Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

ekwiwalent urlopowy

 • 06.08.2020Parametry i wskaniki 2020: Pracownik
  Za przychody ze stosunku pracy uwaa si wszelkiego rodzaju wypaty pienine oraz warto pienin wiadcze w naturze bd ich ekwiwalenty, bez wzgldu na ródo finansowania tych wypat i wiadcze, a w szczególnoci:
  • 05.06.2020Dofinansowanie wypoczynku pracowników i ich rodzin. Podatki i ZUS
   Powoli rozpoczyna si sezon wyjazdów wypoczynkowych. Dofinansowanie do wypoczynku pracowników oraz ich rodzin moe by udzielone nie tylko ze rodków Zakadowego Funduszu wiadcze Socjalnych, ale równie z innego róda, np. ze rodków obrotowych przedsibiorstwa. W zalenoci od tego, skd pochodzi to dofinansowanie, jaka jest jego wysoko oraz tego, czy dotyczy dorosych czy te dzieci lub modziey – róne bd skutki podatkowo-skadkowe udzielonego wsparcia.
   • 04.06.2020Dofinansowanie wypoczynku pracowników i ich rodzin. Podatki i ZUS
    Powoli rozpoczyna si sezon wyjazdów wypoczynkowych. Dofinansowanie do wypoczynku pracowników oraz ich rodzin moe by udzielone nie tylko ze rodków Zakadowego Funduszu wiadcze Socjalnych, ale równie z innego róda, np. ze rodków obrotowych przedsibiorstwa. W zalenoci od tego, skd pochodzi to dofinansowanie, jaka jest jego wysoko oraz tego, czy dotyczy dorosych czy te dzieci lub modziey – róne bd skutki podatkowo-skadkowe udzielonego wsparcia.
    • 14.01.2020Parametry i wskaniki 2020: Pracownik
     Za przychody ze stosunku pracy uwaa si wszelkiego rodzaju wypaty pienine oraz warto pienin wiadcze w naturze bd ich ekwiwalenty, bez wzgldu na ródo finansowania tych wypat i wiadcze, a w szczególnoci:
     • 12.06.2019Dofinansowanie wypoczynku pracowników i ich rodzin. Podatki i ZUS
      Powoli rozpoczyna si sezon wyjazdów wypoczynkowych. Dofinansowanie do wypoczynku pracowników oraz ich rodzin moe by udzielone nie tylko ze rodków Zakadowego Funduszu wiadcze Socjalnych, ale równie z innego róda, np. ze rodków obrotowych przedsibiorstwa. W zalenoci od tego, skd pochodzi to dofinansowanie, jaka jest jego wysoko oraz tego, czy dotyczy dorosych czy te dzieci lub modziey – róne bd skutki podatkowo-skadkowe udzielonego wsparcia.
      • 06.03.2019Parametry i wskaniki 2019: Pracownik
       Za przychody ze stosunku pracy uwaa si wszelkiego rodzaju wypaty pienine oraz warto pienin wiadcze w naturze bd ich ekwiwalenty, bez wzgldu na ródo finansowania tych wypat i wiadcze, a w szczególnoci:
       • 05.07.2018Dofinansowanie wypoczynku pracowników i ich rodzin. Podatki i ZUS
        Rozpocz si sezon wyjazdów wypoczynkowych. Dofinansowanie do wypoczynku pracowników oraz ich rodzin moe by udzielone nie tylko ze rodków Zakadowego Funduszu wiadcze Socjalnych, ale równie z innego róda, np. ze rodków obrotowych przedsibiorstwa. W zalenoci od tego, skd pochodzi to dofinansowanie, jaka jest jego wysoko oraz tego, czy dotyczy dorosych czy te dzieci lub modziey – róne bd skutki podatkowo-skadkowe udzielonego wsparcia.
        • 07.05.2018ZUS: Podstawa wymiaru skadek na ubezpieczenia spoeczne
         Jeste osob ubezpieczon? Sprawd, od jakich kwot (czyli od jakiej podstawy wymiaru) i w jaki sposób s naliczane skadki na Twoje ubezpieczenia spoeczne.
         • 30.04.2018ZUS: Podstawa wymiaru skadek na ubezpieczenia spoeczne
          Jeste osob ubezpieczon? Sprawd, od jakich kwot (czyli od jakiej podstawy wymiaru) i w jaki sposób s naliczane skadki na Twoje ubezpieczenia spoeczne.
