Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

akcyza-samoch鏚 osobowy

 • 29.07.2021Obowi您ek dokonywania zg這szenia rejestracyjnego w podatku akcyzowym
  Ministerstwo Finansów przypomina o obowi您ku dokonywania do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu przez Platform Us逝g Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) zg這szenia rejestracyjnego w podatku akcyzowym przez:
 • 07.01.2021Zobowi您ania podatkowe: Symbole formularzy i tytuów p豉tno軼i
  Wp豉caj帷 nale積o軼i podatkowe na formularzu wp豉ty podajemy symbol formularza lub tytu逝 p豉tno軼i. Brak tego symbolu lub jego niepoprawne brzmienie mo瞠 spowodowa b喚dn kwalifikacj wp豉ty przez ksi璕owo嗆 urz璠u, a to z kolei mo瞠 skomplikowa 篡cie podatnika (poprzez np. powstanie nadp豉ty na jednym z kont a niedop豉ty na innym). Warto, wi璚 mie pod r瘯 aktualny wykaz symboli/tytuów, stosowanych przy wp豉tach nale積o軼i podatkowych.
 • 17.12.2020Brexit. Co powinni wiedzie przedsi瑿iorcy
  Od 1 stycznia 2021 r. s逝瘺y celne pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej (UE), w procedurze eksportu i importu z Wielk Brytani, b璠 stosowa takie przepisy jak wobec krajów trzecich, tj. nie b璠帷ych cz這nkami UE. Przedsi瑿iorcy b璠 zobowi您ani do sk豉dania zg這sze i deklaracji celnych oraz p豉cenia nale積o軼i celnych i podatkowych (VAT i akcyza). Podmioty gospodarcze, które aktualnie nie dokonuj obrotu towarowego z krajami spoza UE, musz zarejestrowa si na Platformie Us逝g Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) i uzyska numer EORI. W przypadku wymiany handlowej z Irlandi Pó軟ocn nadal stosowane b璠 unijne regulacje celne, akcyzowe oraz w zakresie VAT.
 • 26.10.2020Przeróbka samochodu ci篹arowego na osobowy a podatek akcyzowy
  Zakupienie na terytorium kraju nowego pojazdu ci篹arowego typu bus z homologacj ci篹arow od producenta, który nie zosta wyprodukowany w Polsce, a nast瘼nie zmiana jego przeznaczenia z ci篹arowego na osobowy przed pierwsz rejestracj na terytorium kraju b璠zie rodzi obowi您ek zap豉ty podatku akcyzowego od samochodów osobowych. Tak uzna Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
 • 29.10.2019Zmiany w akcyzie od 2020 r.
  17 wrze郾ia 2019 r. zosta opublikowany projekt z dnia 12 wrze郾ia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. Projekt wprowadza szereg bardzo istotnych zmian dla przedsi瑿iorców maj帷ych na co dzie do czynienia z kwestiami akcyzy. Co do zasady dla cz窷ci podatników nowe przepisy mia造by wej嗆 w 篡cie od 1 stycznia 2020 r. Zatem czasu zosta這 niewiele, a zakres regulacji, które b璠zie trzeba zaimplementowa, jest do嗆 du篡. Artyku przedstawia gówne zmiany dotykaj帷e przedsi瑿iorców.
 • 19.03.2019Twardy Brexit – skutki podatkowe
  Wielka Brytania nie zawar豉 umowy kszta速uj帷ej relacje ze Wspólnot, w zwi您ku z czym 30 marca 2019 r. nast徙i tzw. twardy brexit. Wielka Brytania przestanie by cz這nkiem Unii Europejskiej, a w zamian uzyska status pa雟twa trzeciego. Nowa rzeczywisto嗆 b璠zie mia豉 skutki tak瞠 na gruncie prawa podatkowego.
 • 14.03.2019Akcyza przy sprzeda篡 samochodu w komisie
  Podatnikiem podatku akcyzowego przy sprzeda篡 komisowej samochodu osobowego b璠zie komisant, który dokonuj帷 tej sprzeda篡 dzia豉 we w豉snym imieniu. Równie w orzecznictwie s康owo-administracyjnym w omawianej kwestii funkcjonuje ugruntowane i jednolite stanowisko, wskazuj帷e, 瞠 „podatnikiem podatku akcyzowego przy sprzeda篡 komisowej jest komisant. Komisant, chocia dzia豉 na rachunek zleceniodawcy czyli komitenta, w obrocie zawsze wyst瘼uje w imieniu w豉snym, a w konsekwencji tylko jego obci捫aj obowi您ki wynikaj帷e z zawartej przez niego z osob trzeci umowy sprzeda篡.
