Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

biblioteki

 • 06.09.2019WSA: Kara umowna jest surogatem odszkodowania i nie podlega opodatkowaniu VAT
  Odszkodowanie nie jest wynagrodzeniem z tytułu jakiejkolwiek działalności gospodarczej. Istotą i celem odszkodowań jest rekompensata za szkodę, a nie płatność za świadczenie. W takim przypadku nie mamy do czynienia z transakcją ekwiwalentną - świadczenie w zamian za wynagrodzenie.
  • 02.09.2019WSA. Kary umowne bez VAT
   Kary umowne z tytułu uszkodzeń wynajmowanych przez Skarżącą pojazdów stanowią formę odszkodowania (jego surogat) i nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług jako świadczenie usług na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy o VAT. Nie są bowiem świadczeniem wzajemnym, bezpośrednim i ekwiwalentnym - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny.
   • 02.04.2019PIT za 2018: Na laptopa też jest ulga rehabilitacyjna
    Pytanie: Czy zakup laptopa – potwierdzony zapłatą i fakturą VAT – Wnioskodawca może odliczyć w rozliczeniu rocznym PIT-37, PIT/O w faktycznej kwocie na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – będąc na rencie inwalidzkiej z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z całkowitą niezdolnością do pracy za 2018 r.? Laptop jest niezbędny do funkcjonowania przy niepełnosprawności Wnioskodawcy i posiada indywidualne cechy przystosowane do usprawnienia funkcji ruchowych.
    • 26.09.2016Niedziela i święta całkowicie bez handlu?
     Interpelacja nr 5246 w sprawie ograniczenia handlu w niedziele i święta 
     • 08.09.2016Odliczanie VAT przez instytucje kultury
      Interpelacja nr 4762 w sprawie odpisywania podatku VAT przez instytucje kultury.
      • 05.08.2016Organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży a rozliczenie VAT
       Pytanie podatnika: Czy świadczone przez Wnioskodawcę usługi organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej w okresie ferii letnich i zimowych (tzw. półkolonie) opisane powyżej, oraz dostawa towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związanych (w szczególności wyżywienie, przewóz i bilety wstępu do obiektów sportowych i kulturalnych), wykonywane w formach i na zasadach określonych w przepisach o systemie oświaty mogą korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 lit. a?
       • 16.06.2016Półkolonie i kolonie dla dzieci a opodatkowanie VAT
        Pytanie podatnika: Czy opisane usługi organizowania półkolonii oraz kolonii dla dzieci na podstawie przepisów o systemie oświaty, mogą korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 lit. a ustawy o VAT?
        • 20.01.2016Odwrotne obciążenie przy sprzedaży laptopów i telefonów
         W ramach tradycyjnej transakcji sprzedaży pomiędzy przedsiębiorcami należny VAT ujęty jest w fakturze. Sprzedający jest wówczas podatnikiem VAT i rozlicza go z urzędem skarbowym. Sytuacja może jednak wyglądać inaczej, w przypadku gdy przedsiębiorca (zarejestrowany jako podatnik VAT czynny) decyduje się na zakup laptopów, notebooków czy też telefonów. Wówczas obowiązanym do rozliczenia podatku może być bowiem kupujący. Wymienione wyżej towary od 1 lipca 2015 r. objęte zostały (po spełnieniu określonych warunków) tzw. odwrotnym obciążeniem.
         • 21.12.2015Nieodpłatne świadczenie usług a VAT
          Pytanie podatnika: Czy opisane nieodpłatne świadczenia usług wypełniają dyspozycję art. 8 ust. 2 pkt . 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług i podlegają opodatkowaniu tym podatkiem na podstawie art. 5 ust. 1 pkt . 1 ww. ustawy?
