Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

biznesplan

 • 13.12.2019Tłumaczenia finansowe w praktyce. Co warto o nich wiedzieć?
  Tłumaczenia finansowe zaliczają się do specjalistycznych przekładów, które mogą być wykonywane w firmie pisemnej lub ustnej. Ich realizacją w profesjonalnych biurach tłumaczeń zajmują się biegli lingwiści, którzy oprócz znakomitej znajomości języka obcego posiadają także kierunkowe wykształcenie z zakresu finansów, ekonomii i prawa. Od jakości oraz poprawności tłumaczeń bardzo często zależą dalsze losy firmy oraz jej kariera, dlatego tłumaczenia finansowe warto powierzyć sprawdzonej i godnej zaufania firmie.
  • 15.11.2019Gwałtownie maleje liczba firm w akademickich inkubatorach przedsiębiorczości
   Liczba firm (startupów), które rozpoczęły działalność w ramach akademickich inkubatorów przedsiębiorczości wyniosła w roku 2015 – 1 530, w roku 2016 – 1 481, w roku 2017 – 1 209 a w roku 2018 już tylko 611, poinformowało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego odpowiadając na inpterpelację poselską.
   • 23.09.2019Zniesienie 30-krotności składek ZUS zapisane w budżecie 2020
    W przyjętym przez rząd projekcie ustawy budżetowej na rok 2020 planowana kwota wydatków organów i jednostek na rok 2020 uwzględnia prognozowaną wartość działań dyskrecjonalnych w postaci skutków netto planowanej nowelizacji ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych w zakresie zniesienia ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości 5.090 mln zł. Kwota ta uwzględnia wpływ planowanego zniesienia limitu trzydziestokrotności na podatki PIT, CIT oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.
    • 06.11.2017Premie i nagrody dla twórców a 50-proc. koszty uzyskania przychodu
     Pytanie: Czy możliwe jest zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów z tytułu uznaniowych premii kwartalnych ustalonych na podstawie analizy ekonomicznej wartości efektu pracy oraz wkładu twórcy w wytworzenie utworu, których podstawą jest wynagrodzenie uzyskiwane przez pracownika w ramach stosunku pracy za przeniesienie praw autorskich oraz z tytułu nagród, które są bezpośrednio związane z rozporządzeniem przez pracownika majątkowym prawem autorskim i stanowią pochodną korzyści jakie spółka czerpie z efektu pracy twórczej pracownika?
     • 26.04.2017Ceny transferowe: Forma dokumentacji
      Ustawodawca nie określił konkretnej postaci dokumentacji podatkowej dla potrzeb cen transferowych, pozostawiając podatnikom dowolność w jej fizycznym kształtowaniu.  Taka dokumentacja może przyjąć postać dwóch zbiorów danych: dokumentacji o charakterze stałym, dokumentacji tworzonej na bieżąco.
      • 25.04.2017Ceny transferowe: Forma dokumentacji
       Ustawodawca nie określił konkretnej postaci dokumentacji podatkowej dla potrzeb cen transferowych, pozostawiając podatnikom dowolność w jej fizycznym kształtowaniu.  Taka dokumentacja może przyjąć postać dwóch zbiorów danych: dokumentacji o charakterze stałym, dokumentacji tworzonej na bieżąco.
       • 04.02.2015Koszty uzyskania przychodów - ważne wyroki NSA
        Minimalizowanie ryzyka gospodarczego można uznawać za objęte celem zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów - wynika z niedawnych wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego. Orzeczenia NSA wskazują, że gruntowna analiza planowanych przedsięwzięć powinna być, jako koszt niezbędny, od którego zależna jest decyzja biznesowa, uznawana za koszt uzyskania przychodu.
        • 03.02.2015Koszty uzyskania przychodów - ważne wyroki NSA
         Minimalizowanie ryzyka gospodarczego można uznawać za objęte celem zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów – wynika z niedawnych wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego. Orzeczenia NSA wskazują, że gruntowna analiza planowanych przedsięwzięć powinna być, jako koszt niezbędny, od którego zależna jest decyzja biznesowa, uznawana za koszt uzyskania przychodu.