 • 18.07.2017Nowa akcyza od samochodów na razie w zawieszeniu
  Interpelacja nr 12987 do ministra finansów w sprawie nowego podatku od samochodów
 • 20.04.2017Zap豉cona akcyza nie do odzyskania?
  Podatnik sprowadzi pojazd osobowy z kraju Wspólnoty na teren Polski. Podatek akcyzowy za samochód zosta zap豉cony przed pierwsz rejestracj. Pojazd zosta zarejestrowany w urz璠zie komunikacji. Nast瘼nego dnia roboczego rejestracja zosta豉 cofni皻a, poniewa pojawi si kupiec z kraju trzeciego. Pojazd zosta wyeksportowany w ci庵u tygodnia poza Uni Europejsk. Czy podatnik mo瞠 wnioskowa o zwrot akcyzy?
 • 07.02.2017Podatki 2017: Biznes przeciwko opodatkowaniu akcyz aut dostawczych
  Akcyza nie powinna obejmowa aut dostawczych o 豉downo軼i do 3,5 t – twierdz Konfederacja Lewiatan oraz Zwi您ek Pracodawców Motoryzacji i Artykuów Przemys這wych. Organizacje popieraj plany zmian dotycz帷ych samochodów osobowych, ale sprzeciwiaj si rozszerzeniu opodatkowania na pojazdy dostawcze.
 • 20.12.2016Podatki 2017: Akcyza od aut na nowych zasadach
  Do Sejmu przekazano senacki projekt nowelizacji ustawy akcyzowej. Nowe regulacje maj zmieni zasady opodatkowania akcyz samochodów. Stawka b璠zie ustalana w zale積o軼i od pojemno軼i silnika oraz europejskiej normy poziomu emisji spalin. Z opodatkowania ca趾owicie wy陰czone b璠 samochody elektryczne.
 • 19.12.2016Podatki 2017: Akcyza od aut na nowych zasadach
  Do Sejmu przekazano senacki projekt nowelizacji ustawy akcyzowej. Nowe regulacje maj zmieni zasady opodatkowania akcyz samochodów. Stawka b璠zie ustalana w zale積o軼i od pojemno軼i silnika oraz europejskiej normy poziomu emisji spalin. Z opodatkowania ca趾owicie wy陰czone b璠 samochody elektryczne.
 • 25.10.2016WSA. Akcyza: Klasyfikacja pojazdu jako wyrobu akcyzowego
  Z uzasadnienia: Dla klasyfikacji pojazdów i nadawania im poszczególnych kodów CN nie maj wi捫帷ego charakteru dowody wymagane przez przepisy o ruchu drogowym, takie jak: opinia diagnosty, wpis w dowodzie rejestracyjnym czy wyci庵 ze 鈍iadectwa homologacji, a jedynie klasyfikacja dokonywana w oparciu o CN. Z punktu widzenia podatku akcyzowego irrelewantne s takie dokumenty jak: za鈍iadczenie o przeprowadzeniu badania technicznego pojazdu, czy potwierdzaj帷e zarejestrowanie samochodu jako ci篹arowy, czy to poza granicami kraju, czy te na jego terytorium.
 • 14.10.2016Akcyza. Przedawnienie zobowi您ania z tytu逝 wewn徠rzwspólnotowego nabycia samochodu osobowego
  Pytanie podatnika: W marcu 2010 r. Wnioskodawca, b璠帷 czynnym podatnikiem VAT, zarejestrowanym jako podatnik unijny, naby w Niemczech od unijnego podatnika VAT u篡wany samochód osobowy. W wyniku przeprowadzanej przez wewn皻rzne s逝瘺y ksi璕owe kontroli okaza這 si, i Wnioskodawca b喚dnie dokona rejestracji pojazdu w Niemczech, jak i nie ui軼i w 2010 r. podatku VAT z tytu逝 wewn徠rzwspólnotowego nabycia u篡wanego samochodu oraz nie ui軼i wówczas podatku akcyzowego, pomimo sprowadzenia auta do Polski. Czy zobowi您anie podatkowe w podatku akcyzowym z tytu逝 sprowadzenia na teren Polski przedmiotowego samochodu uleg這 przedawnieniu?
