Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

okres zatrudnienia

 • 06.07.2006ZUS: OFE dla spóźnialskich tylko do poniedziałku
  Tylko do najbliższego poniedziałku osoby, które ostatnio rozpoczęły pracę ale nie zawarły dotąd umowy z żadnym funduszem emerytalnym mają czas na jego samodzielny wybór. Kto nie zdąży, zostanie przydzielony do funduszu losowo wybranego przez ZUS.
  • 04.07.2006Interpelacja nr 2429 do ministra finansów w sprawie planowanych przez Ministerstwo Finansów zmian dotyczących likwidacji karty podatkowej i ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz ich ewentualnych skutków dla małych i średnich przedsiębiorstw
   Planowane przez Ministerstwo Finansów zmiany w sposobie opodatkowania małych i średnich przedsiębiorców budzą opór i protesty właścicieli zakładów rzemieślniczych. Do tej pory cieszyli się oni przywilejem stosowania najprostszych form opłacania podatku dochodowego. Proponowane głębokie zmiany polegają na likwidacji tzw. karty podatkowej i ryczałtów od przychodów ewidencjonowanych. Zdaniem drobnych przedsiębiorców niemożliwe stanie się samodzielne prowadzenie rachunkowości, co z kolei może pociągnąć za sobą konieczność zatrudnienia osoby prowadzącej księgowość lub zlecenie prowadzenia takowej wyspecjalizowanym firmom. Sytuacja finansowa wielu firm jest bardzo trudna; widmo wzrostu kosztów prowadzenia działalności gospodarczej na pewno nie ułatwi im funkcjonowania. Być może skutkiem wprowadzenia zmian będzie decyzja o zamknięciu wielu z nich.
   • 25.06.2006Interpelacja nr 1304 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie usprawnienia refundacji ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne za młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego
    Szanowny Panie Ministrze! Podczas moich licznych spotkań ze środowiskiem przedsiębiorców, głównie rzemieślników i kupców, niemal powszechnie krytykowano obowiązujące od połowy 2005 r. zasady refundacji ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne za młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.
    • 04.06.2006Informacja ZUS w sprawie najniższej podstawy wymiaru składek oraz kwot składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz na FGŚP i na FP w czerwcu, lipcu i sierpniu 2006 r. dla niektórych grup ubezpieczonych
     Jak poinformował Rzecznik Prasowy ZUS na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych: I . Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, które:
     • 21.05.2006Gospodarka w I kw. 2006 r.
      W okresie styczeń–marzec 2006 r. umocniły się tendencje wzrostowe w gospodarce, tj. wysoki wzrost produkcji, niska dynamika cen konsumpcyjnych, dalszy wzrost zatrudnienia oraz zmniejszanie liczby zarejestrowanych bezrobotnych.
      • 18.05.2006MPiPS: Wyjaśnienia dotyczące zasad postępowania wobec dłużników alimentacyjnych
       Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej zwanej dalej ustawą, w przypadku bezskutecznej egzekucji świadczenia alimentacyjnego komornik sądowy prowadzący postępowanie jest obowiązany do poinformowania organu właściwego dłużnika o stanie egzekucji i przyczynach jej bezskuteczności. Taka informacja, na podstawie art. 4 ww. ustawy, stanowi podstawę do przeprowadzenia przez ośrodek pomocy społecznej wywiadu środowiskowego u dłużnika alimentacyjnego.
       • 17.05.2006Premier obiecuje
        Na wczorajszej konferencji prasowej Premier Kazimierz Marcinkiewicz obiecał przedsiębiorcom, że już wkrótce będą mogli zawieszać działalność gospodarczą. W okresie zawieszenia nie będą musieli płacić składek ZUS. To dobra wiadomość — a będzie jeszcze lepsza, jeżeli doczeka się realizacji. Inne obietnice, które wczoraj usłyszeliśmy już znamy.
