Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

bezrobociu

 • 28.04.2020Walka z kryzysem może wymagać odblokowania oszczędności
  Kraje Europy powinny działać na rzecz odblokowania nadmiernych oszczędności wynikających z reakcji na pandemię koronawirusa – twierdzą eksperci firmy ubezpieczeniowo-finansowej Euler Hermes. Jak oceniają eksperci, odblokowywaniu oszczędności mogłoby służyć m.in. obniżenie podatków od osób prawnych oraz opodatkowania pracy.
  • 27.04.2020Walka z kryzysem może wymagać odblokowania oszczędności
   Kraje Europy powinny działać na rzecz odblokowania nadmiernych oszczędności wynikających z reakcji na pandemię koronawirusa – twierdzą eksperci firmy ubezpieczeniowo-finansowej Euler Hermes. Jak oceniają eksperci, odblokowywaniu oszczędności mogłoby służyć m.in. obniżenie podatków od osób prawnych oraz opodatkowania pracy.
   • 28.06.2019Bezrobocie spada kolejny miesiąc z rzędu
    Na koniec maja br. stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 5,4 proc. – podał Główny Urząd Statystyczny. W ciągu miesiąca odnotowano spadek wskaźnika o 0,2 pkt proc. Wzrosła natomiast liczba osób aktywnych zawodowo. Eksperci przewidują, że poziom bezrobocia może w kolejnych miesiącach spaść do ok. 5,1 proc.
    • 26.02.2019Niedobór pracowników ogranicza inwestycje firm
     Coraz więcej przedsiębiorstw ogranicza swoje inwestycje z powodu problemów ze znalezieniem odpowiednich pracowników – oceniają eksperci Konfederacji Lewiatan. Chociaż w ostatnim czasie bezrobocie wzrosło, to pracodawcy wciąż mają duże problemy z pozyskiwaniem pracowników.
     • 12.02.2019Składki ZUS 2019: Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
      Obowiązek opłacania składek na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (SFWON) został wprowadzony od 1 stycznia 2019 r. Płatnik zobowiązany do opłacania składek na Fundusz Pracy, począwszy od rozliczeń za styczeń 2019 r. opłaca je razem ze składkami na SFWON (których wysokość wynosi 0,15%) w łącznej wysokości 2,45% podstawy ich wymiaru, która w obu przypadkach jest taka sama.
      • 11.02.2019Składki ZUS 2019: Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
       Obowiązek opłacania składek na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (SFWON) został wprowadzony od 1 stycznia 2019 r. Płatnik zobowiązany do opłacania składek na Fundusz Pracy, począwszy od rozliczeń za styczeń 2019 r. opłaca je razem ze składkami na SFWON (których wysokość wynosi 0,15%) w łącznej wysokości 2,45% podstawy ich wymiaru, która w obu przypadkach jest taka sama.
       • 12.12.2018Nowe ulgi podatkowe dla inwestycji zwiększą konkurencyjność Polski?
        Nowy system ulg podatkowych dla inwestycji pozwoli nie tylko na wsparcie obszarów o wyższym bezrobocie, ale też zwiększy konkurencyjność Polski w rywalizacji o inwestycje zagraniczne – wynika z raportu pn. „Polska strefa inwestycji. Zmiany prawne i organizacyjne”, przygotowanym wspólnie przez ekspertów EY, Colliers International oraz Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.
        • 11.07.2018Podatki 2019: Danina solidarnościowa ma przynieść 1,15 mld zł
         Nowa danina solidarnościowa ma przynieść ok. 1,15 mld zł w skali roku – wynika z szacunków przedstawionych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Podatek ma być płacony po raz pierwszy od dochodów uzyskanych w 2019 r., a podlegać mają mu osoby o dochodach na poziomie przekraczającym 1 mln zł rocznie. Wpływy z nowego podatku zasilą tzw. Solidarnościowy Fundusz Wsparcia.
