Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

deklaracje

 • 24.07.2018Spadkobierca nie skada zalegych deklaracji VAT
  Pytanie: Czy Wnioskodawczyni, jako spadkobierca, obowizana jest do zoenia deklaracji VAT-7K za zmarego ma oraz do zapaty nalenego podatku VAT po zmarym, bez wezwa Urzdu Skarbowego, a wic do ustawowego dnia skadania deklaracji, czy te obowizek ten zostanie ustalony przez organ podatkowy na podstawie decyzji, przy czym termin patnoci przez spadkobierc zobowiza wynikajcych z decyzji organu wynosi 14 dni od dnia jej dorczenia?
  • 13.07.2018Podatki 2018: Lipcowe modyfikacje w formularzu VAT-7
   Z pocztkiem lipca br. weszo w ycie nowe rozporzdzenie ws. wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usug (VAT). Dla podatników szczególnie istotne znaczenie mog mie zmiany w deklaracji VAT-7. Ju w sierpniu, skadajc deklaracje za lipiec br., podatnicy bd musieli skorzysta z nowych wersji deklaracji. Wzory dostosowano do zmian zwizanych z mechanizmem split payment.
   • 12.07.2018Podatki 2018: Lipcowe modyfikacje w formularzu VAT-7
    Z pocztkiem lipca br. weszo w ycie nowe rozporzdzenie ws. wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usug (VAT). Dla podatników szczególnie istotne znaczenie mog mie zmiany w deklaracji VAT-7. Ju w sierpniu, skadajc deklaracje za lipiec br., podatnicy bd musieli skorzysta z nowych wersji deklaracji. Wzory dostosowano do zmian zwizanych z mechanizmem split payment.
    • 11.07.2018Co zrobi z nadpaconym podatkiem VAT?
     Jeli jeste czynnym podatnikiem podatku VAT, moe si zdarzy, e podatek naliczony jest wyszy od nalenego, czyli masz nadwyk. Co z ni zrobi? Najprostszym rozwizaniem (ale nie jedynym) jest wystpienie o zwrot „nadwyki" podatku na rachunek bankowy. Czsto jednak nie jest najkorzystniejsze dla przedsibiorcy.
     • 10.07.2018Co zrobi z nadpaconym podatkiem VAT?
      Jeli jeste czynnym podatnikiem podatku VAT, moe si zdarzy, e podatek naliczony jest wyszy od nalenego, czyli masz nadwyk. Co z ni zrobi? Najprostszym rozwizaniem (ale nie jedynym) jest wystpienie o zwrot „nadwyki" podatku na rachunek bankowy. Czsto jednak nie jest najkorzystniejsze dla przedsibiorcy.
      • 04.07.2018Zawieszenie prawa do korekty deklaracji VAT
       Podstaw prawn dokonania korekty deklaracji podatkowej jest przepis art. 81 § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. Uprawnienie do dokonania korekty to jedno z podstawowych uprawnie podatnika, któremu nie mona odmówi prawa do naprawienia popenionego przez siebie bdu odkrytego w rozliczeniach z fiskusem.
       • 03.07.2018Rozliczanie delegacji subowych w formie elektronicznej a prawo do odliczenia VAT
        Pytanie: Czy Wnioskodawcy bdzie przysugiwao prawo do odliczenia podatku naliczonego (na zasadach przewidzianych w ustawie o VAT), zawartego na fakturach dotyczcych rozliczenia delegacji subowych, jeeli bd one przechowywane wycznie w formie elektronicznej – przy zaoeniu, e spenione zostan zasadnicze warunki do odliczenia podatku VAT, o których mowa w art. 86 ustawy o VAT? 