        • 15.05.2006Interpelacja nr 866 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie składek na ubezpieczenie społeczne
         Izba Pracodawców Polskich obawia się, iż w przyszłym roku firmy polskie świadczące usługi na terenie Unii Europejskiej będą zmuszone ograniczyć liczbę delegowanych pracowników do ok. 10 tys. Spowodowane to jest faktem, iż polskie oddziały ZUS odmawiają polskim firmom poświadczenia druków E 101, które gwarantują, iż po zapłaceniu składki na ubezpieczenie społeczne w Polsce przedsiębiorca nie będzie musiał płacić drugiej składki na terenie państwa członkowskiego, do którego wysłał swoich pracowników. Zdaniem Izby Pracodawców Polskich to skutek przyjęcia takiej interpretacji przepisów, jaka została zastosowana przez niemiecką administrację. Niebezpieczne jest to, iż za niemieckimi instytucjami, które chcą w ten sposób chronić swoje rynki, mogą iść inne kraje UE.
         • 10.05.2006Informacja o aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu i wykorzystaniu środków finansowych
          Podsekretarz stanu w MPiPS Robert Kwiatkowski przedstawił 10 maja 2006 r. sejmowej Komisji Pracy „Informację o aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu i wykorzystaniu środków finansowych”.
          • 24.04.2006ZUS wypłaci wstrzymane zasiłki
           Matki, które między 1 września 1999 roku a 30 kwietnia 2004 roku pobierały zasiłek wychowawczy i urodziły kolejne dziecko, nabywając tym samym prawo do zasiłku macierzyńskiego a tracąc prawo do wychowawczego, mogą odzyskać utracone pieniądze. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaci je na podstawie wniosków złożonych najpóźniej do 11 maja 2006 r.
           • 24.04.2006Podatek dochodowy od osób fizycznych w przypadku śmierci podatnika
            "Nie ma nic pewnego na tym świecie oprócz śmierci i podatków" (Benjamin Franklin). I mimo że śmierć osoby bliskiej jest wydarzeniem przygnębiającym - ze względu na to, że była ona podatnikiem podatku dochodowego, wydarzenie to wiąże się z pewnymi obowiązkami zarówno po stronie spadkobierców, jak i po stronie pracodawcy - w przypadku śmierci pracownika.
            • 03.04.2006Poradnik ZUS. Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych. Zasady wypełniania imiennego raportu miesięcznego o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach ZUS RCA (część 14).
             Formularz ZUS RCA stanowi załącznik do formularza ZUS DRA - deklaracja rozliczeniowa.Na formularzu ZUS RCA płatnik sporządza:- raport miesięczny,- raport korygujący, w którym rozlicza składki na ubezpieczenia społeczne i/lub na ubezpieczenie zdrowotne oraz zasiłki wypłacone z budżetu państwa.Formularz ZUS RCA stosuje się także w przypadku korygowania danych przekazanych do ZUS na wycofanym już formularzu ZUS RNA.
             • 03.04.2006Poradnik ZUS. Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych. Zasady wypełniania deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA (część 17).
              Na formularzu ZUS DRA należy sporządzić:- deklarację rozliczeniową,- deklarację korygującą.W deklaracji rozliczeniowej płatnik składek rozlicza składki oraz wypłacone w danym miesiącu zasiłki oraz zasiłki rodzinne i dodatki do tych zasiłków, a także zasiłki pielęgnacyjne podlegające rozliczeniu na poczet składek.
              • 02.04.2006Proponowane zmiany w systemie podatkowym (3)
               Obniżenie składki rentowej z 13% do 9% i obniżenie składki chorobowej z 2,45% do 1,8% z jednoczesnym przeniesieniem obowiązku zapłaty składki chorobowej na pracodawcę to zmiana bardzo korzystna dla pracowników. Zakłada się co prawda, że zmniejszeniu ulegnie składka rentowa płacona zarówno przez pracodawcę jak i pracobiorcę — po 2 procent, ale dla pracodawcy ta zmiana jest co najwyżej obojętna. Można się nawet zastanawiać, czy w krótszym okresie czasu nie będzie niekorzystna. Powstanie bowiem na przykład konieczność zmiany oprogramowania (koszt), stosowanych dokumentów (koszt), przeszkolenie pracowników (koszt). Zmiana wymagać będzie również sporych przeróbek w programie Płatnik.