         • 13.06.2018MF: Uniknięcie daniny solidarnościowej będzie nieopłacalne
          Jak wyjaśniło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską ww. daniny solidarnościowej, jej uniknięcie wymagałoby zmiany rezydencji podatkowej osoby fizycznej (co na ogół wiązałoby się z przeprowadzką do innego państwa). Z uwagi na zapowiadaną wysokość stawki daniny solidarnościowej nie wydaje się prawdopodobne, aby osoby fizyczne, które w chwili obecnej opodatkowane są marginalną stawką 19% lub 32%, podjęły tak daleko idące i kosztowne działania z uwagi na podwyższenie marginalnej stawki podatkowej o 4%. Ponadto, próbom uniknięcia zapłaty nowej daniny zapobiegają już obowiązujące regulacje, a także projektowane zmiany mające na celu zwiększenie transparentności podatników i ich doradców.
          • 22.02.2018Poradniki ZUS: Zasady opłacania składek na Fundusz Pracy z przykładami
           Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnia okresowo aktualizowane poradniki dotyczące realizowania obowiązków związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenia, ilustrując je praktycznymi przykładami. Dzisiaj publikujemy poradnik, poświęcony opłacaniu składek na Fundusz Pracy.
           • 05.01.2018Specjalne strefy ekonomiczne - będą zmiany?
            W Ministerstwie Rozwoju na ukończeniu znajdują się prace nad ustawą o zasadach wspierania nowych inwestycji mającą docelowo zastąpić ustawę o specjalnych strefach ekonomicznych (przy zachowaniu praw nabytych w obecnym reżimie prawnym). W projekcie przewiduje się wsparcie nowych inwestycji w formie zwolnienia od podatku dochodowego oraz usług świadczonych nieodpłatnie przez podmioty odpowiedzialne za wspieranie nowych inwestycji.
            • 19.09.2017Plan wydatkowania środków z Funduszu Pracy budzi wątpliwości
             Rząd zaplanował zmniejszenie w przyszłym roku o 14 proc. środków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu. Jeszcze większy spadek dotyczyć ma wydatków na Krajowy Fundusz Szkoleniowy. Jak oceniają eksperci Konfederacji Lewiatan, rząd powinien całkiem na nowo zdefiniować cele wydatkowania środków z Funduszu Pracy.
             • 15.09.2017Wynagrodzenie minimalne 2018 – stawki wzrosną o 5 procent
              W przyszłym roku minimalne wynagrodzenie miesięczne za pracę ma wzrosnąć z 2000 do 2100 zł brutto – wynika z rozporządzenia, które przyjął w tym tygodniu rząd. Godzinowa stawka minimalna ma zostać z kolei podniesiona z 13 do 13,7 zł brutto. Stawki będą więc niższe względem oczekiwań związków zawodowych i wyższe wobec postulatów pracodawców.
              • 14.09.2017Wynagrodzenie minimalne 2018 – stawki wzrosną o 5 procent
               W przyszłym roku minimalne wynagrodzenie miesięczne za pracę ma wzrosnąć z 2000 do 2100 zł brutto – wynika z rozporządzenia, które przyjął w tym tygodniu rząd. Godzinowa stawka minimalna ma zostać z kolei podniesiona z 13 do 13,7 zł brutto. Stawki będą więc niższe względem oczekiwań związków zawodowych i wyższe wobec postulatów pracodawców.
               • 07.06.2017Zmniejsza się szara strefa na rynku tytoniowym
                Odsetek nielegalnych papierosów zmniejszył się z przeszło 18 proc. w 2015 do ok. 16 proc. w 2016 r. – wynika z raportu pn. „Pakiet tytoniowy – zatrzymać szarą strefę”, opublikowanego przez Business Centre Club. Szacuje się, że szara strefa wynosi obecnie 22-24 proc. całkowitej konsumpcji wyrobów tytoniowych w Polsce.
                • 22.05.2017Wynagrodzenie minimalne wzrośnie prawdopodobnie o 100 zł
                 W przyszłym roku wynagrodzenie minimalne powinno wzrosnąć z 2000 do 2100 zł brutto miesięcznie – wynika z propozycji przedstawionych w ostatnich dniach przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W efekcie płaca minimalna wzrosłaby o 5 proc. Z kolei minimalna stawka godzinowa wzrośnie najprawdopodobniej do 13,7 zł.