        • 02.07.2018NSA. Brak kontaktu skutkuje wykreleniem z rejestru VAT
         Zatem w rozumieniu art. 96 ust. 9 ustawy o podatku od towarów i usug „podatnikiem nieistniejcym” jest podmiot gospodarczy, co do którego organ na podstawie czynnoci sprawdzajcych stwierdza, e mimo zarejestrowania jako podatnik VAT nie prowadzi on dziaalnoci gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, co odnosi si w szczególnoci do przypadków gdy w ogóle nie istnieje jako podmiot gospodarczy, bd stwarza jedynie formalne pozory prowadzenia dziaalnoci gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, podczas gdy faktycznie tej dziaalnoci nie prowadzi - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
         • 18.06.201825 dni, czyli przyspieszony termin zwrotu VAT
          Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug w art. 87 ust. 2 okrela podstawowy termin zwrotu rónicy podatku na 60 dni od dnia zoenia przez podatnika deklaracji; przepis art. 87 ust. 5a teje ustawy przewiduje w okrelonych przypadkach 180-dniowy (póroczny) termin zwrotu. Podatnicy mog jednak w niektórych sytuacjach otrzyma zwrot równie w terminie przyspieszonym.
          • 13.06.201825 dni, czyli przyspieszony termin zwrotu VAT
           Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug w art. 87 ust. 2 okrela podstawowy termin zwrotu rónicy podatku na 60 dni od dnia zoenia przez podatnika deklaracji; przepis art. 87 ust. 5a teje ustawy przewiduje w okrelonych przypadkach 180-dniowy (póroczny) termin zwrotu. Podatnicy mog jednak w niektórych sytuacjach otrzyma zwrot równie w terminie przyspieszonym.
           • 12.06.2018Ksigowy dowód zastpczy
            Przedsibiorca handluje samochodami. Kupuje m.in. samochody uszkodzone. Do naprawy samochodów wykorzystuje czci samochodowe zakupione przez Internet od osób fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci. Czasami sprzedajcy nie chc poda swoich danych osobowych. W takim przypadku dokumentuje zakup czci za pomoc wasnego dowodu ksigowego o nazwie „dowód zakupu czci samochodowych”, a w miejscu sprzedajcego umieszcza zapis „klient detaliczny”. Czy wydatek udokumentowany na podstawie takiego dowodu jest prawidowy i mona zaliczy go do koszów?
            • 12.06.2018Ksigowo online coraz popularniejsza
             Wród przedsibiorców, którzy samodzielnie prowadz ksigowo, ju ok. 20 proc. decyduje si na ksigowo online. Firmy zajmujce si rozwizaniami zwizanymi z prowadzeniem ksigowoci internetowej notuj wyrany wzrost zainteresowania takimi platformami. Warto caego rynku usug ksigowych w Polsce szacuje si obecnie na ok. 5 mld z.
             • 11.06.2018Ksigowo online coraz popularniejsza
              Wród przedsibiorców, którzy samodzielnie prowadz ksigowo, ju ok. 20 proc. decyduje si na ksigowo online. Firmy zajmujce si rozwizaniami zwizanymi z prowadzeniem ksigowoci internetowej notuj wyrany wzrost zainteresowania takimi platformami. Warto caego rynku usug ksigowych w Polsce szacuje si obecnie na ok. 5 mld z.
              • 04.06.2018Nowa opata emisyjna podniesie opodatkowanie benzyny o 10 gr
               Planowane przez rzd wprowadzenie tzw. opaty emisyjnej bdzie skutkowa wzrostem opodatkowania benzyny i ropy naftowej o ok. 10 gr w przeliczeniu na litr. Jak wskazuj eksperci fundacji Forum Obywatelskiego Rozwoju, ju dzisiaj podatki stanowi 55 proc. ceny benzyny.
               • 01.06.2018Nowa opata emisyjna podniesie opodatkowanie benzyny o 10 gr
                Planowane przez rzd wprowadzenie tzw. opaty emisyjnej bdzie skutkowa wzrostem opodatkowania benzyny i ropy naftowej o ok. 10 gr w przeliczeniu na litr. Jak wskazuj eksperci fundacji Forum Obywatelskiego Rozwoju, ju dzisiaj podatki stanowi 55 proc. ceny benzyny.
