Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

deklaracje

 • 10.05.2017PFRON. Sposób rozliczenia i ewidencja ksigowa
  Obowizkowi dokonywania miesicznych wpat na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepenosprawnych podlegaj jednostki zatrudniajce wicej ni 25 osób. Mimo spenienia tego warunku cz pracodawców moe jednak skorzysta z ulg. Kto jest do tego uprawniony oraz jak uj wpaty na PFRON w ksigach rachunkowych?
  • 09.05.2017O odwrotnym obcieniu - krótki poradnik MF
   W zbiorze interpretacji podatkowych, publikowanych na witrynie sip.mf.gov.pl pojawiaj si od czasu do czasu krótkie, skondensowane poradniki, dotyczce biecych zagadnie podatkowych. Dzisiaj o odwrotnym obcieniu w podatku VAT. To temat, który by moe wkrótce bdzie dotyczy wikszoci czynnych podatników, tocz si bowiem prace zmierzajce do objcia odwrotnym obcieniem nowych grup przedsibiorców. Dlatego zachcamy wszystkich, bez wzgldu na obecny status, do zapoznania si z tym mechanizmem rozliczania podatku VAT (podkrelenia od redakcji).
   • 09.05.2017Kada transakcja powyej 1000 z podlega PCC
    Interpelacja nr 11601 do ministra finansów w sprawie podatku od czynnoci cywilnoprawnych
    • 08.05.2017Podatki 2017: Nowe deklaracje dla podatku od gier
     W Dzienniku Ustaw opublikowano nowe rozporzdzenie ws. wzorów deklaracji podatkowej dla podatku do gier. Zmiany s zwizane z poszerzeniem zakresu dopuszczalnej dziaalnoci w obszarze gier hazardowych. Rozporzdzenie okrelajce formularze weszo w ycie z pocztkiem maja br.
     • 04.05.2017O odwrotnym obcieniu - krótki poradnik MF
      W zbiorze interpretacji podatkowych, publikowanych na witrynie sip.mf.gov.pl pojawiaj si od czasu do czasu krótkie, skondensowane poradniki, dotyczce biecych zagadnie podatkowych. Dzisiaj o odwrotnym obcieniu w podatku VAT. To temat, który by moe wkrótce bdzie dotyczy wikszoci czynnych podatników, tocz si bowiem prace zmierzajce do objcia odwrotnym obcieniem nowych grup przedsibiorców. Dlatego zachcamy wszystkich, bez wzgldu na obecny status, do zapoznania si z tym mechanizmem rozliczania podatku VAT (podkrelenia od redakcji).
      • 28.04.2017PFRON. Sposób rozliczenia i ewidencja ksigowa
       Obowizkowi dokonywania miesicznych wpat na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepenosprawnych podlegaj jednostki zatrudniajce wicej ni 25 osób. Mimo spenienia tego warunku cz pracodawców moe jednak skorzysta z ulg. Kto jest do tego uprawniony oraz jak uj wpaty na PFRON w ksigach rachunkowych?
       • 25.04.2017Kto moe by przedstawicielem podatkowym?
        Pytanie podatnika: Czy w sytuacji, gdy w chwili obecnej Wnioskodawca rozlicza podatek od towarów i usug oraz inne podatki stanowice dochód budetu pastwa przez okres krótszy ni 24 miesice moe on by ustanowiony przedstawicielem podatkowym?
        • 13.04.2017Decyzja dorczona po upywie terminu przedawnienia jest niewana
         Tezy: Tylko dorczona decyzja moe rodzi skutki prawne zarówno dla strony, jak i organu, a to oznacza, e decyzja okrelajca wysoko zobowizania podatkowego dorczona po upywie terminu przedawnienia narusza art. 70 § 1 i art. 59 § 1 pkt 9 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.), gdy dotyczy zobowizania, które wygaso na skutek upywu terminu przedawnienia, a wic zobowizania nieistniejcego.
         • 11.04.2017Zoone deklaracje podatkowe powinny by jawne?
          Pod koniec marca pojawia si informacja, e dane podatkowe najwikszych firm i patników CIT bd upubliczniane. Moe naleaoby i za ciosem i udostpnia rozliczenia wszystkich podatników? Czy taka przejrzysto byaby dobrym rozwizaniem?
          • 10.04.2017Zoone deklaracje podatkowe powinny by jawne?