 • 26.08.2016WSA. Akcyza od samochod闚: D逝go嗆 ma znaczenie
  Z uzasadnienia: Przedmiotem wewn徠rzwsp鏊notowego nabycia mog by pickupy, kt鏎e klasyfikowane b璠 do samochod闚 osobowo-towarowych CN 8703, jak i samochod闚 ci篹arowych CN 8704. W 鈍ietle regulacji prawnych, zar闚no krajowych, jak i wsp鏊notowych, podczas klasyfikacji pojazd闚 samochodowych podstawowe znaczenie posiada zasadnicze przeznaczenie danego pojazdu. W niniejszej sprawie stosunek wymiaru powierzchni towarowej pojazdu przekracza o ponad 50 % d逝go嗆 rozstawu jego osi, w zwi您ku z tym, ta w豉軼iwo嗆 samochodu, przes康za o konieczno軼i jego zakwalifikowania do pozycji CN 8704. Tak wi璚 przeciwne stanowisko organ闚 rozstrzygaj帷ych niniejsza spraw jest b喚dne i nie odpowiada prawu.
 • 12.05.2016Kupno samochodu a podatek akcyzowy
  Zgodnie z postanowieniami ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 752, z p騧n. zm., dalej: u.p.a.) opodatkowaniu podatkiem akcyzowym podlegaj:  wyroby akcyzowe, samochody osobowe.  Wyrobami akcyzowymi s wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy. Nie ma w鈔鏚 nich samochod闚 ci篹arowych.
 • 11.05.2016Kupno samochodu a podatek akcyzowy
  Zgodnie z postanowieniami ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 752, z p騧n. zm., dalej: u.p.a.) opodatkowaniu podatkiem akcyzowym podlegaj:  wyroby akcyzowe, samochody osobowe.  Wyrobami akcyzowymi s wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy. Nie ma w鈔鏚 nich samochod闚 ci篹arowych.
 • 18.03.2016Akcyza od olej闚 opa這wych. Co z ukaranymi sprzedawcami po wyroku TK?
  Interpelacja nr 1034 do ministra finans闚 w sprawie karania sprzedawcy oleju opa這wego za wadliwe o鈍iadczenia nabywc闚 oleju
 • 31.08.2015Kwalifikacja samochodu a podatek akcyzowy
  Z uzasadnienia: Dow鏚 rejestracyjny jest bowiem zasadniczo dokumentem stwierdzaj帷ym dopuszczenie pojazdu do ruchu. Organ podatkowy nie jest wi璚 zwi您any zawartym w dowodzie rejestracyjnym ustaleniem typu pojazdu jako samochodu osobowego, czy pojazdu ci篹arowego, bowiem z punktu widzenia przepis闚 ustaw o podatku akcyzowym istotne jest dokonanie jego prawid這wej klasyfikacji do odpowiedniego kodu CN, co potwierdza orzecznictwo s康owe.
 • 28.05.2015Akcyza na samochody sprowadzane z zagranicy do zmiany?
  Interpelacja nr 32445 w sprawie podatku akcyzowego od samochod闚 sprowadzanych z zagranicy.
 • 10.12.2014Interpretacja prawa zmienn jest
  Interpelacja nr 28901 do prezesa Rady Ministr闚 w sprawie stosowania nowej interpretacji przepis闚 prawa przez urz璠nik闚 podleg造ch ministrowi finans闚
 • 10.10.2014Akcyza na samochody - MF upro軼i zasady potwierdzania zap豉ty podatku
  Podmioty chc帷e zarejestrowa nabyty wewn徠rzwsp鏊notowo samoch鏚 osobowy b璠 mog造 wydrukowa potrzebny dokument, potwierdzaj帷y zap豉t akcyzy lub brak obowi您ku jej zap豉ty, ze strony internetowej przeznaczonej do sprawdzania faktu zap豉ty podatku akcyzowego – wynika z projektu rozporz康zenia, opublikowanego w tym tygodniu przez Ministerstwo Finans闚.
 • 09.10.2014Akcyza na samochody - MF upro軼i zasady potwierdzania zap豉ty podatku
  Podmioty chc帷e zarejestrowa nabyty wewn徠rzwsp鏊notowo samoch鏚 osobowy b璠 mog造 wydrukowa potrzebny dokument, potwierdzaj帷y zap豉t akcyzy lub brak obowi您ku jej zap豉ty, ze strony internetowej przeznaczonej do sprawdzania faktu zap豉ty podatku akcyzowego – wynika z projektu rozporz康zenia, opublikowanego w tym tygodniu przez Ministerstwo Finans闚.