               • 30.03.2006ZUS i wyrok TK w sprawie zasiłków wychowawczych
                30 marca 2006 r. na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pojawiła się informacja Rzecznika Prasowego ZUS dotycząca wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zasiłków wychowawczych. Poniżej prezentujemy pełną treść tej informacji:
                • 28.03.2006Realizacja przez ZUS wyroku Trybunału Konstytucyjnego
                 Na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pojawiła się Informacja na temat realizacji przez ZUS wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 stycznia 2006r. sygn. SK 39/04 (Dz. U. Nr 22, poz.170). Poniżej prezentujemy jej treść:
                 • 27.03.2006Opodatkowanie odszkodowania wypłaconego w ramach umowy o zakazie konkurencji
                  Pytanie podatnika: Czy wolne jest od podatku dochodowego od osób fizycznych wypłacane co miesiąc byłemu pracownikowi odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji oraz czy w przypadku obciążenia podatkiem rat odszkodowania, pracodawca zobowiązany jest do naliczania i poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych?
                  • 21.03.2006Pracodawcy będą się sądzić
                   Ograniczenie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników, którzy nie osiągnęli wieku emerytalnego zostało wprowadzone przedwcześnie. Pracodawcy, którzy 1 stycznia 2004 r. zatrudniali osoby niepełnosprawne w wieku emerytalnym uzyskują roszczenie o wypłatę dofinansowania do wynagrodzeń także tych osób - orzekł Trybunał Konstytucyjny po rozpatrzeniu wniosku Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych dotyczącego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zakładach pracy chronionej.
                   • 20.03.2006TK - Komunikat prasowy przed rozprawą dotyczącą funduszu rehabilitacji i zatrudnienia w zakładach pracy chronionej
                    Dzisiaj, 21 marca 2006 r., Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych dotyczący funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zakładach pracy chronionej.
                    • 16.03.2006Interpretacja prawa podatkowego PP/443-160-2-BS/05/06 z dnia 15.02.2006 r. - Opolski Urząd Skarbowy
                     Pytanie podatnika: Czy zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
                     • 15.03.2006Rozprawa istotna dla pracodawców i osób niepełnosprawnych
                      Komunikat prasowy przed rozprawą dotyczącą funduszu rehabilitacji i zatrudnienia w zakładach pracy chronionej.
                      • 09.03.2006ZUS w sprawie najniższej podstawy wymiaru i kwot składek w miesiącach 03-05 2006 r.
                       Informacja ZUS z dnia 8 marca 2006 r. w sprawie najniższej podstawy wymiaru składek oraz kwot składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i na Fundusz Pracy w marcu, kwietniu i maju 2006 r. dla niektórych grup ubezpieczonych
                       • 08.03.2006Decyzja Izby Skarbowej w Poznaniu w sprawie interpretacji prawa podatkowego z dnia 19.09.2005 r., sygn. BD-F/415-27/05/z
                        Pytanie podatnika: Czy zachodzi konieczność sporządzenia korekty deklaracji PIT-4 i wystawienia podatniczce informacji PIT-11 za okres X 2000 r. - VIII 2004 r. w sytuacji, gdy Sąd Pracy uznał, iż zawarta z podatniczką umowa nie miała charakteru zlecenia lecz stanowiła zatrudnienie na podstawie stosunku pracy?
                        • 22.02.2006Fundusz pracy – sprawdź, zanim nie zapłacisz
                         Pytanie: Zatrudniliśmy na pół etatu pracownika, który według umowy ma zarabiać 720 zł brutto. Czy powinnam naliczać składki na Fundusz Pracy, uwzględniając, że w przeliczeniu na pełny etat pracownik osiągałby wynagrodzenie wyższe od minimalnego? Wydaje mi się, że nie, ponieważ w przepisach nie ma mowy o przeliczeniu wynagrodzenia na pełne etaty.
                         • 14.02.2006Rozkład czasu pracy w okresach rozliczeniowych i zasady wynagrodzenia pracowników za pracę w nadgodzinach, w porze nocnej i dni wolne (2)
                          W pierwszej części artykułu dotyczącego czasu pracy, którą publikowaliśmy wczoraj, autor omówił rozkłady czasu pracy w okresach rozliczeniowych (czas pracy podstawowy, równoważny, przedłużony, skrócony, zadaniowy, przerywany, indywidualny rozkład czasu pracy). Dzisiaj o pracy w godzinach nadliczbowych, w dni świąteczne i w porze nocnej.
