadzonych przez banki i rachunków w SKOK. Obowiązek ten nie będzie jednak dotyczył mikroprzedsiębiorców oraz jednostek sektora finansów publicznych. Przypomnijmy zatem, co kryje się pod terminem „mikroprzedsiębiorca”.
        • 26.05.2017Podatki 2017. Obowiązek przekazywania wyciągu z konta ominie mikroprzedsiębiorcę
         Wczoraj przez media przetoczyła się informacja o nowym obowiązku jaki nałożony będzie na przedsiębiorców. Zgodnie z projektem z 19 maja 2017 r. nowelizacji Ordynacji podatkowej, prawdopodobnie już od września tego roku, będą mieli oni obowiązek przekazywania Szefowi KAS wyciągów z rachunków prowadzonych przez banki i rachunków w SKOK. Obowiązek ten nie będzie jednak dotyczył mikroprzedsiębiorców oraz jednostek sektora finansów publicznych. Przypomnijmy zatem, co kryje się pod terminem „mikroprzedsiębiorca”.
         • 11.05.2017Podatki 2018: Badania i rozwój z większymi ulgami podatkowymi
          Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zamierza wprowadzić zmiany dotyczące ulg podatkowych oraz działalności innowacyjnej. Prawdopodobnie już w 2018 r. wysokość ulgi podatkowej na badania i rozwój (B+R) zostanie podwyższona do 100 i 150 proc. Modyfikacje mają też dotyczyć m.in. katalogu kosztów kwalifikowanych.
          • 10.05.2017Praca tymczasowa na nowych zasadach – prezydent podpisał nowelę
           Agencja pracy tymczasowej będzie mogła wysłać pracownika tymczasowego do jednej firmy na okres nie dłuższy niż 18 miesięcy w trakcie 3 lat – to jedna ze zmian, które wprowadzone zostaną do ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Nowelizacja została już podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę, a większość nowych przepisów wejdzie w życie już z początkiem czerwca.
           • 09.05.2017Zatrudnianie więźniów – wzrośnie ryczałt przysługujący przedsiębiorcom
            Zatrudnianie osób pozbawionych wolności będzie korzystniejsze dla przedsiębiorców – wynika z nowelizacji, którą podpisał w tym tygodniu prezydent Andrzej Duda. W efekcie podwyższeniu do 35 proc. ulegnie kwota ryczałtu z tytułu zwiększonych kosztów zatrudnienia. Nowe przepisy wejdą w życie prawdopodobnie już z początkiem czerwca.
            • 04.05.2017Ustalanie podstawy wymiaru składek pracowników delegowanych za granicę po zmianach
             W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od 1.10.2016 r. obowiązują zmiany dotyczące podstawy wymiaru składek pracowników zatrudnionych za granicą u polskich pracodawców. Przypominamy dzisiaj wyjaśnienia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych opracowane w związku z tą zmianą.
             • 04.05.2017Składki studentów i uczniów - na razie to tylko rekomendacja
              Interpelacja nr 11290 do ministra finansów w sprawie oskładkowania umów zlecenia dla studentów i uczniów
              • 24.04.2017Jak rozliczać ulgę na działalność badawczo-rozwojową?
               Pytanie podatnika: Czy Spółka jest uprawniona do odliczenia poniesionych w ramach prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej kosztów kwalifikowanych w zeznaniu za rok podatkowy, w którym wydatki te zostały faktycznie poniesione, niezależnie od momentu ich rozpoznania dla celów podatkowych?
               • 19.04.2017Pracowniczy staż pracy. Nowa ustawa ułatwi życie przedsiębiorcom?
                Sejm rozpatrzy projekt zmian, które dotyczą pracowniczego stażu pracy. Klub parlamentarny Nowoczesnej zaproponował umożliwienie osobom prowadzącym działalność gospodarczą wliczanie okresu prowadzenia działalności do pracowniczego stażu i stażu wymaganego od kandydatów na określone stanowiska. Nowa ustawa miałaby wejść w życie z początkiem 2018 r.
                • 18.04.2017Pracowniczy staż pracy. Nowa ustawa ułatwi życie przedsiębiorcom?
                 Sejm rozpatrzy projekt zmian, które dotyczą pracowniczego stażu pracy. Klub parlamentarny Nowoczesnej zaproponował umożliwienie osobom prowadzącym działalność gospodarczą wliczanie okresu prowadzenia działalności do pracowniczego stażu i stażu wymaganego od kandydatów na określone stanowiska. Nowa ustawa miałaby wejść w życie z początkiem 2018 r.
