Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

opieka zdrowotna

 • 06.05.2019Wydatki publiczne wzrosły do ponad 23 tys. zł w przeliczeniu na mieszkańca
  W 2018 r. wydatki polskiego państwa wyniosły 23 135 zł w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju – wynika z „Rachunku od Państwa za 2018 r.”, który opublikowała fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju. Jak oszacowali eksperci FOR, w porównaniu do 2017 r. kwota ta wzrosła o 1644 zł. Najwięcej kosztują emerytury i renty, edukacja oraz opieka zdrowotna.
  • 30.04.2018Jak państwo wydatkuje pieniądze podatników?
   W 2017 r. tzw. rachunek od państwa wyniósł 21 491 zł w przeliczeniu na jednego mieszkańca Polski, a najwięcej pieniędzy trafia na emerytury i renty, edukację oraz opiekę zdrowotną - wynika z nowej analizy pn. „Rachunek od Państwa za 2017 r.”, którą opublikowała fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju. W ciągu roku rachunek powiększył się o 1 338 zł. Okazuje się też, że w tym czasie wydatki państwa rosły w tempie szybszym niż polska gospodarka.
   • 19.02.2018Które zawody są najbardziej deficytowe?
    Branże budowlana, transportowo-spedycyjna, gastronomiczna, przetwórcza i opieka zdrowotna mają największe problemy ze znalezieniem pracowników – poinformowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jednocześnie na rynku pracy jest zbyt dużo osób z wykształceniem ekonomicznym, pedagogicznym czy filozoficznym.
    • 06.10.2017Świadczenia pracownicze – przedsiębiorcy apelują o zwolnienie z podatku
     Wartość pozapłacowych świadczeń pracowniczych powinna być zwolniona z podatku do kwoty 2 280 zł rocznie – uważają eksperci podatkowi Konfederacji Lewiatan. Organizacja apeluje o zmiany w ustawie o podatku dochodowym PIT, które poprawiłyby dostępność pozapłacowych świadczeń dotyczących stanu zdrowia pracowników, w tym np. opieki zdrowotnej oraz zajęć sportowo-rekreacyjnych.
     • 08.05.2017Na co idą pieniądze z podatków?
      W 2016 r. wydatki państwa w przeliczeniu na jednego mieszkańca Polski wyniosły 20 214 zł – wynika z analizy pn. „Rachunek od Państwa za 2016 r.”, opublikowanej przez fundację Forum Obywatelskiego Rozwoju. W ciągu ostatniego roku wydatki wzrosły o 113 zł. Kwota rośnie systematycznie, a w ciągu ostatnich 6 lat zwiększyła się o 2 196 zł.
      • 07.03.2017PIT od świadczeń medycznych wykupionych na rzecz pracowników
       Pytanie podatnika: Czy koszty abonamentu ponoszone przez pracodawcę i pracownika, świadczenia medyczne w zakresie medycyny pracy i profilaktyki medycznej ze względu na warunki pracy stanowią przychód pracownika i winny być podstawą naliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych?
       • 28.11.2016Przychód pracownika z tytułu objęcia go prywatną opieką medyczną
        Objęcie pracownika prywatną opieką medyczną poprzez wykupienie przez pracodawcę abonamentu medycznego jest dla niego świadczeniem o określonej wartości majątkowej. Niemniej jednak, określając wysokość przychodu pracownika z tego tytułu dla celów podatkowych, konieczne jest wyodrębnienie określonych grup świadczeń zdrowotnych wchodzących w zakres oferowanego pakietu medycznego.
        • 25.11.2016Przychód pracownika z tytułu objęcia go prywatną opieką medyczną
         Objęcie pracownika prywatną opieką medyczną poprzez wykupienie przez pracodawcę abonamentu medycznego jest dla niego świadczeniem o określonej wartości majątkowej. Niemniej jednak, określając wysokość przychodu pracownika z tego tytułu dla celów podatkowych, konieczne jest wyodrębnienie określonych grup świadczeń zdrowotnych wchodzących w zakres oferowanego pakietu medycznego.