                          • 09.02.2006Organizacja nowego miejsca pracy
                           Kodeks pracy nakłada na pracodawców szereg obowiązków związanych z właściwych organizowaniem pracy w firmie. Nie chodzi tu tylko o podstawowe obowiązki związane z prowadzeniem stosunku pracowniczego, polegające na przestrzeganiu wymogów związanych z zawarciem umowy o pracę, jak też i jej rozwiązaniem, udzieleniem pisemnej informacji o warunkach zatrudnienia, terminową wypłatą uposażenia czy ustalaniem i udzielaniem urlopów pracowniczych.
                           • 06.02.2006Sytuacja na rynku pracy w styczniu 2006 r.
                            Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w styczniu 2006 r. 18,1 % i w porównaniu do grudnia 2005 wzrosła o 0,5 punktu procentowego. W końcu stycznia 2006 r. bez pracy pozostawało 2866,5 tys. Osób i w porównaniu do końca grudnia 2005 r. liczba bezrobotnych wzrosła o 93,5 tys. Osób (3,4 %).
                            • 31.01.2006ZUS przeprowadził kolejne losowanie do OFE
                             67 410 osób otrzymało w drodze losowania przydział do czterech otwartych funduszy emerytalnych (OFE). Losowanie odbyło się 31 stycznia w siedzibie Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Losowanie przydziału do OFE obejmuje osoby, które urodziły się po 31 grudnia 1968 r. i po raz pierwszy podejmując zatrudnienie nie zgłosiły się do żadnego funduszu (obowiązek ten nie dotyczy studentów i uczniów do 26 roku życia, którzy podjęli pracę w ramach umowy zlecenia, umowy o dzieło lub rozpoczęli studia doktoranckie).
                             • 12.01.2006Zmiana ustawy o świadczeniach rodzinnych
                              Dnia 14 stycznia 2006 r. wchodzą w życie kolejne zmiany przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych zgodnie z ustawą z dnia 29 grudnia 2005 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 267, poz. 2260). Niektóre ze zmian zawartych w powyższej noweli weszły w życie już z dniem 1 stycznia 2006 r. Zmiany wprowadzone ustawą dotyczą nie tylko świadczeń rodzinnych realizowanych przez pracodawców, ale także świadczeń wypłacanych przez organ właściwy (urząd miasta lub gminy). Poniżej przedstawiamy zmiany, które wchodzą 14 stycznia, a które dotyczą świadczeń realizowanych przez pracodawców zobowiązanych ustawowo do ustalania prawa i wypłaty świadczeń rodzinnych.
                              • 31.12.2005Poradnik ZUS. Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.
                               Celem niniejszej publikacji jest omówienie zasad dotyczących dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych.O dobrowolnych ubezpieczeniach emerytalnym i rentowych możemy mówić:- w przypadku zbiegu tytułów do ubezpieczeń, tj. gdy dana osoba spełnia warunki do podlegania ubezpieczeniom społecznym z kilku tytułów i z jednego z nich ubezpieczenia mają charakter obowiązkowy, a z pozostałych tytułów - dobrowolny,- w przypadkach wymienionych w art. 7 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.Wyjaśnienia zawarte w poradniku dotyczą tej drugiej sytuacji.
                               • 31.12.2005Poradnik ZUS. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Objaśnienie używanych pojęć i skrótów (część 1).
                                Użyte w poradniku pojęcia i skróty oznaczają:
                                • 31.12.2005Poradnik ZUS. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Płatnik składek w systemie ubezpieczeń społecznych (część 2).
                                 I. PŁATNIK SKŁADEK W SYSTEMIE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCHPłatnikiem składek jest każdy podmiot zobowiązany - w myśl obowiązujących przepisów - do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z jakiegokolwiek tytułu. Płatnikami składek na ubezpieczenia społeczne są:
                                 • 31.12.2005Poradnik ZUS. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym (część 3).
                                  II. ZASADY PODLEGANIA UBEZPIECZENIOM SPOŁECZNYMTytuły do objęcia ubezpieczeniami społecznymi Zgodnie z art. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, obowiązkiem ubezpieczenia emerytalnego i ubezpieczeń rentowych objęte są osoby fizyczne, które na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są:
                                  • 31.12.2005Poradnik ZUS. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Zbieg tytułów do ubezpieczeń społecznych (część 4).
