Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

internet

 • 26.03.2006Projekt raportu MG „Analiza barier regulacyjnych działalności gospodarczej” przygotowany
  W celu poprawy jakości prawa dla przedsiębiorców Ministerstwo Gospodarki dokonało przeglądu utrudnień w podejmowaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej. Na podstawie opinii i propozycji przedsiębiorców resort przygotował projekt raportu „Analiza barier regulacyjnych działalności gospodarczej”, do którego dołączona została lista 156 szczegółowych propozycji przedsiębiorców w zakresie poprawy regulacji.
  • 23.03.2006Sposób posługiwania się wykazem materiałów budowlanych przy staraniu się o zwrot części VAT
   Pytanie: Staram się o zwrot różnicy VAT z tytułu zakupu materiałów budowlanych. Dysponuję wieloma fakturami, z dużą ilością pozycji. W jaki sposób mam ustalić, które z tych pozycji mogę uwzględnić w formularzu do odliczenia?
   • 23.03.2006Jak korzystać z wykazu materiałów budowlanych dla celów zwrotu części VAT
    W dziale "Pytania i odpowiedzi" publikujemy dzisiaj tekst poradnika, opublikowany na stronach internetowych Ministerstwa Transportu i Budownictwa, który między innymi przystępnie opisuje sposób korzystania z klasyfikacji PKWiU. Poradnik wspomina o jednej istotnej kwestii: równoległym funkcjonowaniu dwóch róznych wersji klasyfikacji PKWiU.
    • 22.03.2006Zmiany w zamówieniach publicznych
     Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych trafiła do Senatu. W ustawie wprowadza się szereg zmian, które w założeniu służyć mają uproszczeniu procedur.
     • 21.03.2006Rząd prognozuje
      Rada Ministrów zaakceptowała Prognozę wydatkowania środków z funduszy strukturalnych w 2006 r., przedłożoną przez ministra rozwoju regionalnego.
      • 20.03.2006Kasy fiskalne u kolejnych grup podatników
       Zamiast obiecywanych zwolnień z obowiazku stosowania kas fiskalnych, Ministerstwo Finansów wyznaczyło kolejne grupy podatników, które te urządzenia będą musiały zainstalować. I to już niedługo.
       • 19.03.2006Pismo Podsekretarza Stanu z dnia 10 marca 2006 r., znak PB3/GM-8213-12/06/144, dotyczące skutków podatkowych związanych z korzystaniem z bezpłatnych programów komputerowych, skierowane do dyrektorów wszystkich izb skarbowych i urzędów kontroli skarbowej.
        W celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa, na podstawie art. 14 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej, przekazuję wyjaśnienia dotyczące art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w kwestii skutków podatkowych związanych z korzystaniem z bezpłatnych programów komputerowych.
        • 19.03.2006W proteście przeciwko podwójnemu opodatkowaniu
         W Londynie, przed konsulatem generalnym RP odbył się wiec, zorganizowany przez Stowarzyszenie Poland Street, w proteście przeciwko obowiązującym zasadom opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez czasowych emigrantów w Wielkiej Brytanii. W wiecu brało udział ok. 1000 osób.
         • 19.03.2006Komunikat PARP - konkurs SPO RZL 2.3
          POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (PARP) jako Instytucja Wdrażająca ogłasza konkurs o numerze SPORZL/2.3/A/3 na dofinansowanie realizacji projektów w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Priorytet 2 Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy Działanie 2.3 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, Schemat A „Doskonalenie umiejętności i kwalifikacji kadr”
          • 14.03.2006Baza sprawozdań finansowych Organizacji Pożytku Publicznego - komunikat MPiPS
           Publikujemy otrzymany z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej komunikat, w sprawie bazy sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Baza posiada również wygodną wyszukiwarkę wszystkich organizacji pożytku publicznego, w której możemy stosować wiele kryteriów wyszukiwania.
           • 14.03.2006Baza Organizacji Pożytku Publicznego i ich sprawozdań finansowych
            Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przekazało nam informację o bazie sprawozdań finansowych OPP - istotną z punktu widzenia tych organizacji, oraz podatników, którzy chcą przeznaczyć 1% swojego podatku na wsparcie działań jednej z tych organizacji. Baza umożliwia wygodne przeszukiwanie według różnych kryteriów, a samym Organizacjom Pożytku Publicznego daje możliwość nieodpłatnego umieszczenia sprawozdania w bazie - i yn samym zrealizowania ustawowego obowiązku publikacji tych sprawozdań. Szczegóły w informacji ministerstwa, którą publikujemy w całości.
            • 12.03.2006Projekt rozporządzenia w sprawie kas fiskalnych
             MF udostępniło projekt rozporządzenia w sprawie kas fiskalnych. Rozporządzenie ureguluje kwestie związane z obowiązkiem instalacji kas na okres do 31.12.2006 r. Poniżej publikujemy pełny tekst projektu, wstrzymując się z jego analizą do czasu opublikowania rozporządzenia w Dzienniku Ustaw. Zwykle bowiem projekty ulegają w trakcie uzgodnień międzyresortowych mniejszym lub większym zmianom. Wspomnijmy jedynie o pozbawieniu zwolnienia podatników, którzy dostarczają nagrane, z zapisanymi danymi, lub zapisanymi pakietami oprogramowania komputerowego (w tym również sprzedawanymi łącznie z licencją na użytkowanie): płyty CD, DVD, kasety magnetofonowe, taśmy magnetyczne (w tym kasety wideo) i dyskietki.
             • 12.03.2006FGŚP - jednak korekty deklaracji
              ZUS oczekuje od nas, że skorygujemy deklaracje za te miesiące 2006 r., w których wykazaliśmy składkę na FGŚP w wysokości 0,15%. Takie stanowisko zawiera informacja ZUS z dnia 10.03.2006 r. opublikowana na stronach internetowych zakładu. Oto ta informacja.
              • 09.03.2006Długo poczekamy na niższe podatki
               Do 2009 roku poczekamy na głębszą reformę systemu podatkowego. Za to już pod koniec marca poznamy plany, obejmujące kilkaset zmian w ustawach podatkowych, które mają nam, podatnikom, ułatwić rozliczenia. Plany przewidują również wzrost zatrudnienia i inwestycji. Pan Mirosław Barszcz, wiceminister finansów, przedstawił w tej sprawie na stronach Ministerstwa Finansów oświadczenie, w odpowiedzi na doniesienia mediów, które cytowały jego wcześniejszą wypowiedź z tego samego dnia (kompleksowa reforma systemu podatkowego oparta na nowych ustawach podatkowych będzie możliwa w 2009 r. - GW internet). Prezentujemy oświadczenie, w brzmieniu, w jakim ukazało się na stronach Ministerstwa Finansów, oraz nasz komentarz.
               • 09.03.2006ZUS w sprawie najniższej podstawy wymiaru i kwot składek w miesiącach 03-05 2006 r.
                Informacja ZUS z dnia 8 marca 2006 r. w sprawie najniższej podstawy wymiaru składek oraz kwot składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i na Fundusz Pracy w marcu, kwietniu i maju 2006 r. dla niektórych grup ubezpieczonych
                • 07.03.2006Zabawa pracownicza w koszt, szczepionka przeciw grypie już nie
                 Dzisiaj dwa pytania, związane ze sobą tym, że dotyczą kosztów uzyskania przychodów z tytułu wydatków poniesionych na rzecz pracowników. W obu przypadkach odpowiadają kompetentne organy – Departament Podatków Bezpośrednich MF i Podkarpacki Urząd Skarbowy. Jednak rozstrzygnięcia są na pierwszy rzut oka dość zaskakujące.
                 • 06.03.2006Rozliczenie wspólne i ulga na internet
                  Czy w sytuacji, kiedy faktura za korzystanie z internetu jest wystawiona na osobę nie uzyskującą dochodu, pozostającą w związku małżeńskim z osobą uzyskującą dochód (ale nie wymienioną na fakturze) możliwe jest uwzględnienie ulgi w rozliczeniu wspólnym? Czy w sytuacji, w której faktura wystawiana jest na oboje małżonków, a jedno z nich nie uzyskuje dochodu można odliczyć ulgę internetową w podwójnej wysokości w rozliczeniu wspólnym od łącznego dochodu małżonków?
                  • 06.03.2006Aukcje internetowe i podatek od czynności cywilnoprawnych
                   Prowadząc sprzedaż lub nawet kupując na aukcjach internetowych powinniśmy mieć świadomość, iż fiskus może upomnieć się o swoje prawa, wynikające z przepisów dotyczących podatku od czynności cywilnoprawnych. To opracowanie ma na celu wyjaśnienie, kiedy spoczywa na osobach prowadzących transakcje internetowe obowiązek podatkowy, a kiedy i jak ustrzec się przed kłopotami ze strony urzędu podatkowego.
                   • 05.03.2006Wiadomości z www.podatki.biz na Waszej stronie internetowej
                    Udostępniliśmy mechanizm, który umożliwia umieszczenie na dowolnej stronie www informacji, które powstają w redakcji www.podatki.biz. Mechanizm jest prosty i intuicyjny, pozwala na dopasowanie wyglądu wyświetlanych wiadomości do każdej strony www. Na stronie internetowej, po wklejeniu wygenerowanego automatycznie kodu pojawią się, w zależności od dokonanego wyboru: data wiadomości, jej tytuł oraz wstęp do informacji, o rozmiarze zbliżonym do używanego w biuletynie. Wyświetlane informacje z pewnością przyczynią się do uatrakcyjnienia zawartości Państwa firmowych stron www. Ich aktualizacja odbywa się automatycznie, w czasie rzeczywistym (bezpośrednio po dodaniu informacji do baz podatki.biz będzie ona widoczna na Państwa stronie).
                    • 05.03.2006MPiPS i „Apel do nowych władz Polski w sprawie ZUS”
                     Na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pojawiła się informacja na temat stanowiska MPiPS wobec „Apelu do nowych władz Polski w sprawie ZUS”. Poniżej prezentujemy jej pełną treść:
                     • 02.03.2006Co nam skontrolują
                      Przeglądając strony internetowe MF natrafiłem na ciekawy materiał, dotyczący wszystkich przedsiębiorców. Ten dokument to opracowanie „Podstawowe Zakresy Obszarów Kontroli Podatkowej na 2006r”, pochodzące z Departamentu Administracji Podatkowej. Może okazać się bardzo przydatny dla podatników między innymi z tego powodu, że zawiera omówienie najczęściej popełnianych błędów i nadużyć w poszczególnych obszarach tematycznych. Wiedza o tym, co jest najczęściej kontrolowane pozwoli przeprowadzić skuteczną kontrolę wewnętrzną i uniknąć problemów podczas lub po kontroli przeprowadzonej przez fiskusa.
                      • 02.03.2006Poradnik dla przedsiębiorców
                       Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości udostępniła poradnik pt. "Jak rozliczyć dotacje SPO WKP na doradztwo i inwestycje". Poradnik kierowany jest do ostatecznych beneficjentów dotacji, czyli do przedsiębiorców, którzy otrzymali wsparcie finansowe w formie dotacji na doradztwo i inwestycje.
                       • 01.03.20062006 – Europejski Rok Mobilności Pracowników
                        Przemieszczanie się nie należy do podstawowych elementów kultury Europejczyków. Nie lubimy też zmieniać pracy. Zaledwie 10 procent mieszkańców UE w 2003 r. zmieniło pracodawcę. 40 procent przepracowało w jednej firmie ponad 10 lat. Podobnie jest z osiedlaniem się. Jedynie 1,5 proc. obywateli Unii nie mieszka w kraju urodzenia.
                        • 24.02.2006Transakcje dokonywane na aukcjach internetowych i podatek VAT
                         Transakcje dokonywane na aukcjach internetowych poprzez rozliczne serwisy aukcyjne, takie chociażby jak Allegro, eBay lub Świstak, stały się aktualnie czymś zwyczajnym i normalnym nie tylko dla osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej, ale również dla firm, w tym podatników VAT. Niniejszy artykuł jest próbą analizy poszczególnych problemów, z którymi mogą zmierzyć się podatnicy VAT prowadzący transakcje poprzez aukcje internetowe.
                         • 23.02.2006MF - 50% stawka podatkowa nie obowiązuje
                          Jak poinformowało Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej w dniu 22 lutego 2006 r. Trybunał Konstytucyjny potwierdził zajmowane od dawna stanowisko MF w sprawie 50% stawki podatkowej, według którego chociaż pozostaje ona w tekście ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - nie ma zastosowania do opodatkowania dochodów uzyskanych w 2006 r.
                          • 23.02.2006MPiPS - skutki orzeczenia TK dla ustalania dochodu w przypadku osób osiągających dochody opodatkowane podatkiem ryczałtowym
                           Na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pojawiła się informacja na temat skutków orzeczenia TK dla ustalania dochodu w przypadku osób osiągających dochody opodatkowane podatkiem ryczałtowym. Poniżej przedstawiamy jej treść:
                           • 22.02.2006Praca w krajach UE w przedsiębiorstwach unijnych i rozliczenie roczne podatku dochodowego w Polsce
                            Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej spowodowało, że coraz więcej Polaków wyjeżdża z kraju i podejmuje pracę w przedsiębiorstwach unijnych. Osoby takie muszą jednak pamiętać, iż fakt uzyskiwania przez nich dochodów na unijnym rynku pracy nie jest obojętny dla polskiego fiskusa. Zdarzyć się może bowiem, iż osoby podejmujące pracę za granicą obowiązane będą zapłacić podatek zarówno za granicą, jak i w Polsce.
                            • 16.02.2006Komunikat Prezesa ZUS w sprawie dopuszczalnych kwot przychodu, granicznych kwot przychodu oraz rocznej dopuszczalnej kwoty przychodu i rocznej granicznej kwoty przychodu od dnia 1 marca 2006 r.
                             Dnia 16.02.2006 r. na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ukazał się komunikat Prezesa ZUS z dnia 15 lutego 2006 r. w sprawie dopuszczalnych kwot przychodu, granicznych kwot przychodu oraz rocznej dopuszczalnej kwoty przychodu i rocznej granicznej kwoty przychodu od dnia 1 marca 2006 r., stosowanych przy zmniejszaniu lub zawieszaniu świadczeń przedemerytalnych oraz zasiłków przedemerytalnych. Oto jego treść:
                             • 15.02.2006Ministerstwo też ma wątpliwości co do 50%
                              W dniu 8 lutego Pani Zyta Gilowska jako Wiceprezes Rady Ministrów i Minister Finansów zwróciła się do Prokuratora Generalnego z prośbą o rozważenie możliwości skierowania do Trybunału Konstytucyjnego wniosku dotyczącego wyjaśnienia wątpliwości co do treści wyroku Trybunału, uznającego za niezgodny z Konstytucją RP tryb wprowadzenia stawki 50% w podatku dochodowym. Na stronach MF ukazał się w tej sprawie komunikat – prezentujemy jego treść:
                              • 15.02.2006ZUS - waloryzacja rent socjalnych od 1 marca 2006 r.
                               Na stronie internetowej ZUS pojawiła się informacja Rzecznika Prasowego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie waloryzacji rent socjalnych od 1 marca 2006 r. Zgodnie z ustawą z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej świadczenie to waloryzuje się na zasadach i w trybie określonym dla emerytur i rent z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
                               • 15.02.2006Cena 1 m kw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za IV kwartał 2005 r.
                                Jak poinformowało Ministerstwo Transportu i Budownictwa na swoich stronach internetowych, 15 lutego 2006 roku Prezes GUS wydał komunikat w sprawie ceny 1 m. kw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za IV kwartał 2005 r. Komunikat ten będzie opublikowany w Dzienniku Urzędowym GUS. Cena 1 m. kw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za IV kwartał 2005 roku wynosi 2388 zł. Cena 1 mkw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za IV kwartał 2005 roku wynosi 2.388 zł. Podany wskaźnik służy celom określonym w ww. ustawie, w tym do obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych na budownictwo mieszkaniowe dla posiadaczy książeczek mieszkaniowych.
                                • 13.02.2006Oświadczenie ministra finansów w sprawie sporu z prezydencją austriacką o obniżone stawki VAT
                                 Na stronach internetowych MF ukazało się wczoraj wieczorem oświadczenie p. Zyty Gilowskiej, odnoszące się do krytycznych uwag dotyczących celów i rezultatów tego sporu. Oto jego treść:
                                 • 12.02.2006Czekają nas zmiany w systemie podatkowym
                                  W sobotę na konferencji prasowej urzędnicy ministerstwa finansów przedstawili kilkadziesiąt propozycji zmian i ułatwień, które mają zostać wprowadzone jeszcze w tym roku lub od pierwszego stycznia roku 2007. Zmiany można podzielić na dwie grupy – ułatwiające życie podatnika, ale nie mające wpływu na wysokość obciążeń podatkowych oraz na zmiany, które będą miały wpływ na wysokość podatków płaconych przez podatników (niektóre proponowane zmiany mogą zwiększyć obciążenia podatkowe).
                                  • 12.02.2006Propozycja zmian, zmiana propozycji
                                   Na bezrybiu i rak ryba, chciałoby się powiedzieć słuchając nowych propozycji podatkowych, ale od razu przypomina się, że dla celów podatkowych rak bywa rybą tak czy tak. Oceniając zaproponowane w sobotę przez Ministra Finansów Zytę Gilowską i jej współpracowników zmiany nie należy zapominać ani na moment, że są to tylko propozycje ministerialne. A co się z nimi stanie w parlamencie, po obróbce przez posłów z partii sygnatariuszy wiadomego paktu nikt nie wie. Optymistą nie jestem, bo pamiętam inne propozycje i obietnice, formułowane przez innych ministrów, z których Sejm robił ich karykaturę.
                                   • 09.02.2006Organizacja nowego miejsca pracy
                                    Kodeks pracy nakłada na pracodawców szereg obowiązków związanych z właściwych organizowaniem pracy w firmie. Nie chodzi tu tylko o podstawowe obowiązki związane z prowadzeniem stosunku pracowniczego, polegające na przestrzeganiu wymogów związanych z zawarciem umowy o pracę, jak też i jej rozwiązaniem, udzieleniem pisemnej informacji o warunkach zatrudnienia, terminową wypłatą uposażenia czy ustalaniem i udzielaniem urlopów pracowniczych.