Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

zabezpieczenie ryzyka kredytowego

 • 08.11.2017Zakup i sprzedaż kryptowalut w PKPiR
  Pytanie: Czy poprawne jest stosowanie metody FIFO dla księgowania transakcji obrotu kryptowalutami? Czy zapis do PKPiR może dotyczyć kosztu zakupu kryptowalut odpowiadającej liczby jednostek sprzedanej kryptowaluty i być dokonany z datą sprzedaży i w okresie rozliczeniowym, w którym nastąpiła ta sprzedaż? Czy zapis takiego kosztu w PKPiR powinien być dokonywany w kolumnie 10?
 • 27.12.2013Postępowanie podatkowe: Odebranie wyjaśnień od wskazanej osoby
  TEZA: Odebranie wyjaśnień od wskazanej osoby w formie protokołu kontroli zamiast w formie zeznań w charakterze świadka, zmierza do pozbawienia strony udziału w istotnej czynności dowodowej i stanowi naruszenie nie tylko art. 190 § 1 Ordynacji podatkowej, ale i zasady ogólnej wynikającej z art. 123 § 1 Ordynacji podatkowej.
 • 09.09.2013Nieodpłatne poręczenie kredytu a przychód kredytobiorcy
  Z uzasadnienia: Skoro od udzielenia poręczenia uwarunkowane jest przyznanie kredytu podmiotowi, za którego się poręcza, przyjęcie przez poręczyciela wspomnianego ryzyka ma pewną wartość, czyli cenę, którą uzyskujący poręczenie w normalnych warunkach rynkowych musiałby poręczycielowi zapłacić. Jeżeli zatem poręczenie takie otrzymuje nieekwiwalentnie, tym samym uzyskuje nieodpłatne świadczenie w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
 • 27.04.2010Zabezpieczenie transakcji na rynku międzybankowym – projekt ZBP
  Związek Banków Polskich ogłosił, że z jego inicjatywy i z udziałem kilkunastu największych polskich banków trwają prace nad utworzeniem Zintegrowanego Systemu Zabezpieczeń (ZSZ) dla transakcji międzybankowego rynku OTC (over the counter market – rynek pozagiełdowy). Zadaniem nowego systemu ma być zabezpieczanie i prowadzenie rozliczeń transakcji zawieranych na rynku międzybankowym. Aby ZSZ mógł efektywnie realizować te zadania, będzie działał w formie izby rozliczeniowej zorganizowanej w oparciu o model tzw. centralnego kontrahenta (Central Counterparty – CCP).
 • 21.02.2008Koszty związane z obsługą kredytu i rzeczywista roczna stopa oprocentowania
  Interpelacja nr 203 do ministra finansów w sprawie omijania przez firmy pożyczkowe przepisów tzw. ustawy antylichwiarskiej
 • 10.04.2007ABC faktoringu (3) - Podstawowe cechy, porównanie z innymi sposobami zabezpieczania płynności
  Nie ma jednego, najlepszego rozwiązania dla wszystkich przedsiębiorstw. Najbardziej bezpieczny jest faktoring pełny, jednak wiąże się on z wyższymi kosztami. Przyjęte rozwiązanie powinno zależeć od specyfiki firmy oraz charakterystyki jej partnerów handlowych  
 • 09.06.2005Kredyt
  Nie licz na to, że zjawisz się w banku z genialnym planem i zachwycisz któregoś z doradców kredytowych. Bez odpowiednich zabezpieczeń nie uzyskasz kredytu.