          • 22.07.2015NSA. Książki i artykuły o tematyce prawniczej i podatkowej a zwolnienie z VAT
           Działalność twórcza polegająca na tworzeniu, pisaniu podręczników, czy komentarzy z zakresu prawa spełnia warunki, pozwalające na zaliczenie jej do kategorii usług kulturalnych w rozumieniu art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług i w związku z tym korzysta ze zwolnienia od podatku przewidzianego w tym przepisie - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
           • 22.06.2015Urzędy wykorzystują inne źródła
            Tak zwane inne źródła przychodów są polem do popisu dla organów podatkowych. Urzędy szukają przychodu, który można opodatkować, wszędzie tam, gdzie to tylko możliwe. Nierzadko wbrew prawu i logice. Nie inaczej było i tym razem.
            • 22.06.2015Urzędy wykorzystują inne źródła
             Tak zwane inne źródła przychodów są polem do popisu dla organów podatkowych. Urzędy szukają przychodu, który można opodatkować, wszędzie tam, gdzie to tylko możliwe. Nierzadko wbrew prawu i logice. Nie inaczej było i tym razem.
             • 19.05.2015Umorzenie kary za przetrzymywanie książek jest opodatkowane
              Korzyści, jakie osiąga dłużnik z tytułu umorzenia opłat za przetrzymywanie wypożyczonych książek, stanowią dla niego realne przysporzenie majątkowe, a tym samym przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Do takiego wniosku doszedł Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z 30 kwietnia 2015 r., nr IBPBII/1/4511-132/15/DP.
              • 18.05.2015Umorzenie kary za przetrzymywanie książek jest opodatkowane
               Korzyści, jakie osiąga dłużnik z tytułu umorzenia opłat za przetrzymywanie wypożyczonych książek, stanowią dla niego realne przysporzenie majątkowe, a tym samym przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
               • 29.04.2015Program Płatnik w nowej wersji
                Od początku tego tygodnia dostępna jest zaktualizowana wersja programu Płatnik. Jak informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych, jedną z najważniejszych zmian jest opcja automatycznej aktualizacji bibliotek oraz plików, które stanowią elementy programu. W efekcie użytkownik może korzystać zawsze z najnowszej wersji Płatnika, bez konieczności samodzielnego instalowania poszczególnych elementów.
                • 27.04.2015Zwolnienie VAT dla instytucji o charakterze kulturalnym - interpretacja ogólna MF
                 Pod pojęciem innych podmiotów uznanych na podstawie odrębnych przepisów za instytucje o charakterze kulturalnym w rozumieniu art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a ustawy o VAT uznaje się również podmioty wymienione w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego tj. działalność w sferze zadań publicznych mieszczących się w pojęciu usług kulturalnych pod warunkiem, że podmioty te nie osiągają w sposób systematyczny zysków z tej działalności, a w przypadku ich osiągnięcia są one przeznaczane w całości na kontynuację lub doskonalenie świadczonych usług.
                 • 24.04.2015Zwolnienie VAT dla instytucji o charakterze kulturalnym - interpretacja ogólna MF
                  Pod pojęciem innych podmiotów uznanych na podstawie odrębnych przepisów za instytucje o charakterze kulturalnym w rozumieniu art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a ustawy o VAT uznaje się również podmioty wymienione w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego tj. działalność w sferze zadań publicznych mieszczących się w pojęciu usług kulturalnych pod warunkiem, że podmioty te nie osiągają w sposób systematyczny zysków z tej działalności, a w przypadku ich osiągnięcia są one przeznaczane w całości na kontynuację lub doskonalenie świadczonych usług.
                  • 23.03.2015Usługi medyczne, zabiegi i bilety wstępu a stawka VAT
                   Pytanie podatnika: Czy sprzedaż karnetów lub pojedynczych biletów wstępu do Kompleksu do samodzielnego korzystania przez klienta, powinno być traktowane dla potrzeb podatku VAT jako świadczenie w zakresie wstępu do miejsca, gdzie możliwe jest aktywne spędzanie wolnego czasu (rekreacja) i podlegać będzie opodatkowaniu stawką VAT 8%. Czy sprzedaż zabiegów fizjoterapeutycznych jest zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT?
                   • 14.08.2014Usługi kulturalne a opodatkowanie VAT
                    Teza: Nie można instytucji zwolnionych z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz.U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054 ze zm.) zawężać do podmiotów prawa publicznego oraz instytucji kultury wpisanych do rejestru na podstawie art. 14 ust. 3 ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (j.t. Dz. U. z 2001 r., nr 13, poz. 123 ze zm.)