           Pod koniec marca pojawia si informacja, e dane podatkowe najwikszych firm i patników CIT bd upubliczniane. Moe naleaoby i za ciosem i udostpnia rozliczenia wszystkich podatników? Czy taka przejrzysto byaby dobrym rozwizaniem?
           • 31.03.2017Moliwo anulowania wygenerowanych wskutek bdu faktur sprzeday
            Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca postpuje prawidowo dokonujc anulowania wygenerowanych wskutek bdu systemu finansowo-ksigowego lub bdu pracownika omykowych faktur sprzeday: niepotwierdzajcych faktycznych transakcji oraz niewprowadzonych do obrotu prawnego lub dotyczcych faktycznych transakcji, lecz potwierdzajcych je w sposób nieprawidowy oraz niewprowadzonych do obrotu prawnego, bez potrzeby wystawiania nabywcom faktur korygujcych i bez potrzeby wykazywania wynikajcych z nich kwot w deklaracji VAT?
            • 23.03.2017Rozliczenie roczne: Rozlicz PIT-a w centrum handlowym
             W pitek i sobot ( 24 i 25 marca) w galeriach handlowych w caym kraju pracownicy urzdów skarbowych pomog wypeni PIT-a i wysa go elektronicznie. Akcja odbdzie si w 93 centrach w 72 miastach w Polsce. Zeznania podatkowe PIT w formie papierowej nie bd przyjmowane.
             • 22.03.2017Rozliczenie roczne: Rozlicz PIT-a w centrum handlowym
              W pitek i sobot ( 24 i 25 marca) w galeriach handlowych w caym kraju pracownicy urzdów skarbowych pomog wypeni PIT-a i wysa go elektronicznie. Akcja odbdzie si w 93 centrach w 72 miastach w Polsce. Zeznania podatkowe PIT w formie papierowej nie bd przyjmowane.
              • 21.03.2017PIT od sprzeda nieruchomoci. Wynajem mieszkania a prawo do ulgi mieszkaniowej
               Pytanie podatnika: Czy wynajmowanie zakupionego mieszkania osobom trzecim do czasu, a Wnioskodawca w nim zamieszka, nie spowoduje utraty zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
               • 16.03.2017PIT za 2016. Nowe formularze PIT-WZ i PIT-OP - pytania i odpowiedzi
                Ju od 15 marca br. skadanie rocznych PIT-ów zostao maksymalnie uproszczone. Wystarczy zoy on-line wniosek PIT-WZ, a urzd skarbowy sam przygotuje zeznanie podatkowe na podstawie danych, które posiada. Jest to najprostszy, najszybszy i najpewniejszy sposób rozliczenia dochodów. Emeryci i rencici przeka 1 proc. dla OPP na nowym formularzu PIT-OP, nie musz wypenia odrbnego zeznania.
                • 15.03.2017PIT za 2016. Cae zeznanie wypeni urzd?
                 Ju od 15 marca br. skadanie rocznych PIT-ów zostao maksymalnie uproszczone. Wystarczy zoy on-line wniosek PIT-WZ, a urzd skarbowy sam przygotuje zeznanie podatkowe na podstawie danych, które posiada. Jest to najprostszy, najszybszy i najpewniejszy sposób rozliczenia dochodów. Emeryci i rencici przeka 1 proc. dla OPP na nowym formularzu PIT-OP, nie musz wypenia odrbnego zeznania.
                 • 15.03.2017PIT za 2016. Nowe formularze PIT-WZ i PIT-OP - pytania i odpowiedzi
                  Co to jest PIT-WZ?  PIT-WZ to wniosek o sporzdzenie zeznania podatkowego przez urzd skarbowy. Za jego pomoc przelesz do urzdu skarbowego informacje o korzystaniu z odlicze od podatku lub dochodu, np. z tytuu przysugujcej ci ulgi na dzieci, wydatków, które poniose na cele rehabilitacyjne, podwyszonych kosztów uzyskania przychodów czy przekazania 1% podatku na rzecz wybranej organizacji poytku publicznego. Urzd skarbowy na podstawie posiadanych informacji od pracodawców lub organów rentowych i danych z wniosku PIT-WZ  przygotuje zeznanie podatkowe.
                  • 13.03.2017Podatki 2017. KAS w pytaniach i odpowiedziach
                   1. Co oznacza wprowadzenie KAS?  Utworzenie Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) oznacza, e 1 marca 2017 r. przestaj funkcjonowa organy administracji podatkowej, celnej i kontroli skarbowej w znanym dotychczas ksztacie.
