Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

zakazane praktyki

 • 31.07.2021Nieuczciwe praktyki handlowe. Polska i 11 innych krajów nie wdrożyły zmian
  Komisja Europejska wszczęła w tym tygodniu postępowania wobec Polski i 11 innych krajów członkowskich Unii Europejskiej ws. uchybień w dostosowaniu do nowych regulacji dotyczących zakazu nieuczciwych praktyk handlowych. Unijna dyrektywa odnosi się do sektora rolno-spożywczego i w założeniu ma zapewnić większą ochronę rolnikom.
 • 27.09.2019Czy przekształcenie spółdzielni w spółkę powinno być zakazane?
  Przepisy Kodeksu Spółek Handlowych wyłączają zawiązanie spółki z o.o. jedynie przez jednoosobową spółkę z o.o., a utworzenie spółki z o.o. przez spółdzielnię należy zaliczyć do czynności leżącej w zakresie wolności prowadzenia działalności gospodarczej.
 • 24.09.2018WSA o należytej staranności w VAT: Świadomy udział trzeba udowodnić
  Teza, że podatnicy mogą łatwiej niż organ podatkowy odkryć oszustów nie jest poparta żadnymi dowodami i stanowi jedynie próbę przerzucenia odpowiedzialności za cudze zobowiązania na uczciwych podatników. Jednocześnie fizycznie przemieszczenia (dostarczenie) towaru co do zasady wyczerpuje pojęcie dostawy w rozumieniu VAT. Wyjątkiem jest sytuacja gdy na nabywcę nie zostanie przeniesione prawo do rozporządzania towarem jak właściciel, to znaczy gdy jest on w jakiś sposób ograniczony w swobodzie dysponowania towarem. Okoliczność tą winny wykazać organy podatkowe - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu.
 • 09.11.2017Zmiana wzorca umowy podczas jej trwania
  Zmiana treści stosunku zobowiązaniowego przez związanie wzorcem wydanym w czasie trwania tego stosunku dopuszczalna jest tylko wtedy, gdy taka możliwość została przewidziana w umowie lub we wzorcu poprzez zastrzeżenie klauzuli modyfikacyjnej - wyjaśniło Ministerstwo Sprawiedliwości.
 • 04.04.2017Ważne zmiany na rynku hazardowym od 1 kwietnia
  1 kwietnia 2017 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o grach hazardowych. Zwiększy ona ochronę graczy i ograniczy szarą strefę w gospodarce. Są pierwsze efekty nowych przepisów: część nielegalnych operatorów hazardowych poinformowała o wycofaniu się z rynku.
 • 27.06.2016Przeróbka samochodu a podatek akcyzowy
  Teza: Wykorzystywanie niezgodnie z jego przeznaczeniem wyłączenia spod opodatkowania akcyzą przewidzianego dla samochodów nieosobowych (CN 8704), do samochodów (8703), którym krótkotrwale zmieniono przeznaczenie na nieosobowe, prowadzi do nadużycia prawa. Krótkotrwała odwracalna przeróbka pojazdu nie może zniweczyć obowiązku zapłaty podatku według zasad narzuconych przez państwo w ustawie podatkowej.
 • 05.01.2012Ponad 56 mln zł kary dla PZU
  Prezes UOKiK nałożyła karę na firmy PZU oraz Maximus Broker za niedozwoloną współpracę przy ubezpieczeniach grupowych dzieci i młodzieży oraz pracowników placówek oświatowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
 • 10.02.2011Naruszenia konkurencji – decyzje UOKiK
  W ubiegłym roku Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów rozbił blisko 30 niedozwolonych porozumień pomiędzy przedsiębiorcami. Ostatnie sprawy dotyczą ustalania cen wyrobów ogrodniczych, kominków, odzieży, usług portowych oraz praktyk zawodowych. Za udział w niedozwolonym porozumieniu grożą sankcje finansowe sięgające 10 proc. przychodu przedsiębiorcy osiągniętego w roku poprzedzającym wydanie decyzji.  
 • 19.11.2010WSA: Czy brak dowodu jest dowodem?
  Tezy: Za błędne nalezy uznać stanowisko, że brak dowodu wystąpienia określonych okoliczności faktycznych jest dowodem stwierdzającym, że faktycznie nie miały one miejsca, uzasadniającym odmowę uwzględnienia żądania strony przeprowadzenia dowodu, stosownie do art. 188 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.).  