          • 29.03.2018Pracownik twórca: Jak dokumentowa przekazanie praw autorskich aby móc stosowa 50% KUP
           Z uzasadnienia: Tylko bowiem wyrane rozrónienie, jak równie dokumentowanie prac – utworów chronionych prawem autorskim oraz wypaconych wynagrodze z tego tytuu daje podstaw do zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów przy zapewnieniu waciwej realizacji obowizków patnika w zakresie prawidowego obliczania i poboru zaliczek na podatek dochodowy.
           • 17.01.2018Parametry i wskaniki 2018: Pracownik
            Za przychody ze stosunku pracy uwaa si wszelkiego rodzaju wypaty pienine oraz warto pienin wiadcze w naturze bd ich ekwiwalenty, bez wzgldu na ródo finansowania tych wypat i wiadcze, a w szczególnoci:
            • 03.02.2017Parametry i wskaniki 2017: Pracownik
             Za przychody ze stosunku pracy uwaa si wszelkiego rodzaju wypaty pienine oraz warto pienin wiadcze w naturze bd ich ekwiwalenty, bez wzgldu na ródo finansowania tych wypat i wiadcze, a w szczególnoci:
             • 02.06.2016Podstawa wymiaru i finansowanie skadek na ubezpieczenie spoeczne osb wykonujcych umowy cywilnoprawne
              1. Podstawa wymiaru skadek na ubezpieczenia spoeczne  Podstaw wymiaru skadek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zleceniobiorcw, stanowi przychd – w rozumieniu przepisw o podatku dochodowym od osb fizycznych – osigany z tytuu wykonywania umowy zlecenia, jeeli w umowie tej okrelono odpatno za jej wykonywanie kwotowo, albo w kwotowej stawce godzinowej lub akordowej, albo prowizyjnie. Jeeli odpatno za wykonanie umowy zostaa ustalona w innej formie, podstaw wymiaru skadek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe stanowi zadeklarowana kwota, nie nisza jednak od kwoty minimalnego wynagrodzenia.
              • 01.06.2016Podstawa wymiaru i finansowanie skadek na ubezpieczenie spoeczne osb wykonujcych umowy cywilnoprawne
               1. Podstawa wymiaru skadek na ubezpieczenia spoeczne  Podstaw wymiaru skadek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zleceniobiorcw, stanowi przychd – w rozumieniu przepisw o podatku dochodowym od osb fizycznych – osigany z tytuu wykonywania umowy zlecenia, jeeli w umowie tej okrelono odpatno za jej wykonywanie kwotowo, albo w kwotowej stawce godzinowej lub akordowej, albo prowizyjnie. Jeeli odpatno za wykonanie umowy zostaa ustalona w innej formie, podstaw wymiaru skadek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe stanowi zadeklarowana kwota, nie nisza jednak od kwoty minimalnego wynagrodzenia.
               • 06.05.2016Jak ewidencjonowa rozrachunki z tytuu wynagrodze?
                Do ewidencjonowania rozrachunkw z tytuu wynagrodze pracowniczych suy specjalne konto ksigowe. Moe ono zosta nazwane np. 231 Rozrachunki z tytuu wynagrodze.
                • 05.05.2016Jak ewidencjonowa rozrachunki z tytuu wynagrodze?
                 Do ewidencjonowania rozrachunkw z tytuu wynagrodze pracowniczych suy specjalne konto ksigowe. Moe ono zosta nazwane np. 231 Rozrachunki z tytuu wynagrodze.
                 • 23.12.2015Parametry i wskaniki 2016: Pracownik
                  Za przychody ze stosunku pracy uwaa si wszelkiego rodzaju wypaty pienine oraz warto pienin wiadcze w naturze bd ich ekwiwalenty, bez wzgldu na rdo finansowania tych wypat i wiadcze, a w szczeglnoci:
                  • 22.05.2015Dofinansowanie wypoczynku pracownikw i ich rodzin. Podatki i ZUS
                   Wkrtce rozpocznie si sezon wyjazdw wypoczynkowych. Dofinansowanie do wypoczynku pracownikw oraz ich rodzin moe by udzielone nie tylko ze rodkw Zakadowego Funduszu wiadcze Socjalnych, ale rwnie z innego rda, np. ze rodkw obrotowych przedsibiorstwa. W zalenoci od tego, skd pochodzi to dofinansowanie, jaka jest jego wysoko oraz tego, czy dotyczy dorosych czy te dzieci lub modziey - rne bd skutki podatkowo-skadkowe udzielonego wsparcia.