                   • 10.03.2017Podatki 2017. KAS w pytaniach i odpowiedziach
                    1. Co oznacza wprowadzenie KAS?  Utworzenie Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) oznacza, e 1 marca 2017 r. przestaj funkcjonowa organy administracji podatkowej, celnej i kontroli skarbowej w znanym dotychczas ksztacie.
                    • 07.03.2017PIT. Jak sprzeda mieszkanie bez podatku?
                     Sprzedajc mieszkanie przed upywem 5 lat od nabycia, trzeba zapaci podatek dochodowy. Aby skorzysta ze zwolnienia z opodatkowania, konieczne jest przeznaczenie rodków ze sprzeday na realizacj wasnych celów mieszkaniowych. Co to oznacza w praktyce?
                     • 07.03.2017Podatki 2017. Urzdy nie informuj o wykreleniu z rejestru VAT
                      Interpelacja nr 9961 do ministra finansów w sprawie usuwania przez urzdy skarbowe firm z rejestru VAT
                      • 06.03.2017Dokumentacja wydatków na usugi doradcze i prawne
                       Zarówno przedsibiorcy, jak i osoby fizyczne prowadzce dziaalno gospodarcz korzystaj czsto ze specjalistycznych usug doradczych i prawnych. Ponoszone na ten cel wydatki po spenieniu okrelonych warunków mog stanowi koszt uzyskania przychodów. W tym celu ponoszone wydatki przede wszystkim musz mie zwizek z uzyskaniem przychodu lub zabezpieczeniem jego róda. Ponadto konieczne jest udowodnienie, e usuga zostaa wykonana. Samo udokumentowanie poniesionego kosztu jest w tym przypadku niewystarczajce.
                       • 06.03.2017PIT. Jak sprzeda mieszkanie bez podatku?
                        Sprzedajc mieszkanie przed upywem 5 lat od nabycia, trzeba zapaci podatek dochodowy. Aby skorzysta ze zwolnienia z opodatkowania, konieczne jest przeznaczenie rodków ze sprzeday na realizacj wasnych celów mieszkaniowych. Co to oznacza w praktyce?
                        • 03.03.2017Dokumentacja wydatków na usugi doradcze i prawne
                         Zarówno przedsibiorcy, jak i osoby fizyczne prowadzce dziaalno gospodarcz korzystaj czsto ze specjalistycznych usug doradczych i prawnych. Ponoszone na ten cel wydatki po spenieniu okrelonych warunków mog stanowi koszt uzyskania przychodów. W tym celu ponoszone wydatki przede wszystkim musz mie zwizek z uzyskaniem przychodu lub zabezpieczeniem jego róda. Ponadto konieczne jest udowodnienie, e usuga zostaa wykonana. Samo udokumentowanie poniesionego kosztu jest w tym przypadku niewystarczajce.
                         • 15.02.2017VAT. Jak rozliczy wynagrodzenie otrzymane po zakoczeniu dziaalnoci?
                          Pytanie podatnika: W zwizku z tym, e Wnioskodawca nie wykonuje ju zawodu adwokata i nie prowadzi dziaalnoci gospodarczej powsta problem – jaki dokument powinien wystawi, aby Sd Rejonowy (…) wypaci Wnioskodawcy wynagrodzenie i w jaki sposób powinno nastpi rozliczenie podatku VAT?
                          • 08.02.2017Podatki 2017: Deklaracja VAT bdzie uproszczona?
                           Obecny wzór deklaracji dla podatku od towarów i usug (VAT) jest zbyt skomplikowany i powinien zosta uproszczony – wynika z projektu przygotowanego przez klub parlamentarny Kukiz’15. Obecnie prowadzone s konsultacje spoeczne, a propozycje zmian pozytywnie oceniaj m.in. eksperci Business Centre Club.
                           • 08.02.2017Roczny PIT. Odliczenie skadek na ubezpieczenie zdrowotne
                            Podatnik, który w trakcie roku podatkowego opaca samodzielnie skadki na ubezpieczenie zdrowotne oraz na ubezpieczenie zdrowotne osób z nim wspópracujcych – ma prawo odliczy te skadki od podatku dochodowego za ten rok.
