Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

nakłady inwestycyjne

 • 10.02.2010Zgoda na powiększenie wałbrzyskiej SSE
  Rada Ministrów zmieniła rozporządzenie w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej,  potwierdzając włączenie do strefy nowych gruntów obejmujących podstrefy: Dzierżoniów, Jelcz-Laskowice, Nysa, Wrocław, Bielawa i Rawicz. Po zmianach granic powierzchnia strefy zwiększy się o 15,7 ha i wyniesie 1667,2 ha.
  • 06.01.2010Decyzje o powiększeniu dwóch specjalnych stref ekonomicznych
   Rada Ministrów przyjęła rozporządzenia, na mocy których powiększone zostały starachowicka i łódzka specjalna strefa ekonomiczna. Efektem tych decyzji będzie wzrost powierzchni dostępnej dla inwestorów o ponad 35 hektarów, a także utworzenie prawie pół tysiąca nowych miejsc pracy w wyniku inwestycji wartych przeszło 90 mln zł.
   • 30.11.2009Bariery rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce
    Nieprzejrzyste zasady uzgadniania warunków przyłączania farm wiatrowych do krajowego systemu elektroenergetycznego oraz oceny oddziaływania tego typu inwestycji inwestycji na środowisko to najważniejsze bariery rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce. W ubiegłym tygodniu został zaprezentowany "Raport o stanie polskiego rynku energetyki wiatrowej" przygotowany przez TPA Horwath m.in. we współpracy z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.
    • 19.10.2009W 2008 r. działało w Polsce prawie 1,8 mln małych firm
     Według danych GUS, w 2008 r. prowadziło w Polsce działalność 1 mln 780 tys. przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób, co oznacza wzrost w stosunku do 2007 r. o 4,2 proc. W grupie tej 1 mln 696 tys. stanowiły jednostki należące do osób fizycznych (wzrost o 5 proc. w stosunku do 2007 r.), a 84 tys. – osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej (spadek liczby jednostek o 9,7 proc.).
     • 25.09.2009Szef MG o inwestycjach w górnictwie
      Wicepremier Waldemar Pawlak poinformował, że spółki górnicze zwiększyły w tym roku nakłady inwestycyjne w kopalniach niezależnie od środków budżetowych. Plany inwestycyjne w górnictwie dotyczące nowych możliwości wydobycia oraz zwiększenie bezpieczeństwa pracy w kopalniach były głównymi tematami wystąpienia ministra gospodarki w Sejmie.
      • 06.08.2009Zgoda na powiększenie pomorskiej SSE
       Poszerzenie obszaru strefy o prawie 60 hektarów oraz możliwość utworzenia co najmniej 1625 nowych miejsc pracy to najważniejsze korzyści wynikające ze zmiany rozporządzenia w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej. Rząd zaakceptował projekt przygotowany przez resort gospodarki.
       • 16.07.2009Zagospodarowanie specjalnych stref ekonomicznych
        Według informacji resortu gospodarki na temat zagospodarowania SSE, całkowity obszar stref wynosił na koniec ubiegłego roku 11,8 tys. ha, a na ich terenie zatrudnionych było ponad 200 tys. osób. Dokument przyjęty przez rząd przedstawia stan zagospodarowania gruntów objętych specjalnymi strefami ekonomicznymi z podziałem na grunty publiczne i prywatne oraz możliwości inwestycyjne na wolnych terenach.
        • 01.07.2009Rząd powiększył dwie specjalne strefy ekonomiczne
         Rada Ministrów zmieniła rozporządzenia w sprawie mieleckiej i kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej (SSE). W rezultacie pierwsza z nich powiększy swój obszar o ponad 70, a druga – o około 30 hektarów. Dzięki zmianom w strefach zostaną zrealizowane nowe inwestycje o wartości około 370 mln zł.
         • 02.06.2009BCC: Najważniejsza dostępność kredytów
          – Dobry wynik w ciężkich czasach – tak prof. Stanisław Gomułka, główny ekonomista Business Centre Club, skomentował podaną w ubiegłym tygodniu przez GUS informację, że PKB Polski wzrósł w I kwartale tego roku o 0,8 proc. w ujęciu rocznym. BCC ponowił apel do władz NBP, KNF i do rządu o silniejsze i szybsze działania na rzecz podtrzymania dostępności kredytów.
          • 01.06.2009Niezamortyzowana inwestycja w obcym środku trwałym nie stanowi kosztu
           Pytanie podatnika: Czy podatnik zgodnie z uchylonym art. 16 ust. 41 oraz art. 15 ust. 4f znowelizowanej ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych może po rozwiązaniu umowy najmu, niezamortyzowaną część inwestycji w obcym środku trwałym zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?
           • 29.05.2009Wzrost PKB w I kwartale wyniósł 0,8 proc.