                   • 13.02.2015Rozrachunki z tytuu wynagrodze. Ujcie w ksigach rachunkowych
                    Do ewidencjonowania rozrachunkw z tytuu wynagrodze pracowniczych suy specjalne konto ksigowe. Moe ono zosta nazwane np. 231 Rozrachunki z tytuu wynagrodze.
                    • 12.02.2015Rozrachunki z tytuu wynagrodze. Ujcie w ksigach rachunkowych
                     Do ewidencjonowania rozrachunkw z tytuu wynagrodze pracowniczych suy specjalne konto ksigowe. Moe ono zosta nazwane np. 231 Rozrachunki z tytuu wynagrodze.
                     • 24.12.2014Parametry i wskaniki 2015: Pracownik
                      Za przychody ze stosunku pracy uwaa si wszelkiego rodzaju wypaty pienine oraz warto pienin wiadcze w naturze bd ich ekwiwalenty, bez wzgldu na rdo finansowania tych wypat i wiadcze, a w szczeglnoci:
                      • 23.12.2014Parametry i wskaniki 2015: Pracownik
                       Za przychody ze stosunku pracy uwaa si wszelkiego rodzaju wypaty pienine oraz warto pienin wiadcze w naturze bd ich ekwiwalenty, bez wzgldu na rdo finansowania tych wypat i wiadcze, a w szczeglnoci:
                       • 23.07.2014Podatkowo-skadkowe aspekty dofinansowania wypoczynku pracownikw i ich rodzin
                        Dofinansowanie do wypoczynku pracownikw oraz ich rodzin moe by udzielone nie tylko ze rodkw Zakadowego Funduszu wiadcze Socjalnych, ale rwnie z innego rda, np. ze rodkw obrotowych przedsibiorstwa. W zalenoci od tego, skd pochodzi to dofinansowanie, jaka jest jego wysoko oraz tego, czy dotyczy dorosych czy te dzieci lub modziey - rne bd skutki podatkowo-skadkowe udzielonego wsparcia.
                        • 22.07.2014Podatkowo-skadkowe aspekty dofinansowania wypoczynku pracownikw i ich rodzin
                         Dofinansowanie do wypoczynku pracownikw oraz ich rodzin moe by udzielone nie tylko ze rodkw Zakadowego Funduszu wiadcze Socjalnych, ale rwnie z innego rda, np. ze rodkw obrotowych przedsibiorstwa. W zalenoci od tego, skd pochodzi to dofinansowanie, jaka jest jego wysoko oraz tego, czy dotyczy dorosych czy te dzieci lub modziey – rne bd skutki podatkowo-skadkowe udzielonego wsparcia.
                         • 13.03.2014Wynagrodzenia. Ksigowanie rozrachunkw z tytuu wynagrodze
                          Do ewidencjonowania rozrachunkw z tytuu wynagrodze pracowniczych suy specjalne konto ksigowe. Moe to by konto 231 – Rozrachunki  z tytuu wynagrodze. Nazwa konta i zasady dokonywanych na nim zapisw powinny wynika z przyjtych przez jednostk zasad (polityki) rachunkowoci i zakadowego planu kont.
                          • 26.02.2014Parametry i wskaniki 2014: Pracownik
                           Za przychody ze stosunku pracy uwaa si wszelkiego rodzaju wypaty pienine oraz warto pienin wiadcze w naturze bd ich ekwiwalenty, bez wzgldu na rdo finansowania tych wypat i wiadcze, a w szczeglnoci:
                           • 24.01.2014Parametry i wskaniki 2014: Pracownik
                            Za przychody ze stosunku pracy uwaa si wszelkiego rodzaju wypaty pienine oraz warto pienin wiadcze w naturze bd ich ekwiwalenty, bez wzgldu na rdo finansowania tych wypat i wiadcze, a w szczeglnoci:
                            • 03.09.2013Skadki ZUS: wiadczenia urlopowe wypacane pracownikom
                             W sytuacji, gdy przedsibiorca zatrudniajcy wedug stanu na dzie 1 stycznia danego roku w przeliczeniu na pene etaty co najmniej 20 pracownikw, ktry nie tworzy zakadowego funduszu wiadcze socjalnych, ktry jednoczenie zdecyduje si na wprowadzenie dla swych pracownikw korzystajcych z urlopu wypoczynkowego specjalnego wiadczenia zobowizany jest odprowadzi od tych skadnikw wynagrodzenia skadki na ubezpieczenia spoeczne.