                            • 02.02.2017Zmiana przeznaczenia towarów a korekta rozlicze VAT
                             Z uzasadnienia: Naley przypomnie, e przez czynnoci nie dajce prawa do odliczenia naley rozumie zarówno czynnoci niepodlegajce opodatkowaniu, jak i korzystajce ze zwolnienia z tego podatku. Gdyby intencj ustawodawcy byo przyznanie podatnikowi prawa do zastosowania korekty wycznie w przypadku zmiany polegajcej na pierwotnym wykorzystaniu towarów i usug do czynnoci zwolnionych z VAT na ich wykorzystanie do czynnoci opodatkowanych VAT, wówczas nie posugiwaby si on tym szerszym pojciem.
                             • 20.01.2017Brak oryginalnego dokumentu nie wpywa na koszty
                              Pytanie podatnika: Czy w przypadku zeskanowanych dokumentów oraz faktur i dokumentów otrzymywanych przez spók w formie elektronicznej, potwierdzajcych poniesienie wydatków speniajcych definicj kosztów uzyskania przychodów wynikajc z art. 15 ust. 1 ustawy CIT, Spóka bdzie uprawniona do zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów, jeeli dokumenty te bd przechowywane zgodnie z opisan procedur jedynie w formie elektronicznej?
                              • 19.01.2017Ubezpieczenie medyczne dla pracowników a VAT
                               Pytanie podatnika: Wnioskodawca nabywa na rzecz pracowników pakiety ubezpieczenia medycznego. Do czerwca 2016 r. Wnioskodawca w caoci finansowa zakup pakietów, ustalajc dla pracowników przychód ze stosunku pracy. Od 1 lipca 2016 r. Wnioskodawca ustanowi czciow odpatno z tego tytuu w wysokoci 10% wysokoci skadki. Czy przekazanie na rzecz pracowników ww. pakietów w caoci finansowanych przez Wnioskodawc naley uzna jako czynno niepodlegajc opodatkowaniu VAT? Czy przekazanie tych pakietów za czciow odpatnoci naley uzna za czynno podlegajc opodatkowaniu?
                               • 17.01.2017Podatki 2017: Deklaracja VAT zostanie znacznie uproszczona?
                                Klub parlamentarny Kukiz’15 zaproponowa powane zmiany w rozliczaniu podatku od towarów i usug (VAT). W przygotowanym projekcie nowelizacji ustawy o VAT zaoono znaczne uproszczenie zasad rozliczania daniny, w tym uproszczenie wzoru deklaracji VAT. Obecne deklaracje miaby zastpi jednostronny druk z 6 polami do wypenienia. W efekcie polska deklaracja VAT staaby si najprostszym tego typu formularzem w Unii Europejskiej.
                                • 17.01.2017Najwaniejsze zmiany w podatku od towarów i usug od 1 stycznia 2017 r.
                                 1. ROZSZERZENIE ZAKRESU TOWARÓW OBJTYCH MECHANIZMEM ODWRÓCONEGO OBCIENIA Od 1 stycznia 2017 r. tym szczególnym sposobem rozliczenia podatku nalenego objto transakcje, których przedmiotem s m.in. nastpujce towary: procesory (mikroprocesory, ex PKWiU 26.11.30.0) i towary z metali szlachetnych – dokadnie opisane w zaczniku nr 11 do ustawy o VAT.
                                 • 16.01.2017Odliczanie VAT od zakupów przed rejestracj firmy
                                  Pytanie podatnika: Wnioskodawca od pocztku prowadzenia dziaalnoci tj. od 1 wrzenia 2015 r. chcia si zarejestrowa jako czynny podatnik VAT. Przy czym biuro rachunkowe, z którym wspópracuje, nie dopenio formalnoci rejestracyjnych. 17 czerwca 2016 r. Wnioskodawca dokona zgoszenia rejestracyjnego wskazujc rezygnacj ze zwolnienia od 18 czerwca 2016 r., a deklaracje bdzie skada od 06/2016. Czy Wnioskodawca ma prawo do odliczenia VAT wynikajcego z faktur zakupu zwizanych z prowadzon dziaalnoci wystawionych w okresie od 09/2015 do 05/2016?
                                  • 13.01.2017Podatki 2017. Kwartalne deklaracje VAT. Nowe zasady
                                   Zasad wynikajc z art. 99 ust. 1 ustawy o VAT jest, e podatnicy s obowizani skada w urzdzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy miesiczne w terminie do 25. dnia miesica nastpujcego po kadym kolejnym miesicu. Do koca 2016 r. kady podatnik móg wybra równie skadanie kwartalnych deklaracji.