                                   III. ZBIEG TYTUŁÓW DO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCHW odniesieniu do osób spełniających warunki do podlegania ubezpieczeniom społecznym z kilku tytułów jednocześnie stosuje się następujące zasady obejmowania ubezpieczeniami społecznymi:
                                   • 27.12.2005Podwójne opodatkowanie w wyjaśnieniach izb i urzędów skarbowych
                                    Korzystając z naszej bazy wyjaśnień i interpretacji on-line wyszukaliśmy kilka wyjaśnień, odnoszących się do typowych przypadków osób pracujących za granicą i firm, które tam zatrudniają pracowników.
                                    • 27.12.2005Rozliczenie roczne - pracownicze programy emerytalne
                                     Czy składki opłacone przez pracodawcę na ubezpieczenie emerytalne w ramach pracowniczego programu emerytalnego podlegają odliczeniu od podstawy opodatkowania w zeznaniu podatkowym?
                                     • 06.12.2005Pomoc dla pracodawców i bezrobotnych
                                      Do 31 grudnia 2006 r. będzie obowiązywało rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu dokonywania refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków, opublikowane w Dz. U. Nr 236 z 05.12.2005 r. pod poz. 2002
                                      • 05.12.2005Koszty uzyskania przychodu pracownika w sytuacjach nietypowych
                                       Nie mamy najczęściej problemów z prawidłowym ustaleniem kosztów uzyskania przychodu pracownika przy obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy. Pewne trudności mogą pojawić się w sytuacjach nie całkiem typowych – dzisiaj dziesięć przykładów takich sytuacji.
                                       • 04.12.2005W Sądzie Najwyższym o badaniach rencistów
                                        26 stycznia 2006 r. odbędzie się posiedzenie Sądu Najwyższego - Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych, który ma podjąć uchwałę w sprawie istotnej dla osób, które od wielu lat są rencistami. SN odpowie na pytanie RPO - "Czy dopuszczalne jest kwestionowanie przez organ rentowy niezdolności do pracy osoby, która przed 1 września 1997 r. była nieprzerwanie od dziesięciu lat inwalidą i z tego tytułu pobierała rentę?"
                                        • 07.11.2005Kto może zostać doradcą podatkowym
                                         Czynności doradztwa podatkowego obejmują udzielanie podatnikom, płatnikom i inkasentom, na ich zlecenie lub na ich rzecz, porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych, prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie, a także sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie.
                                         • 05.11.2005Uwzględnianie składników wynagrodzenia za okresy dłuższe niż miesiąc przy zatrudnieniu krótszym niż cztery kwartały
                                          Jeżeli pracownik nie był zatrudniony u pracodawcy przez okres czterech kwartałów poprzedzających powstanie niezdolności do pracy lub nie był zatrudniony przez cały rok poprzedzający powstanie niezdolności do pracy, premie i inne składniki za okresy kwartalne lub roczne należy uwzględniać w podstawie wymiaru zasiłku proporcjonalnie do liczby pełnych kalendarzowych miesięcy zatrudnienia w tych kwartałach lub roku, z których składniki za okresy kwartalne lub roczne podlegają uwzględnieniu w podstawie wymiaru zasiłku.
                                          • 03.11.2005Agencje zatrudnienia - droga przez mękę
                                           Agencje zatrudnienia to instytucje, które z założenia powinny poprawiać sytuację na rynku pracy, poprzez ułatwienie wzajemnych kontaktów ewentualnych pracodawców i pracobiorców. Od samego początku działalność agencji zatrudnienia jest bardzo mocno regulowana. Można spokojnie powiedzieć, że za bardzo. Chęć ścisłej kontroli działalności agencji wynika zapewne z lęku przed skłonnością do nadużywania przez agencje swojej pozycji wobec poszukujących pracy. Dlatego istniejące przepisy, mające na ścisłą kontrolę działalności agencji, przy okazji ostatniej nowelizacji zostały zmodyfikowane. Oto stan po zmianach.
                                           • 30.10.2005Wyrok z dnia 18 stycznia 2005 r. II UK 128/04
                                            Korzystanie z urlopów macierzyńskiego i wychowawczego w okresie pozostawania w stosunku pracy wyłącza obowiązek ubezpieczenia z tytułu jedno-czesnego prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej (art. 6 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 9 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, Dz.U. Nr 137, poz. 887 ze zm.).
