Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

mikropłatności

 • 21.09.2018CIT: Opłata za przeniesienie autorskich praw majątkowych na rzecz podmiotu powiązanego
  Opłaty z tytułu przeniesienia na spółkę autorskich praw majątkowych do utworów nie stanowią opłat za korzystanie lub prawo do korzystania z tych utworów, a tym samym nie podlegają ograniczeniu w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów wynikającym z przepisów art. 15e ustawy o CIT.
  • 06.10.2016Podatek od gier. Loterie promocyjne są wyłączone z opodatkowania
   Pytanie podatnika: W celu promocji sklepu internetowego, zachęcenia potencjalnych nabywców do skorzystania z oferty spółki i zwiększenia sprzedaży treści multimedialnych, usług bądź towarów tam oferowanych spółka planuje zorganizowanie loterii dla klientów tego sklepu, w których oferowane będą wygrane (nagrody rzeczowe lub pieniężne). Czy loterie, które planuje organizować spółka podlegają opodatkowaniu podatkiem od gier?
   • 26.02.2010ZBP: Liczba klientów bankowości elektronicznej wzrośnie w tym roku do 10 mln
    Opracowana przez Radę Bankowości Elektronicznej przy Związku Banków Polskich prognoza rozwoju bankowości elektronicznej przewiduje, że na koniec 2010 r. liczba aktywnych klientów bankowości elektronicznej w Polsce przekroczy 10 mln. W ubiegłym roku liczba ta wzrosła na koniec grudnia do 8,4 mln, z czego 930 tys. to małe i średnie firmy.
    • 20.05.2008Kongres Gospodarki Elektronicznej
     Pod hasłem „Technologia a nowoczesne i bezpieczne państwo – doświadczenia biznesu które warto wykorzystać” odbył się w Warszawie Kongres Gospodarki Elektronicznej. Kongres jest corocznym spotkaniem przedstawicieli sektora bankowego, biznesu oraz świata nauki.