                 • 14.04.2017Zatrudnianie cudzoziemców – projekt ws. pracy sezonowej już w Sejmie
                  Do Sejmu trafił rządowy projekt nowelizacji, który zakłada określenie nowych zasad przyjmowania w Polsce cudzoziemców do sezonowej i krótkoterminowej pracy. Przepisy zostaną dostosowane do regulacji unijnych. Za wydawanie zezwoleń odpowiedzialne będą starostwa. Nowela wejdzie w życie z początkiem 2018 r.
                  • 13.04.2017Czy uczniowie i studenci będą płacić składki do ZUS?
                   Interpelacja nr 10876 w sprawie oskładkowania umów w zakresie zatrudniania uczniów i studentów
                   • 12.04.2017ZUS. KAS i zmiany w świadczeniu chorobowym i macierzyńskim
                    Informacja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o zmianie przepisów ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w związku z wprowadzeniem Krajowej Administracji Skarbowej od 1 marca 2017 r.
                    • 12.04.2017Praca tymczasowa. Pracownice w ciąży z dodatkową ochroną
                     Interpelacja nr 10522 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie projektu ustawy wprowadzającej zmiany w pracy tymczasowej
                     • 11.04.2017ZUS. KAS i zmiany w świadczeniu chorobowym i macierzyńskim
                      Informacja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o zmianie przepisów ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w związku z wprowadzeniem Krajowej Administracji Skarbowej od 1 marca 2017 r.
                      • 10.04.2017Zatrudnianie cudzoziemców – zmiany dopiero w 2018 r.
                       Przepisy dotyczące zatrudniania w Polsce cudzoziemców zostaną bez zmian do końca bieżącego roku – poinformowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jednocześnie rząd pracuje nad zmianami, które wejdą w życie dopiero z początkiem 2018 r.
                       • 06.04.2017Ubezpieczenia społeczne. Jak liczyć okres składkowy?
                        Interpelacja nr 10585 w sprawie zaniechania uiszczania przez pracodawcę składek na ubezpieczenie emerytalne
                        • 03.04.2017Zadośćuczynienie i odszkodowanie a podatek dochodowy
                         Tezy: Zadośćuczynienie, podobnie jak odszkodowanie, nie korzysta ze zwolnienia podatkowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. g ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli wynika ono z umowy lub ugody innej niż ugoda sądowa. 
                         • 30.03.2017Działalność za granicą. "Samodelegowanie" przedsiębiorcy
                          Przedsiębiorcy, podobnie jak pracownicy, mogą świadczyć usługi za granicą przejściowo (mówimy wówczas „samodelegowaniu” przedsiębiorcy).
                          • 29.03.2017Działalność za granicą. "Samodelegowanie" przedsiębiorcy
                           Przedsiębiorcy, podobnie jak pracownicy, mogą świadczyć usługi za granicą przejściowo (mówimy wówczas „samodelegowaniu” przedsiębiorcy).
                           • 24.03.2017Bezrobocie spadło do 8,5 proc.
                            W lutym br. stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 8,5 proc. – poinformował Główny Urząd Statyczny, potwierdzając tym samym wcześniejsze szacunki resortu pracy. W porównaniu do stycznia wskaźnik zmniejszył się o 0,1 pkt proc. Najniższym bezrobociem pochwalić może się województwo wielkopolskie.
                            • 23.03.2017Ulga na badania i rozwój w praktyce
                             Pytanie podatnika: Jakich pracowników należy uznać za „zatrudnionych w celu realizacji działalności badawczo- rozwojowej” w rozumieniu art. 18d ust. 2 pkt 1 ustawy o CIT? 
                             • 23.03.2017Świadczenia rodzinne do zmiany?
                              Interpelacja nr 10404 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie zmiany ustawy o świadczeniach rodzinnych
                              • 21.03.20174000 zł na niepełnosprawne dziecko - przepisy są zbyt ogólne?
                               Interpelacja nr 10286 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"
                               • 15.03.2017Podatki 2017: Stypendia bez podatku przez kolejne lata
                                Wszystkie stypendia wypłacane na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy będą zrównane pod względem prawnopodatkowym – wynika z projektu rozporządzenia, które opublikowało Ministerstwo Finansów. Poszczególne stypendia będą zwolnione z podatku dochodowego PIT co najmniej do końca 2019 r.
                                • 14.03.2017Podatki 2017: Stypendia bez podatku przez kolejne lata
                                 Wszystkie stypendia wypłacane na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy będą zrównane pod względem prawnopodatkowym – wynika z projektu rozporządzenia, które opublikowało Ministerstwo Finansów. Poszczególne stypendia będą zwolnione z podatku dochodowego PIT co najmniej do końca 2019 r.