                                   • 13.01.2017Zegarek moe by kosztem dziaalnoci?
                                    Pytanie podatnika: Wnioskodawca zakupi zegarek typu smartwatch razem z telefonem komórkowym, dla którego by dedykowany. Wedug Wnioskodawcy, zakupiony przez niego zegarek wpywa na utrzymywanie staego kontaktu z klientami. Zakup zegarka ma na celu stae monitorowanie pocze i wiadomoci przychodzcych bez cigego odrywania si od pracy. Czy poniesiony przez Wnioskodawc wydatek zwizany z zakupem zegarka typu smartwatch mona zaliczy do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej dziaalnoci gospodarczej?
                                    • 13.01.2017Przedsibiorcy powinni sprawdzi, czy maj wane e-podpisy
                                     W okresie skadania deklaracji podatkowych przedsibiorstwa, które zatrudniaj ponad 5 osób, powinny odpowiednio wczeniej sprawdzi, czy posiadaj wany kwalifikowany certyfikat pozwalajcy na podpisanie deklaracji podatkowej – wskazuje Krajowa Izba Rozliczeniowa. Termin wanoci certyfikatu upywa zazwyczaj po roku albo dwóch latach, liczc od daty jego wystawienia.
                                     • 12.01.2017Przedsibiorcy powinni sprawdzi, czy maj wane e-podpisy
                                      W okresie skadania deklaracji podatkowych przedsibiorstwa, które zatrudniaj ponad 5 osób, powinny odpowiednio wczeniej sprawdzi, czy posiadaj wany kwalifikowany certyfikat pozwalajcy na podpisanie deklaracji podatkowej – wskazuje Krajowa Izba Rozliczeniowa. Termin wanoci certyfikatu upywa zazwyczaj po roku albo dwóch latach, liczc od daty jego wystawienia.
                                      • 12.01.2017Podatek od nieruchomoci. Decyzja dla kadego podatnika
                                       Tezy: Z zasady o solidarnym obowizku podatkowym, wyraonej w przepisie art. 3 ust. 4 ustawy o podatkach i opatach lokalnych, wynika e kademu z podatników podatku od nieruchomoci, powinna zosta dorczona identyczna decyzja podatkowa okrelajca (ustalajca) ca wysoko zobowizania podatkowego od danej caej nieruchomoci.
                                       • 11.01.2017Podatki 2017: Sankcje w VAT zbyt restrykcyjne?
                                        Interpelacja nr 8526 do ministra finansów, ministra rozwoju w sprawie ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw
                                        • 10.01.2017WSA. Interpretacje indywidualne: Osoba zainteresowana, czyli kto?
                                         Z uzasadnienia: Pojcie osoby zainteresowanej naley rozpatrywa przede wszystkim przez pryzmat kwestii prawnej poddanej do rozwaenia organom podatkowym. Przesdza ona bowiem o moliwoci skorzystania z udzielonej interpretacji. Wniosek moe zoy tylko taka osoba, która po wydaniu interpretacji mogaby skorzysta z gwarancji, e zastosowanie si do uzyskanej interpretacji nie moe jej szkodzi. Zatem, do uzyskania interpretacji indywidualnej legitymowany jest podmiot, dla którego okrelony stan faktyczny lub zdarzenie przysze moe rodzi konsekwencje w sferze stosunków prawno-podatkowych.
                                         • 03.01.2017E-deklaracje VAT obowizkowe pod grob kary
                                          Interpelacja nr 8356 do ministra finansów w sprawie rozlicze podatku VAT przez przedsibiorców drog internetow
                                          • 02.01.2017Podatki 2017. Kwartalne deklaracje VAT. Nowe zasady
                                           Zasad wynikajc z art. 99 ust. 1 ustawy o VAT jest, e podatnicy s obowizani skada w urzdzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy miesiczne w terminie do 25. dnia miesica nastpujcego po kadym kolejnym miesicu. Do koca 2016 r. kady podatnik móg wybra równie skadanie kwartalnych deklaracji.
                                           • 30.12.2016Podatki 2017: W ewidencji VAT nie trzeba prezentowa kadej pozycji faktury
                                            Pytanie podatnika: Czy stosowany dotychczas przez Spók sposób prowadzenia ewidencji VAT bdzie waciwy w stanie prawnym obowizujcym od 1 stycznia 2017 r., czy koniecznym bdzie prezentowanie w ewidencji VAT (tak w rejestrze sprzeday jak i zakupów) kadej pozycji z faktury?