            Główny Urząd Statystyczny podał, że w I kwartale 2009 produkt krajowy brutto w średniorocznych, stałych cenach z ubiegłego roku wzrósł o 0,8 proc. w ujęciu rocznym. Głównym czynnikiem wzrostu PKB pozostaje popyt krajowy.
            • 19.05.2009Różne terminy na złożenie zeznania, różne skutki uchybienia terminowi
             Interpelacja nr 8329 w sprawie nowelizacji ustawy o podatku od spadków i darowizn
             • 13.05.2009Deloitte: SSE potrzebują nowych przepisów
              Należy jak najszybciej uchwalić kolejne nowelizacje ustawodawstwa dotyczącego specjalnych stref ekonomicznych i podatków, aby zapobiec dalszemu spadkowi inwestycji w SSE – alarmują eksperci firmy doradczej Deloitte. Z przedstawionych przez nich danych wynika, że ostatnie spowolnienie gospodarcze znacznie obniżyło liczbę nowych inwestycji na tych obszarach. W porównaniu do analogicznego okresu 2008 r. w I kwartale 2009 r. liczba wydanych nowych zezwoleń uległa ponad dwukrotnemu zmniejszeniu. Z kolei wartość nakładów inwestycyjnych obniżyła się ponad sześciokrotnie.
              • 30.04.2009Firmy o 5 latach polskiego członkostwa w Unii Europejskiej
               Pięciolecie Polski w UE jest sukcesem – uważa Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Jak wylicza organizacja, w tym okresie przychody firm wzrosły dwukrotnie, podwoiła się wymiana międzynarodowa, PKB zwiększył się o 30 proc. Fakt, że kryzys nie dotyka Polski zbyt boleśnie, to także zasługa silnej gospodarki, którą zbudowali polscy pracodawcy, wykorzystując szanse, jakie otworzyło członkostwo w UE – przekonuje Lewiatan.
               • 15.04.2009Większe strefy, więcej miejsc pracy
                Rząd na wniosek ministra gospodarki zmienił rozporządzenia w sprawie wałbrzyskiej i krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej. Dzięki objęciu zasięgiem stref dodatkowych terenów, na których zostaną zrealizowane nowe inwestycje, powstać może około 9,9 tys. nowych miejsc pracy.
                • 07.04.2009KIG: Trzeba zmienić stawki opłat za dostęp do infrastruktury kolejowej
                 Odejście od kształtowania stawek opłat za dostęp do infrastruktury kolejowej na podstawie kosztów ponoszonych przez zarządcę infrastruktury oraz wprowadzenie w tej dziedzinie takich samych zasad, jakie obowiązują przewoźników drogowych za korzystanie z dróg, proponuje Krajowa Izba Gospodarcza.
                 • 02.04.2009Przedsiębiorcy dostrzegają szansę w rozwijaniu energetyki ze źródeł odnawialnych
                  Przedstawienie możliwości wsparcia inwestycji z zakresu odnawialnych źródeł energii oraz dyskusja nad szansami rozwoju tego sektora w Polsce były celem zorganizowanej przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych konferencji „Energie odnawialne – szansa dla polskich przedsiębiorców”.
                  • 12.03.2009Amortyzacja ulepszonego środka trwałego
                   Pytanie podatnika: Czy podatnik będzie mógł zastosować indywidualną stawkę amortyzacyjną wyłącznie do budynku dawnych koszar, czy również do nowo wybudowanego obiektu?
                   • 02.03.2009W IV kwartale 2008 wzrost PKB spadł do 2,9 proc.
                    Główny Urząd Statystyczny przedstawił wstępne szacunki dotyczące tempa wzrostu gospodarczego w ostatnim kwartale ubiegłego roku. Wynika z nich, że produkt krajowy brutto w okresie od października do grudnia 2008 roku zwiększył się w ujęciu rocznym o 2,9 proc. wobec 4,8 proc. w III kwartale oraz odpowiednio 5,8 i 6 proc. w II i I kwartale ubiegłego roku.   
                    • 28.01.2009Specjalne strefy ekonomiczne do 2020 roku
                     Kierunki dalszego funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych (SSE), których działanie ma się przyczynić do efektywniejszego rozwoju społeczno-gospodarczego Polski, określa przyjęta przez rząd koncepcja rozwoju specjalnych stref ekonomicznych.
                     • 22.01.2009Dokonywanie nakładów inwestycyjnych na cudzym gruncie a opodatkowanie VAT
                      Jeśli podatnik dokonuje na cudzym gruncie nakładów inwestycyjnych bez wynagrodzenia, przykładowo buduje infrastrukturę drogową, nie podlega to opodatkowaniu VAT. Jeżeli jednak te wydatki inwestycyjne są warunkiem wykonywania działalności opodatkowanej, np. umożliwiają uzyskanie pozwolenia na budowę supermarketu, wówczas VAT naliczony od tych zakupów podlega odliczeniu - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
                      • 07.01.2009Indeks biznesu wskazuje na wzrost PKB rzędu 3 proc.