 • 25.08.2014Sprzeda zu篡tego oleju a podatek akcyzowy
  Pytanie podatnika: Czy sprzeda oleju odpadowego powsta貫go w wyniku zu篡cia nabywanych olej闚 z zap豉con akcyz jak i powsta貫go w wyniku prawid這wego zu篡cia olej闚 obj皻ych zwolnieniem od akcyzy ze wzgl璠u na przeznaczenie podlega opodatkowaniu akcyz?
 • 07.04.2014Podatki na 鈍iecie: Ukraina podnosi podatki
  Ukrai雟ki parlament zatwierdzi szereg zmian w systemie podatkowym, kt鏎e maj stanowi zabezpieczenie dla pakietu pomocy finansowej (ok. 14-18 mld dolar闚) ze strony Mi璠zynarodowego Funduszu Walutowego. Podniesione zostanie m.in. opodatkowanie dochod闚 os鏏 fizycznych, a stawki podatk闚 CIT i VAT zostan – pomimo wcze郾iejszych zapowiedzi obni磬i – utrzymane na obecnym poziomie.
 • 05.03.2014Akcyza: Samoch鏚 osobowy czy ci篹arowy. To zale篡 od kraju?
  Interpelacja nr 23349 do ministra finans闚 w sprawie r騜nic w kwalifikowaniu pojazd闚 jako ci篹arowe w Polsce i Unii Europejskiej
 • 23.10.2013Zwrot akcyzy od samochod闚 osobowych
  Pytanie podatnika: Czy od samochod闚 zarejestrowanych czasowo na terytorium Polski, w celu ich przewiezienia do innego kraju UE (dostaw wsp鏊notowych), a nast瘼nie sprzedanych przys逝guje zwrot akcyzy zap豉conej na terytorium kraju?
 • 15.10.2013IV ustawa deregulacyjna - u豉twienia w akcyzie
  Resort gospodarki przekaza do konsultacji spo貫cznych projekt kolejnej ustawy deregulacyjnej, maj帷ej usprawni prowadzenie dzia豉lno軼i gospodarczej. W projekcie przewidziano m.in. u豉twienia dla podatnik闚 podatku akcyzowego.
 • 18.03.2013Przekazanie samochodu osobowego na cele prywatne a korekta w VAT
  Pytanie podatnika: W lutym 2008 r. Wnioskodawca zakupi samoch鏚 osobowy, kt鏎y zosta wprowadzony do ewidencji 鈔odk闚 trwa造ch i by u篡wany do prowadzenia dzia豉lno軼i gospodarczej. Z faktury dokumentuj帷ej zakup samochodu odliczy podatek VAT. W grudniu 2009 r. Wnioskodawca zawiesi dzia豉lno嗆 na okres 24 miesi璚y, a w listopadzie 2011 r. przekaza ww. samoch鏚 na cele osobiste podatnika. Natomiast w grudniu 2011 r. zlikwidowa dzia豉lno嗆. Czy Wnioskodawca powinien dokona korekty odliczonego podatku VAT?
 • 01.03.2013Akcyza na samochody osobowe
  Jak stawk podatku akcyzowego opodatkowane jest na terenie naszego kraju wewn徠rzwsp鏊notowe nabycie samochod闚 osobowych ?
 • 12.10.2012Akcyza od samochod闚 typu pick-up
  Interpelacja nr 8444 do ministra finans闚 w sprawie kwalifikowania samochod闚 typu pick-up do nomenklatury
 • 25.06.2012Sprzeda samochodu osobowego a zwolnienie podmiotowe w VAT
  Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca dokonuj帷 sprzeda篡 samochod闚 osobowych stanowi帷ych 鈔odki trwa貫, w momencie ich sprzeda篡 traci prawo do korzystania ze zwolnienia podmiotowego na podstawie art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. b) ustawy o VAT?
 • 11.06.2012Samoch鏚 typu pick-up a akcyza
  Z uzasadnienia: Nabyty przez podatnika samoch鏚 typu pick-up marki Mitsubishi L200 posiada cechy pojazdu wskazuj帷e na to, 瞠 mamy do czynienia z samochodem osobowym w rozumieniu ustawy. Jest to pojazd s逝膨cy przede wszystkim przewozowi os鏏, a nie towar闚. O takim przeznaczeniu samochodu 鈍iadczy jego wyposa瞠nie w dwa rz璠y siedze. Kolejnymi cechami wskazuj帷ymi na zasadnicze przeznaczenie pojazdu jest spos鏏 wyko鎍zenia wn皻rza i wyposa瞠nia go w elementy umo磧iwiaj帷e bardziej komfortowe podr騜owanie os鏏 na tylnych siedzeniach. Zatem, import takiego samochodu jest obj皻y akcyz.