 • 08.11.2010Niedozwolone praktyki na rynkach lokalnych – decyzje UOKiK
  Kary na sumę ponad 200 tys. zł nałożył Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w ramach postępowań dotyczących eliminowania niedozwolonych praktyk na rynkach lokalnych, gdzie naruszenia przepisów, choć mniej dostrzegalne z punktu widzenia całej gospodarki, są bardzo uciążliwe dla konsumentów. Najnowsze decyzje prezes UOKiK dotyczą wprowadzania konsumentów w błąd przez Prominent CF, porozumienia cenowego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich oraz niedozwolonych działań Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu.
 • 29.07.2010EnergiaPro ukarana przez UOKiK
  Narzucając gminie Opole uciążliwe warunki umowy dotyczącej usług oświetlenia ulicznego, EnergiaPro nadużyła pozycji dominującej – uznała prezes UOKiK. Spółka obciążyła gminę kosztami, które powinna ponieść sama, dlatego została na nią nałożona kara w wysokości blisko 85 tys. zł. To już trzecia w ciągu pięciu lat decyzja stwierdzająca naruszenie prawa ochrony konkurencji przez tę firmę.
 • 05.07.2010Zmowy udaremnione przez UOKiK
  Rynku pośredników nieruchomości, sprzedaży odzieży i obuwia dziecięcego, a także dystrybucji urządzeń prezentacyjnych dotyczą ostatnie decyzje Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie niedozwolonych porozumień. Od początku roku UOKiK wydał 8 decyzji, a 19 rozpoczętych postępowań w sprawie najgroźniejszych naruszeń konkurencji wciąż trwa.
 • 21.04.2010UOKiK: Notariusze ograniczają konkurencję
  Kodeks Etyki Zawodowej Notariusza uchwalony przez Krajową Radę Notarialną zawiera postanowienie naruszające konkurencję – uznała Prezes UOKiK. To kolejna interwencja Urzędu w sektorze usług profesjonalnych
 • 28.01.2010Ćwierć miliona zł kar za cenowe zmowy
  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył łączne kary w wysokości ponad 253 tys. zł na przedsiębiorców, którzy brali udział w porozumieniach cenowych. Ukarani przedsiębiorcy to producent akcesoriów do przyczep, firma zajmująca się sprzedażą oprogramowania komputerowego oraz dystrybutora urządzeń dla solariów. Ustalanie cen towarów lub usług jest jednym z najcięższych naruszeń prawa konkurencji.
 • 26.11.2009Umowa między P4 i Polkomtelem narusza prawo
  UOKiK stwierdził, że między dwoma operatorami telefonii komórkowej – P4 i Polkomtelem – doszło do zawarcia nielegalnego porozumienia. Urząd zobowiązał firmy do zmiany antykonkurencyjnych warunków umowy. To 17 decyzja zobowiązująca do zmiany niedozwolonej praktyki wydana przez Urząd w tym roku.
 • 01.09.2009UOKiK przeciw ograniczeniom konkurencji na rynku wyposażenia solariów
  Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczęła postępowanie antymonopolowe w sprawie zapisów Kodeksu Etyki Polskiego Związku Solaryjnego - zbioru zasad dotyczących wykonywania zawodu przez właścicieli solariów, producentów oraz dystrybutorów wyposażenia. Wątpliwości UOKiK budzi jedno z postanowień zawartych w kodeksie, które może określać ceny minimalne sprzedaży wyposażenia solariów.
 • 31.07.2009UOKiK karze NFZ
  Narodowy Fundusz Zdrowia nadużył swojej pozycji, ustalając kryteria oceny w konkursie ofert na świadczenia zdrowotne – uznała prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zdaniem UOKiK przyjęta przez Fundusz interpretacja ustawowego pojęcia ciągłość udzielanych świadczeń  faworyzuje jego dotychczasowych kontrahentów kosztem potencjalnych nowych świadczeniodawców. NFZ musi zapłacić ponad 1,14 mln zł kary.
 • 16.04.2009UOKiK sprawdza Cyfrowy Polsat
  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawdzi, czy Cyfrowy Polsat nie nadużył swojej pozycji rynkowej, sprzedając prawa do publicznego odtwarzania relacji sportowych. Postępowanie antymonopolowe zostało wszczęte po analizie informacji znajdujących się na stronach internetowych przedsiębiorcy, jak również skarg napływających do Urzędu. Urząd sprawdzi, czy Cyfrowy Polsat nie nadużył swojej pozycji dominującej, uzależniając sprzedaż praw do publicznego odtwarzania relacji z Euro 2008 od zakupu dekodera oraz wsparcia technicznego.