                • 30.05.2018Podatki 2019: MF pracuje nad usug „Twój e-PIT”
                 Od przyszego roku polscy podatnicy bd mogli korzysta z nowego udogodnienia – tzw. usugi „Twój e-PIT”. Ministerstwo Finansów zapowiada, e ju w 2019 r., czyli przy rozliczeniach podatku dochodowego PIT za 2018 r., Krajowa Administracja Skarbowa automatycznie przygotuje i udostpni w elektronicznej formie deklaracje PIT-37 oraz PIT-38.
                 • 29.05.2018Podatki 2019: MF pracuje nad usug „Twój e-PIT”
                  Od przyszego roku polscy podatnicy bd mogli korzysta z nowego udogodnienia – tzw. usugi „Twój e-PIT”. Ministerstwo Finansów zapowiada, e ju w 2019 r., czyli przy rozliczeniach podatku dochodowego PIT za 2018 r., Krajowa Administracja Skarbowa automatycznie przygotuje i udostpni w elektronicznej formie deklaracje PIT-37 oraz PIT-38.
                  • 28.05.2018Roczna umowa zlecenia - ryczat czy zaliczka?
                   Pytanie: Czy z tytuu umów zlece zawartych na okres caego roku, w których okrelona jest kwota wynagrodzenia miesicznego do 200 z naley pobiera podatek zryczatowany czy zgodnie z art. 41 ustawy?
                   • 22.05.2018NSA. Rejestracja VAT w przypadku gospodarstwa rolnego maonków
                    Normy art. 15 ust. 4 i 5 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug naley bowiem tak rozumie, e w przypadku prowadzenia przez maestwo wycznie gospodarstwa rolnego lub innej dziaalnoci rolniczej, jeeli jeden z maonków dokona ju zgoszenia rejestracyjnego jako podatnik VAT czynny, drugi z maonków moe by podatnikiem VAT czynnym jedynie w przypadku prowadzenia dziaalnoci gospodarczej wykraczajcej poza zakres przedmiotowy dziaalnoci rolniczej okrelony w art. 2 pkt 15 ww. ustawy - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                    • 22.05.2018Elektroniczna ewidencja przebiegu pojazdu a podpis pracownika - fiskus zmienia zdanie
                     Jeli podpis skadany w formie elektronicznej, zoony z imienia i nazwiska upowanionego pracownika spóki (podatnika), umieszczany automatycznie na ewidencji po uprzednim uyciu stosownego, zindywidualizowanego hasa/loginu umoliwia jednoznaczne wskazanie jego autora, to mona uzna go za „podpis podatnika”, o którym mowa w art. 16 ust. 5 ustawy o CIT.
                     • 17.05.2018Dziaalno nierejestrowa - poradnik praktyczny dla pocztkujcych - wersja pdf
                      Przez ostatnie siedem dni publikowalimy kolejne odcinki praktycznego poradnika dla pocztkujcych powiconego dziaalnoci nierejestrowej. Dzisiaj udostpniamy dla wszystkich poradnik w wersji pdf. W poradniku odpowiadamy na wiele pyta, które pojawiay si w trakcie analizy nowych przepisów ustawy Prawo Przedsibiorców, wyjaniamy te rónego rodzaju wtpliwoci i pokazujemy puapki, na jakie mog natkn si rozpoczynajcy t nieewidencjonowan dziaalno.
                      • 16.05.2018Dziaalno nierejestrowa - poradnik praktyczny dla pocztkujcych - wersja pdf
                       Przez ostatnie siedem dni publikowalimy kolejne odcinki praktycznego poradnika dla pocztkujcych powiconego dziaalnoci nierejestrowej. Dzisiaj udostpniamy dla wszystkich poradnik w wersji pdf. W poradniku odpowiadamy na wiele pyta, które pojawiay si w trakcie analizy nowych przepisów ustawy Prawo Przedsibiorców, wyjaniamy te rónego rodzaju wtpliwoci i pokazujemy puapki, na jakie mog natkn si rozpoczynajcy t nieewidencjonowan dziaalno.
