Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

okres zatrudnienia

 • 08.01.2008Pracodawcy o propozycjach nowego wiceministra finansów
  Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan popiera propozycje zaprezentowane przez wiceministra finansów Stanisława Gomułkę. – Ich realizacja pomogłaby utrzymać wysoki wzrost gospodarczy w długim okresie i będzie sprzyjać rozwojowi przedsiębiorczości – ocenia organizacja.
  • 04.01.2008OFE: Zbliża się termin losowania
   31 stycznia 2008 r. ZUS po raz kolejny w drodze losowania przydzieli zatrudnionych po raz pierwszy ubezpieczonych do otwartych funduszy emerytalnych (OFE). Kto nie chce być wylosowany, powinien jak najszybciej sam wybrać fundusz, do którego będą przekazywane jego składki emerytalne.
   • 03.01.2008Świadczenia emerytalne i rentowe wypłacane z zagranicy są opodatkowane
    Interpelacja nr 8485 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie opodatkowania w Polsce podatkiem dochodowym od osób fizycznych świadczeń emerytalnych lub rentowych, wypłacanych rezydentom polskim przez czeskie i słowackie instytucje emerytalno-rentowe
    • 03.01.2008BIEC prognozuje wolniejszy spadek stopy bezrobocia
     Grudniowy Wskaźnik Rynku Pracy (WRP) instytutu BIEC, informujący z wyprzedzeniem o zmianach w wielkości zatrudnienia i stopy bezrobocia, nieznacznie spadł w stosunku do notowań z listopada.
     • 28.12.2007Pracodawcy chcą większych ułatwień dla pracowników ze Wschodu
      PKPP Lewiatan opowiada się za wprowadzeniem daleko idących ułatwień dla obywateli Ukrainy, Białorusi i Rosji, chcących podjąć pracę w Polsce. Organizacja przedstawiła opinię do projektu zmian w rozporządzeniu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w tej sprawie.
      • 24.12.2007Wskaźnik zatrudnienia w górę
       W III kwartale 2007 r. wskaźnik zatrudnienia w Polsce przekroczył 49 proc. – poinformował GUS. Kwartalne Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności przyniosło także dane m.in. o liczbie osób bezrobotnych i biernych zawodowo.
       • 17.12.2007TK: Składki na KRUS nie zwiększą emerytury z ZUS-u
        Rolnicy – renciści, którzy w okresie pobierania renty opłacali składki emerytalne w KRUS, nie mogą liczyć na podwyższenie świadczenia, jeśli przysługuje im ono w ramach powszechnego systemu emerytalnego – orzekł w ubiegłym tygodniu Trybunał Konstytucyjny.
        • 13.12.2007Skrócony tydzień pracy
         Pytanie: Na czym polega system skróconego tygodnia pracy?
         • 13.12.2007Czy można ufać ofertom w urzędach pracy?
          Interpelacja nr 8425 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zapobiegania wywieszaniu nieprawdziwych ofert pracy w polskich urzędach pracy i zapewnienia bezpieczeństwa osobom korzystającym z usług tych urzędów
          • 12.12.2007Wojsko łatwiej odda lotniska
           Szybszy rozwój regionalnej i lokalnej sieci lotniskowej, niezbędnej do zaspokojenia potrzeb rosnącego ruchu lotniczego w Polsce, jest celem zmian w ustawie o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego, zaakceptowanej przez Radę Ministrów.
           • 11.12.2007Kto nie może pracować w nocy
            Pytanie: Jakie grupy osób nie mogą wykonywać pracy w nocy?
            • 11.12.2007Zasiłek macierzyński dla kobiet, które urodzą podczas urlopu wychowawczego
             Interpelacja nr 8280 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie dyskryminacji kobiet, które w trakcie urlopu wychowawczego rodzą kolejne dziecko
             • 06.12.2007Kontrowersje w sprawie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych
              Interpelacja nr 7793 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zatrudniania na podstawie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych Szanowna Pani Minister! W obecnym czasie na rynku pracy można zaobserwować znaczny wzrost zatrudnienia pracowników tymczasowych. W wielu przedsiębiorstwach na Śląsku może zdaje się nawet następować wypieranie zatrudnienia na stałych etatach przez tę formę. Niepokojące jest również to, że dla znacznej liczby spośród osób pracujących tymczasowo podstawą świadczenia pracy jest umowa cywilnoprawna, a nie stosunek pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy.