                       Wstępne notowanie indeksu biznesu na rok 2009 prognozuje spadek tempa wzrostu PKB poniżej poziomu sprzed trzech lat, czyli do ok. 3 proc. — ocenia Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan.
                       • 28.11.2008W III kwartale PKB wzrósł o 4,8 proc.
                        Jak wstępnie szacuje Główny Urząd Statystyczny, produkt krajowy brutto w III kwartale 2008 r. wzrósł realnie o 4,8 proc. w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Głównym czynnikiem wzrostu PKB pozostaje popyt krajowy, który rósł wolniej niż PKB i w III kwartale zwiększył się o 4,3 proc.
                        • 10.11.2008Amortyzacja budynków i budowli wybudowanych na cudzym gruncie
                         Pytanie podatnika: Czy nakłady inwestycyjne poniesione na odbudowę hali oraz zakupienie środków trwałych można potraktować jako inwestycję w obcych środkach trwałych i amortyzować?
                         • 04.11.2008Komisji Europejskiej prognozy dla Polski
                          Spadek tempa wzrostu PKB o 1,6 pkt. proc., zmniejszenie inflacji o 0,8 pkt., utrzymanie bezrobocia na poziomie notowanym w roku bieżącym – to, w skrócie, prognoza gospodarcza dla Polski na rok 2009, przedstawiona przez Komisję Europejską. Zdaniem wiceminister finansów Katarzyny Zajdel-Kurowskiej nie odbiega ona od założeń rządowych.
                          • 01.10.2008Rozliczenie nakładów w użyczonym lokalu
                           Pytanie podatnika: Czy koszty ww. inwestycji rozliczane w czasie jako koszty podatkowe poprzez odpisy amortyzacyjne są zgodne z art. 22j ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
                           • 26.09.2008Fabryka komponentów do LCD na Pomorzu
                            Działalność na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej rozpoczęła nowa fabryka japońskiej firmy Poland Tokai Okaya, wytwarzającej komponenty do produkcji monitorów LCD. Zakład powstał w Ostaszewie, a jego budowa kosztowała dotąd 88 mln zł.
                            • 24.09.2008Miliardy inwestycji dzięki pomocy publicznej
                             11 mld zł planują zaangażować w Polsce firmy, które dotąd zainwestowały nad Wisłą m.in. dzięki przyznanej im pomocy ze środków publicznych. Rząd przyjął informację na temat wsparcia projektów inwestycyjnych w ramach programów wieloletnich, przedłożoną przez ministra gospodarki.
                             • 22.09.2008Darowizna nieruchomości w podatku VAT
                              Pytanie podatnika: Czy w związku z darowizną nieruchomości, uwzględniając poniesione nakłady modernizacyjne, wystąpi podatek VAT lub ewentualny jego zwrot w świetle art. 91 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług?
                              • 12.09.2008Rozbudowa fabryki Delphi
                               Do 1200 osób wzrośnie w przyszłym roku liczba pracowników fabryki samochodowych systemów wymiany ciepła w Ostrowie Wielkopolskim. Zakład rozbudowuje amerykańska firma Delphi.
                               • 05.09.2008Nowi inwestorzy w wałbrzyskiej SSE
                                Inwestycje warte 300 mln zł i utworzenie blisko 550 miejsc pracy – takie będą efekty zezwoleń na działalność, wydanych tylko trzem nowym firmom przez władze Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Inwestorzy mają w planach m.in. wybudowanie zakładu produkcji dachówek i fabryki siedzeń do samochodów.
                                • 29.08.2008PKB wzrósł w II kwartale o 5,8 proc.
                                 Według wstępnych danych przedstawionych przez Główny Urząd Statystyczny, PKB w II kwartale bieżącego roku zwiększył się o blisko 6 proc. w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. Motorem wzrostu był popyt krajowy.
                                 • 25.08.2008Raport MG: Przedsiębiorczość w Polsce w 2007 r.
                                  Kondycja przedsiębiorstw na tle sytuacji makroekonomicznej kraju, warunki, w jakich firmy prowadzą działalność, a także próba określenia obszarów, w których konieczne są usprawnienia – to główne tematy szóstej edycja raportu „Przedsiębiorczość w Polsce”, opublikowanego przez Ministerstwo Gospodarki.
                                  • 07.08.2008Sprzedaż mieszkania nabytego w drodze zamiany
                                   Pytanie podatnika: Wnioskodawca zamierza zbyć przedmiotowe mieszkanie, w związku z czym prosi o określenie poniesionych kosztów, w celu osiągnięcia przychodu z ewentualnego zbycia przedmiotowego lokalu.