         • 13.05.2014Dotacja z urzędu na nowe stanowisko pracy
          Interpelacja nr 24744 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie refundowania pracodawcy kosztów wyposażenia stanowiska pracy
          • 26.09.2013Nocleg i posiłki podwykonawców a wartość początkowa inwestycji
           Z uzasadnienia: Zarówno wydatki poniesione na spotkania biznesowe (narady) z kontrahentami zaangażowanymi w realizację projektu inwestycyjnego (gastronomia, noclegi), jak i wydatki związane z pobytem w Polsce architekta amerykańskiego (koszty hotelu, przelotu, narad odbytych w restauracjach, w tym koszty posiłków), nie są wydatkami o charakterze reprezentacyjnym, lecz są to koszty ściśle związane z inwestycją, bez poniesienia których dalsze działania inwestycyjne byłyby niemożliwe lub bardzo utrudnione. Wydatki te nie mają wywołać na kontrahentach jak najlepszego wrażenia, lecz wynikają z bieżącej współpracy z kontrahentami, przy czym obowiązek ponoszenia części z nich wynika z zawartych umów.
           • 06.08.2013Dotacje z powiatowego urzędu pracy
            Oprócz dotacji z funduszy unijnych źródłem finansowania działalności gospodarczej mogą być środki z funduszy krajowych, np. dotacje z Funduszu Pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
            • 17.05.2013Młodzi dostaną pożyczki z Funduszu Pracy
             Ministerstwo Finansów nadal „mrozi” – pomimo złej sytuacji na rynku pracy – kilka miliardów złotych zebranych w Funduszu Pracy. Prawdopodobnie część z nich trafi na pożyczki na założenie własnego biznesu, głównie dla osób młodych. To jedna z propozycji przedstawionych przez resort pracy i polityki społecznej. Pomysł dobrze oceniają środowiska pracodawców, których składki zasilają konta Funduszu.
             • 05.02.2013Jak zdobyć dobry kredyt na rozpoczęcie biznesu?
              Pomimo zaostrzania przez banki polityki kredytowej i ostrożnego podchodzenia do finansowania nowych przedsiębiorstw, uzyskanie kredytu na rozpoczęcie działalności gospodarczej jest możliwe – przekonują eksperci firmy doradczej Expander. Jak wskazują, aby mieć na to szanse, należy spełniać co najmniej kilka konkretnych warunków.
              • 12.07.2012Biznesplan w kosztach podatkowych
               Pytanie podatnika: Spółka zawarła umowę o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ... .Wcześniej jednak poniosła koszty, pokryte ze środków własnych, opracowania biznesplanu projektu . Czy wydatki na przygotowanie ww. biznesplanu mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów?
               • 11.08.2011Lewiatan: Przedsiębiorców czeka ciężkie półrocze
                Olbrzymie turbulencje, które zauważalne są ostatnio na rynku walutowym i na rynkach giełdowych na całym świecie nie sprzyjają biznesowi, potrzebującemu do rozwoju oczywiście stabilnych warunków, w których działa – twierdzą eksperci Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan.
                • 17.06.2011BCC: Wprowadźmy biznesowy model zarządzania do administracji publicznej
                 Trybunał Konstytucyjny orzekł w ostatni wtorek, że jeden z przepisów ustawy o racjonalizacji zatrudnienia w państwowych jednostkach budżetowych jest niezgodny z treścią Konstytucji RP. Według Business Centre Club, aby uzyskać oszczędności i nie obniżyć przy tym efektywności administracji publicznej, wystarczy wprowadzić biznesowy model zarządzania jej kadrami.
                 • 15.03.2010„Kapitał dla energii”: Powstają kolejne innowacyjne firmy
                  Najpóźniej jesienią tego roku w ramach programu „Kapitał dla energii” rozpoczną działalność kolejne trzy przedsięwzięcia gospodarcze w branży innowacyjnych technologii energooszczędnych w budownictwie oraz wykorzystujące odnawialne źródła energii. Program „Kapitał dla innowacji w obszarze poszanowania energii”, który umożliwia naukowcom-wynalazcom wchodzenie na rynek komercyjny z innowacyjnymi technologiami, jest realizowany od 2008 roku przez Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum w Katowicach należący do Grupy Euro-Centrum.