              • 05.12.2007KPP chce poprawek w projektach dyrektyw
               Konfederacja Pracodawców Polskich domaga się zmian w projektach unijnych dyrektyw dotyczących czasu pracy i pracy tymczasowej. Dokumenty są przedmiotem środowego posiedzenia Rady UE ds. Zatrudnienia i Spraw Społecznych.
               • 03.12.2007Bezrobocie w UE – 7 proc.
                W październiku stopa bezrobocia wyniosła w Unii Europejskiej 7 proc. W strefie euro odsetek osób bez pracy był w tym samym miesiącu wyższy o 0,2 pkt. proc.
                • 03.12.2007Kto orzeka o niepełnosprawności?
                 Interpelacja nr 7352 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie orzeczeń o niepełnosprawności
                 • 30.11.2007Jak liczyć okres zatrudnienia dla celów dodatku wychowawczego
                  Interpelacja nr 7344 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie prawa do dodatku wychowawczego do zasiłku rodzinnego dla pracowników, którzy legitymują się 6-miesięcznym okresem zatrudnienia, ale nie była to praca ciągła
                  • 28.11.2007Wyniki kontroli agencji pracy
                   Nieprawidłowości w umowach o pracę tymczasową, w treści świadectw pracy oraz naliczaniu wynagrodzeń za pracę w godzinach nadliczbowych - to najczęstsze uchybienia, jakie zostały wykryte podczas kontroli agencji pracy tymczasowej przeprowadzonych przez PIP.
                   • 27.11.2007Składki na ubezpieczenie społeczne osób zatrudnionych sezonowo w krajach UE
                    Interpelacja nr 6486 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie obowiązków ubezpieczeniowych związanych z zatrudnianiem w pracach sezonowych w krajach członkowskich Unii Europejskiej
                    • 23.11.2007Oświadczenie kierowcy o zatrudnieniu w innym miejscu
                     Pytanie: Czy od każdego zatrudnionego na podstawie umowy o pracę kierowcy mogę domagać się oświadczenia o pozostawaniu lub nie w innym zatrudnieniu?
                     • 23.11.2007Jak ustalić podstawę emerytury, gdy brak dokumentacji
                      Interpelacja nr 5858 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie sposobu naliczenia podstawy emerytury lub renty w sytuacji, gdy dokumentacja płacowa została zniszczona
                      • 16.11.2007GUS: Przeciętna płaca i zatrudnienie w górę
                       W październiku przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło w skali roku o 11 proc. W tym samym czasie zatrudnienie zwiększyło się o 5 proc. — informuje Główny Urząd Statystyczny.
                       • 16.11.2007PKPP Lewiatan: Górnicy powinni płacić za własne przywileje emerytalne
                        Stosowanie zasady, zgodnie z którą 1 rok pracy w zawodzie górniczym zaliczany jest jako 1,5 roku okresu składkowego przy obliczaniu emerytury, powinno wiązać się z odprowadzaniem odpowiednio wyższej składki przez samych zainteresowanych — uważa Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan.
                        • 15.11.2007Umowa zlecenia w trakcie urlopu wychowawczego i składki na ubezpieczenie społeczne
                         Pytanie: Czy zlecenie wykonywane podczas urlopu wychowawczego podlega składkom na ubezpieczenia społeczne?
                         • 14.11.2007Umowa zlecenia zawarta z bezrobotnym
                          Pytanie: Czy trzeba zgłaszać fakt zawarcia bardzo krótkiej umowy zlecenia do powiatowego urzędu pracy?
                          • 07.11.2007Brak możliwości odliczania składek płaconych za granicą niezgodny z Konstytucją RP.
                           Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepisy, które uniemożliwiają odliczenie składki na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne od podatku (dochodu) z tytułu działalności wykonywanej poza granicami Polski, są sprzeczne z ustawą zasadniczą.
                           • 07.11.2007Niższa stopa bezrobocia w październiku
                            Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej poinformowało, że stopa bezrobocia, obliczona na podstawie meldunków z wojewódzkich urzędów pracy, wyniosła w październiku 11,3 proc. i w porównaniu z danymi za wrzesień spadła o 0,3 pkt proc. Niższy wskaźnik bezrobocia - w granicach od 0,6 do 0,1 punktu - odnotowano we wszystkich województwach.