                                   • 06.08.2008Pomoc publiczna dla poznańskiej Transfer Agency
                                    Rząd ustanowił wieloletni program finansowego wsparcia dla Centrum Usług Wspólnych – Transfer Agency w Poznaniu, inwestycji realizowanej przez Franklin Templeton Investments Poland. Łączna pomoc państwa w latach 2008–2011 wyniesie blisko 5 mln zł.
                                    • 28.07.2008Wydatki inwestycyjne a prawo do odliczenia VAT
                                     Pytanie podatnika: Czy w świetle przepisów art. 86 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, które będą wykorzystywane do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu VAT w przyszłości?
                                     • 23.07.2008Środki na inwestycje w górnictwie do 2015 roku
                                      Utrzymanie wydobycia węgla kamiennego na poziomie zabezpieczającym popyt krajowy wymaga inwestycji na poziomie ok. 19 mld zł do 2015 roku i jest obecnie jednym z najważniejszych zadań spółek węglowych – głosi informacja Ministerstwa Gospodarki opublikowana w związku z poselską interpelacją w sprawie niedoboru węgla energetycznego na polskim rynku.
                                      • 07.07.20089 nowych inwestycji w wałbrzyskiej SSE
                                       Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna w drugim kwartale tego roku wydała 9 zezwoleń dla zagranicznych inwestorów, którzy łącznie ulokują tu ponad 1,6 mld zł i zatrudnią blisko 2,4 tys. osób. Trzy spośród dziewięciu firm – Mahle Polska z Krotoszyna, Nifco Poland ze Świdnicy oraz Electrolux Poland – postanowiły zainwestować w strefie ponownie i uzyskały drugie pozwolenie. Czterej pozostali inwestorzy pochodzą z Holandii, Niemiec, Japonii i Zjednoczonych Emiratów Arabskich.
                                       • 02.07.2008Inwestycja Daewoo w Strzelcach Opolskich
                                        Jak poinformowało współpracujące z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych Opolskie Centrum Obsługi Inwestora, w Strzelcach Opolskich powstanie jedna z trzech (obok zakładów w Indiach i Meksyku) nowych fabryk południowokoreańskiego koncernu z branży motoryzacyjnej. Nakłady inwestycyjne sięgną 50 mln zł.
                                        • 25.06.2008KPP: Konieczne zmiany w SSE
                                         Zwiększenie wpływu samorządów na działalność specjalnych stref ekonomicznych postuluje Konfederacja Pracodawców Polskich. Zdaniem organizacji obecnie brakuje warunków, które pozwoliłyby w pełni zagospodarować te obszary.  
                                         • 16.06.2008Wycena składników majątku przy podziale spółki kapitałowej przez wydzielenie
                                          Pytanie podatnika: Czy w przypadku podziału przez wydzielenie Spółki z o.o., gdy przeniesienie składników majątkowych nastąpiło w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa i składniki te nie stanowiące środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zostały wycenione na poziomie ich wartości rynkowej, koszt uzyskania przychodów związany ze zbyciem tych składników majątkowych w postaci obiektów budowlanych na gruntach zostanie określony zgodnie z ich wartością rynkową określoną w aktach podziałowych?
                                          • 30.05.2008Wzrost PKB w I kwartale: 6,1 proc.
                                           Główny Urząd Statystyczny poinformował o wstępnym szacunku wzrostu produktu krajowego brutto w I kwartale bieżącego roku. W ujęciu rocznym wyniósł on 6,1 proc., a w porównaniu z poprzednim kwartałem 1,4 proc.
                                           • 28.05.2008Inwestycyjny boom w SSE
                                            Ponad 10 mld zł inwestycji i 36 tys. miejsc pracy to efekt działalności firm w specjalnych strefach ekonomicznych, co oznacza, że 2007 r. był bardzo korzystny dla rozwoju inwestycji na tych terenach. Rada Ministrów przyjęła informację o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych.
                                            • 28.05.2008Największa łódzka inwestycja w 2008 r.
                                             Ponad 206 mln euro zainwestuje Euroglas Polska w budowę huty szkła w Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (ŁSSE). Projekt jest największą tegoroczną inwestycją w rejonie Łodzi. 
                                             • 26.05.2008Rządowa pomoc dla UPS
                                              Rząd postanowił udzielić pomocy publicznej na utworzenie we Wrocławiu centrum usług finansowo-księgowych UPS Polska. Firma w ciągu dwóch lat ma otrzymać blisko 0,8 mln zł.
                                              • 04.04.2008Nowa fabryka części samochodowych
                                               Hoerbiger Automotive, producent z branży motoryzacyjnej, zainwestuje ponad 47 mln zł w fabrykę części samochodowych w bolesławskiej podstrefie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (WSSE).