                    • 13.12.2013Podatki na świecie: Chorwacja walczy z deficytem i podnosi VAT
                     Komisja Europejska zaproponowała w tym tygodniu wszczęcie procedury nadmiernego deficytu wobec Chorwacji, której deficyt wydatków publicznych przekroczył już 6 proc. w relacji do PKB. W Zagrzebiu tymczasem podjęto kolejne kroki mające poprawić stan finansów państwa. Planowane są głównie zmiany w systemie VAT.
                     • 23.08.2013Odliczenie częściowe VAT oraz korekta podatku naliczonego
                      Pytanie podatnika: Czy muzeum ma prawo odliczyć podatek VAT z faktury, która będzie wystawiona za dezynfekcję, osuszenie, opakowania i transport zbiorów?
                      • 07.05.2013Stawka VAT na bilety do kina
                       Pytanie podatnika: Czy zmiana załącznika nr 3 do ustawy VAT dokonana z dniem 1 stycznia 2013 r., wchodząca w życie 1 kwietnia 2013 r. polegająca na wykreśleniu pozycji 165, skutkować będzie zmianą stawki podatku VAT w przypadku sprzedaży biletów do kina?
                       • 11.02.2013PIT 2012: Darowizny w pytaniach i odpowiedziach
                        1. Podatnik uzyskujący dochody z działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ryczałtu dokonał darowizny na rzecz organizacji pożytku publicznego. Czy może taką darowiznę odliczyć, jeśli nie uzyskuje żadnych innych dochodów?
                        • 08.01.2013Zajęcia dla dzieci w czasie ferii a VAT
                         Pytanie podatnika: Czy przychód z organizowanego wypoczynku dla dzieci w czasie wolnym od zajęć szkolnych (w tym: zajęcia plastyczne, muzyczne, wyjazdy edukacyjno-szkoleniowe, konkursy), ognisk artystycznych, amatorskich zespołów artystycznych, imprez zleconych jest zwolniony z podatku od towarów i usług?
                         • 07.12.2012Dobowe raporty fiskalne przy braku sprzedaży
                          Pytanie podatnika: Czy w przedstawionym stanie faktycznym podatnik ma obowiązek sporządzania fiskalnych raportów dobowych przy użyciu kasy rejestrującej w dniach, w których wystąpiła zerowa sprzedaż?
                          • 21.11.2012Stawka VAT na mieszanki kawy naturalnej i zbożowej
                           Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w związku z poz. 40 załącznika 3 do tej ustawy w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2011 r., obniżona stawka podatku od towarów i usług nie ma zastosowania do mieszanki kawy zbożowo-naturalnej. Mieszanka kawy zbożowo-naturalnej nie mieści się w zakresie określenia "pozostałe palone namiastki kawy", ponieważ namiastką kawy jest artykuł zastępujący produkt otrzymywany z surowców oryginalnych niezawierający kawy naturalnej - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
                           • 07.08.2012Dostęp do Internetu w Polsce – raport NIK
                            Budowa infrastruktury Internetu szerokopasmowego w Polsce przebiega zbyt wolno. Z najnowszego raportu NIK wynika, że istnieje realne zagrożenie, iż ponad miliard euro unijnych dotacji pozyskanych na ten cel, nie zostanie w pełni wykorzystane.
                            • 12.07.2012„Osierocone” dzieła trafią do obiegu publicznego
                             Parlament Europejski zajął się kwestią tzw. „dzieł osieroconych”, czyli np. filmów i powieści, które są nadal chronione prawem autorskim, jednak nie sposób ustalić właścicieli tych praw. Takie utwory nie mogą być rozpowszechniane np. w Internecie – europosłowie zamierzają zmienić prawo tak, by można było je niekomercyjnie udostępniać na terenie całej Unii Europejskiej.
                             • 19.06.2012Usługi kulturalne a opodatkowanie VAT
                              Pytanie podatnika: Czy organizowanie imprez kulturalnych podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? Czy usługi kulturalne mogą skorzystać ze zwolnienia z VAT?