                            • 05.11.2007Określanie zakresu prac w zadaniowym systemie czasu pracy
                             Pytanie: Czy w systemie zadaniowego czasu pracy zadania mogą być zlecane na bieżąco, tzn. pracodawca, przełożony określa zadanie (zadania), które pracownik w danym dniu wykonuje?
                             • 02.11.2007KPP: Wcześniejsze emerytury tylko w wyjątkowych sytuacjach
                              2 listopada weszła w życie zmiana ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, która do końca 2008 roku przedłuża prawo do przechodzenia na wcześniejszą emeryturę na obecnie obowiązujących zasadach. Utrzymywaniu prowizorycznych rozwiązań w systemie emerytalnym przeciwni są pracodawcy.
                              • 24.10.2007Czas pracy kierowców - wiele różnych przepisów
                               Pytanie: Jakie przepisy odnośnie czasu pracy stosujemy w stosunku do kierowcy samochodu osobowego zatrudnionego na podstawie umowy o pracę przez stowarzyszenie zajmujące się działalnością charytatywną?
                               • 22.10.2007Systemy czasu pracy w firmie
                                Pytanie: Jakie systemy czasu pracy przewiduje Kodeks pracy i czy można je „mieszać” ze sobą w ramach jednej umowy?
                                • 19.10.2007Gospodarka – niewygodny temat kampanii wyborczej
                                 Główne partie w przedwyborczej debacie omijały gospodarkę, nie próbowały np. odpowiedzieć na pytanie, jak utrwalić wzrost gospodarczy i doprowadzić do cywilizacyjnego awansu kraju – ocenia Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Eksperci organizacji przeanalizowali poglądy gospodarcze głównych ugrupowań aspirujących do odgrywania w przyszłym parlamencie roli sił współrządzących lub opozycyjnych.
                                 • 15.10.2007Przed szczytem w Lizbonie o Strategii Lizbońskiej
                                  Zrównoważony dobrobyt, zapewnienie lepszego dostępu do zatrudnienia, edukacji, służby zdrowia oraz doprowadzenie do tego, aby legalna migracja stała się motorem dobrobytu – to niektóre z celów wymienionych w dokumencie „Interes Europy: sukces w dobie globalizacji”. Został on przyjęty przez Komisję Europejską i będzie podstawą rozmów o Strategii Lizbońskiej podczas szczytu UE w Lizbonie w dniach 18-19 października.
                                  • 02.10.2007Ściągalność podatku VAT
                                   Interpelacja nr 7202 do ministra finansów w sprawie realizacji przez urzędy skarbowe dochodów budżetu państwa z podatków od towarów i usług
                                   • 28.09.2007Projekt zmian w kodeksie pracy
                                    Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt ustawy zmieniającej kodeks pracy. Nowe przepisy mają zostać wprowadzone w celu dostosowania polskiego prawa do unijnych dyrektyw w zakresie równego traktowania w zatrudnieniu, czasu pracy oraz bhp.
                                    • 25.09.2007Sposób ustalania kapitału początkowego
                                     Interpelacja nr 7700 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie sposobu ustalania kapitału początkowego
                                     • 24.09.2007Fikcyjni bezrobotni
                                      Interpelacja nr 7135 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie uzależnienia uzyskania uprawnienia do różnych świadczeń od statusu bezrobotnego
                                      • 24.09.2007KIG krytycznie o realizacji odnowionej Strategii Lizbońskiej w Polsce
                                       „Żadna ze zmian nie została w pełni zrealizowana, a większość ma charakter wstępnych projektów” - tak Krajowa Izba Gospodarcza oceniła postępy we wdrażaniu Krajowego Programu Reform (KPR) na lata 2005-2008 na rzecz realizacji odnowionej Strategii Lizbońskiej. Od końca sierpnia br. trwają konsultacje w sprawie projektu rządowego Raportu 2007, poświęconego KPR.
