Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

kto obowiązkowo musi prowadzić pełną księgowość

  • 14.02.2020Sprawozdanie finansowe - kto je powinien przygotować i w jakich terminach?
    Sprawozdanie finansowe to dokument zawierający podstawowe informacje o rocznej działalności przedsiębiorstwa, ujęte pod względem finansowym. Sporządza je na koniec każdogo roku wiele zobowiązanych do tego firm, a dzień, na który sporządza się sprawozdanie finansowe nazywa się dniem bilansowym. Jeżeli rok obrotowy firmy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, to dzień bilansowy jest ostatnim dniem roku.