 • 14.03.2012Akcyza na ambulanse
  Interpelacja nr 1653 do ministra finans闚 w sprawie w徠pliwo軼i zwi您anych z na這穎nym obowi您kiem doliczania akcyzy do ceny zakupu ambulans闚
 • 10.08.2011Akcyza od sprowadzonego samochodu
  Pytanie podatnika: Czy samoch鏚, kt鏎y przed transportem do Polski zosta zaadoptowany wg poni窺zego opisu oraz poddany badaniu technicznemu przez Urz康 Kontroli Technicznej Pojazd闚 Samochodowych i zarejestrowany jako 2-osobowy samoch鏚 ci篹arowy w Niemczech, a nast瘼nie po sprowadzeniu do Polski przeszed pozytywnie badanie techniczne w Okr璕owej Stacji Kontroli Pojazd闚 nr (…) oraz na podstawie ww. dokument闚 Prezydent Miasta wyda dow鏚 rejestracyjny, jako samoch鏚 ci篹arowy 2 osobowy, zosta przez Sp馧k w豉軼iwie zakwalifikowany do pozycji 8704 21 i w zwi您ku z tak klasyfikacj nie powsta obowi您ek zap豉ty podatku akcyzowego?
 • 11.07.2011Jak zaksi璕owa w PKPiR akcyz od samochod闚 zakupionych za granic
  Pytanie podatnika: Wnioskodawca zamierza rozpocz望 dzia豉lno嗆 gospodarcz, polegaj帷 na kupnie-sprzeda篡 samochod闚 u篡wanych. Samochody Zainteresowany chce kupowa w kraju, w pa雟twach nale膨cych do Unii Europejskiej, jak te w pa雟twach nienale膨cych do Unii. Czy nale積a akcyza od sprowadzonego do kraju samochodu osobowego stanowi cen zakupu i nale篡 j ksi璕owa w kolumnie 10 podatkowej ksi璕i przychod闚 i rozchod闚?
 • 06.06.2011Podatek akcyzowy od nabycia samochodu
  Gdy po zarejestrowaniu pojazdu nieb璠帷ego samochodem osobowym w rozumieniu art. 100 ust. 4 ustawy o podatku akcyzowym, zostan dokonane w tym poje寮zie przer鏏ki polegaj帷e na wmontowaniu dodatkowych siedze, po stronie podatnika (importera) nie powstanie obowi您ek zap豉ty podatku akcyzowego. Stanowisko to potwierdzi Dyrektor Izby Skarbowej w υdzi w interpretacji z 23 maja 2011 r. nr IPTPP3/443-3/11-2/IB.
 • 21.10.2010Orzecznictwo: Uszkodzony samoch鏚 sprowadzony zza granicy – problemy z wycen
  Tezy: Poj璚ie "znacznego" odst瘼stwa od 鈔edniej warto軼i rynkowej, do kt鏎ej odwo逝je si przepis art.104 ust.8 u.p.a. nie zosta這 zdefiniowane w ustawie o podatku akcyzowym, tym samym przy ustalaniu jego znaczenia si璕n望 nale瘸這 do jego znaczenia j瞛ykowego. Wed逝g S這wnika j瞛yka polskiego (PWN CD 2000) "znaczny" to do軼 du篡 pod wzgl璠em liczby, nat篹enia, poka幡y, niema造. Tym samym znacznym odst瘼stwem od 鈔dniej warto軼i rynkowej b璠zie tylko takie odst瘼stwo, kt鏎e jest do嗆 du瞠 (istotne).
 • 09.07.2010Rz康 nie pracuje nad podatkiem ekologicznym
  Interpelacja nr 16250 do ministra finans闚 w sprawie ekopodatku
 • 21.05.2010Akcyza mo瞠 by zaliczana do podstawy VAT od nowych samochod闚
  Europejski Trybuna Sprawiedliwo軼i oddali wniosek Komisji Europejskiej o stwierdzenie uchybienia przez Polsk zobowi您aniom pa雟twa cz這nkowskiego poprzez wliczanie do podstawy opodatkowania podatkiem VAT kwoty podatku akcyzowego od samochod闚 osobowych po raz pierwszy rejestrowanych w Polsce.
