Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

bhp dotyczące monitorów

  • 22.11.2013Zapewnienie pracownikom okularów korekcyjnych przed upływem terminu badań okresowych a PIT
    Pytanie podatnika: Czy, gdy pracownik zwraca się do pracodawcy z prośbą o skierowanie na badania przed upływem terminu badań okresowych (np. w przypadku pogorszenia wzroku) a lekarz w wyniku przeprowadzonego badania wskażę potrzebę ich stosowania lub wymiany dotychczas stosowanych okularów na inne, to czy koszty badań oraz refundacja za okulary stanowią przychód pracownika, który należy opodatkować podatkiem dochodowym?