 • 05.02.2009Ćwierć miliona kary za zmowę
  Spółka Kreisel, inicjator nielegalnego porozumienia na rynku budowlanym, została ukarana grzywną w wysokości blisko 250 tys. zł przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Postępowanie antymonopolowe zostało wszczęte w lipcu 2008 roku, a w jego toku stwierdzono, że w latach 2000 - 2008 firma zawierała niezgodne z prawem umowy z przedsiębiorcami sprzedającymi materiały chemii budowlanej.
 • 29.01.20093 mln zł kary za śmieciową zmowę
  Siedmiu przedsiębiorców zajmujących się odbieraniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Częstochowie zawarło niedozwolone porozumienie, ustalając ceny za świadczone usługi – uznał UOKiK i nałożył na firmy kary w łącznej wysokości prawie 3 mln zł.
 • 13.01.2009Ponad milion złotych kary za zmowę
  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał, że spółki Koral i Żabka zawarły niedozwolone porozumienie, ustalając cenę odsprzedaży lodów. Na przedsiębiorstwa zostały nałożone kary finansowe w łącznej wysokości ponad miliona złotych.
 • 23.04.2008UOKiK sprawdzi deweloperów
  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawdzi, czy Polski Związek Firm Deweloperskich naruszył prawo stosując nieuczciwe praktyki rynkowe. Postępowanie w tej sprawie zostało wszczęte po analizie informacji zamieszczonych na stronie internetowej organizacji zrzeszającej największych deweloperów w kraju.
 • 13.02.2008Niedozwolone praktyki dostawców internetu
  Ogólnopolską kontrolę alternatywnych operatorów usług telekomunikacyjnych i internetowych ogłosił Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Z prowadzonych dotąd postępowań dotyczących naruszeń prawa przez dostawców Internetu wynika, że najczęściej stosowane niedozwolone praktyki to ograniczanie odpowiedzialności za nienależyte wykonanie umowy i utrudnienia w składaniu reklamacji.
 • 24.12.2007Nieuczciwe praktyki zakazane
  Fikcyjna obniżka, wywieranie nacisku, podawanie niepełnych cen – od piątku podobne działania, jako nieuczciwe praktyki rynkowe, są zakazane. W odpowiedzi na nadużycie zaufania i celowe wprowadzanie w błąd konsument może w łatwiejszy sposób dochodzić swoich roszczeń.
 • 24.05.2007PKPP Lewiatan o projekcie ustawy o zwalczaniu nieuczciwych praktyk rynkowych
  Założeniem projektowanej ustawy jest uregulowanie w polskim systemie prawnym nieuczciwych praktyk rynkowych stosowanych przez przedsiębiorców wobec konsumentów. Projektowana ochrona klienta paradoksalnie może jednak w przyszłości godzić w jego interesy.
 • 12.04.2007Wszystkie praktyki rynkowe uznane za nieuczciwe będą zakazane
  Rada Ministrów przyjęła (11.04.2007 r.) projekt ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, przedłożony przez prezesa urzędu ochrony konkurencji i konsumentów. Ochrona konsumentów, zapewnienie im realnych możliwości dochodzenia swych praw oraz zwalczanie i zapobieganie nieuczciwym praktykom to najważniejsze cele projektu ustawy.
 • 16.01.2007UOKiK walczy z kartelami na rynku spożywczym i budowlanym
  Jeden przedsiębiorca ukarany, kolejnych szesnastu podejrzanych – UOKiK wypowiada wojnę kartelom. Niedozwolone porozumienia to najcięższe grzechy przedsiębiorców. Prowadzą do zakłócenia mechanizmów wolnego rynku i oznaczają wysokie ceny dla konsumentów. Jednym z priorytetów UOKiK jest zwiększenie skuteczności w zakresie zwalczania niedozwolonych porozumień, które należą do najbardziej szkodliwych i najtrudniejszych do wykrycia praktyk ograniczających konkurencję. W 2006 roku Prezes UOKiK prowadził 91 postępowań i nałożył kary w łącznej wysokości ponad 285 mln zł.