                             • 24.05.2013Skadki ZUS: Dodatkowe wiadczenia wynikajce z ukadw zbiorowych pracy
                              Ekwiwalent pieniny wypacany zamiast poczstunku z okazji ustalonego w spce Dnia ... nie podlega zwolnieniu z obowizku opacania skadek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe jako wiadczenie przyznawane z tytuu uroczystych dni, jak tradycyjne "barbrkowe". wiadczenie pienine moe podlega wyczeniu z podstawy wymiaru skadek tylko w sytuacji, gdy stanowi ekwiwalent wiadczenia w naturze, prawo honorowe i symboliczne przysugujce z tytuu uroczystego dnia. Fakt otrzymania wiadczenia przez pracownikw powinien mie wic podoe w tradycji, a wiadczenie powinno by pewn form prawa honorowego przynalenego okrelonej grupie zawodowej - wyjani ZUS.
                              • 01.03.2013Parametry i wskaniki 2013: Pracownik
                               Za przychody ze stosunku pracy uwaa si wszelkiego rodzaju wypaty pienine oraz warto pienin wiadcze w naturze bd ich ekwiwalenty, bez wzgldu na rdo finansowania tych wypat i wiadcze, a w szczeglnoci:
                               • 01.08.2012Parametry i wskaniki 2012: Pracownik
                                Za przychody ze stosunku pracy uwaa si wszelkiego rodzaju wypaty pienine oraz warto pienin wiadcze w naturze bd ich ekwiwalenty, bez wzgldu na rdo finansowania tych wypat i wiadcze, a w szczeglnoci:
                                • 28.03.2012Urlopy wypoczynkowe
                                 Pracownikowi przysuguje prawo do corocznego, nieprzerwanego, patnego urlopu wypoczynkowego. Pracownik nie moe zrzec si prawa do urlopu, ani przenie tego prawa na inn osob.
                                 • 27.02.2012Dodatkowe wynagrodzenie roczne przy chorobie pracownika
                                  Okresy pobierania przez pracownika niezdolnego do pracy wynagrodzenia i zasiku chorobowego nie podlegaj wliczeniu do 6-miesicznego okresu przepracowanego w danym roku kalendarzowym, wymaganego do nabycia prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracownikw jednostek sfery budetowej - orzek Sd Najwyszy.
                                  • 11.08.2011wiadczenia urlopowe – ujcie podatkowe i rachunkowe
                                   Obowizek wypacania wiadcze urlopowych na rzecz pracownikw wynika z przepisw ustawy z 4 marca 1994 r. o zakadowym funduszu wiadcze socjalnych (Dz.U. z 1996 r. nr 70, poz. 335 ze zm.). wiadczenia te przysuguj wycznie pracownikom i s wypacane niezalenie od dugoci stau pracy czy sytuacji materialnej poszczeglnych osb.
                                   • 09.11.2010Zwrot kosztw zwizanych z odwoaniem z urlopu nie stanowi przychodu pracownika
                                    Pytanie podatnika: Wnioskodawca zamierza zwrci koszty poniesione przez pracownikw zwizane z zaplanowanym wypoczynkiem. Sytuacja ta wynika z przesunicia planu urlopw. Jest to nastpstwo niespodziewanego otrzymania przez Wnioskodawc zwikszonej iloci zamwie. Czy w wietle art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych otrzymany udokumentowany zwrot wydatkw dotyczcy zaplanowanego wypoczynku wskutek przesunicia planu urlopu przez pracodawc bdzie stanowi przychd pracownika podlegajcy opodatkowaniu?
