Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

zadłużenie międzynarodowe

  • 20.01.2012Strefę euro czeka recesja
    Kraje rozwijające się powinny być przygotowane na dalsze ryzyko spadku, szczególnie że zadłużenie strefy euro i słabnący wzrost kilku znaczących gospodarek wschodzących przyćmiewają perspektywy globalnego wzrostu – wynika z prognozy Banku Światowego, zawartej w raporcie „Global Economic Prospects 2012”. Bank obniżył prognozę wzrostu strefy euro z 1,8 do -0,3% PKB w 2012 r.
  • 11.01.2012Walka z ociepleniem klimatycznym pogrąży Europę?
    Kryzys gospodarczy będzie się rozszerzał za sprawą regulacji ekologicznych wprowadzanych przez instytucje unijne – twierdzi Instytut Globalizacji. Zdaniem Instytutu, unijne regulacje argumentowane ochroną środowiska służą tak naprawdę wybranym grupom interesu, a nie poprawie jakości środowiska naturalnego.