 • 29.03.2010Jak rz康 obni瘸 podatki
  Interpelacja nr 13901 do ministra finans闚 w sprawie obietnicy obni瞠nia podatk闚
 • 02.03.2010Mo瞠 fiskus w ko鎍u znormalnieje – komentarz
  Wszechpot篹ny, zdawa這by si, fiskus otrzyma kolejny cios – tym razem w postaci wyroku WSA w Warszawie III SA/Wa 1147/09 z 14 lutego 2009 r., przytaczanym w tek軼ie Opodatkowanie dochod闚 kapita這wych – rewolucja?
 • 24.02.2010Akcyza w podstawie opodatkowania VAT
  W po這wie 2009 r. Komisja Europejska, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu polskich w豉dz do zmiany prawa, wnios豉 do ETS skarg przeciwko Polsce. Przedmiotem sporu jest zgodno嗆 z prawem wsp鏊notowym polskich regulacji VAT w zakresie, w jakim w podstawie opodatkowania podatkiem od towar闚 i us逝g z tytu逝 dostawy samochod闚 osobowych nale瘸這 uwzgl璠nia akcyz.
 • 14.09.2009Szara strefa kwitnie, ministerstwo wierzy w przepisy
  Zapytanie nr 4376 w sprawie pobierania podatk闚 z tytu逝 sprowadzania do Polski u篡wanych samochod闚 od legalnych importer闚 oraz od os鏏 indywidualnych
 • 23.04.2009Jak ustali warto嗆 sprowadzanego samochodu
  Zapytanie nr 3308 do ministra finans闚 w sprawie nowych zasad opodatkowania samochod闚
 • 26.03.2009Zniknie akcyza od samochod闚 osobowych?
  Minister finans闚 zleci prace nad przygotowaniem za這瞠 nowego rozwi您ania podatkowego, kt鏎e zast徙i podatek akcyzowy od samochod闚 osobowych. Projekt ten jest cz窷ci planowanego programu wsparcia dla przemys逝 motoryzacyjnego, kt鏎y przygotowuje Ministerstwo Gospodarki.
 • 01.10.2008Projekt nowej ustawy akcyzowej
  Podatek akcyzowy b璠zie dotyczy wy陰cznie paliw, energii elektrycznej, wyrob闚 tytoniowych, napoj闚 alkoholowych oraz samochod闚 osobowych – zak豉da projekt ustawy o podatku akcyzowym, przyj皻y we wtorek przez rz康.
 • 03.09.2008Konferencja: Podatki 2008/2009 - Warszawa
  W dniach 13.10 i 14.10.2008 r. w Warszawie, w Hotelu Mercure odb璠zie si konferencja organizowana wsp鏊nie przez MDDP Akademia i www.podatki.biz. Tematem konferencji b璠 bie膨ce problemy podatkowe i planowane zmiany w VAT, CIT i PIT, kt鏎e om闚i zaproszeni do uczestnictwa w konferencji znani praktycy stosowania prawa. W鈔鏚 prowadz帷ych znajduj si:
 • 28.05.2008Orzecznictwo podatkowe: Dokumentowanie dostawy wewn徠rzwsp鏊notowej samochod闚 osobowych
  Podmiot, kt鏎emu przys逝guje zwrot akcyzy na podstawie art. 77 ust. 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. nr 29, poz. 254 ze zm.), nie musi przedstawi faktury dostawy, je瞠li przedstawi inne dokumenty, potwierdzaj帷e dokonanie dostawy wewn徠rzwsp鏊notowej wyrob闚 akcyzowych, z wymienionych w ust. 2 tego artyku逝 i par. 2 rozporz康zenia Ministra Finans闚 z dnia 9 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu akcyzy w przypadku dostawy wewn徠rzwsp鏊notowej wyrob闚 akcyzowych niezharmonizowanych (Dz. U. nr 74, poz. 673).
 • 06.09.2007Akcyza na gaz ziemny za 6 lat, na w璕iel i koks — od 2012 r.
  Ministerstwo Finans闚 przekaza這 projekt nowej ustawy o podatku akcyzowym sta貫mu komitetowi Rady Ministr闚. Resort Zyty Gilowskiej opracowywa dokument od wiosny, a jego ostateczny kszta速 (na etapie prac w ministerstwie) zosta zatwierdzony 23 sierpnia. Ustawa obok innych zmian wprowadzi do polskiego prawa postanowienia dyrektywy wsp鏊notowej o obowi您ku opodatkowania gazu ziemnego oraz w璕la i koksu, ale tymczasowo zwolni te paliwa z akcyzy.

[ 1 ] . [ 2 ] nast瘼na strona »