                                 • 10.03.2017Praca studentów zostanie oskładkowana? Biznes krytycznie o pomysłach zmian
                                  Polski rząd rozważa objęcie pracy uczniów i studentów obowiązkiem ubezpieczenia społecznego, co oznaczałoby w ich przypadku konieczność odprowadzania nie tylko podatku dochodowego, ale też składek na ZUS. Jak oceniają firmy zrzeszone w Konfederacji Lewiatan, wprowadzenie w życie takiego pomysłu zaszkodziłoby głównie samym uczniom i studentom
                                  • 09.03.2017Stopy procentowe wciąż bez zmian
                                   Na zakończonym w środę dwudniowym posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej postanowiła utrzymać stopy procentowe na dotychczasowym poziomie. Jak ocenia RPP, aktualnie nie ma potrzeby korygowania wysokości stóp. Stopa referencyjna wynosi obecnie wciąż 1,50 proc. w skali roku
                                   • 09.03.2017Praca studentów zostanie oskładkowana? Biznes krytycznie o pomysłach zmian
                                    Polski rząd rozważa objęcie pracy uczniów i studentów obowiązkiem ubezpieczenia społecznego, co oznaczałoby w ich przypadku konieczność odprowadzania nie tylko podatku dochodowego, ale też składek na ZUS. Jak oceniają firmy zrzeszone w Konfederacji Lewiatan, wprowadzenie w życie takiego pomysłu zaszkodziłoby głównie samym uczniom i studentom
                                    • 07.03.2017Bezrobocie zaczyna znów spadać
                                     Na koniec lutego br. stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w Polsce 8,5 proc. – wynika ze wstępnych szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Między styczniem a lutym liczba zarejestrowanych zmniejszyła się o 12,8 tys. osób, by w sumie osiągnąć poziom 1,38 mln osób. Najniższym bezrobociem może pochwalić się obecnie Wielkopolska.
                                     • 03.03.2017Delegowanie pracowników – nowe przepisy uderzą w branżę transportową
                                      Komisja Europejska szykuje zmiany dotyczące delegowania pracowników. Jak ocenia branża transportowa, nowe regulacje będą zagrożeniem dla całego sektora. Kontrowersje budzą m.in. nowe obowiązki administracyjne oraz potencjalne problemy z rozliczaniem pracy kierowców. Środowisko transportowe apeluje o wdrożenie odrębnych regulacji dla międzynarodowego transportu.
                                      • 17.02.2017Zatrudnianie cudzoziemców będzie łatwiejsze?
                                       Interpelacja nr 9057 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie przyspieszenia procedury uzyskania zezwolenia na pracę przez cudzoziemców
                                       • 16.02.2017Oddelegowanie pracowników tymczasowych a obowiązki płatnika PIT
                                        Pytanie podatnika: Czy na Wnioskodawcy ciąży obowiązek obliczenia, poboru i odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do organu podatkowego w Polsce od wynagrodzeń wypłacanych pracownikom z tytułu pracy najemnej wykonywanej we Francji u francuskiego pracodawcy użytkownika w stosunku do wszystkich pracowników delegowanych, bez względu na to czy przekroczą, czy nie przekroczą okres 183 dni pobytu na terenie Francji?
                                        • 15.02.2017Rygor natychmiastowej wykonalności decyzji. Ważny wyrok NSA
                                         Tezy: W świetle art. 212 zd. 1 w związku z art. 239b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.; dalej: „o.p.”) warunkiem wprowadzenia postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności do obrotu prawnego jest doręczenie podatnikowi zarówno decyzji wymiarowej, jak i tego postanowienia albo tylko decyzji wymiarowej w sytuacji, gdy postanowienie o nadaniu tej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności zostało zawarte w decyzji wymiarowej.
                                         • 10.02.2017Działalność gospodarcza i umowa zlecenie. Rozliczenie PIT
                                          Pytanie podatnika: Czy, jeśli osoba prowadząca działalność gospodarczą podpisze w tym samym zakresie umowę zlecenia (nie wskazując przy tym, że wykonuje ją w ramach działalności gospodarczej), to ma obowiązek zakwalifikowania tej umowy, jako wykonywanej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, a tym samym rozliczenia podatku dochodowego w ramach działalności gospodarczej? Czy w przedstawionej sytuacji podatek dochodowy z tytułu zawartej umowy zlecenia, może potrącić i odprowadzić zleceniodawca?