                              • 14.03.2012Nieodpłatne przekazywanie książek na rzecz bibliotek a VAT
                               Pytanie podatnika: Spółdzielnia zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych ma obowiązek nieodpłatnego przekazania uprawnionym bibliotekom określonej liczby egzemplarzy wydanych książek. Wnioskodawca jest bezpośrednim wydawcą książek i podatek należny jest pomniejszany w całości o podatek naliczony z faktur kosztowych dotyczących wydawanych książek. Czy ww. przekazanie książek bibliotekom podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
                               • 05.03.2012Gruby poznaje całą prawdę o deregulacji
                                Gruby miał parę spraw do załatwienia. Każda w innym zakątku miasta. Samochód u mechanika, nie ma rady, Gruby zamówił taksówkę. W taksówce wiadomo, taksówkarz niemowa nie istnieje. - I co pan sądzi o tej deregulacji? - zagaił kierowca z numerem bocznym 1768. - No….- odpowiedział Gruby, który dawno temu się nauczył, że jego zdanie w taksówce na dany temat nie ma zupełnie znaczenia.
                                • 23.02.2012Zwolnienie z VAT: Obsługa techniczna imprez kulturalnych
                                 Pytanie: Czy usługi świadczone przez Miejski Dom Kultury związane z organizowaniem oprawy artystycznej różnych uroczystości oraz imprez o charakterze kulturalnym polegające na nagłośnieniu, oświetleniu wraz z obsługą techniczną, które mają miejsce w innych instytucjach kultury, stowarzyszeniach, jednostkach samorządu terytorialnego i innych podmiotach gospodarczych stanowią usługi kulturalne zwolnione z podatku VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a ustawy o VAT?
                                 • 18.07.2011MF: VAT nie wpływa na poziom czytelnictwa
                                  Interpelacja nr 21931 do prezesa Rady Ministrów w sprawie stanowiska rządu wobec propozycji zmian w polskim prawie podatkowym w odniesieniu do wprowadzenia podatku VAT na towary i usługi wydawnicze
                                  • 14.07.2011Dzieła sztuki oddane na przechowanie do muzeum są używane
                                   Powierzenie przez podatnika Muzeum Narodowemu w depozyt kolekcji dzieł sztuki mieści się w pojęciu "używania" w rozumieniu art. 43 ust. 2 ustawy o VAT. Od momentu odzyskania tych dzieł sztuki, bezprawnie zagarniętych przez jednego z prezesów spółki, należy liczyć termin 6 miesięcy używania towaru - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
                                   • 05.05.2011Szkolenia redakcji serwisu podatki.biz - biuletyn szkoleniowy
                                    Dział szkoleń serwisu podatki.biz zaprasza Państwa serdecznie na organizowane w najbliższym czasie szkolenia, których listę i opisy prezentujemy poniżej. Pełna oferta wszystkich naszych szkoleń znajduje się na stronie www.podatki.biz/szkolenia.  
                                    • 07.04.2011E-biblioteka podatkowa z aktualizacją treści
                                     Zmiany w prawie podatkowym następują nieustannie – 1 kwietnia weszła w życie kolejna duża nowelizacja VAT, wkrótce czekają nas następne zmiany. Podatnikom trudno jest śledzić wszystkie kolejne modyfikacje przepisów i skutki praktyczne nimi spowodowane. Dlatego udostępniamy dla subskrybentów e-biblioteki podatkowej, na którą składają się 24 wyjątkowe e-booki, gwarancję aktualizacji treści – wszystkie e-booki otrzymane w ramach subskrypcji objęte są dla subskrybentów bezpłatną aktualizacją do końca roku 2011. Gwarancja obejmuje również nabywców pojedynczych e-booków.