                 • 24.01.2017Staż dla bezrobotnego jako praktyka zawodowa
                  Interpelacja nr 7853 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie staży organizowanych przez powiatowe urzędy pracy
                  • 19.05.2016Rząd pracuje nad nową ustawą o zatrudnieniu
                   Aktualna ustawa o zatrudnieniu zostanie zastąpiona całkiem nowym aktem – zapowiedziało w tym tygodniu Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Nowe regulacje prawdopodobnie zmienią zasady wspierania osób bezrobotnych. Jak oceniają eksperci Konfederacji Lewiatan, obecne przepisy wymagają udoskonaleń i rozszerzenia o nowe elementy.
                   • 13.05.2016Brakuje pieniędzy na zatrudnienie młodych bezrobotnych
                    Interpelacja nr 2491 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie refundacji zatrudnienia młodych bezrobotnych zgodnie z mechanizmem 12+12
                    • 10.11.2015MPiPS: Osoby starsze chronione są przez polskie prawo
                     Interpelacja nr 34731 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie dyskryminacji osób starszych na rynku pracy
                     • 23.06.2015Staż dla bezrobotnego jako praktyka zawodowa
                      Interpelacja nr 32918 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zmiany przepisów prawnych, które uniemożliwiają zaliczenie stażu odbywanego przez bezrobotnych do doświadczenia zawodowego
                      • 03.02.2015Ulgi podatkowe do likwidacji?
                       Czy ulgi podatkowe i odliczenia od podatku dochodowego mają jakiś sens? Czy są rzeczywiście potrzebne? Czy dzieci mamy tylko dlatego, że można skorzystać z ulgi prorodzinnej? I tylko z powodu ulgi korzystaliśmy z Internetu?
                       • 02.02.2015Ulgi podatkowe do likwidacji?
                        Czy ulgi podatkowe i odliczenia od podatku dochodowego mają jakiś sens? Czy są rzeczywiście potrzebne? Czy dzieci mamy tylko dlatego, że można skorzystać z ulgi prorodzinnej? I tylko z powodu ulgi korzystaliśmy z Internetu?
                        • 13.11.2014Koszty pracy a zatrudnianie na część etatu
                         Interpelacja nr 27615 w sprawie fikcyjnego zatrudniania na część etatu
                         • 28.07.2014Ulgi podatkowe. A może warto wszystkie je zlikwidować?
                          Czy ulgi podatkowe rzeczywiście spełniają swoją rolę? Od czasu do czasu pojawiają się głosy, że nie. Jeśli faktycznie nie, to może powinny zostać całkowicie zlikwidowane? W zamian za to podatki mogłyby zostać obniżone.
                          • 28.07.2014Ulgi podatkowe. A może warto wszystkie je zlikwidować?
                           Czy ulgi podatkowe rzeczywiście spełniają swoją rolę? Od czasu do czasu pojawiają się głosy, że nie. Jeśli faktycznie nie, to może powinny zostać całkowicie zlikwidowane? W zamian za to podatki mogłyby zostać obniżone.
                           • 25.07.2014Dotacja na założenie firmy: Zawód wyuczony ma znaczenie?
                            Interpelacja nr 26144 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie przyznania środków przeznaczonych na wsparcie osób chcących podjąć działalność gospodarczą
                            • 11.02.2014Resort pracy szykuje nowe formy wsparcia dla bezrobotnych 50+
                             W przypadku zatrudnienia osób w wieku 50+ pracodawcy będą mogli liczyć na dofinansowanie do wynagrodzenia – wynika z nowej wersji projektu nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
                             • 10.01.2014Stopa bezrobocia rośnie. Najgorzej jest wśród młodych
                              Bezrobocie wzrosło w grudniu 2013 r. do poziomu 13,4 proc. – podał resort pracy i polityki społecznej. W zdecydowanie najgorszej sytuacji znajdują się młodzi (do 25. roku życia). Pracy nie ma blisko 30 proc. osób z tej grupy wiekowej.
                              • 10.01.2014Zakaz pracy w niedziele? Zatrudnienie stracić może 50 tys. osób
                               Do Sejmu wpłynął obywatelski, zgłoszony przez Komitet Inicjatywy Ustawodawczej „Wolna Niedziela", projekt zakładający wprowadzenie zakazu pracy w placówkach handlowych w niedziele. Środowiska biznesowe twierdzą, że wcielenie w życie tego pomysłu będzie oznaczać utratę pracy nawet dla 50 tys. osób.