                       • 15.05.2018Dziaalno nierejestrowa - poradnik praktyczny dla pocztkujcych (7)
                        Publikujemy dzisiaj ostatni odcinek cyklu, kierowanego do osób, rozwaajcych rozpoczcie dziaalnoci nierejestrowej. W poprzednich czciach staralimy si zwróci Wasz uwag na fakt, e dziaalno nierejestrowa mimo swego znaczcego odformalizowania zakresem obowizków i praw nie róni si znaczco od „prawdziwej” jednoosobowej dziaalnoci gospodarczej. Dzi, przy okazji omawiania zagadnie zwizanych z kontrolami i obowizkami wobec konsumentów nie bdzie inaczej.
                        • 15.05.2018Korekta PIT-11. Za bdy patnika odpowiada podatnik?
                         Pytanie: Patnik przesa Wnioskodawcy skorygowane formularze PIT-11. Patnik uzna, e zwolnienie z obowizku podatkowego oraz koniecznoci zapacenia skadek do ZUS byo bdne i odprowadzi zaleg zaliczk na poczet podatku w wysokoci 18% od zanionego przychodu oraz skadki zdrowotne i spoeczne. Patnik wezwa Wnioskodawc do zoenia korekty zezna rocznych we waciwym urzdzie skarbowym. Czy Wnioskodawca ma obowizek zapaty zalegego podatku wraz z odsetkami, który wynika z korekty deklaracji PIT-11?
                         • 14.05.2018Dziaalno nierejestrowa - poradnik praktyczny dla pocztkujcych (6)
                          Prowadzcy dziaalno nierejestrow czsto bdzie wiadczy usugi (lub dokonywa sprzeday) na rzecz podmiotów prowadzcych dziaalno gospodarcz (lub innego rodzaju instytucji - np. szkó czy urzdów). Spotka si zapewne z oczekiwaniem odpowiedniego dokumentowania przeprowadzonej transakcji - czyli po prostu wystawienia rachunku (i ew. pokwitowania otrzymania zapaty). W dzisiejszym odcinku poradnika przedstawiamy niezbdne informacje, dotyczce trybu i warunków wystawiania dokumentów sprzeday przez osoby, trudnice si dziaalnoci nierejestrow.
                          • 11.05.2018Dziaalno nierejestrowa - poradnik praktyczny dla pocztkujcych (5)
                           W poprzednich odcinkach poradnika wyjanilimy, na jakich zasadach opodatkowany jest dochód z dziaalnoci nierejestrowej, w jaki sposób ustali przychód i wstpnie - jakie wydatki mog stanowi koszty uzyskania przychodu. Wspomnielimy równie, e wydatki te powinny zosta prawidowo udokumentowane. Ale co oznacza „prawidowo udokumentowane?”
                           • 11.05.2018Korekta faktur i VAT-7 w zwizku z niezastosowaniem odwróconego VAT
                            W ramach prowadzonej dziaalnoci gospodarczej Spóka m.in. wynajmuje urawie wieowe oraz urawie samochodowe, z lub bez obsugi. Spóka wystpia do Wojewódzkiego Urzdu Statystycznego z wnioskami o klasyfikacj wykonywanych usug wedug klasyfikacji PKWiU. W wyniku weryfikacji ustalono, i w przypadku niektórych transakcji Spóka nieprawidowo wystawia faktury i wykazaa na nich VAT wg stawki 23% zamiast wskazania, e transakcja podlega mechanizmowi odwrotnego obcienia. Jak naley prawidowo skorygowa te faktury?