                  • 02.12.2009Ruszył konkurs „Zacznij.biz”
                   Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan ogłosiła konkurs na biznesplany. Jego uczestnicy mogą zgłaszać swoje projekty biznesowe, które następnie zostaną dopracowane przy współpracy z grupą ekspertów. Autorzy najlepszych biznesplanów zyskają możliwość prezentacji swoich pomysłów przed grupą potencjalnych inwestorów.
                   • 09.10.2009Szósta edycja konkursu na najlepszy biznesplan
                    Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości ogłosiła VI edycję konkursu na biznesplany. Celem projektu jest kreowanie przedsiębiorczych działań wśród młodych ludzi oraz dostarczenie im możliwości realizacji swoich pomysłów. Najlepsi otrzymają wsparcie finansowo-szkoleniowe.
                    • 28.09.2009Kolejne regiony w systemie JEREMIE
                     W kolejnych dwóch województwach - dolnośląskim i łódzkim - będzie funkcjonował system wsparcia sektora MSP ze środków Unii Europejskiej o nazwie JEREMIE (Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises - Wspólne europejskie zasoby dla MŚP). To nowy mechanizm pozadotacyjnego wsparcia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw ze środków publicznych, ustanowiony przez Komisję Europejską.
                     • 23.07.2009206 mln zł dla rozpoczynających działalność rolniczą
                      Już ponad 4,1 tys. rolników, którzy ubiegali się w 2008 r. o przyznanie pomocy z działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom”, finansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, otrzymało premie w wysokości 50 tys. zł. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała na ich konta bankowe 206,4 mln zł. Oddziały Regionalne ARiMR przyjęły w 2008 r. 6,5 tys. wniosków od młodych rolników ubiegających się o premie na start zawodowy, a z tej grupy około 5,2 tys. otrzymało z Agencji decyzje o przyznaniu takiego wsparcia.
                      • 21.07.2009Nowy system wsparcia sektora MSP ze środków UE w Wielkopolsce
                       Jak informuje Bank Gospodarstwa Krajowego, instytucje finansowe z województwa wielkopolskiego obsługujące sektor MSP uzyskają dostęp do kwoty ponad 280 mln złotych, która wesprze przedsiębiorców w pozyskaniu zewnętrznych źródeł finansowania prowadzonej działalności. BGK podpisał z województwem wielkopolskim umowę o finansowanie funduszu powierniczego, który będzie działał w systemie JEREMIE (Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises - Wspólne europejskie zasoby dla MSP).
                       • 22.06.2009Spotkanie bankowców z Unią Metropolii Polskich
                        W ubiegłym tygodniu w Warszawie spotkali się przedstawiciele środowiska bankowego i samorządów, by omówić sposoby finansowania potrzeb społeczności lokalnych. Konieczność rozwoju współpracy między sektorem publicznym i bankami wynika m.in. z faktu, że w ciągu najbliższych 4-5 lat tylko największe miasta w Polsce będą potrzebowały środków na inwestycje w wysokości ok. 50 mld zł, a nie otrzymają ich z budżetu państwa.
                        • 05.05.20091,25 mld zł z ARiMR na tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
                         Od 5 do 18 maja 2009 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” finansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013. W tym naborze wniosków do podziału między województwa zarezerwowano kwotę 1,25 mld zł. Jeśli w którymś z województw zebrane wnioski nie wyczerpią tzw. koperty regionalnej, odbędzie się tam kolejny nabór.
                         • 30.04.2009V Konkurs na Biznesplany rozstrzygnięty
                          W siedzibie Narodowego Banku Polskim zostały ogłoszone wyniki piątej edycji Konkursu na Biznesplany. Spośród 671 biznesplanów kapituła wybrała 17 pomysłów, których autorzy osobiście zaprezentowali je organizatorom. Z tego grona wytypowano finałową dziesiątkę, z której następnie wyłonionych zostało trzech zwycięzców.
                          • 28.04.2009"Ratujemy polskie szpitale" - rząd rozpoczął realizację programu
                           Rada Ministrów przyjęła ostateczną wersję programu "Ratujemy polskie szpitale". Program zakłada pomoc finansową dla samorządów, które zdecydują się na przekształcenie szpitali w spółki prawa handlowego. Samorządy, które chcą skorzystać z rządowej pomocy, mogą już zgłaszać wnioski do wojewodów. Program ma obowiązywać w latach 2009-2011.