                               • 11.12.2013Zatrudnienie na czas określony - Polska unijnym liderem
                                W Polsce aż 27 proc. pracowników zatrudnionych jest na czas określony, podczas gdy średnia unijna wynosi zaledwie 14,2 proc. – wynika z badań przeprowadzonych w ramach projektu „Ochrona pracowników przed nadużywaniem atypowych form zatrudnienia w Polsce i w wybranych krajach EU”, prowadzonego przez Komisję Europejską i m.in. NSZZ „Solidarność”.
                                • 15.07.2013Podatki 2013: Nowe zwolnienie z PIT
                                 Część programów przeciwdziałania bezrobociu zostanie w tym roku zwolniona z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT) – wynika z projektu rozporządzenia, opublikowanego w piątek przez resort finansów.
                                 • 15.07.2013Ulgi podatkowe. Może warto je wszystkie zlikwidować?
                                  Czy ulgi podatkowe rzeczywiście spełniają swoją funkcję? Jeśli nie, to może powinny zostać całkowicie zlikwidowane? W zamian za to podatki mogłyby zostać obniżone.
                                  • 13.06.2013Waloryzacja emerytur i rent, wynagrodzenie minimalne 2014
                                   Wysokość wskaźnika waloryzacji emerytur i rent oraz stawka płacy minimalnej na 2014 r. są już praktycznie przesądzone. Rząd proponuje, aby stawki były zgodne z ustawowymi zapisami o minimalnym wzroście. Oznacza to, że wynagrodzenie minimalne wzrośnie tylko o 80 zł, a waloryzacja świadczeń wyniesie 20 proc. realnego wzrostu przeciętnej płacy w 2013 r.
                                   • 07.06.2013Bezrobocie spadło w maju do 13,5%
                                    Stopa bezrobocia rejestrowanego spadła w maju do 13,5 proc. – wynika ze wstępnych danych z urzędów pracy. Oznacza to spadek o 0,5 pkt proc. względem kwietnia. To głównie efekt rozpoczęcia prac sezonowych, m.in. w turystyce, budownictwie oraz przy zbiorze owoców. Bez pracy wciąż pozostaje co najmniej 2,177 mln osób.
                                    • 04.06.2013KE nie zostawia suchej nitki na polskim rządzie
                                     Komisja Europejska krytycznie ocenia politykę gospodarczo-finansową rządu Donalda Tuska. Źle postrzegany jest nie tylko stan finansów publicznych (wysoki deficyt budżetowy), ale także stan inwestycji w infrastrukturę czy warunki prowadzenia biznesu. Eurokraci z Brukseli przedstawili szczegółowe zalecenia dla Polski, które mają ich zdaniem poprawić sytuację.
                                     • 13.05.2013Bezrobocie wśród młodych. Wkrótce nowe programy pomocowe
                                      Jak wynika z danych przedstawionych niedawno przez Eurostat, bez pracy jest obecnie blisko 30% Polaków w wieku do 25 lat. W niewiele lepszej sytuacji znajdują się absolwenci szkół wyższych. Perspektywy młodych nieco poprawią zapewne nowe instrumenty pomocowe, przewidziane w projekcie nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
                                      • 25.03.2013Polacy marzą o pracy w KGHM i koncernach motoryzacyjnych
                                       Najbardziej atrakcyjnym pracodawcą w Polsce jest KGHM Polska Miedź – wynika z tegorocznej edycji badania Randstad Award. Tuż za miedziowym gigantem znalazły się koncerny samochodowe Toyota, Volkswagen i Mercedes-Benz.
                                       • 08.03.2013Bezrobocie wzrosło w lutym do 14,4%. Tak źle nie było od lat
                                        Szacunkowa stopa bezrobocia wyniosła na koniec lutego 14,4 proc. – podało dziś Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Liczba bezrobotnych jest wyższa o 0,2 pkt proc. niż w styczniu. Pracy nie ma już 2,337 mln osób. To najgorszy wynik od sześciu lat. Kryzys coraz mocniej widać również na rynku pracy tymczasowej.