                            • 10.05.2018Dziaalno nierejestrowa - poradnik praktyczny dla pocztkujcych (4)
                             Prowadzcy dziaalno nierejestrow teoretycznie nie powinien martwi si o kwestie zwizane z VAT. Jednak gdyby zupenie zaniedba zagadnienia zwizane z tym podatkiem, wkrótce mogyby pojawi si spore kopoty. Dzieje si tak dlatego, e ustawa o podatku od towarów i usug zawiera wiele wycze, wyklucze i wyjtków - które mog dotyczy równie dziaalnoci nierejestrowej. Równie obowizek rejestrowania przychodów w kasie rejestrujcej (kasie fiskalnej) moe w specyficznych sytuacjach obj prowadzcego dziaalno w tej formie, mimo, i nie zostaj przekroczone adne limity.
                             • 09.05.2018Dziaalno nierejestrowa - poradnik praktyczny dla pocztkujcych (3)
                              Co oznacza pojcie - w sposób zorganizowany i cigy? Odpowied na to z pozoru banalne pytanie jest istotna dla osób, które planuj spróbowa, jak funkcjonuje dziaalno nierejestrowa. To, czy prowadz dziaalno zarobkow w sposób zorganizowany i cigy bdzie bowiem miao istotne znaczenie przy przekroczeniu limitu przychodów przewidzianego dla tej formy aktywnoci. Czy zaczn wtedy od razu uzyskiwa przychody z dziaalnoci gospodarczej, nawet o tym nie wiedzc? Powicony dziaalnoci nierejestrowej poradnik praktyczny dla pocztkujcych pokazuje problemy i wtpliwoci, rozwizujc przynajmniej cz z nich. Dzisiaj kolejna cz.
                              • 09.05.2018ZUS: Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym
                               O dobrowolnych ubezpieczeniach emerytalnym i rentowych moemy mówi:  w przypadku zbiegu tytuów do ubezpiecze, tj. gdy dana osoba spenia warunki do podlegania ubezpieczeniom spoecznym z kilku tytuów i z jednego z nich ubezpieczenia maj charakter obowizkowy, a z pozostaych tytuów - dobrowolny,  w przypadku wskazanym w art. 7 ustawy o systemie ubezpiecze spoecznych.  Wyjanienia zawarte w poradniku dotycz tej drugiej sytuacji.
                               • 08.05.2018Dziaalno nierejestrowa - poradnik praktyczny dla pocztkujcych (2)
                                Prawo Przedsibiorców umoliwia wszystkim planujcym rozpoczcie dziaalnoci gospodarczej stosunkowo bezpieczne sprawdzenie, jak to wyglda w praktyce. Odformalizowana w duym stopniu dziaalno w niewielkim rozmiarze przychodowym, okrelana jako dziaalno nierejestrowa (lub nieewidencjonowana albo nierejestrowana) wydaje si na pierwszy rzut oka cakowicie bezpieczna i dobrze opisana przepisami. Ale blisza analiza wskazuje, e na potencjalnego pocztkujcego przedsibiorc jednak czyhaj niebezpieczestwa. Powicony dziaalnoci nierejestrowej poradnik praktyczny dla pocztkujcych ma za zadanie pokaza te problemy i wtpliwoci, rozwizujc przynajmniej cz z nich.
                                • 08.05.2018Korekta faktur i VAT-7 w zwizku z niezastosowaniem odwróconego VAT
                                 W ramach prowadzonej dziaalnoci gospodarczej Spóka m.in. wynajmuje urawie wieowe oraz urawie samochodowe, z lub bez obsugi. Spóka wystpia do Wojewódzkiego Urzdu Statystycznego z wnioskami o klasyfikacj wykonywanych usug wedug klasyfikacji PKWiU. W wyniku weryfikacji ustalono, i w przypadku niektórych transakcji Spóka nieprawidowo wystawia faktury i wykazaa na nich VAT wg stawki 23% zamiast wskazania, e transakcja podlega mechanizmowi odwrotnego obcienia. Jak naley prawidowo skorygowa te faktury?