                                          • 10.02.2017Rozliczenie wydatków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą
                                           Pytanie podatnika: Czy koszty ogólne związane z bieżącą działalnością ponoszone przez Spółkę, w szczególności takie jak podatek od nieruchomości, opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości, koszty prowadzenia księgowości, koszty najmu, abonamentu za serwer, opłaty za domeny, itp., stanowią dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodów, potrącany w dacie jego poniesienia (koszt pośredni)?
                                           • 09.02.2017RPP nadal nie zmienia stóp procentowych
                                            Stopy procentowe pozostaną na dotychczasowym poziomie co najmniej przez jeden kolejny miesiąc – postanowiła na zakończonym w środę dwudniowym posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej. Rada zaznacza, że aktualne dane nie wskazują na konieczność korekt wysokości poszczególnych stóp. Aktualnie stopa referencyjna wynosi 1,50 proc.
                                            • 08.02.2017Świadczenie przedemerytalne dla osoby uprawnionej do renty z tytułu niezdolności do pracy
                                             Wymogi, jakie musi spełnić osoba ubiegająca się o świadczenie przedemerytalne, a wcześniej uprawniona do renty z tytułu niezdolności do pracy, określa ustawa z 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 170, z późn. zm.), zwana dalej ustawą o świadczeniach przedemerytalnych.
                                             • 03.02.2017Parametry i wskaźniki 2017: Pracownik
                                              Za przychody ze stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności:
                                              • 03.02.2017NSA. Choroba jako podstawa umorzenia zaległości podatkowych
                                               Z uzasadnienia: Choroba jest niewątpliwie istotnym zdarzeniem, które należy uwzględniać w procesie decyzyjnym o przyznaniu bądź odmowie przyznania ulgi, to jednak nie stanowi ona samoistnie podstawy do umorzenia zaległości podatkowych. Okoliczność ta musi być bowiem oceniana w konkretnym stanie faktycznym, przy uwzględnieniu innych okoliczności danej sprawy, tym bardziej, że z akt sprawy nie wynika, że rozpoznana u podatnika choroba zakłócała jego prawidłowe funkcjonowanie zarówno na polu rodzinnym jak i zawodowym.
                                               • 01.02.2017WSA. Zaległe składki za pracownika bez PIT
                                                Z uzasadnienia: Skoro właściwe przepisy regulujące zasady uiszczania składek na ubezpieczenie społeczne nie przewidują możliwości przeniesienia odpowiedzialności płatnika składek na ubezpieczenie społeczne za nienależyte wywiązywanie się z nałożonych na tego płatnika obowiązków na osoby ubezpieczone, to uchybienie płatnika polegające na zbyt późnej wpłacie składek nie może być w żadnym razie uznane za świadczenie dokonane "za ubezpieczonego". Nieprawidłowości płatnika w żaden sposób nie mogą jednak wywoływać skutków u ubezpieczonych w postaci przysporzenia majątkowego, bowiem nie są oni zobowiązani do zapłaty zaległej składki na ubezpieczenie społeczne.
                                                • 27.01.2017Wyrównanie płacy do wysokości minimalnego wynagrodzenia
                                                 Interpelacja nr 8727 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie wyłączenia tzw. wyrównania do minimalnego wynagrodzenia za pracę z podstawy obliczania minimalnego wynagrodzenia
                                                 • 24.01.2017Staż dla bezrobotnego jako praktyka zawodowa
                                                  Interpelacja nr 7853 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie staży organizowanych przez powiatowe urzędy pracy
                                                  • 20.01.2017ZUS przedsiębiorców w 2017 r. Składka zdrowotna także w górę
                                                   Od 1 stycznia 2017 r. wzrosła wysokość składek na ubezpieczenie społeczne dla przedsiębiorców. Wynika to ze wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę - w przypadku nowych firm oraz wyższego prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, które stanowi podstawę wyliczenia składek dla przedsiębiorców działających na rynku od dłuższego czasu. Minimalne wynagrodzenie za pracę, zgodnie z rozporządzeniem z 9 września 2016 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r. (Dz. U. poz. 1456), wynosi w tym roku 2000 zł (w 2016 r. było to 1850 zł), natomiast, jak wynika z ustawy budżetowej, przeciętne prognozowane wynagrodzenie w 2017 r. wynosi 4263 zł (w 2016 r. - 4055 zł). Podwyżka nie ominęła także składki zdrowotnej.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] . [ 11 ] ... [ 38 ] następna strona »