                                       • 21.09.2007Dyskryminacja rencistów pobierających rentę socjalną
                                        Interpelacja nr 7778 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie ujednolicenia przepisów dotyczących praw i obowiązków rencistów
                                        • 20.09.2007Zasady postępowania z dokumentami płacowymi – trochę historii i stan obecny
                                         Interpelacja nr 7023 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie przepisów pozwalających na niszczenie dokumentów płacowych
                                         • 17.09.2007Zasady dokumentowania wynagrodzeń i okresów zatrudnienia przy ustaleniu kapitału początkowego
                                          Interpelacja nr 8011 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie kompletowania dokumentacji niezbędnej do ustalenia kapitału początkowego
                                          • 11.09.2007Warunki uzyskania dotacji na podjęcie działalności gospodarczej
                                           Interpelacja nr 7536 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie interpretacji przepisów dotyczących środków przyznawanych na podjęcie działalności gospodarczej wypłacanych przez powiatowe urzędy pracy
                                           • 05.09.2007ZUS w sprawie najniższej podstawy wymiaru i kwot składek we wrześniu, październiku i listopadzie 2007 r.
                                            Informacja ZUS z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie najniższej podstawy wymiaru składek oraz kwot składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i na Fundusz Pracy we wrześniu, październiku i listopadzie 2007 r. dla niektórych grup ubezpieczonych.
                                            • 05.09.2007KPP o polityce prorodzinnej
                                             Konfederacja Pracodawców Polskich uważa, że niezbędnym elementem skutecznej polityki społecznej jest tworzenie takich instrumentów prawnych, które umożliwiają godzenie życia zawodowego z życiem rodzinnym. Zdaniem KPP przyjęty wczoraj na Radzie Ministrów rządowy projekt ustawy realizującej program polityki prorodzinnej zawiera w sobie zarówno rozwiązania dobre, jak i, niestety, takie, które trzeba ocenić negatywnie.
                                             • 05.09.2007Praca nakładcza i urlop wychowawczy
                                              Interpelacja nr 2478 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie prawa do urlopu wychowawczego pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę nakładczą
                                              • 27.08.2007Informacja ZUS w sprawie zmiany kwot zmniejszenia ustalonych dla osób pobierających świadczenia i zasiłki przedemerytalne
                                               Zakład Ubezpieczeń Społecznych uprzejmie informuje, że w związku z wejściem z dniem 1 lipca 2007 r. Ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 115, poz. 792), wprowadzającej w art. 4 obniżenie o 3 punkty stopy procentowej składki na ubezpieczenia rentowe w okresie od dnia 1 lipca 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r., zmianie ulegają kwoty zmniejszenia, ustalone dla osób pobierających świadczenia i zasiłki przedemerytalne.
                                               • 08.08.2007Walka z praniem pieniędzy będzie zaostrzona
                                                Ministerstwo Finansów opublikowało projekt ustawy z dnia 27 lipca 2007 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu oraz o zmianie ustawy - Kodeks karny.
                                                • 03.08.2007Dokumentowanie wydatków w pytaniach i odpowiedziach – część VII
                                                 Dokumentowanie wydatków – ulga na gosposię i zmniejszenie podatku o 1% Pytanie: Podatnik zatrudnił w 2006 r. pomoc domową na podstawie umowy aktywizacyjnej i zatrudnienie to trwa także w 2007 r. Zatrudniona otrzymuje wynagrodzenie miesięczne. Jak wygląda rozliczenie osoby zatrudniającej i jak dokumentować opłacone składki?
                                                 • 01.08.2007Polska gospodarka po 6 miesiącach 2007 r.
                                                  Rok 2006 był bardzo dobry dla polskiej gospodarki - wzrost PKB sięgnął 6,1% przy wysokim wzroście spożycia indywidualnego. W ciągu pierwszych 6 miesięcy 2007 r. było jeszcze lepiej – wszystko wskazuje na to, że tempo wzrostu PKB wyniosło 6,7 – 6,8%. W tym optymistycznym obrazie pojawiają się jednak pęknięcia: bariery podażowe, które utrudniają utrzymanie dotychczasowej dynamiki rozwoju gospodarki.
                                                  • 31.07.2007ZUS przeprowadził kolejne losowanie do OFE
                                                   131 600 osób otrzymało w drodze losowania przydział do siedmiu otwartych funduszy emerytalnych (OFE). Losowanie odbyło się 31 lipca w siedzibie Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 30 ] . [ 31 ] . [ 32 ] . [ 33 ] . [ 34 ] . [ 35 ] . [ 36 ] . [ 37 ] . [ 38 ] . [ 39 ] ... [ 39 ] następna strona »