                                 • 08.05.2018WSA. Korekta sprzeday na kasie fiskalnej
                                  W sytuacji, gdy sprzedawca jest zobowizany do ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrujcej - gdzie dokumentem potwierdzajcym fakt sprzeday jest paragon fiskalny, a cech pamici fiskalnej kasy jest jednokrotny, niezmienialny zapis danych - dla dokonania zmian w ewidencji sprzeday za dany okres rozliczeniowy z tytuu oczywistej pomyki podatnik winien posiada odrbn ewidencj oraz oryginay paragonów, które to dokumenty s niezbdne do prawidowego wypenienia deklaracji VAT. Niespenienie tych warunków skutkuje niemonoci skorygowania wartoci sprzeday zaewidencjonowanej na kasie rejestrujcej - orzek Wojewódzki Sd Administracyjny w Gdasku.
                                  • 07.05.2018Dziaalno nierejestrowa - poradnik praktyczny dla pocztkujcych (1)
                                   Prawo Przedsibiorców obowizujce od 30.04.2018 r. umoliwio wszystkim planujcym rozpoczcie dziaalnoci gospodarczej podjcie do bezpiecznej próby. Znaczco odformalizowana dziaalno w niewielkim rozmiarze, okrelana jako dziaalno nierejestrowa pozwala spróbowa, jak to jest by przedsibiorc. Inne nazwy tej aktywnoci to dziaalno nierejestrowana lub dziaalno nieewidencjonowana - wszystkie one oznaczaj w kontekcie Prawa Przedsibiorców to samo. Mimo, e dziaalno nierejestrowa moliwa jest dopiero od 30.04.2018 r., naroso wokó niej mnóstwo mitów i nieporozumie. Pojawiaj si te pytania wymagajce pilnej odpowiedzi. 
                                   • 02.05.2018ZUS: Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym
                                    O dobrowolnych ubezpieczeniach emerytalnym i rentowych moemy mówi:  w przypadku zbiegu tytuów do ubezpiecze, tj. gdy dana osoba spenia warunki do podlegania ubezpieczeniom spoecznym z kilku tytuów i z jednego z nich ubezpieczenia maj charakter obowizkowy, a z pozostaych tytuów - dobrowolny,  w przypadku wskazanym w art. 7 ustawy o systemie ubezpiecze spoecznych.  Wyjanienia zawarte w poradniku dotycz tej drugiej sytuacji.
                                    • 25.04.2018NSA. Do limitu zwolnienia z VAT wlicza si tylko krajow sprzeda
                                     Wartoci sprzeday dokonanej na terytorium pastwa czonkowskiego innego ni terytorium kraju przez podatnika, bdcego drobnym przedsibiorc, do którego ma zastosowanie art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug, nie wlicza si do wynikajcego z tego przepisu limitu kwotowego okrelajcego prawo do zwolnienia od podatku - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                                     • 13.04.2018MF: Formy pomocy informacyjnej dla podatników
                                      Ministerstwo Finansów podejmuje biece dziaania majce na celu pomoc przedsibiorcom w rozpoczciu i wykonywaniu dziaalnoci gospodarczej oraz w prawidowym wypenianiu obowizków wynikajcych z przepisów prawa podatkowego. Pomoc tak przedsibiorcy rozpoczynajcy dziaalno gospodarcz uzyska mog w kadym urzdzie skarbowym - poinformowa zastpca szefa KAS odpowiadajc na interpelacj poselsk.
                                      • 11.04.2018VAT. Faktury korygujce po utracie prawa do zwolnienia podmiotowego
                                       Pytanie: Wnioskodawczyni korzystaa ze zwolnienia sprzeday od podatku VAT w 2016 r., warto sprzeday nie przekroczya kwoty 200 000 z. Przekroczenie limitu miao miejsce 19 wrzenia 2017 r. Jednak Wnioskodawczyni przeoczya ten moment. Urzd Skarbowy w styczniu 2018 r. zarejestrowa Wnioskodawczyni jako podatnika VAT z dat 19 wrzenia 2017 r. Czy Wnioskodawczyni powinna wystawi faktury korygujce do faktur sprzeday wystawionych w okresie: IX-XII 2017 r. i przekaza je kontrahentom, uwzgldniajc w nich: warto sprzeday netto, kwoty VAT i warto brutto?