                                    • 24.08.2009Zmiana w wysokoci zmiennych skadnikw wynagrodzenia a ekwiwalent za niewykorzystany urlop
                                     Pytanie: Pracownik, z ktrym koczymy wspprac (pod koniec sierpnia) poza sta pensj w wysokoci 4000 z otrzymuje prowizj od sprzeday. Prowizja rozliczana jest w okresach miesicznych, w cigu 3 miesicy poprzedzajcych sierpie pracownik otrzyma premie w wysokoci: w maju 1400 z, w czerwcu 1200 z, w lipcu 1550 z. W czerwcu pracownik by przez 5 dni roboczych chory. Od czerwca nastpia zmiana wysokoci prowizji – przedtem bya wypacana jako 0,5% wartoci sprzeday, od pocztku czerwca jest to 0,6% wartoci sprzeday. W jaki sposb wyliczy kwot bdc podstaw wyliczania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop?
                                     • 18.07.2008Ekwiwalent za urlop
                                      W przypadku rozwizania lub wyganicia stosunku pracy, pracodawca zobowizany jest wypaci pracownikowi ekwiwalent pieniny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. W tym celu pracodawca powinien zna wysoko wspczynnika niezbdnego do obliczenia wysokoci ekwiwalentu – ustalanego odrbnie dla kadego roku kalendarzowego.
                                      • 18.07.2008Orzecznictwo: Gdy pracownik ma kopot z udowodnieniem wysokoci dania
                                       Stosujc art. 322 k.p.c. (tj. ustalajc wysoko szkody wedle oceny sdu opartej na okolicznociach sprawy) do rozliczeniu wynagrodzenia za czas pracy nie mona pomija przepisw o pracy w godzinach nadliczbowych, dodatku nocnym, dodatku za prac w dzie wolny i wzrostach podstaw wymiaru wynagrodzenia urlopowego oraz za czas niezdolnoci do pracy.
                                       • 31.07.2007MF: Oddajc krew moesz skorzysta z ulgi podatkowej
                                        Z informacji Narodowego Centrum Krwi wynika, e w okresie letnim najczciej zdarzaj si niedobory krwi, spowodowane okresem urlopowym. Zgromadzona obecnie przez Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa ilo krwi zaspokaja jedynie biece potrzeby systemu ochrony zdrowia. Odnotowywane jest stale rosnce zapotrzebowanie na krew i jej skadniki, ktre wynika midzy innymi z wykonywania wikszej iloci wysokospecjalistycznych procedur medycznych wymagajcych transfuzji.
                                        • 13.02.2007Wspczynnik urlopowy
                                         Pytanie: Co to jest wspczynnik urlopowy? Jak go ustali?
                                         • 06.02.2007Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy
                                          Pytanie: W jakim przypadku wypaca si ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy? W jaki sposb naley go wylicza?
                                          • 05.09.2006Ustalanie podstawy wymiaru i wyliczanie wynagrodzenia za czas urlopu
                                           Generaln zasad, ktr kierujemy si przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy jest to, e przysugiwa ono powinno w takiej wysokoci, w jakiej pracownik otrzymaby je, gdyby w tym czasie pracowa. Dlatego te przy ustalaniu tego wynagrodzenia musimy bra pod uwag nie tylko sta, miesiczn pensj, ale rwnie skadniki wynagrodzenia przysugujce w zmiennej wysokoci, jak np. wszelkie dodatki do wynagrodzenia, wynagrodzenie prowizyjne itp.
                                           • 07.08.2006Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy – troch teorii i odpowiedzi na pytania
                                            Przepisy prawa pracy zawieraj generaln zasad, zgodnie z ktr urlop wypoczynkowy moe zosta wykorzystany tylko w naturze. Ma to na celu zapobieganiu sytuacjom, w ktrych pracownicy nie realizuj swojego prawa do wypoczynku, zamieniajc je na wynagrodzenia. Nic nie zmienia tutaj zgoda czy nawet wniosek pracownika – jest to zasada bezwzgldna, ktrej wola stron stosunku pracy nie moe zmieni.Jedynym wyjtkiem od wykorzystywania urlopu w naturze jest jego zamiana na wiadczenie pienine w przypadkach, w ktrych urlop wypoczynkowy nie zosta wykorzystany w caoci lub w czci z powodu rozwizania lub wyganicia stosunku pracy.
                                            • 08.06.2005Wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego
                                             Wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego ustala si z uwzgldnieniem wynagrodzenia i innych wiadcze ze stosunku pracy. Przy obliczaniu sumy wynagrodze, branych pod uwag przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop, nie uwzgldnia si jednak: