Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

bezpieczeństwo higiena pracy stanowiskach wyposażonych monitory ekranowe

  • 09.05.2017Relaks na koszt pracodawcy bez PIT
    Pytanie podatnika: Czy korzystanie przez pracowników z profilaktycznych zajęć antystresowych i relaksacyjnych, zaleconych przez uprawnionego specjalistę BHP jako środek profilaktyczny zmniejszający ryzyko zawodowe (w zw. z art. 226 Kodeksu pracy oraz § 39 rozporządzenia w sprawie BHP), skutkuje powstaniem po ich stronie przychodu ze stosunku pracy w rozumieniu art. 12 ust. 1 i 3 w zw. z art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?