         • 18.07.2016Podatki 2016: Administracja podatkowa z nowymi priorytetami
          Urzędnicy administracji podatkowej będą w większym stopniu skupiać się na newralgicznych branżach, w których ryzyko nieprawidłowości jest wyższe. Jak wynika z aktualnego planu działań, na celowniku znajdują się m.in. usługi budowlane, handel elektroniką oraz branża paliwowa.
          • 15.07.2016Podatki 2016: Administracja podatkowa z nowymi priorytetami
           Urzędnicy administracji podatkowej będą w większym stopniu skupiać się na newralgicznych branżach, w których ryzyko nieprawidłowości jest wyższe. Jak wynika z aktualnego planu działań, na celowniku znajdują się m.in. usługi budowlane, handel elektroniką oraz branża paliwowa.
           • 10.05.2016Będzie zakaz dorabiania do emerytur?
            Zapytanie nr 355 do prezesa Rady Ministrów w sprawie zakazu zarobkowania przez emerytów
            • 11.02.2016Czy porady dietetyczne są opodatkowane VAT?
             Pytanie podatnika: Czy świadczone przez Spółkę usługi w zakresie porad dietetyka stanowić będą usługi w zakresie opieki medycznej służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, i tym samym skorzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku od towarów i usług z 11 marca 2004 r.?
             • 09.02.2016Nowe branże na celowniku władz skarbowych
              Działalność w zakresie usług finansowych i ubezpieczeniowych, usługi niematerialne czy produkcja materiałów budowlanych – to przykłady branż, które znalazły się na celowniku władz skarbowych zgodnie z opublikowanym na stronach Ministerstwa Finansów Planem Działań Administracji Podatkowej na 2016 r.
              • 08.02.2016Nowe branże na celowniku władz skarbowych
               Działalność w zakresie usług finansowych i ubezpieczeniowych, usługi niematerialne czy produkcja materiałów budowlanych – to przykłady branż, które znalazły się na celowniku władz skarbowych zgodnie z opublikowanym na stronach Ministerstwa Finansów Planem Działań Administracji Podatkowej na 2016 r.
               • 26.10.2015Podatki 2015: BCC apeluje o uszczelnienie systemu podatkowego
                Działania administracji podatkowej powinny zmierzać do uszczelnienia systemu podatkowego, ale powinny być prowadzone tak, by firmy legalnie działające nie były stawiane w gorszej sytuacji – uważają eksperci Business Centre Club, którzy ocenili przygotowany przez resort finansów projekt dokumentu „Krajowy Plan Działań Administracji Podatkowej (KPD) 2016 – główne założenia projektu”.
                • 10.08.2015Terapia psychologiczna a zasady opodatkowania VAT
                 Pytanie podatnika: Czy planowane usługi świadczone przez Stowarzyszenie podlegają zwolnieniu z podatku od towaru i usług zgodnie z art. 43 ust 1 pkt 19 do wyżej cytowanej ustawy „zwalnia się od podatku: usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, świadczone w ramach wykonywania zawodu psychologa”?
                 • 10.07.2015Będą zmiany w podatku Belki?
                  Interpelacja nr 33221 do ministra finansów w sprawie podatku od odsetek z lokat i oszczędności
                  • 23.03.2015Usługi medyczne, zabiegi i bilety wstępu a stawka VAT
                   Pytanie podatnika: Czy sprzedaż karnetów lub pojedynczych biletów wstępu do Kompleksu do samodzielnego korzystania przez klienta, powinno być traktowane dla potrzeb podatku VAT jako świadczenie w zakresie wstępu do miejsca, gdzie możliwe jest aktywne spędzanie wolnego czasu (rekreacja) i podlegać będzie opodatkowaniu stawką VAT 8%. Czy sprzedaż zabiegów fizjoterapeutycznych jest zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT?
                   • 20.01.2015Podatki na świecie: Obama proponuje reformę systemu
                    W ciągu najbliższych 10 lat wpływy podatkowe w Stanach Zjednoczonych wzrosną w sumie o ok. 320 mld dolarów – wynika z planu przygotowanego przez administrację prezydenta Baracka Obamy. Zmiany w systemie podatkowym mieliby odczuć przede wszystkim najlepiej zarabiający oraz instytucje finansowe.
                    • 20.10.2014Umorzenie zaległości podatkowej zależy od urzędnika
                     Z uzasadnienia: Pomimo tego, że interes podatnika przemawia za przyznaniem ulgi podatkowej w postaci umorzenia zaległości podatkowej, Dyrektor Izby Skarbowej pozostając w granicach uznania administracyjnego, wynikającego z art. 67a § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej mógł odmówić przyznania tej ulgi.
                     • 11.08.2014Świadczenia medyczne dla pracowników a podatek dochodowy
                      Pytanie podatnika: Czy koszty abonamentu ponoszone przez pracodawcę i pracownika zgodnie z wyszczególnieniem w opisie stanu faktycznego za świadczenia medyczne w zakresie medycyny pracy i profilaktyki medycznej niezbędnej ze względu na warunki pracy stanowią przychód pracownika i powinny stanowić podstawę naliczania podatku dochodowego od osób fizycznych?
                      • 28.10.2013Badania lekarskie wstępne, okresowe i kontrolne a VAT
                       Pytanie podatnika: Czy usługi z dziedziny medycyny pracy są objęte zwolnieniem przedmiotowym z podatku od towarów i usług?
                       • 05.09.2013Świadczenia z zakresu medycyny pracy a VAT
                        Pytanie podatnika: Czy świadczenia medycyny pracy (badania wstępne, okresowe i kontrolne) są zwolnione z podatku od towarów i usług? Jak należy je rozliczać?
                        • 27.08.2013Opieka medyczna dla pracownika w delegacji zagranicznej
                         Dość często pracodawca wysyłający pracowników za granicę wykupuje dla nich prywatne ubezpieczenie gwarantujące nieodpłatną opiekę medyczną.
                         • 19.03.2013Zatrudnienie w przedsiębiorstwach i płace specjalistów w dół
                          W lutym w firmach pracowało 5,497 mln osób – podał Główny Urząd Statystyczny. Zatrudnienie spadło w sumie o 0,8 proc. rok do roku i o 0,2 proc. względem stycznia 2013 r. Wzrosło natomiast przeciętne wynagrodzenie. Kryzys dotyka jednak już także specjalistów i menedżerów. Przykładowo, pensje prawników spadły w ciągu 2012 r. aż o 20 proc.
                          • 15.02.2013Badania lekarskie pracownika
                           Interpelacja nr 12023 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zniesienia obowiązku okresowych badań lekarskich
                           • 12.12.2012Rozwód a wspólne rozliczenie z dzieckiem
                            Z uzasadnienia: Wychowania nie można utożsamiać jedynie z troską o byt materialny. Równie ważne jest kształtowanie osobowości dziecka poprzez uczenie go samodzielności, obowiązkowości, rozwijanie predyspozycji intelektualnych, umiejętności praktycznych, kształtowanie światopoglądu, systemu wartości oraz postaw emocjonalnych. Zatem, podatnika nie można uznać za osobę samotnie wychowującą dziecko. Dziecko podatnika bowiem zamieszkuje wraz z matką, pozostaje pod jej stałą, codzienną opieką. Natomiast podatnik zajmuje się synem doraźnie - w określonych, ustalonych przez sąd przedziałach czasowych.
                            • 02.11.2012Ranking dobrobytu – Polska spadła na 32. miejsce
                             W ciągu ostatniego roku Polska spadła z 28. na 32. miejsce w globalnym rankingu dobrobytu, przygotowywanym corocznie przez Legatum Institute. Na najwyższych miejscach uplasowały się państwa północnej Europy – Norwegia, Dania oraz Szwecja.
                             • 12.04.2012Profilaktyczna opieka zdrowotna nad pracownikami
                              Pracownicy w związku z wykonywaną pracą podlegają wstępnym, okresowym i kontrolnym badaniom lekarskim. W celu zapewnienia pracownikom opieki zdrowotnej, pracodawca obowiązany jest zawrzeć umowę z zakładem opieki zdrowotnej lub lekarzem prowadzącym praktykę lekarską. Wstępnym badaniom lekarskim podlegają:
                              • 07.03.2012Abonament za świadczenia medyczne jako przychód pracownika
                               Pytanie podatnika: Wnioskodawca zawarł z podmiotem świadczącym usługi medyczne umowę o świadczenie usług medycznych dla swoich pracowników. Umowa przewiduje, w zamian za ustalony abonament pieniężny, świadczenia z zakresu medycyny pracy oraz świadczenia obejmujące profilaktyczną opiekę zdrowotną niezbędną z uwagi na warunki pracy. Czy koszty abonamentu za ww. świadczenia medyczne ponoszone przez pracodawcę stanowią podstawę do naliczania podatku dochodowego pracowników?
                               • 08.03.2011Zwolnienie z VAT czynności wykonywanych przez dietetyków
                                Od 1 stycznia 2011 r. w zasadniczy sposób zmienił się sposób klasyfikacji usług, które mogą korzystać ze zwolnienia przedmiotowego z VAT. Do 31 grudnia 2010 r. zwolnienie od podatku od towarów i usług m.in. w zakresie ochrony zdrowia wynikało z załącznika nr 4 do ustawy, który w poz. 9 wskazywał je jako korzystające ze zwolnienia. 1 stycznia 2011 r. uchylony został przepis art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy, który wskazywał usługi zwolnione od podatku, odsyłając do załącznika nr 4 do ustawy.
                                • 07.03.2011Opodatkowanie VAT usług medycznych od 1 stycznia 2011 r.
                                 Interpelacja nr 20328 do ministra finansów w sprawie doprecyzowania zapisów znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie katalogu usług medycznych, które od 1 stycznia 2011 r. mogą nie być w dalszym ciągu zwolnione z podatku, a co za tym idzie, zostanie na nie nałożona 23-procentowa stawka podatku VAT
                                 • 22.02.2011MF: Pakiety medyczne od pracodawcy będą zwolnione z VAT
                                  Interpelacja nr 19967 do ministra finansów w sprawie objęcia podatkiem VAT pakietów medycznych
                                  • 03.02.2011Najważniejszy problem w Polsce – bezrobocie
                                   Bezrobocie, korupcja i skandale finansowe, wysokie podatki, koszty utrzymania państwa opiekuńczego – to niektóre z problemów, jakie najbardziej niepokoją uczestników międzynarodowego badania opinii Global Advisor zrealizowanego przez firmę badawczą Ipsos w 24 krajach świata, w tym w Polsce.  
                                   • 10.06.2010Opieka zdrowotna: Niezadowoleni nie tylko w Polsce
                                    Z ogólnoświatowego raportu przygotowanego przez firmę doradczą Deloitte wynika, że pacjenci korzystający z opieki zdrowotnej nie rozumieją zasad jej funkcjonowania, ponadto tylko 30 proc. uważa, że ich ubezpieczenie zdrowotne jest dobre, mimo iż zdecydowana większość twierdzi, że są dostatecznie ubezpieczeni. Wnioski z badania mogą być także wskazówką, w jakim kierunku powinna iść reforma służby zdrowia oraz które newralgiczne punkty polskiego systemu opieki zdrowotnej wymagają zmiany.
                                    • 24.05.2010Koniunktura gospodarcza: Przeważa optymizm
                                     Z najnowszego badania koniunktury w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach przeprowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny wynika, że wśród przedsiębiorców przeważają pozytywne oceny sytuacji gospodarczej. Wyjątkiem są właściciele firm usługowych z sektora transportu i gospodarki magazynowej, wśród których więcej jest pesymistów.
                                     • 01.04.2010Ubezpieczenie wypadkowe: Od 1 kwietnia br. jedna tabela dla wszystkich płatników składek
                                      Z dniem dzisiejszym wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz. U. Nr 50, poz. 304). Rozporządzenie to dostosowuje przepisy do Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885 oraz z 2009 r. Nr 59, poz. 489).