                                       • 10.04.2018Odliczenie VAT po zamkniciu firmy
                                        31 grudnia 2017 r. zlikwidowaem dziaalno gospodarcz. W styczniu br. otrzymaem faktury za media: za dostaw wody i odprowadzanie cieków, za gaz oraz za energi elektryczn. Wprawdzie faktury te zostay wystawione po dacie likwidacji dziaalnoci, ale dotycz wiadczenia usug w trakcie trwania dziaalnoci i maj bezporedni zwizek z przychodem za okres czynnej dziaalnoci. Czy VAT zawarty w ww. fakturach bdzie mona odliczy w deklaracji za miesic grudzie 2017 r.?
                                        • 09.04.2018Odliczenie VAT po zamkniciu firmy
                                         31 grudnia 2017 r. zlikwidowaem dziaalno gospodarcz. W styczniu br. otrzymaem faktury za media: za dostaw wody i odprowadzanie cieków, za gaz oraz za energi elektryczn. Wprawdzie faktury te zostay wystawione po dacie likwidacji dziaalnoci, ale dotycz wiadczenia usug w trakcie trwania dziaalnoci i maj bezporedni zwizek z przychodem za okres czynnej dziaalnoci. Czy VAT zawarty w ww. fakturach bdzie mona odliczy w deklaracji za miesic grudzie 2017 r.?
                                         • 06.04.2018Korekta podatku VAT przy wycofaniu nieruchomoci z dziaalnoci gospodarczej
                                          Z przepisów ustawy o podatku VAT wynika, e podatnik jest zobowizany do rozpoznania prawa do odliczenia podatku naliczonego w momencie nabycia towarów i usug oraz dokonania ewentualnej korekty tego odliczonego bd nieodliczonego podatku w przypadku póniejszej zmiany przeznaczenia nabytych towarów i usug lub zmiany sposobu wykorzystania. W przypadku wycofania nieruchomoci z dziaalnoci gospodarczej naley sprawdzi, czy okres korekty ju min.
                                          • 27.03.2018WSA. Konsekwencje bdnego zarejestrowania jako podatnika VAT
                                           Z uzasadnienia: W judykaturze powszechnie przyjmuje si, e organy podatkowe nie mog stosowa prawa w taki sposób, aby byo ono swoist puapk dla podatnika, którzy wystpuj bez pomocy prawnej i nie maj rozeznania prawnego (...) Organy podatkowe winny oceni czy skarca wystawiajc faktury VAT dziaaa w zej wierze w celu uzyskania bezpodstawnych korzyci podatkowych na gruncie ustawy o podatku od towarów i usug, czy te zaistniaa sytuacja jest w istocie efektem niewaciwego zastosowania prawa co doprowadzio do bdnej rejestracji skarcej dla celów podatku od towarów i usug.
                                           • 23.03.2018Dodatkowe zobowizanie podatkowe w VAT: Jak skutecznie unikn sankcji?
                                            Od 1 stycznia 2017 r. ustawodawca wprowadzi znan ju w polskim systemie podatkowym sankcj VAT w postaci dodatkowego zobowizania podatkowego. Przypomnijmy, e w ustawie o podatku o towarów i usug (dalej: ustawa o VAT) do koca listopada 2008 r. funkcjonowaa ju podobna sankcja. Ze wzgldu jednak na istniejce wtpliwoci co do jej zgodnoci z przepisami unijnymi z pocztkiem grudnia 2008 r. zrezygnowano z tej instytucji. NSA wystpi wówczas z pytaniem prejudycjalnym do Trybunau Sprawiedliwoci Unii Europejskiej. Efektem tego by wyrok z 15 stycznia 2009 r. w sprawie C-502/07, w którym Trybuna orzek o zgodnoci przepisów VAT wprowadzajcych sankcj z przepisami unijnymi.