                           • 18.02.2009Rządowy program przekształceń w służbie zdrowia
                            Rozwiązania zachęcające samorządy terytorialne do powoływania spółek kapitałowych świadczących usługi medyczne w miejsce przekształconych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej zawiera przyjęty przez rząd program „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia”.
                            • 03.02.2009Pomoc dla młodych rolników: 40% zrealizowanych wniosków
                             Do końca stycznia br. 40 proc. rolników, którzy ubiegali się w ubiegłym roku o przyznanie pomocy z działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom”, finansowanego z PROW 2007-2013, otrzymało już premie w wysokości 50 tys. zł. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała na konta bankowe 2,6 tys. takich rolników, ponad 130 mln zł. Dla przeszło 3,3 tys. rolników, czyli ponad połowy tych, którzy złożyli wnioski w 2008 roku, Agencja wydała już decyzje o przyznaniu takich premii.
                             • 30.12.2008Nowa strona internetowa dla szukających dotacji na pomysł usług w sieci
                              Przykłady przedsięwzięć, które powiodły się dzięki dofinansowaniu ze środków UE, wskazówki, jak napisać biznesplan, dziesięć kroków do samodzielnego złożenia wniosku o dotację i sześć najczęstszych błędów przy jego składaniu oraz wiele cennych rad, jak rozwijać i promować swój pomysł na e-usługi i elektroniczne działania B2B — te wszystkie informacje znajdują się na nowej stronie internetowej www.web.gov.pl, którą uruchomiła Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
                              • 06.11.2008Piąta edycja Konkursu na Biznesplany
                               Wystartowała V edycja Konkursu na Biznesplany, organizowanego przez Akademickie Inkubatory Prezedsiębiorczości (AIP). Pomysły na biznes można w nim zgłaszać do końca listopada bieżącego roku. Autor najlepszej koncepcji przedsięwzięcia gospodarczego otrzyma 10 tys. zł i dostęp do pakietu usług, które pomogą w uruchomieniu firmy.
                               • 16.06.2008Zaliczanie do KUP wydatków na opracowanie biznesplanu i sporządzenie wniosków o dotację ze środków UE
                                Poniesione przez podatnika ze środków własnych wydatki na usługi doradcze udokumentowane fakturami, związane z opracowaniem biznesplanu inwestycji polegającej na wzięciu w leasing środków trwałych oraz ze sporządzeniem wniosków o dotacje ze środków pomocowych Unii Europejskiej, pozostają w związku ze źródłem przychodów, jakim jest prowadzona przez niego działalność gospodarcza i jako takie podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów. Natomiast dopiero w momencie uzyskania dotacji powinno nastąpić ewentualne wyłączenie tych kosztów, tj. nieuwzględnienie ich w rozliczeniu podatkowym, z racji ich bezpośredniego związku z przychodem uzyskanym ze źródła przychodów, z którego dochód wolny jest od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 23 u.p.d.o.p. – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
                                • 02.05.2008Nagrodzone pomysły na biznes
                                 Już po raz czwarty kapituła Konkursu na Biznesplany wybrała 10 najlepszych pomysłów na biznes. W tym roku wpłynęło rekordowo dużo prac. Ponad 1,5 tys. osób zgłosiło 750 pomysłów na biznes. Zwycięzcą tegorocznej edycji Konkursu na Biznesplany został Tomasz Wiśniewski z Torunia z pomysłem sondy ultradźwiękowej dla osób niewidomych.
                                 • 29.04.2008PARP: Wsparcie dla technostarterów
                                  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozpoczęła nabór wniosków w ramach pilotażowego programu „Wsparcie na rozwoju technostarterów i dla technostarterów”. Termin składania wniosków upływa 30 maja 2008 r. Ostateczny termin zakończenia i rozliczenia projektu przez wnioskodawców upływa 31 października 2008 r.
                                  • 19.11.2007IV Konkurs na Biznesplany
                                   W piątek po raz czwarty został zainaugurowany doroczny ogólnopolski Konkurs na Biznesplany. Jego celem jest umożliwienie młodym Polakom, autorom najlepszych pomysłów na biznes, założenia firmy w Akademickich Inkubatorach Przedsiębiorczości.