                                      • 10.03.2010Polska wydała prawie 220 mln euro w ramach Mechanizmów Finansowych
                                       W 2009 r. nastąpił 100-proc. wzrost wielkości wykorzystanej pomocy w porównaniu z wcześniejszym, półtorarocznym okresem dostępu do funduszy pomocowych z EOG i Norwegii – poinformował resort rozwoju regionalnego podczas posiedzenia Komitetu Monitorującego dla Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
                                       • 03.02.2010Europejczycy niezadowoleni z sytuacji gospodarczej i usług publicznych
                                        Z badania Eurobarometr dotyczącego klimatu społecznego w UE wynika, że Europejczycy są przeważnie dość zadowoleni ze swojego życia osobistego, natomiast mniej satysfakcjonuje ich sytuacja gospodarcza, usługi użyteczności publicznej i polityka społeczna w kraju zamieszkania. W grupie najbardziej zadowolonych są mieszkańcy krajów nordyckich oraz Holandii.
                                        • 14.01.2010Świadczenia nieodpłatne – szczepienia przeciwko grypie
                                         Interpelacja nr 12560 do ministra finansów w sprawie zniesienia opodatkowania nieobowiązkowych świadczeń medycznych - szczepień przeciw grypie
                                         • 29.12.2009GUS: Ogólny klimat koniunktury
                                          Główny Urząd Statystyczny udostępnił wyniki badania ogólnego klimatu koniunktury.
                                          • 23.11.2009Przedsiębiorcy spodziewają się pogorszenia koniunktury
                                           Z przeprowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny w listopadzie badania koniunktury w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach wynika, że większość firm przewiduje na najbliższe miesiące spadek wartości zamówień, a tym samym pogorszenie sytuacji finansowej. Podobnie jak w ostatnich miesiącach największymi optymistami są jednostki z sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa.
                                           • 17.11.2008Zgoda na podział 330 mln euro pomocy
                                            Komitet Monitorujący dla Mechanizmów Finansowych przyjął sprawozdanie z realizacji Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Z opublikowanych informacji wynika, że kraje-darczyńcy zaakceptowały większość projektów, które zgłosiły podmioty ubiegające się o wsparcie.
                                            • 31.07.2008Rozdział pomocy z krajów EOG
                                             Prezentacja aktualnego stanu wdrażania funduszy pomocowych przyznanych Polsce przez trzy kraje EOG nienależące do Unii Europejskiej oraz podjęcie decyzji o przesunięciu środków pomiędzy poszczególnymi priorytetami – to najważniejsze efekty posiedzenia Komitetu Monitorującego Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweski Mechanizm Finansowy, które odbyło się 30 lipca.
                                             • 16.06.2008Ocena ryzyka zawodowego lekarstwem na wypadki przy pracy i choroby zawodowe?
                                              Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) zainicjowała ogólnoeuropejską kampanię informacyjną na temat oceny ryzyka zawodowego „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy. Dobre dla ciebie. Dobre dla firmy”. Jej celem jest zapobieganie wypadkom i chorobom zawodowym.
                                              • 22.02.2008UE: 5 mln nowych miejsc pracy do 2009 r.
                                               Komisja Europejska przedstawiła optymistyczne rokowania dla zatrudnienia w UE. Przyrost nowych miejsc pracy do 2009 r. ma wynieść 5 mln stanowisk.
                                               • 27.02.2007MPiPS: Ministrowie o wyzwaniach w dziedzinie demografii
                                                Minister Pracy i Polityki Społecznej Anna Kalata oraz Podsekretarz Stanu Kazimierz Kuberski wzięli udział w posiedzeniu Rady UE ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Spraw Konsumenckich (Rada EPSCO) w Brukseli 22 lutego 2007 r.
                                                • 07.03.2006Zabawa pracownicza w koszt, szczepionka przeciw grypie już nie
                                                 Dzisiaj dwa pytania, związane ze sobą tym, że dotyczą kosztów uzyskania przychodów z tytułu wydatków poniesionych na rzecz pracowników. W obu przypadkach odpowiadają kompetentne organy – Departament Podatków Bezpośrednich MF i Podkarpacki Urząd Skarbowy. Jednak rozstrzygnięcia są na pierwszy rzut oka dość zaskakujące.