                                            • 22.03.2018Dodatkowe zobowizanie podatkowe w VAT: Jak skutecznie unikn sankcji?
                                             Od 1 stycznia 2017 r. ustawodawca wprowadzi znan ju w polskim systemie podatkowym sankcj VAT w postaci dodatkowego zobowizania podatkowego. Przypomnijmy, e w ustawie o podatku o towarów i usug (dalej: ustawa o VAT) do koca listopada 2008 r. funkcjonowaa ju podobna sankcja. Ze wzgldu jednak na istniejce wtpliwoci co do jej zgodnoci z przepisami unijnymi z pocztkiem grudnia 2008 r. zrezygnowano z tej instytucji. NSA wystpi wówczas z pytaniem prejudycjalnym do Trybunau Sprawiedliwoci Unii Europejskiej. Efektem tego by wyrok z 15 stycznia 2009 r. w sprawie C-502/07, w którym Trybuna orzek o zgodnoci przepisów VAT wprowadzajcych sankcj z przepisami unijnymi.
                                             • 15.03.2018Okresy ubezpieczenia potwierdzane przez ZUS bez zawiadcze
                                              W okresie 1985 - 1997 pracowaam w prywatnej firmie, zatrudniajcej kilku pracowników. Pamitam, e do kadej wypaty sporzdzao si szczegóowe deklaracje do ZUS, w których imiennie wymienio si pracowników. ZUS wobec tego posiada dane o okresie, w którym wypacane byy wynagrodzenia i o wysokoci skadek. Czy w zwizku z tym musz dokumentowa zatrudnienie w tym okresie? Pracodawca ju nie istnieje i nie ma z nim kontaktu.
                                              • 09.03.2018PIT za 2017: Zó zeznanie PIT-37 przy pomocy wniosku PIT-WZ
                                               PIT-WZ to wniosek o sporzdzenie zeznania podatkowego przez urzd skarbowy. Za jego pomoc przelesz do urzdu skarbowego informacje o korzystaniu z odlicze od podatku lub dochodu, np. z tytuu przysugujcej ci ulgi na dzieci, wydatków, które poniose na cele rehabilitacyjne, podwyszonych kosztów uzyskania przychodów czy przekazania 1% podatku na rzecz wybranej organizacji poytku publicznego. Urzd skarbowy na podstawie posiadanych informacji od pracodawców lub organów rentowych i danych z wniosku PIT-WZ  przygotuje zeznanie podatkowe.
                                               • 07.03.2018PIT za 2017: Zó zeznanie PIT-37 przy pomocy wniosku PIT-WZ
                                                PIT-WZ to wniosek o sporzdzenie zeznania podatkowego przez urzd skarbowy. Za jego pomoc przelesz do urzdu skarbowego informacje o korzystaniu z odlicze od podatku lub dochodu, np. z tytuu przysugujcej ci ulgi na dzieci, wydatków, które poniose na cele rehabilitacyjne, podwyszonych kosztów uzyskania przychodów czy przekazania 1% podatku na rzecz wybranej organizacji poytku publicznego. Urzd skarbowy na podstawie posiadanych informacji od pracodawców lub organów rentowych i danych z wniosku PIT-WZ  przygotuje zeznanie podatkowe.
                                                • 02.03.2018Podatki 2018: Nowe podmioty nie skorzystaj ju z kaucji gwarancyjnej?
                                                 Nowe podmioty nie bd miay prawa do korzystania z instytucji kaucji gwarancyjnej – wynika z projektu nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usug (VAT), który opublikowa w ostatnich dniach resort finansów. Zoenie kaucji bdzie moliwe tylko wtedy, gdy dany podmiot dziaa jako podatnik VAT czynny przez minimum 12 miesicy przed wpisaniem do wykazu.