                                        • 19.10.2012Finansowanie aktywizacji zawodowej – jest projekt zmian
                                         Rząd zamierza zwiększyć limit środków Funduszu Pracy, które trafiają do urzędów pracy na finansowanie projektów dotowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego – wynika z projektu rozporządzenia opublikowanego wczoraj przez resort pracy i polityki społecznej.
                                         • 24.09.2012Pracodawcy i związkowcy zgodni: Fundusz Pracy wymaga zmian
                                          Dalsze „zamrażanie” środków Funduszu Pracy przez szefa resortu finansów przyniesie więcej strat niż korzyści – twierdzą zgodnie związki zawodowe i organizacje zrzeszające pracodawców. Strony apelują o gruntowną zmianę sposobu zarządzania funduszem.
                                          • 13.03.2012Bezrobocie zacznie spadać wiosną
                                           W marcu nie należy spodziewać się poprawy sytuacji na rynku pracy. Prawdopodobnie jednak lepiej będzie już w kwietniu, kiedy to na większą skalę rozpoczną się prace sezonowe, szczególnie w budownictwie – przewidują eksperci PKPP Lewiatan.
                                           • 08.03.2012Bezrobocie nadal rośnie
                                            Bezrobocie na koniec lutego wyniosło 13,5% – poinformował resort pracy. Oznacza to wzrost o 0,3% w porównaniu do stycznia. Zdaniem ekspertów, bezrobocie najprawdopodobniej będzie wciąż rosnąć – pracodawcy zgłaszają bowiem coraz mniej nowych ofert pracy.
                                            • 13.02.2012„Work sharing” receptą na kryzys?
                                             Dzielenie się pracą, czyli „work sharing”, to – zdaniem PKPP Lewiatan – dobra alternatywa dla zwolnień pracowników w sytuacji przejściowych kłopotów pracodawców. Lewiatan apeluje ponadto o wprowadzenie do Kodeksu pracy przepisów, które umożliwiłyby taką właśnie organizację pracy.
                                             • 09.01.2012Wyraźny wzrost bezrobocia
                                              Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła na koniec grudnia 2011 r. 12,5% – podał resort pracy. Oznacza to wzrost o 0,4% w porównaniu do listopada ubiegłego roku. Bezrobocie wzrosło we wszystkich województwach.
                                              • 08.12.2011BCC apeluje o obniżenie składki na Fundusz Pracy
                                               Podwyższając składkę rentową o 2%, rząd Donalda Tuska powinien obniżyć równocześnie składkę na Fundusz Pracy z 2,45% do co najmniej 1,3%, ponieważ i tak aktywność Funduszu będzie w 2012 r. mocno ograniczona, podobnie zresztą, jak ma to miejsce w roku obecnym – uważa Business Centre Club.
                                               • 24.11.2011Dodatkowe środki dla osób niepełnosprawnych
                                                Przyjęty przez rząd we wtorek (22 listopada br.) projekt tzw. ustawy okołobudżetowej, ściśle powiązany z budżetem na przyszły rok, przewiduje zwiększenie o 55 mln zł dofinansowania z budżetu państwa do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych – całość przeznaczonych na ten cel środków wyniesie 722,68 mln zł.
                                                • 14.11.2011Bezrobocie w październiku wyniosło 11,8%
                                                 Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w październiku 11,8% – poinformował resort pracy i polityki społecznej.
                                                 • 07.10.2011Bezrobocie wzrosło do 11,7%
                                                  Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła we wrześniu 11,7%, co oznacza wzrost o 0,1% względem poprzedniego miesiąca – podało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Zwiększenie bezrobocia odnotowano w siedmiu województwach, największe w pomorskim i warmińsko-mazurskim. W pozostałych województwach nie zanotowano zmian.
                                                  • 23.09.2011GUS o bezrobociu w sierpniu
                                                   W sierpniu 2011 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca odnotowano spadek liczby bezrobotnych i stopy bezrobocia. Jednak w stosunku do sierpnia 2010 bezrobocie wzrosło – wynika z danych GUS.

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] następna strona »