                                     • 23.03.2011E-biblioteka podatkowa dla oszczędnych profesjonalistów
                                      Redakcja www.podatki.biz przygotowała dla swoich Czytelników wyjątkowy zestaw e-booków – e-bibliotekę podatkową, na którą składać się będą 24 tytuły dotyczące najważniejszych zagadnień podatkowych w wyjątkowych cenach. Każdy Zamawiający otrzyma dodatkowo bezpłatnie specjalny czytnik do e-booków, umożliwiający zaznaczanie w tekście, definiowanie zakładek własnych, sporządzanie notatek i opracowań i wygodne korzystanie z całej zawartości biblioteki.
                                      • 02.02.2011VAT 2011: Opodatkowanie usług artystycznych i kulturalnych
                                       Od stycznia 2011 r. w zakresie zwolnień z opodatkowania VAT wprowadzono dwie zasadnicze zmiany. Po pierwsze – o zwolnieniu nie decyduje już klasyfikacja statystyczna wykonywanych usług, a po drugie – zakres zwolnień wynika bezpośrednio z brzmienia przepisu. Usługi kulturalne znajdują się w katalogu usług, które mogą korzystać z przedmiotowego zwolnienia.
                                       • 03.01.2011Podatek VAT 2011: Nowe regulacje dotyczące zwolnień z podatku VAT
                                        W odniesieniu do usług, założenia metodologiczne klasyfikacji PKWiU 2008 nie pozwoliły na takie „przełożenie” przepisów wykorzystujących te klasyfikacje, aby zakres zwolnień, określony w załączniku nr 4 do ustawy był zgodny z przepisami dyrektywy 2006/112/WE. Dlatego też załącznik nr 4 do ustawy o VAT, zawierający wykaz usług zwolnionych od podatku został uchylony. Jednocześnie uregulowania dotyczące tej tematyki zostały przeniesione do treści ustawy.
                                        • 10.05.2010Opodatkowanie podatkiem VAT usług ochrony zabytków
                                         Zapytanie nr 6267 do ministra finansów w sprawie naliczania podatku VAT w przypadku prac remontowych i konserwacyjnych prowadzonych w obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków
                                         • 28.05.2009Zakup komputera dla niepełnosprawnego dziecka
                                          Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni prosi o informację czy może odliczyć od podatku w ramach ulgi rehabilitacyjnej komputer wraz z oprogramowaniem dla syna o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z dysfunkcją ruchu 05R?
                                          • 03.02.2009Sprzedaż działki nabytej w wyniku zniesienia współwłasności
                                           Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca powinien składać PIT-23 wraz z oświadczeniem? Jak powinien postąpić dalej?
                                           • 05.06.2008Wydatki finansowane ze środków ZFŚS
                                            Pytanie: Jakie wydatki można, a jakich nie można finansować ze środków ZFŚS? Odpowiedź Zasadą jest to, że z ZFŚS dofinansowywane mogą być jedynie obiekty socjalne oraz finansowane tylko wydatki wchodzące w zakres definicji działalności socjalnej zawartej w ustawie o ZFŚS. W regulaminie gospodarowania środkami ZFŚS nie można rozszerzyć tego katalogu na wydatki z nim nie związane.
                                            • 25.09.2006Granie na weselach i zabawach zwolnione z podatku VAT
                                             Pytanie: W ramach działalności gospodarczej prowadzę również zespół muzyczny, do którego w zależności od rodzaju imprezy zapraszam różnych muzyków. Gramy na zabawach, weselach i festynach, otrzymując honoraria od organizatorów tych imprez. Mam wątpliwość - jaką stawką podatku VAT powinienem opodatkować usługi zespołu?
                                             • 06.06.2006Aukcje internetowe i działalność gospodarcza
                                              Jakie są powody, dla których urząd skarbowy może uznać, że prowadząc handel na aukcjach internetowych prowadzę działalność gospodarczą, mimo, że jej nie zarejestrowałem? Ilość transakcji zawieranych na serwisach umożliwiających aukcje internetowe lawinowo rośnie. Rośnie również liczba liczących się serwisów aukcyjnych, chociaż wyraźna przewaga jednego z serwisów nieustannie się utrzymuje. Obiecujące wyniki sprzedaży i doświadczenia dotychczasowych uczestników internetowych aukcji wpływają na nieustanny wzrost liczby osób zainteresowanych– i to zarówno sprzedających jak i kupujących.