                                            • 29.12.2016Odliczanie podatku od zakupów przed rejestracj VAT
                                             Pytanie podatnika: Wnioskodawca od pocztku prowadzenia dziaalnoci tj. od 1 wrzenia 2015 r. chcia si zarejestrowa jako czynny podatnik VAT. Przy czym biuro rachunkowe, z którym wspópracuje, nie dopenio formalnoci rejestracyjnych. 17 czerwca 2016 r. Wnioskodawca dokona zgoszenia rejestracyjnego wskazujc rezygnacj ze zwolnienia od 18 czerwca 2016 r., a deklaracje bdzie skada od 06/2016. Czy Wnioskodawca ma prawo do odliczenia VAT wynikajcego z faktur zakupu zwizanych z prowadzon dziaalnoci wystawionych w okresie od 09/2015 do 05/2016?
                                             • 20.12.2016Podatek warto rozliczy wiadomie
                                              Przyszed czas na ostatni felieton w tym roku. Nie bdzie w nim krytyki ani narzekania. Bdzie jednak o wiadomym rozliczeniu podatku dochodowego. Za kilka dni zacznie si sezon skadania rocznych PIT-ów. 
                                              • 19.12.2016Podatki 2017: Nowy wzór VAT-UE
                                               Resort finansów opublikowa projekt nowego rozporzdzenia ws. informacji podsumowujcej o dokonanych wewntrzwspólnotowych transakcjach. Formularz VAT-UE zostanie dostosowany do zmian w ustawie o podatku od towarów i usug (VAT). Od przyszego roku nie bdzie ju moliwoci skadania takiej informacji za okresy kwartalne.
                                               • 19.12.2016Podatek warto rozliczy wiadomie
                                                Przyszed czas na ostatni tekst w dziale Komentarze i felietony w tym roku. Nie bdzie w nim krytyki ani narzekania. Bdzie jednak o wiadomym rozliczeniu podatku dochodowego. Za kilka dni zacznie si sezon skadania rocznych PIT-ów. 
                                                • 16.12.2016Podatki 2017: Nowy wzór VAT-UE
                                                 Resort finansów opublikowa projekt nowego rozporzdzenia ws. informacji podsumowujcej o dokonanych wewntrzwspólnotowych transakcjach. Formularz VAT-UE zostanie dostosowany do zmian w ustawie o podatku od towarów i usug (VAT). Od przyszego roku nie bdzie ju moliwoci skadania takiej informacji za okresy kwartalne.
                                                 • 08.12.2016Podatki 2017: Zmiany w prowadzeniu ewidencji VAT
                                                  Pytanie: Do rejestru sprzeday wprowadzam faktury za usugi transportowe oraz dokumentujce sprzeda pojazdów, ca sprzeda fiskaln zapisem z wydruków miesicznych, sprzeda udokumentowan fakturami VAT, niezarejestrowan w systemie fiskalnym tj. faktury na odwrócony VAT dla osób prowadzcych dziaalno - kad faktur odrbnie. Nie wprowadzam do rejestru sprzeday faktur VAT, które zostay zarejestrowane na kasach fiskalnych, tj. z podpitymi paragonami fiskalnymi, niezalenie czy dotyczy to osób prowadzcych dziaalno czy klientów indywidualnych, gdy ujmowanie takich faktur byoby dublowaniem sprzeday. Czy zgodnie z art. 109 ust. 3 ustawy o VAT w brzmieniu obowizujcym od 1 stycznia 2017 r. bd móg sporzdza rejestr sprzeday jak dotychczas?
                                                  • 08.12.2016Status przedsibiorcy dla celów JPK. Niekorzystne stanowisko MF
                                                   Ju niebawem, bo od stycznia 2017 r., mali i redni przedsibiorcy bd zobowizani do comiesicznego skadania elektronicznej informacji o prowadzonej ewidencji VAT w formie JPK_VAT. Mikroprzedsibiorcy bd obowizani do skadania informacji JPK_VAT od 1 stycznia 2018 r. Podmioty bdce duymi przedsibiorcami maj obowizek skadania informacji JPK_VAT za miesice, które przypadaj od 1 lipca 2016 r.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] . [ 11 ] . [ 12 ] . [ 13 ] ... [ 26 ] nastpna strona »