                                            • 30.10.2005Ulga bez adresata, ustawa bez sensu
                                             Od 1 stycznia 2006 r. w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy znajdą się zapisy dotyczące umów aktywizacyjnych (wprowadzone ustawą z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw – wchodzącą w życie w sporej części już od 1 listopada 2005 r.). A już od 1 listopada w ustawie o pdof pojawia się nowa ulga dla osób, które zdecyduja się zatrudnić u siebie osobę bezrobotna do pomocy w gospodarstwie domowym. Umowy aktywizacyjne miały w założeniu spowodować wyjście z szarej strefy kilkudziesięciu tysięcy osób zatrudnionych obecnie w gospodarstwach domowych w rolach pomocy domowej. Miały spowodować – ale nie spowodują. Zapisy robią wrażenie, jakby miały za zadanie zniechęcić wszystkich zatrudniających pomoce domowe do legalizacji zatrudnienia.
                                             • 11.10.2005Wyliczanie wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy - przykład 3
                                              Pracownik nie przepracował jeszcze pełnych 12 miesięcy kalendarzowych, ale przepracował więcej niż miesiąc kalendarzowy, otrzymuje wynagrodzenie stałe określone w umowie o pracę.
                                              • 11.10.2005Wyliczanie wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy - przykład 9
                                               Może się zdarzyć, że pracownik otrzymujący wynagrodzenie zmienne nie zdołał przed zachorowaniem przepracować pełnego miesiąca. Jeżeli pracownika nie obowiązuje okres wyczekiwania lub okres wyczekiwania już minął, to pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy z powodu choroby. Jeżeli pracownik zachorował w miesiącu, w którym został zatrudniony, do podstawy należy przyjąć wynagrodzenie za ten miesiąc, po uzupełnieniu.
                                               • 28.09.2005Interpretacja US IA-415/14a/05 z dnia 27.07.2005 r. - Urząd Skarbowy Łódź-Polesie
                                                Pytanie podatnika: Czy stanowią koszt uzyskania przychodów wydatki poniesione na zakup wyposażenia i towarów handlowych, które to wydatki zostały sfinansowane ze środków Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej?
                                                • 14.09.2005Kształcenie pracowników w formach pozaszkolnych
                                                 Podstawowymi formami kształcenia, dokształcania, a także doskonalenia w formach pozaszkolnych są studia podyplomowe, kursy, seminaria. W miarę potrzeby mogą być również organizowane inne formy np. staże zawodowe, staże specjalizacyjne, praktyki zawodowe, samokształcenie kierowane itp. Tak jak przy kształceniu w formach szkolnych zasadnicze znaczenia dla określenia uprawnień pracownika ma fakt, czy został przez zakład pracy skierowany.
                                                 • 13.09.2005Minimalne wynagrodzenie będzie rosło szybciej.
                                                  Sejm uchwalił, a Senat przyjął bez poprawek ustawę o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz o zmianie innych ustaw. Nowelizacja przynosi zmianę sposobu ustalania minimalnego wynagrodzenia w drodze negocjacji w Komisji Trójstronnej. Jeżeli w roku, w którym odbywają się negocjacje, wysokość minimalnego wynagrodzenia będzie niższa od połowy wysokości przeciętnego wynagrodzenia, stopień wzrostu (zależny od prognozowanego wskaźnika wzrostu cen) zwiększa się dodatkowo o 2/3 wskaźnika prognozowanego realnego przyrostu produktu krajowego brutto.
                                                  • 29.08.2005Obowiązki pracodawcy wynikające z kodeksu pracy
                                                   Pracodawca ma niezliczone obowiązki. Tutaj wymienimy jedynie te, o których mowa w kodeksie pracy, w kolejności ich pojawiania się w kodeksie. Pracodawca jest obowiązany szanować godność i inne dobra osobiste pracownika. Jakakolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu, bezpośrednia lub pośrednia, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy - jest niedopuszczalna.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 29 ] . [ 30 ] . [ 31 ] . [ 32 ] . [ 33 ] . [ 34 ] . [ 35 ] . [ 36 ] . [ 37 ] . [ 38 ] następna strona »